Giờ thánh

Ngày thế giới cầu cho việc truyền giáo

20/10/2002

 

mở đầu

1.     Ðặt MTC. Hát kính Thánh Thể.

2.     Lời nguyện của chủ sự

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn thờ và ngợi khen Chúa. Chúng con cảm tạ tình thương vô biên của Chúa Cha vì Người cho chúng con được biết thiên ý nhiệm mầu, thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Chúa (x. Ep 1, 8).

Trong ngày thế giới cầu cho việc truyền giáo, chúng con xin Chúa ban Thánh Thần cho Giáo Hội và cho từng người chúng con, như xưa Chúa đã ban Thánh Thần cho các môn đệ vào buổi chiều Phục sinh và sai đi truyền giáo (x. Ga 20, 19-22), bởi vì chúng con xác tín rằng Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của công cuộc truyền giáo.

Hát "Lắng nghe Lời Chúa"

Lắng nghe Lời Chúa - suy niệm và cầu nguyện

3.     Bài đọc I : Cv 10,34-43 (Sách Lễ, Thánh lễ ngoại lịch, trang 227)

Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng :

"Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị,

nhưng bất cứ ai, dù ở xứ nào, hễ kính sợ Ngài

và thực hành sự công chính, đều được Ngài đón nhận.

Thiên Chúa đã gửi lời Ngài đến cùng con cái Israel,

loan tin bình an, nhờ Ðức Giêsu-Kitô là Chúa muôn loài.

Như anh em đã biết, điều xảy ra trong toàn cõi Giuđa,

là Ðức Giêsu Nadarét đã khởi đầu từ Galilêa,

sau khi Gioan rao giảng phép rửa ;

rồi Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng

mà xức dầu tấn phong cho Người.

Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám,

bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người.

Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm

trong nước Do-thái và tại Giêrusalem :

Người là Ðấng bị người ta giết treo trên thập giá.

Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại

và Người hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi,

là chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn trước,

chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại.

Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân

và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa

tôn làm Ðấng xét xử kẻ sống và kẻ chết.

Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng :

"Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người sẽ được tha tội".

4.     Suy niệm 1.

Mở đầu Sứ điệp nhân ngày Thế giới cầu cho việc Truyền Giáo năm nay, Ðức thánh cha Gioan-Phaolô II đã viết cho mọi thành phần dân Chúa : "Sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội cốt yếu là loan truyền tình yêu, lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa được mặc khải cho nhân loại qua cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Ðức Giêsu-Kitô, Chúa chúng ta. Ðó chính là việc loan báo Tin Mừng : Thiên Chúa yêu chúng ta và muốn mọi dân tộc hiệp nhất trong lòng thương xót yêu thương của Người, Người tha thứ chúng ta và mời gọi chúng ta tha thứ cho những người khác dù bị những xúc phạm trầm trọng nhất. Ðó là Lời hòa giải được giao phó cho chúng ta, bởi vì, như thánh Phaolô nói, "trong Ðức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải" (2 Cr 5,19). Những lời này vang vọng và nhắc lại tiếng kêu lớn từ trái tim Ðức Kitô trên thánh giá : "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23,34).

Ðó là nội dung căn bản của Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo 2002 với chủ đề có tính thúc bách : "Truyền giáo là loan báo sự tha thứ". Mặc dù ngày này được lập lại mỗi năm, nhưng không vì thế mà mất đi ý nghĩa, bởi vì truyền giáo là lời đáp trả tình yêu của chúng ta trong hiện tại, là sự cam kết dấn thân trước lệnh truyền cuối cùng của Ðức Giêsu : "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em" (Mt 28,19-20).

"Loan báo sự tha thứ" là lời mời gọi không chỉ với các thành phần dân Chúa khắp nơi, nhưng còn với tất cả mọi người thành tâmthiện chí. Lời mời gọi này càng khẩn thiết hơn, nhất là khi thế giới phải trải qua bóng mây mù của bạo lực và chết chóc.

CẦU NGUYỆN

Chúng ta hãy chiêm ngắm Ðấng chịu đóng đinh thập giá và dâng lời cầu nguyện :

X/ Lạy Chúa, Chúa đã được giới thiệu như vị lương y nhân lành, Ðấng nhân hậu luôn động lòng trắc ẩn và sẵn sàng tha thứ.

