CHÚA NHẬT THỨ  VI THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 6, 17.20-26

 

HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Chúa Giêsu sau một thời gian đi rao giảng cùng các môn đệ khắp các vùng Galilêa,

 

Capharnaum và các vùng phụ cận, sau khi Ngài đã làm nhiều phép lạ, sau khi tiếng tăm Ngài đã lừng danh khắp nơi, trở về Nagiarét, quê hương của Ngài, Chúa Giêsu đã đọc đoạn ngôn sứ Isaia Lc 4, 18-19, ám chỉ chính Ngài, và sau khi đã có trong tay 12 đệ tử thân tín, Chúa Giêsu hôm đó đã công bố Hiến Chương Nước Trời hay nói cách nôm na hơn Tám Mối Phúc Thật.

 

CÔNG BỐ TÁM MỐI PHÚC, CHÚA GIÊSU KHAI MỞ TRIỀU ĐẠI THỰC SỰ CỦA NƯỚC NGÀI: 

 

Khác với mọi hứa hẹn và chương trình hành động của các vị Tổng Thống, Thủ Tướng ở trần gian, Chúa Giêsu không hứa hẹn sẽ làm cho thần dân giầu sang phú quí, xe hơi, nhà lầu, vườn tược, phân bón, nước tưới tiêu đầy đủ và hứa hẹn cho thần dân được quyền lợi này nọ, ấm no hạnh phúc hoặc đưa ra một chương trình hành động xôm tụ trước nội các là 12 môn đệ và dân chúng xúm quanh Ngài để nghe Ngài công bố chương trình. Không, Chúa Giêsu có một quan niệm ngược hẳn mọi suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo của con người trần thế. Trước một nhóm gọi được là nội các của Chúa Giêsu gồm 12 ông hầu hết là dân chài, những thành phần lao động cần cù trong xã hội Do Thái và trước một đám đông dân chúng ngưỡng mộ, khao khát lời Chúa và các phép lạ họ đã chứng kiến. Hôm nay, họ cũng tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ đưa ra một chương trình hành động, một kế hoạch cho một nhiệm kỳ lãnh đạo của Ngài, Chúa Giêsu lại tuyên bố một hiến chương xem ra làm thất vọng mọi người. Thay vì hứa hẹn cho con người được ấm no, cơm ăn áo mặc, phủ phê, Chúa Giêsu lại công bố những điều trái với quan niệm và suy nghĩ của con người.” Phúc cho kẻ đói, kẻ khát, kẻ rách rưới, trần truồng, bị áp bức, tù đầy, bị khinh chê, ruồng bỏ” và “khốn cho những kẻ giầu có, kẻ o đủ, kẻ vui cười, ngồi trên nhung lụa, ăn mặc diêm dúa, quần này áo nọ, kẻ được ăn trên ngồi trốc, được kính nể trọng vọng”. Rõ ràng là những lời công bố khác với ý định của mọi người ,người bần cùng thì có phúc mà người khá giả, thành đạt lại bị kết án nguyền rủa.

 

MỘT HIẾN CHƯƠNG KHÁC LẠ: 

 

Thực tế, đối với con người trần gian ở muôn thời thì nơi đâu giầu có, phong túc, phong nhiêu thì nơi đó tốt đẹp. Người nào có tiền, có của thì người đó xem ra muốn làm gì cũng được và được người khác trọng vọng, tôn kính. Nhưng đối với Chúa Giêsu lại khác.  Tám mối phúc lại là những nấc thang giúp con người bước lên để đạt được sự vinh quang linh thánh. Chúa yêu thương những con người xem ra không ra gì trước mặt con người, nhưng lại biết mở lòng khao khát sự phong nhiêu của Thiên Chúa. Khi đưa ra hiến chương nước trời, Chúa Giêsu không có ý làm cho xã hội bần cùng hóa, không muốn làm cho con người nghèo hèn, yếu đuối, lạc hậu, Chúa không muốn đi ngược lại với đà tiến bộ của xã hội con người. Hiến chương nước trời của  Chúa Giêsu không có ý để Chúa làm phép lạ cho đất chảy sữa và mật ong, rồi con người cứ ung dung chờ đợi, không cần làm việc, không cần lao động. Chúa Giêsu quả thực đã đưa ra một lối sống mới, lối sống của Tin Mừng đi ngược lại với danh vọng, tiền của của con người luôn ước muốn có được để mong được cái hạnh phúc chóng qua. Khi tuyên bố”Phúc cho những con người nghèo khó”, Chúa Giêsu không có ý biến thế giới nầy thànhh nghèo đói, bần cùng , của cải là phương tiện, chính cái cốt lõi để được hạnh phúc là yêu thương, liên đới và bác ái, quảng đại, tình người.

 

Lạy Chúa, xin cho mọi người Kitô hữu nhận ra rằng Hiến Chương Nước Trời là những nấc thang giá trị vĩnh cửu để con người tìm và đạt được chính nước Thiên Chúa. Xin cho con người cảm nghiệm tiền của là phương tiện giúp con người biết sống giá trị vĩnh cửu của cuộc đời và cứu cánh của con người là chính Đức Kitô cứu thế.

 

GỢI Ý CHIA SẺ :

1.      Bạn biết gì về Hiến Chương Nước Trời ?

2.      Hiến chương nước trời còn được gọi bằng tên gì nữa ?

3.      Tại sao Chúa Giêsu lại công bố Hiến chương nước trời ?


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà