GIỜ THÁNH KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

18/10/2009

 

1. KHAI MẠC

·         Đặt Mình Thánh

·         Hát : Thờ Lạy Chúa

Lời dẫn của chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến và tôn thờ Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa. Chúng con hạnh phúc được hiện diện trước Thánh Thể Chúa để cùng nhau cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, đặc biệt là việc truyền giáo của Giáo phận chúng con, nhân ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay. Hội Thánh Chúa dành cho chúng con một ngày khánh nhật truyền giáo hàng năm để như lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói trong sứ điệp truyền giáo năm nay là “khơi dậy nơi từng người ý thức sâu xa hơn về mệnh lệnh truyền giáo của Chúa : hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân”. Xin Chúa cho chúng con biết làm chứng tá và chiếu tỏa ánh sáng Chúa để khuôn mặt nhân ái của Chúa được mọi người biết đến và quý mến.

 

2. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

·          Tin Mừng Lc 9,1-6

·         Suy Niệm 1 : Trở về nguyên lý của Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi các môn đệ và sai các ông đi thi hành sứ vụ truyền giáo : “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20 ; Mc 16,15).

Chúa cũng đã kêu gọi chúng con theo Chúa và qua Bí Tích Thánh Tẩy, Chúa cũng cho chúng con được tham dự vào ba chức năng ; vương đế, tư tế và ngôn sứ của Chúa. Từ đó chúng con cũng được Chúa sai chúng con vào trần gian để loan báo tin mừng cứu độ như các Thánh Tông Đồ xưa.

Lạy Chúa Giêsu mệnh lệnh truyền giáo Chúa trao ban cho các Tông đồ cũng đã trở nên mệnh lệnh cho Hội Thánh mọi thời. Từ đó “bản chất của Hội thánh lữ hành là truyền giáo” (Vat II, số 2). Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khẳng định trong thông điệp truyền giáo năm nay : “Sứ mạng truyền giáo hoàn vũ phải trở thành một điều tất nhiên căn bản trong đời sống Hội Thánh. Đối với chúng ta việc loan báo Tin Mừng phải là một nghĩa vụ chính yếu không thể tránh né” ; Giáo Hội phải coi sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại là công việc mục vụ hàng đầu” ; “Toàn thể Giáo Hội phải dấn thân trong sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại cho đến khi chủ quyền cứu độ của Chúa Kitô được thể hiện hoàn toàn”.

Do đó, lạy Chúa Giêsu, mọi hoạt động của các thành phần trong Hội Thánh : Linh mục, Tu sĩ nam nữ, giáo dân... đều nhắm về mục đích truyền giáo này. Những lời cầu nguyện, những việc hãm mình, hy sinh kể cả đến những việc bác ái từ thiện, những công việc lao động hàng ngày đều mang tính cách dọn đường cho Chúa đến gặp gỡ các tâm hồn, đều làm sáng Danh Chúa và cho Nước Chúa trị đến.

Vì thế, bao lâu chúng con chưa chu toàn trách nhiệm truyền giáo thì bấy lâu chúng con vẫn chưa là người Kitô hữu thực thụ.

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi chúng con trở nên những người kytô-hữu đích thực, những người ý thức về sứ mạng truyền giáo của mình để chúng con ra khỏi mình, ra khỏi gia đình mình mà nghĩ tới tha nhân và phần rỗi của cả loài người.

·         Hát : Tình yêu Thiên Chúa.

·         Suy niệm 2 : Truyền giáo là nhập thể - nhập thế.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không xin với Chúa Cha đem các môn đệ ra khỏi thế gian nhưng chỉ xin cho các Ngài không lây nhiễm tinh thần thế gian. Chính Chúa lại sai các Tông đồ đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian.

