GIỜ THÁNH CUỐI NĂM QUÝ MÙI 2003

PHÓ DÂNG VÀ TIN CẬY

TRONG NĂM THÁNH TRUYỀN GIÁO

 

KHAI MẠC

 

1. Đặt Mình Thánh Chúa. Hát thờ lạy Thánh Thể “Con thờ lạy”

 

2. Lời dẫn nhập của chủ sự

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

chúng con tôn thờ và cảm tạ Chúa,

vì trong giờ phút linh thiêng cuối năm này,

Chúa đã cho chúng con được quy tụ và kề cận bên Chúa,

- để hồi tưởng lại những ơn lành Chúa Cha thương ban trong một năm qua ;

- để nói lên lòng mến tin Chúa trong giây phút hiện tại,

giây phút phân chia giữa quá khứ với tương lai,

năm cũ với năm mới,

giây phút mà chúng con trao lại mọi sự

đồng thời nhận lãnh tất cả từ bàn tay Thiên Chúa ;

- để chúng con sẵn sàng bước vào Năm Mới

với tất cả vui mừng và hy vọng.

Nhưng giờ đây, trước hết,

xin sai Chúa Thánh Thần đến trên mỗi người,

mỗi gia đình và từng cộng đoàn chúng con,

để chúng con thực sự nên một với nhau

trong lời cầu nguyện, trong tâm tình tạ ơn,

và một khi được Thánh Thần thanh tẩy và thánh hóa,

chúng con có thể cử hành Giờ thánh này cách đẹp lòng Chúa,

mang lại lợi ích dồi dào cho chúng con.

3. Hát “Lạy Chúa, xin ban xuống...”

 

LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM – CẦU NGUYỆN

 

4. Trích thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô (3,2-12)

Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây.

Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi am hiểu mầu nhiệm Đức Ki-tô thế nào. Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người.

 

Mầu nhiệm đó là : trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tôi đã trở nên người phục vụ Tin Mừng đó, nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi, khi Người thi thố quyền năng của Người. Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài.

Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định Người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.

Trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

 

5. Suy niệm I : “Loan báo Tin Mừng cho người Việt Nam hôm nay”

Đáp lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô, từ nhiều thế kỷ nay biết bao thế hệ môn đồ của Chúa đã hăng hái lên đường. Từng đoàn người vượt suối băng rừng. Từng đoàn người ra khơi giữa biển rộng sóng lớn. Biết bao người bỏ mạng nơi rừng sâu núi thẳm. Biết bao người bỏ xác ngoài biển khơi. Nhưng lớp này nằm xuống, lớp khác đứng lên nối tiếp nhau ra đi đem Tin Mừng đến tận cùng thế giới.

Nhờ các vị thừa sai tràn đầy nhiệt huyết, quê hương Việt Nam đã được đón nhận Tin Mừng. Nhờ đời sống đức tin anh dũng của các bậc tiền nhân, đức tin đã không ngừng phát triển, để truyền lại cho chúng ta ngày nay một gia sản quí giá.

Đầu thiên niên kỷ mới, sứ mạng loan báo Tin Mừng được đặc biệt trao vào tay chúng ta. Chúng ta hãy tiếp bước các vị thừa sai đầy nhiệt tình tông đồ, hãy phát triển truyền thống kiên cường của các bậc tiền nhân anh hùng tử đạo. Đức Thánh Cha kêu gọi : Thiên niên kỷ thứ nhất truyền giáo cho châu Âu. Thiên niên kỷ thứ hai truyền giáo cho châu Mỹ. Thiên niên kỷ thứ ba phải truyền giáo cho châu Á (x. Ecclesia in Asia). Ta hãy đáp lại kỳ vọng của Hội Thánh, đem Tin Mừng cho anh chị em trên lục địa mênh mông này. Và đặc biệt đem Tin Mừng cho anh chị em sống ngay trên quê hương Việt Nam thân yêu.

Để việc truyền giáo có kết quả, Đức Thánh Cha khuyên nhủ ta hãy ra đi với một nhiệt tình tông đồ mới, đến với những môi trường đang cần ánh sáng Tin Mừng và sử dụng những phương tiện phù hợp với con người hôm nay. (Thư Mục Vụ 2003, số 6)

 

6. Hát : Xin dâng lời cảm tạ !

 

7. Tin Mừng Chúa Giêsu-Kitô theo thánh Luca (24,44-53)

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm”. Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”.

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là Lời Chúa.

 

8. Suy niệm II : những việc làm cụ thể !

Về phương diện thiêng liêng :

Cầu nguyện cho việc truyền giáo. Đây là việc quan trọng hàng đầu. Vì khi nhìn thấy đồng lúa chín bao la mà thiếu thợ gặt, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ cầu nguyện : “xin chủ ruộng sai thợ gặt đến” (Mt 10,38). Chúng ta hãy cầu nguyện cho có nhiều trái tim quảng đaị biết cảm thương những cảnh đời bơ vơ không người chăn dắt ; có nhiều tâm hồn thiện chí hăng hái dấn thân ra đi loan báo Tin Mừng. Ngoài ra nên có những thánh lễ đặc biệt, những giờ chầu Thánh Thể chung và những buổi lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho việc truyền giáo. Hơn nữa, việc cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo phải được tiếp tục trong gia đình và với bản thân mỗi người, không chỉ bằng lời kinh mà còn bằng những hi sinh hãm mình hằng ngày.