Ð/ Chúng con cảm tạ tình Chúa yêu thương.

X/ Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi (x. Lc 7, 36tt ; Ga 8, 2-11), ban ơn cứu độ cho Giakêu, Chúa đã tha thứ cho các môn đệ và Phêrô.

Ð/ Chúng con cảm tạ tình Chúa yêu thương.

X/ Chúa đã để lại cho chúng con những dụ ngôn tuyệt vời về lòng thương xót của Thiên Chúa và dậy chúng con thực thi sự tha thứ.

Ð/ Chúng con cảm tạ tình Chúa yêu thương.

X/ Chúa đã chết để hoà giải chúng con với Thiên Chúa và với nhau.

Ð/ Chúng con cảm tạ tình Chúa yêu thương.

X/ Chúa đã sống lại để đem đến cho nhân loại ơn bình an và ơn tha thứ .

Ð/ Chúng con cảm tạ tình Chúa yêu thương.

5.     Hát : Lời nguyện truyền giáo "Lạy Chúa, xin hãy sai đi"

6.     Tin Mừng : Mt 28,16-20 (Sách Lễ, Thánh lễ ngoại lịch trang 71, số 3)

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilê,

đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước.

Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người,

nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.

Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng :

"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.

Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ

nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần,

giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.

Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

7.     Hát : "Chứng nhân tình yêu".

8.     Suy niệm 2.

Trong Tông huấn "Giáo Hội tại Á châu", Ðức thánh cha nhắn gửi các Giáo Hội nơi lục địa này trở nên Giáo Hội chứng nhân và giải thích lý do tại sao :

Trước hết, bởi vì rao giảng và làm chứng nhất thiết gắn bó với nhau. Ngài viết .: "Rõ ràng là không thể có sự công bố Tin Mừng thực sự nếu các kitô-hữu không đồng thời lấy đời sống mình làm lời chứng, đi đôi với sứ điệp mình rao giảng".

Thứ đến, làm chứng làm nên căn tính của nhà truyền giáo : Hình thức làm chứng đầu tiên là chính cuộc sống của người truyền giáo, của gia đình kitô-hữu và của cộng đồng Giáo Hội, một cuộc sống giới thiệu cung cách sống mới . Mọi người trong Giáo Hội, khi nỗ lực noi gương Thầy Chí Thánh, thì có thể và phải nêu lên chứng tá này ; trong rất nhiều trường hợp, đó là cách thế duy nhất để là nhà truyền giáo"

Ngoài ra, đời sống chứng nhân làm cho sứ đệip Tin mừng trở nên dễ tin và dễ hiểu hơn đối với con người thời đại: "Ngày nay người ta đang cần đặc biệt hình thức chứng tá đích thực của Kitô-giáo ấy, vì con người hôm nay tin tưởng các chứng nhân hơn là thầy dạy (x. Phaolô VI, EN 41), tin vào kinh nghiệm hơn là đạo lý, tin vào đời sống và các sự kiện hơn là các lý thuyết (x. RM 42).

Ðức thánh cha đã kết luận và áp dụng cho các Giáo hội tại Châu Á :

"Ðây là điều hết sức đúng trong bối cảnh châu Á hiện nay, nơi người ta sẵn sàng bị thuyết phục bởi một đời sống thánh thiện hơn là bởi các lý luận đầy trí tuệ. Thế nên, kinh nghiệm đức tin và kinh nghiệm về các ơn của Chúa Thánh Thần phải là nền tảng cho toàn bộ công cuộc truyền giáo, bất luận ở thành thị hay thôn quê, ở trường học hay bệnh viện, làm việc với những người tàn tật, di cư hay các bộ tộc, hoặc theo đuổi sự công bằng và các quyền con người. Tình cảnh nào cũng là cơ hội cho các kitô-hữu bày tỏ sức mạnh do sự thật về Ðức Kitô mang lại cho đời sống của họ. Thế nên, cảm kích trước đông đảo các nhà truyền giáo đã làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa một cách anh hùng với các dân tộc trên lục địa này, ngày nay Giáo Hội tại Á châu cố gắng làm chứng về Ðức Giêsu-Kitô và Tin Mừng của Ngài không kém phần hăng hái. Sứ mạng của người kitô-hữu không cho phép ta làm kém đi" (GHAC, số 42).

