GIỜ THÁNH TẠ ƠN CUỐI NĂM ẤT DẬU

 

 

I. KHAI MẠC

1.    Đặt Mình Thánh Chúa

2.    Hát : Thờ lạy Chúa

3.    Chủ sự

“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con xác tín rằng Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn (giáo xứ) chúng con, được quy tụ nhân danh Chúa. Và chúng con tin thật lòng Chúa đang ngự giữa chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, để lắng nghe, dạy dỗ, củng cố và tăng cường sinh lực thiêng liêng cho chúng con, để dẫn chúng con đến với Chúa Cha và nối kết chúng con nên một trong Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy, tin tưởng và yêu mến Chúa.

Trong giờ khắc thiêng liêng của những ngày cuối năm này, với lòng tín thác và cậy trông, cộng đoàn (giáo xứ) chúng con quây quần bên Chúa là người Hướng Đạo và là Đấng Cứu Độ chúng con, để nhờ Chúa và cùng với Chúa, nhờ ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ, chúng con nhìn lại những vui buồn trong năm Ất Dậu đã qua và dâng lên Thiên Chúa Cha tâm tình hiếu thảo và biết ơn của chúng con.

Một năm đã qua, một chặng đời đã được hoàn tất với biết bao biến cố lớn nhỏ, vui buồn. Dẫu rằng có thể chúng con đã không hiểu hết ý nghĩa những gì đã xảy đến, và chắc là Chúa cũng không hoàn toàn hài lòng về cách chúng con đón nhận và sử dụng những ơn Chúa đã ban, nhưng chúng con vẫn tin và thật lòng muốn tin rằng Chúa yêu thuơng và chăm lo cho chúng con nhiều hơn điều chúng con đáng huởng và Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng con.

Giờ đây, xin Chúa ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa, để nhờ sự soi sáng của Ngài, chúng con khiêm tốn nhìn lại năm qua dưới ánh sáng của Lời Chúa. Xin Lời Chúa giúp chúng con hiểu rõ hơn tấm lòng Thiên Chúa Cha, để chúng con có thể thốt lên với cả tấm lòng : “Xin tạ ơn Cha, con hạnh phúc vì sự dẫn dắt của Người”.

 

4.    Hát : “Cầu xin Chúa Thánh Thần” hoặc “Xin cho con biết lắng nghe”

 

II. TÂM TÌNH ĐỀN TẠ

1.      Lắng nghe Lời Chúa

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 25,14-30)

Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này : Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng riêng của mỗi người. Rồi ông ra đi.

Lập tức, người lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. Còn người đã lãnh một nén thì đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác và nói : “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, đây tôi đã gây lời được năm nén khác”. Ông chủ nói với người ấy : “Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !” Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói : “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, đây tôi đã làm lời được hai nén khác”. Ông chủ nói với người ấy : “Khá lắm ! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”

Rồi người lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói : “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, xin trả lại ông”. Ông chủ đáp : “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

2.      Hát lại điệp khúc : “Lời Ngài là sức sống của con…”

3.      Suy niệm

Nam : Chúng ta vào đời với số hành trang không giống nhau. Mỗi người được Chúa trao ban một số vốn liếng phù hợp với khả năng, ơn gọi và điều Chúa chờ đợi nơi mình. Vốn liếng đó là thời gian, sự sống, sức khỏe, trí thông minh, những tài năng khác nhau hay của cải vật chất. Sâu xa hơn, vốn liếng đó là chính đức Tin, đức Cậy, đức Mến, sự hiểu biết về Chúa và sứ mạng loan báo Tin Mừng. Vốn liếng đó cũng là gia đình riêng của mỗi người : cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, hàng xóm, xứ đạo, những người cùng chia sẻ một công việc… Dưới những góc độ khác nhau, tất cả đều là những vốn liếng mà Chúa đã tin tưởng ủy thác để chúng ta làm cho sinh hoa kết trái và ngày thêm phong phú.

Nữ : Trong cuộc sống, quá nhiều khi người kitô hữu quên rằng mình đã lãnh nhận chính bản thân, những gì mình có và những gì làm nên cuộc sống của mình từ nơi Chúa và sẽ phải tính sổ với Ngài về những gì đã nhận lãnh. Sự lãng quên đó dễ dàng làm con người thay vì sống hết lòng để phát huy những gì Chúa ủy thác, lại thường hay so sánh mình với người khác. Rồi từ đó, hoặc là trở nên tự mãn xem thường người khác, hoặc là mặc cảm tự ti, than thân trách phận. Chúng ta như quên hẳn điều Tin Mừng dạy : ai nhận nhiều phải trả lại nhiều.

