Trên đưỜng Emmau

(Lc 24,13-35)

Khai mạc

 

1.      Ðặt MTC. Hát kính Thánh Thể

Lời Chúa - suy niệm và cầu nguyện

2.      Dẫn vào đoạn Tin Mừng 1

Nhận ra Chúa Kitô phục sinh, khám phá ra sự hiện diện của Người, luôn là một thách đố mỗi ngày, nhận ra Ðấng Phục Sinh, đó chính là một tác động khó khăn của đức tin. Sự nhận biết này luôn cần được làm lại mãi, vì chúng ta là những khách hành hương trên đường, khách hành hương về Emmau với Ðức Kitô vào buổi chiều ngày phục sinh.

3.      Tin Mừng Lc 24,13-24

Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Ðang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Ðức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." Ðức Giê-su hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Ðấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy."

4.      Suy niệm 1

Chúa Kitô đi với những ai trên đường ? - xin thưa : đó là những người bị phân tán, chán nản, lo âu. Họ nghi nan, mất niềm tin. Họ bỏ cuộc và trở về nhà mình. Lý do quy tụ họ lại và hợp nhất họ với nhau không còn nữa : họ sợ hãi và lẩn trốn.

Chúa Kitô đến đồng hành với họ. Nhưng có cái gì đó ngăn cản khiến họ chưa nhận ra Người. Có một bức màn che giữa họ với Người, có một bức màn che giữa chúng ta với Chúa Kitô. Người đã trải qua sự chết. Chúng ta không còn nhìn thấy Người, nhưng Người vẫn có đó và đi với chúng ta .

5.      Hát hay thinh lặng cầu nguyện.

 

6.      Dẫn vào đoạn Tin Mừng 2

Ðể nhận ra một người, cần có lời nói. Hai môn đệ trên đường Emmau đã cần hiểu điều xảy đến cho mình. Bằng lời Kinh Thánh, Ðấng Phục Sinh, người lữ khách cùng đi với các ông, đã giúp các ông hiểu tất cả những gì liên quan đến Ðức Kitô.

7.      Tin Mừng Lc 24,25-27

Bấy giờ Ðức Giê-su nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Ðấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

8.      Suy niệm 2

Hai môn đệ đi Emmau đã tin tưởng vào Ðức Giêsu Nadarét. Người đã khơi dậy trong họ niềm trông cậy. Nhưng khi Ðức Giêsu chết, tất cả đã trở nên đen tối, thật sự là hết, chẳng còn gì. Giêsu chỉ là một giấc mộng đẹp. Trên đường về Emmau, chỉ còn lại đêm đen.

Nhưng Chúa Phục Sinh cùng đi trên đường với các ông. Khi được nghe lời Người giải thích, lòng các ông bừng cháy lên. Người dọi chiếu ánh sáng cho chính cuộc sống của các ông và giúp các ông hiểu được ý nghĩa sâu xa của điều các ông đang sống.

Nếu cgs soi dẫn cuộc sống của chúng ta, chính là đã có một cái gì chung giữa Người và chúng ta, và đã có một khám phá về Chúa Kitô. Gặp gỡ Ðấng Phục Sinh làm cho đức tin của chúng ta được lớn lên. Sách Thánh là một con phương thế giúp chúng ta đào sâu đức tin !

9.      Hát hay thinh lặng cầu nguyện.

 

10.    Dẫn vào đoạn Tin Mừng 3

Bẻ bách, một cử chỉ quen thuộc của Chúa Kitô, một dấu chỉ để nhận ra Người, là cách thế để Người nói với chúng ta : "Chính Thầy đây, đừng sợ".

11.    Tin Mừng Lc 24,28-35

Khi gần tới làng họ muốn đến, Ðức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?" Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

12.    Suy niệm 3

Chúa Giêsu cần phải đi nhiều đoạn đường, nhiều bước chân, với bao kiên nhẫn giảng dạy. Nhưng tại nơi quán trọ, hai môn đệ trên đường Emmau nhận ra được tình yêu của Người qua dấu chỉ Thánh Thể, lòng các ông rộn ràng niềm vui khiến các ông mau mắn trở lại Giêrusalem để chia sẻ cùng bạn hữu.

Sự hiện diện của Ðấng Phục Sinh đã tái sinh các môn đệ, làm cho các môn đệ hiệp nhất thành Hội Thánh. Giờ đây, các ông sẵn sàng lên đường, đến các nẻo đường của thế giới để rao giảng cho các anh chị em biết rằng lịch sử đã sang trang : ơn Thiên Chúa cứu độ được ban những ai tin vào Ðức Giêsu.

 

13.    Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con vì trời đã xế chiều. Trên quãng đường cùng đi với chúng con, xin Chúa khơi dậy niềm tin nơi chúng con, để cùng với mọi anh chị em, chúng con có thể nhận ra Chúa khi cùng nhau đọc sách Thánh và chia sẻ Bánh Thánh với nhau. Chúa hằng sống và hiển trọ muôn đời. Amen.

Kết thúc

14.    Hát Ðây nhiệm tích. Lời nguyện và Phép Lành MTC.

15.    Hát kính Ðức Mẹ để kết thúc Giờ Thánh.


Trở về trang Mục Lục Giáo Dục | Về Trang Nhà