MUC LUC
       SỐNG LỜI CHÚA

Tháng 5/2009
Tháng 4/2009
Tháng 3/2009
Tháng 2/2009
Tháng 1/2009

Suy Niệm
và Sống Lời Chúa,
với Chiara Lubich.


Chiara Lubich là người sáng lập phong trào Focolare năm 1943 tại thành phố Trent nước Ý . Những bài chia sẻ hàng tháng sau đây của Chiara Lubich dựa trên một câu Kinh Thánh trích từ một trong các Bài Ðọc Phụng Vụ của tháng đó và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Các bản tiếng Việt sau đây do LM. JB. Vượng (Úc Châu) chuyển dịch . Xin mời các bạn cùng đọc và sống Lời Chúa.


2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000