Chủ sự : Giờ phút cuối năm này là lúc mỗi người chúng ta cần xét xem mình là nguời đầy tớ chuyên cần, trung thành hoặc là đầy tớ tồi tệ, biếng nhác. Cuộc sống của chúng ta liệu có đáp lại lòng tốt và sự tín nhiệm của Chúa khi Ngài trao các nén bạc cho chúng ta không. Sự lười biếng cũng như việc sử dụng những gì Chúa ban theo ý riêng mình để phục vụ chính mình chứ không theo ý Chúa, là những cạm bẫy có thể biến chúng ta thành những người đầy tớ bất trung.

Trong ít phút yên lặng, mỗi người – tùy theo bậc sống và trách nhiệm – hãy nhìn lại cách mình quản lý những gì Chúa trao. Hãy nói lời tạ lỗi nếu cách này hay cách khác, chúng ta đã thiếu lòng tin, lòng biết ơn đối với Chúa và xem nhẹ sự tín nhiệm của Ngài.

Yên lặng ít phút.

Chủ sự hoặc người đại diện cầu nguyện :

“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một năm qua đi, chúng con kẻ thì lớn khôn thêm, người thì già yếu đi ; người thì diễm phúc giống như Chúa : càng thêm tuổi càng thêm mạnh khỏe, khôn ngoan, nhân đức, tâm hồn và cuộc sống ngày thêm phong phú cho mình và cho đời ; kẻ thì ngược lại, thời gian đã không mang đến niềm vui và sức sống mới mà lại bào mòn, không những sức sống thề xác mà có thể cả sức sống tâm linh ! Đức tin, tình yêu, niềm hy vọng… của chúng con có thể đã không tăng tiến mà còn như héo tàn đi vì những thăng trầm của cuộc sống hay vì lòng chúng con quá vương vấn bụi trần ! Giờ đây, trong tâm tình thống hối và tin tưởng, chúng con xin Chúa dâng lên Thiên Chúa Cha lời kinh của chúng con, lời kinh thống hối và tin tưởng. Xin Chúa Cha thương tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con trong năm qua, chữa lành những bầm dập trong tâm hồn và cuộc sống và ban cho chúng con niềm vui của Người.

4.      Đáp lại Lời Chúa

Cùng nhau đọc Tv 118 sau đây, chia thành 2 bè nam và nữ, hoặc tùy nghi đọc Kinh đền tạ.

ĐC :   Lạy Chúa, xin mở mắt cho con được thấy

          Luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao

Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây

Để con được sống và tuân giữ lời Ngài. *

Xin mở mắt cho con nhìn thấy

Luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

Ở trên đời con là thân lữ khách

Mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. *

Hồn con những khát khao mòn mỏi,

Hằng chờ mong những quyết định của Ngài.

Chúa ngăm đe bọn người ngạo mạn,

Khốn cho kẻ làm sai mệnh lệnh Ngài ! *

Xin đừng để con phải nhuốc nha tủi hổ,

Vì thánh ý Ngài, con vẫn tuân theo.

Mặc quan quyền họp nhau mưu hại

Tôi tớ Ngài đây vẫn cứ gẫm suy thánh chỉ. *

Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thỏa thuê,

Chỉ bảo con như những người cố vấn.

Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ

Con nguyện đi theo mãi đến cùng. *

Xin cho con được trí thông minh

Để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi

Vì con ưa thích đường lối đó. *

Xin hướng lòng con nghiêng về Thánh ý

Không ngả theo lợi lộc tiền tài.

Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,

Và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. *

Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,

Để người người kính sợ Thánh Danh.

Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,

Vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao. *

Con khao khát huấn lệnh của Ngài

Vì Ngài công chính xin cho con được sống.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa

Tự muôn đời và chính hiện nay,

Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

ĐC :   Lạy Chúa, xin mở mắt cho con được thấy

          Luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao

5.      Hát lại điệp khúc : “Lời Ngài là sức sống của con…”

 

III. TÂM TÌNH TẠ ƠN

1.      Lắng nghe Lời Chúa

Trích thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Thessalonica (1,1-7)

“Ân sủng và bình an cho anh em.

Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn cho anh em hết thảy, nhớ đến anh em trong các kinh nguyện của chúng tôi, không hề ngớt, bởi nhớ lại sự nghiệp của lòng tin, công lao của lòng mến, sự kiên nhẫn cậy trông của anh em trong Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, trước mặt Thiên Chúa và là Cha chúng ta.

Hỡi anh em, những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, chúng tôi nhận biết anh em là những kẻ được chọn, bởi vì Tin Mừng chúng tôi loan báo không chỉ đến với anh em bằng lời nói mà thôi, nhưng một cách quyền năng, bằng Thánh Thần và sự dồi dào mọi thứ. Vả lại anh em biết : nơi anh em chúng tôi đã cư xử làm sao với anh em. Và anh em đã noi gương bắt chước chúng tôi và bắt chước Chúa, đã chịu lấy Lời giữa bao nỗi gian truân, trong sự hoan hỉ của Thánh Thần khiến anh em nên mẫu mực cho mọi kẻ tin trong vùng Macêđônia và Akhaia” .

 

2.      Hát lại điệp khúc : “Lời Ngài là sức sống của con…”

3.      Suy niệm :

Nam : Tạ ơn là một trong những tâm tình và thái độ sâu xa nhất của lòng tin. Chỉ có người thực sự nhận biết ơn Chúa ban và mãn nguyện, hạnh phúc về sự chăm sóc của Chúa đối với mình mới có thể thành tâm tạ ơn Ngài. Vì thế, lời tạ ơn và tâm tình tri ân Thiên Chúa là biểu hiện của một tâm hồn đã thấm thía lòng nhân hậu và ơn tha thứ của Ngài. Tạ ơn cũng là thái độ của tâm hồn biết tín thác trọn vẹn vào sự dẫn dắt, quan phòng yêu thương của Thiên Chúa Cha, dù rằng không phải bao giờ cũng hiểu được hết đường lối của Chúa. Tạ ơn vì thế cũng là thái độ của tâm hồn khiêm tốn vì hiểu rằng Thiên Chúa lớn lao hơn những gì lòng mình tưởng nghĩ.

Nữ : Thế nhưng không phải bao giờ chúng ta cũng biết tạ ơn Chúa cho phải đạo. Thân phận con người yếu đuối làm cho chúng ta thường nhạy cảm với những ơn huệ vật chất, những điều liên quan đến niềm vui, sự thành công và hạnh phúc của cuộc sống trần gian. Vô tình, chúng ta như giới hạn lại phạm vi yêu thương của Thiên Chúa. Lời Thánh Phaolô Tông đồ mà chúng ta vừa nghe, mở ra cho chúng ta chân trời rất rộng lớn cùa lời kinh tạ ơn. Hãy biết tạ ơn Chúa vì hồng ân đã được Thiên Chúa tuyển chọn và kêu gọi, tạ ơn vì sự nghiệp của đức tin, đức Cậy và đức Mến; tạ ơn vì những hoa quả của quyền năng Thánh Thần; Tạ ơn vì hồng phúc được đón nhận Lời và kiên vững sống trong Lời Thiên Chúa.

Nam : Theo gương Thánh Phaolô, chúng ta không chỉ tạ ơn cho mình hay gia đình mình. Chúa muốn chúng ta học để biết tạ ơn vì sự nghiệp lòng tin, lòng mến của anh chị em chúng ta, vì sự kiên trung và trưởng thành của họ trong Lời Thiên Chúa. Nếu người Kitô hữu sống liên đới với anh em mình trong lời cầu xin, thì cũng phải liên đới với anh em mình trong lời tạ ơn Thiên Chúa. Tâm tình tạ ơn đó sẽ mở rộng tâm hồn chúng ta, là liều thuốc chữa lành con người khỏi lòng ghen tị và là phương thế giúp xây dựng sự hiệp thông trong Hội Thánh. Vui mừng tạ ơn Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc và tạ ơn vì điều tốt lành Ngài đã thực hiện nơi anh chị em mình là thái độ đức tin sâu xa của người kitô hữu trưởng thành.

