THÁNH GIUSE, MẪU GƯƠNG SỐNG LỜI CHÚA

(Bài suy niệm dành cho giờ Chầu Thánh Thể nhân ngày lễ kính Thánh Cả Giuse)

***

I. ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

II. HÁT THỜ LẠY THÁNH THỂ

III. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện cách mầu nhiệm trước mặt chúng con trong hình bánh bé nhỏ trên bàn thờ. Mặc dầu đức tin của chúng con còn non kém, nhưng chúng con tin vững chắc rằng Chúa đang ngự đó và đang nhìn đến chúng con, như xưa Chúa đã ở giữa đám đông dân chúng và nhìn họ với tấm lòng yêu thương vô bờ bến ; chính vì tình thương đó mà Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, để vừa nuôi dưỡng linh hồn chúng con, vừa ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa, chúng con cũng tin vững vàng rằng : Thánh Thể mà chúng con đang thờ lạy đây, chính là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, đã sống ba mươi ba năm kiếp sống phàm nhân của chúng con, và trong ba mươi ba năm đó, đã có những tháng năm sống bên cạnh Đức Maria và Thánh Giuse.

Hôm nay, nhân ngày lễ của Thánh Cả, người đã được chọn làm cha nuôi của Chúa, cũng là vị Thánh Bổn mạng quý yêu của Giáo Hội Việt Nam, của Giáo phận Đàlạt và của những người được diễm phúc chiếu toả dung nhan Thiên Chúa là Cha, chúng con xin được cùng Ngài chiêm ngưỡng Chúa trong Bí tích Thánh Thể cực trọng và xin được noi gương Ngài, cách riêng gương sống Lời Chúa mà Ngài đã thể hiện một cách tuyệt vời trong những tháng ngày phục vụ Gia Đình Thánh, để trở thành những người tín hữu, những người phụ trách cộng đoàn, những người cha gia đình như lòng Chúa mong muốn.

(Thinh lặng giây lát đoạn hát bài “Lắng nghe Lời Chúa” – phiên khúc 1)

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

(Đọc chậm rãi từng đoạn Tin Mừng sau đây – sau khi đọc xong, giữ thinh lặng giây lát rồi mới đọc phần suy niệm)

1. ... Sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giuse, là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. ... Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,20-21.24)

Suy niệm : Lời Chúa, hay đúng hơn, thánh ý Chúa, được sứ thần truyền đạt đến cho thánh Giuse, vừa xoá tan mọi nghi ngờ đang dằn vặt ngài khi ngài thấy vị hôn thê mà ngài biết là rất tinh tuyền trong trắng của ngài bổng dưng mang thai, lại vừa mạc khải cho ngài về lai lịch và sứ mạng của thai nhi đang được cưu mang : đó là Đấng Thánh vì được thụ thai do quyền năng của Thiên Chúa ; đó cũng là Đấng sẽ giải phóng dân tộc của ngài khỏi ách đô hộ của ngoại bang – có lẽ thánh Giuse đã hiểu sứ điệp của thiên thần như vậy – vì, theo não trạng của mọi người dân Do Thái thời bấy giờ, thì chính vì phản nghịch với Thiên Chúa – nghĩa là vì đã phạm tội – mà họ phải mất nước, phải sống dưới sự thống trị của kẻ xâm lược. Nhưng điều đáng lưu ý là thái độ vâng phục của thánh Giuse : một khi hiểu được đâu là thánh ý của Thiên Chúa, ngài đã mau mắn thi hành, không do dự tính toán, chỉ biết khiêm nhường tin tưởng phó thác.

(Thinh lặng giây lát – hát “Lời Ngài là sức sống của con...” – rồi đọc đoạn Tin Mừng và phần suy niệm tiếp theo)

2. Ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê, lên thành Bêlem, miền Giuđê, là thành của vua Đavít... khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã đến ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. (Lc 2,4-7)

Suy niệm : Tuy ý thức tình cảnh nghèo khó của gia đình mình, nhưng chắc chắn thánh Giuse khó mà hiểu được tại sao Đấng Giải Phóng do vợ mình cưu mang lại có thể sinh ra trong cảnh cơ hàn cùng cực như thế. Khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu rét run nằm trong máng cỏ, nơi chuồng súc vật hôi hám, làm sao tâm hồn của người cha Giuse, dầu chỉ là cha nuôi, lại không thổn thức đớn đau ? Hơn thế nữa, ngài còn bị thử thách trong niềm tin về thân thế và sứ mạng của Hài Nhi. Nhưng có lẽ cũng như Đức Maria, thánh Giuse đã ghi lại mọi điều xảy ra và suy niệm trong lòng.

