Lời Sống

Tháng Giêng 2024

“Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi … và yêu mến người thân cận như chính mình." (Luca 10, 27)

 

Tuần lễ cầu nguyện cho các tín hữu Ki-tô hiệp nhất năm nay (từ ngày 18-25 tháng giêng) đề ra để  suy niệm câu trích dẫn này bắt nguồn từ Cựu ước (Đệ nhị luật 6,4-5 và Lê-vi 19,18). Trên đường đi đến Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su bị một thầy thông luật chặn lại hỏi: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”. Cuộc đối đáp mở đầu như vậy và Chúa Giê-su đáp lại bằng một câu hỏi: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?, để cho người đó tự trả lời: lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người thân cận được coi là tổng hợp của Lề luật và các Tiên tri.

“Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi … và yêu mến người thân cận như chính mình"

“Ai là người thân cận của tôi?”, người thông luật tiếp. Vị Thầy trả lời bằng cách kể dụ ngôn người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu. Người không kê khai ra những loại người được coi là người thân cận, mà diễn tả thái độ nhân hậu sâu xa phải làm động cơ cho bất cứ hành động nào của chúng ta. Chính chúng ta phải nên “người thân cận” với những người khác.

Câu hỏi chúng ta phải tự đặt ra cho mình là: “Tôi là người thân cận với ai?” đúng như người Sa-ma-ri-ta-nô đã làm, ta cần phải chăm sóc cho những người anh em mà ta biết nhu cầu của họ, để cho mình tham gia đến cùng vào những hoàn cảnh xảy đến mà không sợ hãi gì, mến yêu lo lắng giúp đỡ, nâng đỡ, khích lệ mọi người.

Cần phải nhìn chính mình nơi người khác và làm cho người khác điều ta làm cho chính mình. Đó là điều gọi là “quy luật vàng” ta tìm thấy nơi tất cả mọi tôn giáo. Ông Gandhi giải thích một cách hiệu nghiệm như sau: “Bạn và tôi chúng ta là một. Tôi không thể làm hại bạn mà không làm tổn thương chính mình”.

“Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi … và yêu mến người thân cận như chính mình"

“Nếu chúng ta dửng dưng hoặc đầu hàng trước những nhu cầu của người thân cận mình, trên bình diện của cải vật chất cũng như tinh thần, thì chúng ta không thể nói là ta mến yêu người thân cận như chính mình. Ta không thể nói là mến yêu họ như Chúa Giê-su đã mến yêu. Trong một cộng đoàn muốn sống theo lòng mến yêu Chúa Giê-su đã dạy, thì không thể có chỗ cho những bất bình đẳng, những chênh lệch, loại ra lề, bỏ bê. […] Cho đến khi nào chúng ta còn nhìn nơi người thân cận kẻ xa lạ, người phá rối sự bình lặng của mình, làm rối loạn những dự tính của mình, thì chúng ta không thể nói là mến yêu Thiên Chúa với hết tâm hồn” (C. Lubich, Lời Sống tháng 11, 1985).

“Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi … và yêu mến người thân cận như chính mình"

Cuộc sống là điều xảy đến cho Bạn trong giây phút hiện tại. Nhận ra ai đang ở gần mình, biết lắng nghe người khác, có thể mở ra những khoảng trống hấp dẫn và làm chuyển động những sáng kiến không lường trước.

Đó là điều đã xảy ra cho chị Victoria:

“Tại nhà thờ tôi ngạc nhiên vì tiếng hát của một phụ nữ Phi-châu ngồi bên cạnh. Tôi đã chúc mừng chị ta, khuyến khích chị gia nhập ca đoàn giáo xứ. Chúng tôi dừng lại nói chuyện. Đó là một nữ tu người Guinea Equatorial đi qua thành phố Madrid. Hội dòng của chi tiếp nhận những trẻ sơ sinh, trẻ bị bỏ rơi, đồng hành với các em cho đến tuổi trưởng thành qua những năm học đại học hoặc học nghề. Lớp dạy cắt may của dòng đã được phát triển, nhưng máy may chưa được đầy đủ.

Tôi tự nguyện giúp chị nữ tu tìm máy may, đặt tin tưởng vào Chúa Giê-su, chắc chắn là Người nghe lời chúng tôi và thúc đẩy tôi mến yêu không đo lường.

Một trong những bạn hữu của tôi biết một người thợ, ông ta vui vẻ tham dự vào chuỗi dây chuyền mến yêu. Ông tìm cách sửa tám cái máy may và cả cái máy ủi. Một cặp vợ chồng bạn tình nguyện chở những máy đó đến Madrid, họ đã thay đổi chương trình hai ngày nghỉ và lái xe đi trên một ngàn cây số. Như thế qua một chuyến đi dài trên bộ và trên biển, những “chiếc máy hi vọng” đó đã đến nơi. Từ Guinea họ không hiểu nổi! Mà chỉ có thể gởi lời cám ơn!”

 

Do Patrizia Mazzola và ban biên tập thực hiện.


LỜI SỐNG 2024