giỜ thánh THỨ NĂM TUẦN THÁNH

21.04.2011

“Con đã ban cho họ Lời mà Cha đã ban cho Con”

(Ga 17, 8)

 

I. KHAI MẠC

1.         Hát kính Thánh Thể.

2.         Lời nguyện mở đầu của chủ sự hay người hướng dẫn :

“Con đã ban cho họ Lời mà Cha đã ban cho Con” (Ga 17, 8)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời chúng con vừa lắng nghe chính là lời Chúa thân thưa với Chúa Cha trong đêm cuối cùng, trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn. Trong đêm cuối cùng này, Chúa đã thân thưa với Chúa Cha về sứ vụ của Chúa : sứ vụ trao ban Lời cúa Chúa Cha cho các môn đệ ; sứ vụ mạc khải Danh Cha. Trong đêm bị trao nộp này, Chúa đã dẫn các môn đệ vào trong tình yêu hiệp thông sâu xa giữa Chúa Cha và Chúa. Trong mối hiệp thông này, Chúa cho các môn đệ thấy Chúa đã lắng nghe, yêu mến và đón nhận Lời Chúa Cha như thế nào.

Tông huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI Về Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội một lần nữa mời gọi chúng con đặt mình trước mầu nhiệm Thiên Chúa, Đấng tỏ mình ra qua hồng ân Lời của Ngài. Lời đời đời bền vững này đã đi vào thời gian. Thiên Chúa đã nói Lời vĩnh cửu của Ngài theo cách thức nhân loại; Lời của Ngài “đã trở nên người phàm” (Ga 1, 14) và Lời đó là chính Chúa. Chúa chính là Lời của Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện khiêm tốn và đích thực trong hình bánh thánh, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng, tri ân cảm tạ và yêu mến Chúa. Xin Chúa quy tụ chúng con lại bên Chúa, như Chúa đã quy tụ các tông đồ trong bữa Tiệc Ly. Xin ban cho chúng con Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng con biết lắng nghe, yêu mến và đón nhận Lời Chúa trong giờ cầu nguyện này cũng như trong đời sống thường ngày.

Hôm nay, tưởng nhớ đêm Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác, chúng con muốn đến với Chúa trong tâm tình ngưỡng mộ, cảm tạ tri ân. Nguyện xin Chúa tuôn đổ sức sống mới cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt cho các linh mục là những thừa tác viên của Lời Chúa, để các gia đình, cộng đoàn và mỗi người yêu mến và làm toả chiếu Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày.

Xin “mở mắt đức tin” cho chúng con để chúng con nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc đời, như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau vào buổi chiều Phục Sinh khi Chúa giải thích Kinh Thánh cho họ. Nhờ Mầu nhiệm Thánh Thể và sức mạnh thánh hóa của Lời Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con thành những sứ giả và chứng nhân của Lời cho tất cả anh chị em chúng con. Amen.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA, SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

3.         Lời dẫn trước khi đọc Lời Chúa :

Chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện bên Thánh Thể Chúa. Để cho giờ cầu nguyện và chiêm ngưỡng Thánh Thể trong đêm thánh này được ánh sáng Lời Chúa toả chiếu, chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn hầu có thể yêu mến Lời Chúa mỗi ngày một hơn.

4.         Hát : “Lắng nghe Lời Chúa”

5.         Bài đọc I : Ga 17,6-9

“Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng : “Lạy Cha, những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha”.

6.         Suy niệm và cầu nguyện (1) :

Con đã ban cho họ Lời mà Cha đã ban cho Con ;

họ đã nhận những lời ấy”.

Nam :

Chúng ta vừa lắng nghe lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha”. Qua lời cầu nguyện này, Chúa tỏ cho các môn đệ biết một điều rất quan trọng là làm sao để trở nên người môn đệ của Ngài

- Người môn đệ của Chúa Giêsu tiên vàn là người tin rằng Ngài đến từ Thiên Chúa, nói Lời Thiên Chúa, mạc khải Thiên Chúa. Người môn đệ của Chúa Giêsu là người nhận ra Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Lời của Ngài không những mạc khải Thiên Chúa mà còn làm cho những ai tin vào Ngài sẽ thuộc về Chúa Cha.

- Người môn đệ của Chúa Giêsu còn là người biết đón nhận Lời Chúa Giêsu và giữ lấy Lời. Như Chúa Giêsu thuộc về Chúa Cha, đón nhận và giữ lấy Lời của Chúa Cha, người môn đệ cũng thuộc về Chúa Cha, đón nhận và giữ lấy Lời Chúa Giêsu.