 

Nêu gương sống lương tâm công giáo. Trước khi rao giảng bằng lời nói, hãy rao giảng bằng đời sống. Người tín hữu giáo dân hãy nỗ lực cùng với đồng bào xây dựng một nếp sống lành mạnh trong khu phố xóm làng, loại trừ mọi tệ đoan tật xấu. Đăïc biệt hãy nêu gương tôn trọng sự sống, tôn trọng phẩm giá con người, sống theo lương tâm ngay thẳng làm chứng về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa, Nước “đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an” (Kinh Tiền tụng Lễ Chúa Kitô Vua). Người tín hữu cũng hãy nêu gương về đời sống hiệp nhất yêu thương. Không có lời rao giảng nào có sức thuyết phục bằng sự hiệp nhất yêu thương trong gia đình, xóm làng, trong giáo xứ, trong giáo phận, như Lời Chúa phán : “chính nơi điều nầy mà mọi người sẽ biết anh em là môn đệ của Thầy : ấy là nếu anh em thương yêu nhau” (Ga 13,35) ; “để hết thảy chúng nên một, cũng như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, ngõ hầu chúng ở trong chúng ta và thế gian tin là Cha đã sai Con” (Ga 17,21). (Thư Mục Vụ 2003, s. 10)

 

9. Đọc chung kinh Truyền Giáo :

Lạy Chúa là Đấng yêu thương loài người – Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa – để chia sẻ sự sống và hạnh phúc đời đời của Chúa – cho hết thảy mọi người. – Chúng con cảm tạ lòng nhân ái vô biên của Chúa, – nhất là khi thấy nguyên tổ loài người chúng con sa ngã : – Chúa đã hứa ngay sẽ ban cho loài người chúng con được Đấng Cứu Thế.

Người là Con Một Chúa – đã hạ mình giáng sinh và trở thành Con Chiên gánh tội thiên hạ ; – đặc biệt khi chịu chết trên thập giá, – Người khao khát kéo mọi người lên với Chúa – nên từ cạnh sườn Người – máu và nước đã chảy ra – để xóa sạch tội lỗi và ban sự sống mới cho loài người chúng con.

Ngợi khen Đức Kiô Con Chúa – Tung hô Đức Giêsu đã cứu chuộc muôn dân – Tạ ơn Người đã sai Thánh Thần đến sống trong Hội Thánh – và hành động để thay đổi mặt địa cầu này.

Theo gương các Tông Đồ đầu tiên, – Hội Thánh chúng con đang muốn được nhiều ơn Thánh Thần để đến với muôn dân – thi hành nghĩa vụ truyền giáo – hầu thiên niên kỷ này sẽ tràn ngập hồng phúc cho loài người Chúa thương.

Chúng con sẽ không đồng hành với Hội Thánh – nếu không thốt lên lời củaThánh Tông Đồ muôn dân : – “Khốn cho tôi nếu không loan báo Tin Mừng” (1 Cr 9,16b) ; – xin Chúa ban thêm tinh thần tông đồ cho chúng con, – xin ban ơn cho các cộng đoàn và gia đình chúng con biết làm tông đồ, – xin chúc phúc hoạt động truyền giáo của giáo xứ và Giáo phận chúng con.

Chúng con chẳng làm được gì nếu không có ơn Chúa ; – xin Chúa mở lòng trí mọi người nhận biết và yêu mến Phúc Âm, – sai nhiều thợ tốt đến những cánh đồng đầy lúa chín – và khiến nhiều người cầu nguyện hy sinh – quảng đại cho việc truyền giáo.

Giáo phận chúng con chọn ngày Chúa Nhật Đầu tháng – để thi hành cách đặc biệt các nghĩa vụ trên : – chúng con cầu nguyện dâng lễ với Đức Kitô – để xin cho mọi người được ơn cứu độ của Chúa, – chúng con cố gắng giữ luật Chúa để chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm, – nhất là chúng con yêu thương mọi người – nhiệt thành trong mọi việc đem lại công ích – viếng thăm an ủi những con người phận nhỏ – và trợ giúp khích lệ mọi nỗ lực tông đồ.

Xin Đức Mẹ dẫn đưa chúng con trên con đường này – xin các Thánh Truyền Giáo phù trợ chúng con – xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu – để đức tin được máu của các ngài tưới gội trên giang sơn này – trổ sinh nhiều hoa trái làm vinh danh Chúa – và đem lại hạnh phúc cho nhiều người. – Amen.

 

KẾT THÚC

 

10.Hát “Này con là Đá”. Lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng.

 

11.“Đây nhiệm tích”. Lời nguyện. Phép lành Mình Thánh Chúa.

 

12.Hát “Kinh Hòa Bình” (TTTC 336) kết thúc Giờ thánh cuối năm.


Trở Về Trang Mục Lục Giáo Dục
Trở Về Trang Nhà