Lạy Chúa Giêsu, qua Tông huấn Loan Báo Tin Mừng, Hội Thánh đã làm cho chúng ý thức hơn về bổn phận loan báo Tin mừng cho lương dân bằng sự hòa nhập và đồng hành với họ một cách cụ thể trong cuộc sống , một cuộc sống tôn trọng sự chân thật, công bằng và bác ái. Cùng với Hội Thánh, chúng con được kêu gọi trở nên hạt giống hy vọng một cuộc sống mới đã khởi đầu trong sự sống lại và vinh quang của Chúa, loan báo Tin Mừng yêu thương, chiếu soi ánh sáng của Thiên Chúa vào trong một thế giới đang trở nên mờ tối.

Thánh Phaolô đã trở nên mọi sự cho mọi người hầu có thể cứu rỗi một số người. Thánh nhân đã gặp rất nhiều thử thách, khó khăn, trở ngại trên đường truyền giáo nhưng sức sống truyền giáo của Ngài là chính Chúa như lời Ngài nói : “Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi.” Ngài là gương mẫu tuyệt hảo cho chúng con noi gương bắt chước, là sức sống, là động lực thúc đẩy chúng con hăng say truyền giáo.

Xin Chúa cho chúng con, trong tin yêu phó thác, can đảm dấn thân truyền giáo cho mọi người . Xin cho chúng con đi theo con đường Thánh Giá khi trở thành chứng nhân và đồng hành với nhân loại,, sẵn sàng gánh những gánh nặng của đau khổ để dâng tặng chính sự sống mình,để được chung một số phận của chính Chúa.

·         Hát : Trông cậy Chúa

·         Suy niệm 3 : Dấn thân để phục vụ người nghèo khổ

 Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên một người nghèo khi mặc lấy thân phận con người như chúng con và không có nơi tựa đầu. Chúa lại dành cho những người phận nhỏ, nghèo khổ một chỗ đặc biệt trong lòng thương xót vô biên của Chúa. Trên đường cứu thế, Chúa đã sống gần với những người nghèo, những người tội lỗi, những người bị xã hội ruồng rẫy.

Chúa đã lên tiếng bênh vực họ và rao giảng Tin Mừng cho họ. Chỉ có Chúa mới nói với những người Biệt Phái, Luật sĩ rằng “những người đĩ điếm sẽ vào Nước Trời trước các ông”. Chúa đã chữa lành những bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng… Và Chúa đã chết như một tội nhân nghèo hèn trên Thập Giá. Cái lý do cắt nghĩa tại sao Chúa lại đứng về phía người nghèo là vì Chúa yêu thương họ.

Noi gương Chúa, chúng con lên đường truyền giáo. Chúng con đặt mình phục vụ nhân loại, nhất là những người đau khổ và bị loại trừ. Vâng, nhân loại ngày nay tuy đạt được những thành tựu tuyệt vời, nhưng dường như đã đánh mất ý nghĩa các thực tại tối hậu và chính sự hiện hữu của mình. Vì thế nhân loại ngày nay vẫn còn nhiều đau khổ, vẫn còn nghèo những điều thiêng thánh và đạo đức. Cả họ nữa vẫn cần ơn cứu độ.

Chúng con dấn thân phục vụ người nghèo là để họ được sống và được sống dồi dào với phẩm giá làm người và giá trị làm con Chúa, khi chúng con loan báo cho họ niềm hy vọng của ơn ơn cứu độ. “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21,4-5).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con sống yêu thương và phục vụ vì đó là cách thế truyền giáo hữu hiệu mà chính cuộc sống của các Thánh Phanxicô Xaviê, Mẹ Têrêsa Calcutta… đã để lại cho Giáo Hội. Xin cho mọi việc chúng còn làm đều tôn vinh Chúa để người khác có thể nhận ra Chúa qua cuộc đời của chúng con.

·         Hát : Chúa là Tình yêu.

 

Giáo Phận Đalạt

ngày 10-10-2009

 


3. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

·         Hát Cầu cho Đức Giáo Hoàng

·         Hát : Đây Nhiệm Tích

·         Phép Lành Mình Thánh Chúa

·         Hát kết thúc

 


Trở về trang Mục Lục