(Thinh lặng – hát “Lời Ngài là sức sống...”  trước khi đọc tiếp)

3. Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi !” Ông Giuse chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. (Mt 2,13-14)

Suy niệm : Sự thử thách về lòng tin mà Chúa gửi đến cho Giuse trong biến cố giáng sinh có lẽ chưa thấm vào đâu so với việc phải chạy trốn cuộc lùng bắt của vua Hêrôđê : có thật Hài nhi Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu thế không ? Vậy cớ sao Người phải chạy trốn trước một thế lực phàm trần như một kẻ phản nghịch bị chính quyền truy nã ? Chắc chắn câu hỏi đó nhiều lần hiện lên trong đầu óc của Giuse dầu ngài cố xua đuổi nó. Nhưng, sống bên cạnh người vợ thánh thiện, gương mẫu của lòng tin và sự vâng phục, Giuse vẫn một mực tin vào Lời Chúa và nhanh chóng thi hành lời mộng báo của sứ thần.

(Thinh lặng – hát “Lời Ngài là sức sống...” – trước khi đọc tiếp)

4. Sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel.(Mt 2,19-21)

Suy niệm : Như một khí cụ ngoan ngoãn trong tay người sử dụng, thánh Giuse đã được Thiên Chúa chọn làm người bảo trợ Đấng Thiên sai, và Ngài đã cùng bạn mình là Đức Maria, thực hiện mọi quyết định của Thiên Chúa, dầu có phải trải qua biết bao thử thách gian nan, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Trong thinh lặng, chúng ta hãy cầu xin với Chúa Giêsu Thánh Thể mà chúng ta đang thờ kính, cho mỗi người tín hữu chúng ta biết học cùng Thánh Cả Giuse, bài học lắng nghe và thi hành Lời Chúa, trong tinh thần khiêm tốn, vâng phục, tin tưởng và phó thác. Xin cho các vị mục tử, những vị phụ trách cộng đoàn và những người cha trong gia đình, biết luôn noi gương Thánh cả Giuse trong việc chăn dắt đoàn chiên, trong việc phục vụ cộng đoàn và trong việc quản lý gia đình.

(Hát lại bài “Lắng nghe Lời Chúa”  phiên khúc 2)

V. LỜI NGUYỆN CHUNG

Trước Thánh Thể Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, chúng ta hãy tin tưởng nguyện xin :

* Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chấp nhận sự bảo trợ của Thánh Giuse để quãng đời trần thế của Chúa được diễn ra đúng với kế hoạch cứu độ, xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn biết đặt công việc mục vụ của mình dưới sự che chở phù trì của Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện.

Đ/ Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(Thinh lặng giây lát)

* Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh Giuse đã nêu gương sống Lời Chúa một cách hoàn hảo, xin cho mọi tín hữu Việt Nam luôn biết bắt chước gương của Ngài, thực hành sống đạo bằng việc trung thành sống các lời dạy của Tin Mừng.

Đ/ Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(Thinh lặng giây lát)

* Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong việc mau mắn thi hành mọi ý định của Thiên Chúa, Thánh Giuse đã thể hiện vai trò của người chủ gia đình một cách tuyệt vời, xin Chúa nhìn đến các vị gia trưởng đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý gia đình của mình, nhất là trong trách nhiệm giáo dục con cái, và xin cho họ biết chạy đến với Thánh Giuse để tìm sự soi sáng dẫn dắt.

Đ/ Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VI. KẾT THÚC

* Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng (Này con là Đá..., Ta hãy nguyện xin...)

* Hát kính thờ Thánh Thể (Đây Nhiệm Tích...)

* Lời nguyện.

* Phép lành Mình Thánh Chúa.

* Hát kính Thánh Giuse ...


Trở về trang Mục Lục