Lời Sống

Tháng Tám 2022

Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" (Mat-thêu 18, 21)

Chương 18 trong Tin mừng Mát-thêu là một bản văn rất phong phú, ở đó Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải sống những mối quan hệ trong công đoàn vừa mới nảy sinh thế nào. Vấn nạn ông Phê-rô đặt ra lặp lại những lời Chúa Giêsu vừa mới nói trước: “Nếu người anh em của anh có lỗi với anh…” (Mt 18, 15). Chúa Giêsu đang nói và, ngay sau đó, ông Phê-rô ngắt lời Người, như thể ông nhận ra là mình không hiểu rõ điều Thầy mình vừa mới nói. Và ông thưa với Người một trong những vấn nạn liên quan hơn cả với cuộc hành trình mà một môn đệ của Người trải qua. Phải tha thứ bao nhiêu lần?

Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?

Có phải bảy lần không?"

Tự vấn mình nằm trong cuộc hành trình đức tin. Người tin không có tất cả mọi câu trả lời, nhưng vẫn tin mặc cho các vấn nạn. Câu hỏi của ông Phê-rô không liên quan đến tội nghịch lại Thiên Chúa, nhưng đến việc phải sử sự thế nào khi một người anh em có lỗi với một người anh em khác. Ông Phê-rô cho mình là một môn đệ tốt, người có thể  đi đến chỗ tha thứ đến bảy lần[1]. Ông không tưởng là câu trả lời của Chúa Giêsu làm mất sự an toàn của mình: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." (Mt 18, 22). Các môn đệ biết rõ những lời của La-mec, người con khát máu của Ca-in, người hát lên việc trả thù đến bảy mươi lần bảy (St 4, 24). Ám chỉ  về chính khẳng định này, Chúa Giêsu chống lại việc trả thù không giới hạn bằng việc tha thứ vô hạn.

Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?

Có phải bảy lần không?"

Đây không phải là tha thứ cho một người liên tiếp có lỗi với một người anh em khác, mà là liên tục tha thứ trong lòng mình. Việc tha thứ đích thực, việc làm cho ta cảm thấy được tự do, thường xảy ra theo cấp bậc. Đó không phải là một tình cảm, không phải là quên đi: mà là một chọn lựa mà người tin phải chu toàn, không chỉ khi nào lỗi phạm được lặp lại, mà cả mỗi khi điều đó trở lại trong trí. Vì vậy cần phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy.n

Chị Chiara Lubich viết: “Chúa Giêsu […] trước tiên nhằm đến những mối quan hệ giữa các tín hữu Ki-tô, giữa các thành viên trong cùng một cộng đoàn. Như vậy trước hết là với những người anh em của bạn trong đức tin mà bạn phải sử sự như vậy: trong gia đình, nơi làm việc, tại trường học, hay nếu bạn là thành viên, trong cộng đoàn của mình. Bạn biết là thường thường người ta muốn đáp lại bằng một hành động, một lời nói, cho lỗi phạm phải chịu. Bạn biết là vì tính tình khác biệt, hay vì khó chịu, hoặc vì những lý do khác, những thiếu sót yêu thương thường xảy ra giữa những người cùng chung sống. Vậy bạn hãy nhớ rằng chỉ có thái độ tha thứ, lặp lại luôn luôn, mới có thể giữ được an bình và hiệp nhất giữa những người anh em. Bạn sẽ luôn có khuynh hướng nghĩ đến những khuyết điểm của những người anh em mình, nhớ đến quá khứ của họ, muốn cho họ khác với con người họ… Bạn cần phải tập thói quen nhìn họ bằng con mắt mới và nhìn họ như những con người mới, bằng cách luôn luôn và ngay lập tức chấp nhận họ hoàn toàn, cả khi họ ko6ng hối cải” (Lời sống tháng mười 1981),

Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?

Có phải bảy lần không?"

Tất cả chúng ta đều thuộc về cộng đoàn “những người đã được tha thứ”, bởi vì ơn tha thứ là hồng ân Thiên Chúa mà chúng ta luôn cần đến. Lúc nào chúng ta cũng phải kinh ngạc vì lòng sót thương vô biên ta nhận được từ Chúa Cha, Người tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta cũng tha thứ cho người anh em mình.

Có những trường hợp không dễ dàng tha thứ, những sự kiện đến từ những tình cảnh chính trị, xã hội, kinh tế, ở đó việc tha thứ có thể mặc lấy chiều kích cộng đoàn. Có nhiều tấm gương của những người đã tha thứ được cả trong những bối cảnh khó khăn nhất nhờ cộng đoàn nâng đỡ họ.

Anh Osvaldo là người nước Colombia. Anh đã bị hăm dọa phải chết và đã nhìn thấy em mình bị giết. Hiện nay anh đứng đầu một hiệp hội nông dân, lo việc phục hồi những người tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột vũ trang tại quốc gia của anh.

“Xem ra dễ dàng đáp lại việc trả thù bằng bạo lực, nhưng tôi đã từ chối việc đó.” Anh Osvaldo giải thích: “Học biết nghệ thuật tha thứ thì rất khó, nhưng súng đạn hay chiến tranh không bao giờ là một chọn lựa để biến đổi cuộc sống. Con đường biến đổi là con đường khác, là động đến cõi lòng của người khác và để làm được việc đó bạn không cần đến sự kiêu hãnh và một quyền lực nào: mà cần phải khiêm tốn là nhân đức khó tạo được nhất”.

 

Letizia Magri

 

 

 [1] Số bảy chỉ toàn bộ, sự hoàn chỉnh: Thiên Chúa tạo dựng thế giới trong bảy ngày (cf. St 1, 1-2,4). Tại Ai cập có bảy năm dư giả và bảy năm đói kém (St 41, 29-30)


LỜI SỐNG 2022