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thực thi sự tha thứ trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa dậy chúng con biết truyền giáo bằng lời loan báo sự tha thứ. Chúa đã dậy các môn đệ phải tha thứ mãi mãi, nghĩa là "70 lần 7", xin cho thế giới ngày nay can đảm đi vào nền văn minh tình thương, một nền văn minh bắt đầu với sự tha thứ.

9.     Ðọc chung Kinh Truyền Giáo

* [Lời Kinh này đã được Ðức cha Bart. Nguyễn Sơn Lâm soạn cho Giáo phận Ðàlạt từ năm 1991. Vì thấy nội dung và hình thức phù hợp với dịp Thế giới cầu cho việc truyền giáo, nên xin chia sẻ để tùy nghi sử dụng].

Lạy Chúa là Ðấng yêu thương loài người - Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa - để chia sẻ sự sống và hạnh phúc đời đời của Chúa - cho hết thảy mọi người.

Chúng con cảm tạ lòng nhân ái vô biên của Chúa, - nhất là khi thấy nguyên tổ loài người chúng con sa ngã : - Chúa đã hứa ngay sẽ ban cho loài người chúng con được Ðấng Cứu Thế.

Người là Con Một Chúa - đã hạ mình giáng sinh và trở thành Con Chiên gánh tội thiên hạ ; - đặc biệt khi chịu chết trên thập giá, - Người khao khát kéo mọi người lên với Chúa - nên từ cạnh sườn Người - máu và nước đã chảy ra - để xóa sạch tội lỗi và ban sự sống mới cho loài người chúng con.

Ngợi khen Ðức Kiô Con Chúa - Tung hô Ðức Giêsu đã cứu chuộc muôn dân - Tạ ơn Người đã sai Thánh Thần đến sống trong Hội Thánh - và hành động để thay đổi mặt địa cầu này.

Theo gương các Tông Ðồ đầu tiên, - Hội Thánh chúng con đang muốn được nhiều ơn Thánh Thần - để đến với muôn dân - thi hành nghĩa vụ truyền giáo - hầu thiên niên kỷ này sẽ tràn ngập hồng phúc cho loài người Chúa thương.

Chúng con sẽ không đồng hành với Hội Thánh - nếu không thốt lên lời củaThánh Tông Ðồ muôn dân : - "Khốn cho tôi nếu không loan báo Tin Mừng !" (1 Cr 9,16b) ; - xin Chúa ban thêm tinh thần tông đồ cho chúng con, - xin ban ơn cho các cộng đoàn và gia đình chúng con biết làm tông đồ, - xin chúc phúc hoạt động truyền giáo của giáo xứ và Giáo phận chúng con.

Chúng con chẳng làm được gì nếu không có ơn Chúa ; - xin Chúa mở lòng trí mọi người nhận biết và yêu mến Phúc Âm, - sai nhiều thợ tốt đến những cánh đồng đầy lúa chín - và khiến nhiều người cầu nguyện hy sinh - quảng đại cho việc truyền giáo.

[Giáo phận chúng con chọn ngày Chúa Nhật Ðầu tháng] - để thi hành cách đặc biệt các nghĩa vụ trên : - chúng con cầu nguyện dâng lễ với Ðức Kitô - để xin cho mọi người được ơn cứu độ của Chúa ; - chúng con cố gắng giữ luật Chúa để chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm, - nhất là chúng con yêu thương mọi người, - nhiệt thành trong mọi việc đem lại công ích, - viếng thăm an ủi những con người phận nhỏ - và trợ giúp khích lệ mọi nỗ lực tông đồ.

Xin Ðức Mẹ dẫn đưa chúng con trên con đường này, - xin các Thánh Truyền giáo phù trợ chúng con, - xin các Thánh Tử Ðạo Việt Nam cầu bầu - để đức tin được máu của các ngài tưới gội trên giang sơn này - trổ sinh nhiều hoa trái làm vinh danh Chúa - và đem lại hạnh phúc cho nhiều người. - Amen

Kết thúc

10.   Hát : "Này con là đá". Lời nguyện cầu cho ÐGH.

11.   Hát : "Ðây nhiệm tích". Lời nguyện. Phép lành MTC.

12.   Hát : "Nguồn cậy trông".

 Trở về trang Mục Lục