Nữ :

Qua lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu còn cho chúng ta thấy Ngài đã tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Cha và phó thác tất cả tương lai cho Chúa Cha. Ngài nghĩ tới các môn đệ, nghĩ tới tương lai của các môn đệ. Ngài nghĩ tới tương lai của Hội Thánh. Ngài biết rằng các môn đệ là món quà Chúa Cha ban cho Ngài. Ngài đón nhận món quà ấy và luôn giữ gìn món quà đó thật trân trọng. Và trước khi về cùng Thiên Chúa, Ngài trao lại món quà đó cho Chúa Cha bởi vì “họ thuộc về Cha và họ đã tuân giữ Lời Cha”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quý chuộng phẩm giá người môn đệ Chúa. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận và giữ Lời Chúa. Ước gì chính Chúa, cũng như vào thời ngôn sứ Amos, khơi lên giữa chúng con cơn đói khát Lời Chúa (x. Am 8, 11). Xin cho chúng con hằng ngày biết chiêm ngắm Chúa là Lời hằng hữu của Chúa Cha; Lời hằng hữu đã trở nên nhỏ bé – bé nhỏ đến nỗi có thể nằm gọn trong một máng cỏ ; Lời hằng hữu đã trở nên người phàm, có một diện mạo, để nhờ đó mà chúng con có thể nhìn thấy Chúa.

Thinh lặng. (Đêm nay, cần nhiều giây phút thinh lặng đễ chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn)

7.         Chúc tụng và tung hô :

X/ Chúc tụng Chúa đã mạc khải Danh Cha cho chúng con

Đ/ Đó là sự sống đời đời cho chúng con

X/ Chúc tụng Chúa đã ban Lời hằng sống cho chúng con

Đ/ Đó là ánh sáng và niềm vui của chúng con

X/ Chúc tụng Chúa đã ban Mình và Máu Chúa cho chúng con.

Đ/ Đó là sức mạnh và nguồn sống của chúng con

X/ Chúc tụng Chúa đã gieo hạt giống Lời Chúa khắp mọi nơi

Đ/ Đó là niềm hy vọng của chúng con

X. Chúc tụng Chúa đã thanh tẩy chúng con bằng Lời hằng sống của Chúa

Đ/ Đó là nguồn ơn cứu độ chúng con

8.         Hát về Thánh Thể hay về Tình yêu Chúa.

9.         Bài đọc 2 : Ga 14,22-24

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariốt, nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?". Đức Giêsu đáp :

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.

Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.

Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.

Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.

Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy,

nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy”


10.     Suy niệm và cầu nguyện (2) :

Nam :

Qua đoạn Tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe, thánh Gioan đã ghi lại những tư tưởng luôn chi phối tâm trí ngài, đó là Tình yêu của Chúa Cha, tình yêu của Chúa Giêsu và tình yêu của người môn đệ. Tin mừng thứ tư được gọi là Tin Mừng của tình yêu, bởi vì có lẽ tác giả của Tin mừng này là “người môn đệ Chúa yêu”.

Chúng ta hãy sống lại bầu khí thân tình giữa Chúa Giêsu và các môn đệ sau bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu đang tâm sự với các môn đệ của Ngài về tình yêu. Tình yêu của
Chúa Cha dành cho Ngài ; tình yêu Ngài đáp trả Chúa Cha ; tình yêu Chúa Cha cho con người ; tình Ngài yêu con người ; tình yêu của người môn đệ dành cho Ngài.

Chúa Giêsu đang nói với các môn đệ về một tình yêu thực tế, một tình yêu hành động. Tình yêu thực tế và hành động hệ tại việc tuân giữ Lời Ngài ; nó là bằng chứng của tình yêu mà các môn đệ dành cho Ngài. Chúa Cha sẽ yêu mến người nào yêu mến và tuân giữ lời Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Cha yêu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ tỏ mình cho người nào tuân giữ Lời Ngài, bởi vì tình yêu đưa tới sự chia sẻ. Cuối cùng, Chúa Cha, Chúa Giêsu và người môn đệ sẽ trở nên một cộng đồng hiện diện trong tình yêu. Chúa Cha và Chúa Giêsu luôn có người môn đệ và người môn đệ luôn có Chúa Cha và Chúa Giêsu.

Việc tuân giữ Lời Chúa sẽ liên hệ mật thiết với chứng tá đời sống cá nhân, đặc biệt qua việc phục vụ Chúa trong “những anh em nhỏ bé nhất” (x. Mt 25, 40). Tại chương 25 của Tin Mừng theo thánh Mathêu, Con Người sẽ coi bất cứ điều gì chúng ta làm hay không làm cho “những anh em nhỏ bé nhất” của Người (x. 25, 40-45) như là lam hay không làm cho chính Người. Vậy chính Lời Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải dấn thân trong thế giới và phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa Kitô, Chúa của lịch sử. Chúng ta phải hiểu là cần diễn dịch Lời đã nghe thành những cử chỉ yêu thương, vì đây là cách duy nhất làm cho việc tuân giữ Lời thành khả tín, mặc dù nơi con người vẫn có những yếu đuối mỏng dòn.