4.      Hát lại điệp khúc : “Lời Ngài là sức sống của con…”

Chủ sự : Trong giây phút linh thiêng này, dưới ánh sáng đức tin, mỗi người chúng ta hãy nhận biết những ơn lành Chúa đã ban cho mình, cho gia đình. Ơn phần xác với những gì chúng ta thấy được hiểu được và ơn phần hồn với những gì chúng ta không thấy và còn chưa hiểu hết. Tin tưởng nơi lòng nhân hậu và sự quan phòng yêu thương của Chúa, hãy nói lời tạ ơn Chúa.

Yên lặng ít phút rồi cầu nguyện :

Nam : Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Hội Thánh dạy chúng con rằng “việc chúng con cảm tạ Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con”. Lòng tri ân và lời tạ ơn có sức mở rộng lòng chúng con ; tiếc rằng, trong đời sống chúng con đã không biết tạ ơn Chúa cho phải đạo. Chúng con thuờng lấy lòng mình để đo lòng Chúa, và chỉ hạnh phúc khi cảm thấy Chúa yêu thương chúng con theo cách chúng con mong muốn ! Chúng con ý thức rằng mình chưa hiểu cho đủ sâu đường lối yêu thương của Chúa. Xin Chúa tha thứ sự hẹp hòi, thiển cận của chúng con. Trong tâm tình lắng nghe và đáp lại Lời Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn vì những điều tốt lành Chúa đã làm nơi anh chị em chúng con trong toàn Giáo phận trong suốt năm qua.

Nữ : Chúng con tạ ơn Chúa về sự bình an hiệp nhất trong Giáo Phận, đặc biệt sự hiệp nhất trong các mục tử; về sự nỗ lực yêu mến và sống Bí tích Thánh Thể của các Giáo xứ, vì cố gắng của các gia đình trong việc tôn trọng và phát huy sự sống. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì nỗ lực loan báo Tin Mừng của mọi thành phần dân Chúa, vì đông đảo những người trẻ nam-nữ đã và đang quảng đại dâng đời mình cho Chúa và Hội Thánh trong ơn gọi tu trì và vì những người trẻ trung kiên với Chúa và can đảm nỗ lực sống Tin Mừng ở giữa đời.

Chúng con đặc biệt cảm tạ ơn Chúa về sự hiện diện đông đảo của anh chị em dân tộc trong Giáo Phận chúng con. Cảm tạ ơn Chúa vì sự trung kiên và quảng đại của họ trong việc đón nhận và thực thi Lời Chúa, bất chấp hoàn cảnh cuộc sống còn quá nhiều thiếu thốn và thiệt thòi. Cảm tạ Chúa vì tấm gương trung kiên của anh chị em chúng con.

Và biết bao điều khác nữa, không kể ra hết được! Chúng con xin hiệp cùng cả Giáo Phận dâng lên Chúa lời tạ ơn. Xin Chúa thương nhận và chúc lành cho chúng con, cho năm mới Bính Tuất sắp đến. Amen.

5.      Đáp lại Lời Chúa

Đọc chung Thánh vịnh 117 (1-9 ; 19-21 ; 28-29) :

ĐC :   Tựa nương vào Chúa là hơn

          Vì lòng thương Chúa trải muôn ngàn đời.

          Alleluia.

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

It-ra-en hãy nói lên rằng :

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Nhà A-a- ron hãy nói lên rằng :

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng :

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Giữa cảnh gian truân tôi đã kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì.

Hỏi người đời làm chi tôi được ?

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ

Tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời

Thì hơn tin cậy nơi người trần gian.


Cậy vào thần thế vua quan

Chẳng bằng ần náu ở bên Chúa Trời.

Xin mở của công chính cho tôi

Để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.

Đây là của dẫn vào nơi Chúa ngự

Chỉ những người công chính mới được qua.

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài

Vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con

Xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ.

Lạy Thiên Chúa con thờ

Xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa

Tự muôn đời và chính hiện nay,

Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

ĐC :   Tựa nương vào Chúa là hơn

          Vì lòng thương Chúa trải muôn ngàn đời.

          Alleluia.

(Tùy nghi hát : Xin dâng lời cảm tạ…)

6.      Hát : Tantum ergo

7.      Phép lành Mình Thánh Chúa

8.      Kết thúc : Hát Magnificat hoặc “Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa…”

 

Ban Giáo Lý Giáo Phận Đàlạt

Ngày 13-1-2006

 


Trở về trang Mục Lục