Lời Sống

Tháng Sáu 2024

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên” (Marco 4, 26-27)

 

Nước Thiên Chúa (Nước Trời) là trung tâm sứ điệp của Chúa Giê-su mà Mác-cô muốn đưa tin mừng. Ở đây sứ điệp đó được loan báo bằng một dụ ngôn ngắn, với hình ảnh hạt giống một khi được gieo xuống đất bùng ra sức sống và đem lại hoa trái.

Nhưng Nước Thiên Chúa là gì đối với chúng ta ngày nay? Nó có gì chung với lịch sử của mỗi người và của cộng đồng của chúng ta, liên tục sống giữa những chờ đợi và thất vọng? Nếu hạt giống đã được gieo rồi thì tại sao chúng ta không nhìn thấy hoa trái hòa bình, an ninh, hạnh phúc?

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên”

Lời này cho chúng ta thấy niềm tin tưởng hoàn toàn của chính Chúa Giê-su nơi chương trình của Thiên Chúa dành cho nhân loại: “[…] Đối với Chúa Giê-su, Đấng đã đến trần gian, qua cuộc toàn thắng của Người, thì Nước này đã hiện diện trên thế gian rồi, và sự thành toàn của nó sẽ chấm dứt lịch sử đã được bảo đảm rồi. Giáo hội là cộng đoàn những người tin tưởng vào Nước này là khởi đầu của nó” (C. Lubich, Lời Sống tháng tám 1983).

Chúa đã phó thác nhiệm vụ chuẩn bị thửa đất cho tất cả những người đã đón nhận Nước ấy,  để tiếp nhận hồng ân Thiên Chúa và gìn giữ niềm hi vọng nơi tình thương của Người.

“[…] Bởi vì không có một nỗ lực nào của con người, không có cố gắng khổ hạnh nào, không có nghiên cứu hoặc tìm tòi trí thức nào, có thể làm cho Bạn vào được Nước Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là người đến với Bạn, tỏ hiện mình với ánh sáng của Người và đánh động Bạn với ân sủng của Người.

Và không có công trạng nào Bạn có thể tự hào hoặc có thể dựa vào để có quyền được một hồng ân như vậy của Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa được hiến ban cho Bạn cách nhưng không” (C. Lubich, Lời sống tháng mười 1979).

“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên”

Gieo hạt: đừng giữ nó lại cho mình, mà gieo cách rộng lượng và tin tưởng. “Đêm hay ngày”: Nước Thiên Chúa yên lặng lớn lên, cả trong những đêm đen của chúng ta.

Chúng ta cũng có thể cầu xin mỗi ngày: “Xin cho Nước Cha trị đến”.

Hạt giống không đòi hỏi việc làm liên tục, sự kiểm soát, của người nông phu, cho bằng khả năng chờ đợi, với lòng kiên nhẫn, để cho thiên nhiên làm việc.

Lời Sống này mở lòng chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu đem lại hoa trái vào lúc của nó. Dạy chúng ta nghệ thuật đồng hành với lòng kiến nhẫn điều tự nó phát triển, không lo lắng về kết quả; nó làm cho ta tự do đón nhận người khác trong giây phút hiện tại, trân trọng khả năng của họ trong sự tôn trọng thời gian của họ.

“[…] Một tháng trước lễ cưới, con trai chúng tôi hoảng hốt điện thoại nói là người vợ sắp cưới của nó lại dùng ma túy trở lai. Nó hỏi chúng tôi phải làm sao. Không dễ trả lời. Chúng tôi có thể nhân dịp này thuyết phục con bỏ đám cưới, nhưng chúng tôi thấy làm như vậy không đúng. Nên chúng tôi khuyên con nhìn cho rõ lòng mình […] Tiếp theo là một giây phút dài im lặng, sau đó: “Con nghĩ con có thể yêu hơn chút nữa”. Sau lễ cưới hai vợ chồng tìm được một trung tâm cai nghiện tốt với phòng chữa ngoại trú. Mười bốn tháng trời dài trôi qua, người vợ giữ được cam kết không dùng ma túy. Đó là con đường dài cho tất cả mọi người, nhưng lòng yêu thương theo Tin mừng mà chúng tôi tìm cách sống – cả trong nước mắt – đem lại cho chúng tôi sức mạnh yêu thương con trong hoàn cảnh tế nhị này. Một lòng yêu thương có lẽ cũng giúp nó hiểu phải yêu vợ mình thế nào” (Trích Các gia đình trong hành động. Một bức khảm của cuộc sống, Citta Nuova, Roma 2022)

Do Letizia Magri thực hiện cùng với ban biên tập

LỜI SỐNG 2024