Lời Sống

Tháng Hai 2024

“Hãy làm mọi sự vì đức ái” (1Cor 16,14)

Trong tháng này, chúng ta để cho mình được soi sáng bởi lời nói và kinh nghiệm của Tông đồ Phao-lô, như đèn soi cho bước đi của chúng ta.

Thánh nhân cũng loan báo cho chúng ta như cho các tín hữu Ki-tô ở Cô-rin-tô một sứ điệp vững mạnh: đó là cốt lõi của Tin mừng là lòng bác ái, tình thương vị tha giữa những người anh em.

Lời Sống của chúng ta nằm trong phần kết của lá thư này, nơi đức ái được nhắc đến rất nhiều trong tất cả mọi sắc thái của nó: đó là kiến nhẫn, nhân từ, yêu mến sự thật, không tìm tư lợi… (chương 13).

Đức ái được sống như vậy với nhau trong cộng đoàn là dầu thoa cho những chia rẽ luôn luôn đe dọa cộng đoàn và là dấu chỉ hi vọng cho toàn thể nhân loại.

“Hãy làm mọi sự vì đức ái”

Trong bản tiếng Hi lạp, điều đánh động là thánh Phao-lô khuyên nên hành động “đang khi sống trong đức ái”, như thể chỉ cho chúng ta một điều kiện vững chãi, là cư ngụ trong Thiên Chúa Đấng là tình yêu.

Thực vậy làm sao chúng ta có thể đón nhận nhau và đón nhận mỗi người với thái độ này, nếu không nhìn nhận là mình đã được Thiên Chúa yêu thương trước, cả trong sự mỏng dòn của chúng ta?

Chính ý thức này được canh tân cho phép chúng ta không sợ mở rộng lòng đến người khác, để hiểu những nhu cầu của họ và ở bên cạnh họ, chia sẻ những nguồn lực vật chất và tinh thần.

Ta hãy nhìn xem Chúa Giê-su đã làm thế nào; chính Người là mẫu mực của chúng ta.

Người luôn luôn hiến ban trước: “[…] sức khỏe cho người bệnh, ơn tha thứ cho kẻ tội lỗi, sự sống cho mọi người chúng ta. Đối lại với bản năng ích kỷ vơ vào là lòng quảng đại; đối lại với chú tâm vào những nhu cầu của mình là thái độ chú ý đến người khác; đối lại với văn hóa chiếm hữu là văn hóa cho đi. Không cần ta có thể cho nhiều hay ít. Điều quan trọng là cho đi thế nào, bao nhiều lòng mến yêu chúng ta đặt vào một cử chỉ nhỏ mọn chú ý đến người khác. […] Điều chủ yếu là lòng mến yêu, vì nó biết tiếp cận người thân cận ngay cả chỉ với thái độ lắng nghe, phục vụ, sẵn sàng. Thật quan trọng […] việc tìm cách trở nên đức ái bên cạnh mỗi người! Chúng ta sẽ tìm ra con đường thẳng đi vào cõi lòng người đó và nâng họ dậy” (C. Lubich, Lời Sống tháng mười 2006).

“Hãy làm mọi sự vì đức ái”

Lời sống này dạy chúng ta đi đến với người khác với lòng tôn trọng, không giả dối, với thái độ sáng tạo, bằng cách nhường chỗ cho những khát vọng tốt nhất của họ, để mỗi người góp phần của mình cho lợi ích chung.

Lời sống này giúp chúng ta đánh giá mỗi dịp cụ thể trong cuộc sống hàng ngày: “[…] từ những việc làm ở nhà hoặc ngoài đồng và nơi xưởng thợ, đến việc xử lý giấy tờ ở văn phòng, đến những bài làm ở trường, cũng như những trách nhiệm trong lãnh vực dân sự, chính trị và tôn giáo. Tất cả đều có thể biến thành việc phục vụ chú ý cùng chu đáo” (Lời sống tháng mười 2006).

Chúng ta có thể tưởng tượng một bức khảm về Tin mừng được sống thực một cách giản dị.

Hai phụ huynh kể: “Khi một bà hàng xóm lo lắng cho chúng tôi biết tin con bà bị giam tù, chúng tôi đã đi thăm anh ta. Chúng tôi ăn chay ngày hôm trước, hi vọng được ơn nói với anh ta điều phải lẽ. Sau đó chúng tôi đã trả tiền bảo lãnh để anh được thả.”

Một nhóm người trẻ ở Buea (miền tây nam nước Cameroun, Phi châu) đã tổ chức cuộc lạc quyên của cải và tiền bạc để giúp những người phải di tản do cuộc nội chiến đang tiếp diễn gây ra. Họ đến thăm một người đàn ông bị mất một cánh tay trong lúc chạy trốn. Việc sống với tình trạng khuyết tật này đối với ông ta là một thách thức lớn, vì những thói quen bị thay đổi hoàn toàn. “Ông ta nói với chúng tôi là cuộc thăm viếng của chúng tôi đã đem đến cho ông niềm hi vọng, niềm vui và tin tưởng. Ông đã cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua chúng tôi”, cô Regina đã kể lại như vậy. Cô Marita tiếp: “Sau kinh nghiệm này, tôi thực sự xác tín là không một món quà nào quá nhỏ mọn, nếu được thực hiện với lòng mến yêu… Không cần gì khác nữa: chính lòng mến yêu chuyển động thế giới. Chúng ta trải nghiệm điều đó!”

 

Letizia Magri thực hiện cùng với nhóm Lời Sống


LỜI SỐNG 2024