giỜ thánh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

13.04.2006

“Con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con”

(Ga 17, 8)

 

I. KHAI MẠC

1.    Hát kính Thánh Thể.

2.    Lời nguyện mở đầu của chủ sự hay người

    hướng dẫn :

“Con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đó là lời thân thưa của Chúa với Chúa Cha trong đêm cuối cùng, trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn. Chúa đã thân thưa với Chúa Cha về sứ vụ của Chúa : sứ vụ trao ban Lời cúa Chúa Cha cho các môn đệ. Chúa đã thân thưa với Chúa Cha về sứ vụ mạc khải Danh Cha. Chúa cũng dẫn các môn đệ vào trong mối hiệp thông sâu xa giữa Chúa Cha và Chúa. Trong mối hiệp thông của Chúa Cha, Đấng trao ban và của Chúa, Đấng nhận lãnh, Chúa cho các môn đệ thấy Chúa đã lắng nghe, yêu mến và đón nhận Lời Chúa Cha như thế nào.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện khiêm tốn và đích thực trong hình bánh thánh, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng, tri ân cảm tạ và yêu mến Chúa. Xin Chúa quy tụ chúng con lại bên Chúa, như Chúa đã quy tụ các tông đồ trong bữa Tiệc Ly. Xin ban cho chúng con Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng con biết lắng nghe, yêu mến và đón nhận Lời Chúa trong giờ cầu nguyện này cũng như trong đời sống thường ngày.

Hôm nay, tưởng nhớ đêm Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác, chúng con muốn đến với Chúa trong tâm tình ngưỡng mộ, cảm tạ tri ân. Nguyện xin Chúa tuôn đổ sức sống mới cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt cho các linh mục là những thừa tác viên của Mầu nhiệm Thánh Thể và của Lời Chúa, để trong năm sống Lời Chúa này, các gia đình, cộng đoàn và mỗi người yêu mến và làm toả chiếu Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày.

Xin “mở mắt đức tin” cho chúng con để chúng con nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc đời, như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau vào buổi chiều Phục Sinh khi Chúa giải thích Kinh Thánh cho họ. Nhờ Mầu nhiệm Thánh Thể và sức mạnh thánh hóa của Lời Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con thành những chứng nhân của Lời cho tất cả anh chị em chúng con. Amen.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA,

     SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

1.    Lời dẫn trước khi đọc Lời Chúa :

Chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện bên Thánh Thể Chúa. Để cho giờ cầu nguyện và chiêm ngưỡng Thánh Thể trong đêm thánh này được ánh sáng Lời Chúa toả chiếu, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến mở trí soi lòng chúng ta và đưa chúng ta tới sự thật trọn vẹn.

2.    Hát : “Lắng nghe Lời Chúa”

3.    Bài đọc I : Ga 17,6-9

“Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng : “Lạy Cha, những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha”.

4.    Suy niệm và cầu nguyện (1) :

Con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy”.


Nam :

Chúng ta vừa lắng nghe lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha”. Qua lời cầu nguyện này, Chúa muốn cho các môn đệ hiểu được căn tính người môn đệ của Chúa.

- Người môn đệ của Chúa Giêsu tiên vàn là người tin rằng Ngài đến từ Thiên Chúa, nói Lời Thiên Chúa, mạc khải Thiên Chúa. Người môn đệ của Chúa Giêsu là người thấy Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu.

- Người môn đệ của Chúa Giêsu còn là người biết đón nhận Lời Chúa Giêsu và giữ lấy Lời. Như Chúa Giêsu thuộc về Chúa Cha, đón nhận và giữ lấy Lời của Chúa Cha, người môn đệ cũng thuộc về Chúa Cha,, đón nhận và giữ lấy Lời Chúa Giêsu.

Nữ :

Qua lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu còn cho chúng ta thấy Ngài đã tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Cha và phó thác tất cả tương lai cho Chúa Cha. Ngài nghĩ tới các môn đệ, nghĩ tới tương lai của các môn đệ. Ngài nghĩ tới tương lai của Hội Thánh. Ngài biết rằng các môn đệ là món quà Chúa Cha ban cho Ngài. Ngài đón nhận món quà ấy và luôn giữ gìn món quà đó thật trân trọng. Ngài trao lại món quà đó cho Chúa Cha bởi vì “họ thuộc về Cha và họ đã tuân giữ Lời Cha”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quý chuộng phẩm giá người môn đệ Chúa. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận và giữ lời Chúa. Xin cho chúng con hằng ngày biết chiêm ngắm Chúa và nói cho chúng con về Chúa Cha.

Thinh lặng. (Đêm nay, cần nhiều giây phút thinh lặng để chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn)

5.    Chúc tụng và tung hô :

X/ Chúc tụng Chúa đã mạc khải Danh Cha cho chúng con

Đ/ Đó là sự sống đời đời cho chúng con

X/ Chúc tụng Chúa đã ban Lời hằng sống cho chúng con

Đ/ Đó là ánh sáng và niềm vui của chúng con

X/ Chúc tụng Chúa đã ban Mình và Máu Chúa cho chúng con.