Nữ :

Lạy Chúa Giêsu, trong đêm bị trao nộp vì yêu Chúa Cha và yêu nhân loại, Chúa đã dạy các môn đệ một bài học về một tình yêu thực tế, cụ thể, đó là tình yêu của người môn đệ luôn biết lắng nghe Lời của Thầy minh và tuân giữ một cách cẩn thận. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã kêu gọi chúng con làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con tạo được mối thân tình sâu xa với Lời Chúa bằng một con tim mềm mại và cầu nguyện. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sự sướng vui của việc “nuốt lấy Lời Chúa” như ngôn sứ Giêrêmia mô tả phút giây đó : “Các Lời của Người, vừa gặp được, tôi đã nuốt lấy ; Lời Người là sự sướng vui cho tôi, niềm hoan lạc của lòng tôi” (Gr 15, 16)

Chúng con tin rằng càng là người môn đệ bao nhiêu thì chúng con càng biểu lộ khuôn mặt của Chúa cho con người ngày hôm nay bấy nhiêu. Trong một thế giới thường tỏ ra không cần Thiên Chúa, xin cho chúng con biết tuyên xưng như thánh Phêrô rằng “chỉ một mình Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68)

Lời Chúa đưa mỗi người chúng con đi vào cuộc đối thoại với Chúa. Chúa dạy chúng con biết cách thưa chuyện với Chúa. Xin cho chúng con biết sống quen thuộc với Lời Chúa và mỗi ngày có một chọn lựa ưu tiên là biết mở lòng ra để cho Lời Chúa bước vào cuộc đời.

11.     Cầu nguyện bằng một bài hát thích hợp

12.     (hay đọc Thánh vinh đáp ca sau đây : Tv 119, 97-106)

     

      Đ/ Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước

           Là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119, 105)

 

          Nam :

Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,

suốt ngày cứ suy đi gẫm lại !

Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,

vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.

 

Nữ :

Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,

          vì con thường gẫm suy thánh ý ;

am hiểu hơn các bậc lão thành,

          bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.

 

          Nam :

Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,

          cốt làm sao giữ được lời Ngài.

Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,

          bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.

         

          Nữ :

Con cảm thấy lời Ngài đã hứa

          ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.

Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban,

          nên con ghét mọi đường nẻo gian tà.

         

          Nam :

          Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

          là ánh sáng chỉ đường con đi.

Con đã thề và con xin cam kết

          giữ quyết định công minh của Ngài.

13.     Lời cầu nguyện của chủ sự hay người hướng dẫn

Lạy Chúa Giêsu, trong bài ca thứ ba về người tôi tớ Giavê (Is 50, 4-7), ngôn sứ Isaia đã phác họa hình ảnh về người tôi tớ chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa : “Sáng sáng, Người đánh thức, Người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui” (Is 50, 4-5).

Xin dạy dỗ chúng con bằng Lời ban sự sống của Chúa và dưỡng nuôi chúng con bằng Thánh Thể của Ngài, để tâm hồn chúng con tràn ngập niềm vui và lòng yêu mến ; vì Lời Chúa là nguồn mạch bất tận luôn đổi mới, xin cho Lời Chúa ngày càng trở nên trung tâm điểm của mọi hoạt động trong Giáo Hội.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban Lời Chúa Cha cho chúng con và ban Thánh Thần để nhắc nhớ và dẫn chúng con vào sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con mang lấy tâm tình khao khát Lời Chúa của thánh Augustinô mà thưa lên với Chúa mỗi ngày : “Xin hãy để Lời Chúa nên nguồn vui thánh khiết cho con.. và đừng khước từ thứ cỏ rả của Chúa khi nó đang khao khát Chúa”

Nguyện xin Thánh Thần Chúa làm mới lại trong chúng con những kinh nghiệm gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Đức Kitô, Lời Sự Sống đã trở nên hữu hình. Xin cho chúng con trở nên những sứ giả của Người, để hồng ân sự sống và hiệp thông của Thiên Chúa được tràn lan ra mãi trên khắp thế giới.

14.     Hát bài “ Người gieo giống”

III. KẾT THÚC

Lời nguyện kết của chủ sự hay người hướng dẫn :

Lạy Cha, chúng con dâng lên Cha tâm tình cảm tạ tri ân. Cha đã ban cho nhân loại Con Một Cha là Lời của Cha. Xin Cha cho chúng con biết khao khát Lời Hằng sống của Chúa Giêsu Kitô. Xin cho Lời Chúa trở nên ánh sáng và niềm hy vọng cho hết mọi người chúng con.

Chúa Kitô đã phó nộp mình vì chúng con và đã mạc khải Danh Cha cho chúng con, xin cho chúng con “thuộc về Cha” mỗi ngày qua việc lắng nghe, đón nhận và thực hành Lời Chúa, biết sống vì anh em và cho anh em, để cuộc sống chúng con trổ sinh một mùa gặt phong phú dâng lên Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 

Giáo Phận Đalạt

Tuần Thánh 2011