Đ/ Đó là sức mạnh và nguồn sống của chúng con

X/ Chúc tụng Chúa đã gieo hạt giống Lời Chúa khắp mọi nơi

Đ/ Đó là niềm hy vọng của chúng con

X. Chúc tụng Chúa đã thanh tẩy chúng con bằng Lời hằng sống của Chúa

Đ/ Đó là nguồn ơn cứu độ chúng con

 

6.    Hát (về Thánh Thể hay về Tình yêu Chúa).

7.    Bài đọc 2 : Ga 14,22-24

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariốt, nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?”. Đức Giêsu đáp :

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.

Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.

Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.

Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.

Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy,

nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy

8.    Suy niệm và cầu nguyện (2) :

Nam :

Qua đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa lắng nghe, thánh Gioan đã ghi lại những tư tưởng luôn chi phối tâm trí ngài, đó là Tình yêu của Chúa Cha, của Chúa Giêsu và của người môn đệ. Tin mừng thứ tư được gọi là Tin Mừng của tình yêu, bởi vì có lẽ tác giả của Tin mừng này là “người môn đệ Chúa yêu”.

Chúng ta hãy sống lại bầu khí thân tình giữa Chúa Giêsu và các môn đệ sau bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu đang tâm sự với các môn đệ của Ngài về những mối tình. Mối tình Chúa Cha cho Ngài ; mối tình Ngài đáp trả Chúa Cha ; mối tình Chúa Cha cho con người ; mối tình Ngài yêu con người ; mối tình con người yêu mến Thiên Chúa qua Ngài.

Chúa Giêsu đang nói với các môn đệ về một tình yêu thực tế, một tình yêu hành động. Tình yêu thực tế và hành động hệ tại việc tuân giữ Lời Ngài ; nó là bằng chứng của tình yêu mà các môn đệ dành cho Ngài. Chúa Cha sẽ yêu mến người nào yêu mến và tuân giữ lời Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Cha yêu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ tỏ mình cho người nào tuân giữ Lời Ngài, bởi vì tình yêu đưa tới sự chia sẻ. Cuối cùng, Chúa Cha, Chúa Giêsu và người môn đệ sẽ trở nên một cộng đồng hiện diện trong tình yêu. Chúa Cha và Chúa Giêsu luôn có người môn đệ và người môn đệ luôn có Chúa Cha và Chúa Giêsu.

Nữ :

Lạy Chúa Giêsu, trong đêm bị trao nộp vì yêu Chúa Cha và yêu nhân loại, Chúa đã dạy các môn đệ một bài học về một tình yêu thực tế, cụ thể, đó là tình yêu của người môn đệ luôn biết lắng nghe Lời của Thầy minh và tuân giữ một cách cẩn thận. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã kêu gọi chúng con làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con tạo được mối thân tình sâu xa với Lời Chúa bằng một con tim mềm mại và cầu nguyện. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sự sướng vui của việc “nuốt lấy Lời Chúa” như ngôn sứ Giêrêmia mô tả phút giây đó : “Các Lời của Người, vừa gặp được, tôi đã nuốt lấy ; Lời Người là sự sướng vui cho tôi, niềm hoan lạc của lòng tôi” (Gr 15, 16)

Chúng con tin rằng càng là người môn đệ bao nhiêu thì chúng con càng biểu lộ khuôn mặt của Chúa cho con người ngày hôm nay bấy nhiêu.

9.    Cầu nguyện :

(bằng một bài hát thích hợp hay đọc Thánh vịnh đáp ca 119, 97-106 sau đây : )

      Đ/ Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước

           Là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119, 105)

 

Nam :

Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,

suốt ngày cứ suy đi gẫm lại !

Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,

vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.

Nữ :

Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,

vì con thường gẫm suy thánh ý ;

am hiểu hơn các bậc lão thành,

bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.

Nam :

Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,

cốt làm sao giữ được lời Ngài.

Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,

bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.

Nữ :

Con cảm thấy lời Ngài đã hứa

ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.

Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,

nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.

Nam :

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

là ánh sáng chỉ đường con đi.

Con đã thề và con xin cam kết

giữ quyết định công minh của Ngài.

10.        Bài đọc 3 :  Mc 4,1-9

“Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ :

"Các người nghe đây ! Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm." Rồi Người nói : "Ai có tai nghe thì nghe !”.

11.        Suy niệm (3) :

Nam :

Chúng ta hãy trở lại với khung cảnh bờ hồ Tibêria như thánh Marcô tường thuật. Chúa Giêsu ngồi trên con thuyền xa bờ một chút. Một đám người rất đông ở trên bờ. Họ khao khát và say mê nghe Đức Giêsu giảng. Và rồi từ trên thuyên xa bờ, có lẽ Ngài nhìn thấy những cánh đồng bên Biển Hồ và những người gieo giống đang bận rộn với công việc của mình. Và Ngài nói : “Hãy nhìn xem kìa ! Người gieo giống đi ra gieo giồng”.

Chúa Giêsu bắt đầu kể dụ ngôn người gieo giống từ không gian hiện tại và thời gian hiện tại, “Ở đây và bây giờ” để đi tới một không gian xa hơn và thời gian xa hơn, “ở đàng kia và ngày mai”. Không gian hiện tại của dụ ngôn là khung cảnh quanh Biển Hồ, nơi người gieo giống đi gieo hat giống. Thời gian hiện tại của du ngôn là mùa xuân của sứ vụ Đức Giêsu tại Galilê. Không gian “xa hơn” là trái tim và cuộc đời của những người nam người nữ qua các thời đại. Thời gian “ngày mai” là thời gian của các thế hệ loài người.                                                                                            

Chúa Giêsu khởi đi từ những gì đám đông ngày hôm ấy trông thấy để đi đến những gì họ không trông thấy. Những gì mà đám đông trông thấy ngày hôm ấy là người gieo giống, những hạt giống gieo vào lòng đất, mùi thơm của những cánh đồng, đàn chim bay lượn trên không trung, sỏi đá, cỏ rác và gai góc.. Những gì mà đám đông ngày hôm ấy không thấy được là nội lực phát triển của Lời Chúa và tâm hồn con người. Chúa Giêsu không khởi đi từ những gì xa lạ với con người, nhưng gần gũi với cuộc sống con người. Chúa dạy con người nhận ra hành động của Thiên Chúa trong cuộc sống bình thường, trong bầu trời, trong thiên nhiên, trong cây cỏ, hoa lá. Dường như Chúa muốn nói với chúng ta rằng “nếu anh em muốn nhìn thấy Thiên Chúa, anh em hãy nhìn chung quanh anh em”.

Nữ :                                                                                                                     

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang gieo hạt Lời Chúa vào lòng chúng con, Chúa tin tưởng chúng con, trao phó cho nhiệm vụ vun trồng cây đức tin và hằng ngày đợi chờ chúng con dâng về Chúa những hoa trái việc lành phúc đức.

Chúng con mong rằng lòng mình không giống như vệ đường chai cứng. Với ơn Thánh Thần Chúa như sương trời, xin cho lòng chúng con thấm nhuần ơn thánh, không giống như sỏi đá khô cằn,

Xin cho chúng con biết khai quang tâm hồn khỏi trăm ngàn hình thái gai góc bóp nghẹt Lời Chúa, những gai góc như sự ưon lười, trễ nãi, những gai góc như sự thờ ơ lãnh đạm trong đời sống đạo, những gai góc như tham vọng tiền bạc, những gai góc như sự nhỏ nhen khi sống không có có nghĩa đối với anh chị em. Xin cho lòng chúng con biết hướng về Chúa và vươn tới những điều cao đẹp.

Xin cho lòng chúng con trở nên giống như những mảnh đất tốt thích hơp cho Lời Chúa được gieo vào để rồi nẩy mầm, lớn lên và sinh hoa kết trái. Chúng con tin rằng Chúa muốn cuộc đời chúng con kết thúc như một mùa gặt phong phú cho dù gặp bao khó khăn, trở ngại.

12.        Lời cầu nguyện của chủ sự

        hay người hướng dẫn

Lạy Chúa Giêsu, trong bài ca thứ ba về người tôi tớ Giavê (Is 50, 4-7), ngôn sứ Isaia đã phác họa hình ảnh về người tôi tớ chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa : “Sáng sáng, Người đánh thức, Người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui” (Is 50, 4-5).

Xin dạy dỗ chúng con bằng Lời ban sự sống của Chúa và dưỡng nuôi chúng con bằng Thánh Thể của Ngài, để tâm hồn chúng con tràn ngập niềm vui, tràn ngập niềm tin và lòng yêu mến ; để đời sống chúng con trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và tỏa lan ra đến hết mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban Lời Chúa Cha cho chúng con và ban Thánh Thần để nhắc nhớ và dẫn chúng con vào sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con mang lấy tâm tình khao khát Lời Chúa của thánh Augustinô mà thưa lên với Chúa mỗi ngày : “Xin hãy để Lời Chúa nên nguồn vui thánh khiết cho con.. và đừng khước từ thứ cỏ rả của Chúa khi nó đang khao khát Chúa”

13.        Hát bài “Người gieo giống”

III. KẾT THÚC

Lời nguyện kết của chủ sự hay người hướng dẫn :

Lạy Cha, chúng con dâng lên Cha tâm tình cảm tạ tri ân. Cha đã ban cho nhân loại Con Một Cha là Lời của Cha. Xin Cha cho chúng con biết khao khát Lời Hằng sống của Chúa Giêsu Kitô. Xin cho Lời Chúa trở nên ánh sáng và niềm hy vọng cho hết mọi người chúng con.

Chúa Kitô đã phó nộp mình vì chúng con và đã mạc khải Danh Cha cho chúng con, xin cho chúng con “thuộc về Cha” mỗi ngày qua việc lắng nghe, đón nhận và thực hành Lời Chúa, biết sống vì anh em và cho anh em, để cuộc sống chúng con trổ sinh một mùa gặt phong phú dâng lên Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

Lm. Nguyễn Đức Khiết

Giáo phận Đàlạt


Trở về trang Mục Lục