GIỜ THÁNH

CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ

 LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH – 15.5.2011

1.    Dấu Thánh Giá

2.    Hát Kính Thánh Thể: Phút Linh Thiêng

3.    Lời Nguyện Mở Đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày hôm nay Hội Thánh mời gọi chúng con chiêm ngắm hình ảnh Chúa là vị Mục Tử Nhân Lành. Hội Thánh chính là đàn chiên do chính Chúa đã quy tụ từ những con chiên tản lạc khắp mọi nơi trên trần gian này. Chúng con vẫn hằng được Chúa thương yêu, nuôi dưỡng trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa là Hội Thánh. Khi chiêm ngắm Chúa là Vị Mục Tử Nhân Lành, chúng con cũng không quên nhớ đến Đấng thay mặt Chúa để dẫn dắt Giáo Hội lữ hành trên trần gian này là người kế vị thánh Phêrô đã được Chúa đặt làm thủ lãnh các Tông Đồ, đó là Đức Giáo Hoàng. Trong tâm tình kính yêu và vâng phục Mẹ Giáo Hội, hôm nay chúng con cũng dành giờ thánh này để cầu nguyện cách đặc biệt cho vị chủ chăn của giáo phận chúng con cũng như toàn thể các Giám Mục trên toàn thế giới, là những vị mục tử đang nhiệt tâm chăn dắt đàn chiên của Chúa ở khắp mọi nơi. Chúng con cũng nguyện xin Chúa ban ơn dồi dào cho hàng linh mục của Chúa là những người đang cộng tác đắc lực với vị chủ chăn của mình để chăm sóc hết mọi con chiên của Chúa ở những nơi xa xôi mà vị Chủ Chăn không thể chăm nom hết được. Chúng con cũng hiệp ý với toàn thể Giáo Hội nguyện xin Chúa ban ơn thánh thiện nơi những người trẻ, nhằm khơi dậy trong lòng họ ước muốn dấn thân trong đời sống tu trì vì Nước Trời. Xin cho các bạn trẻ hôm nay luôn biết lắng nghe và nhận ra tiếng gọi của Chúa và mau mắn đáp lại bằng một đời sống làm chứng cho Tin Mừng của Chúa giữa thế gian.   

Lạy Chúa, trong Giờ Thánh này, xin cho chúng con đón nhận được nhiều ơn Chúa, biết nhận ra điều Chúa muốn và mau mắn đem ra thi hành.

4.    Hát: Lắng Nghe Lời Chúa

5.    Lời Chúa (Ed 34, 11-16)

Suy niệm 1:

Thiên Chúa là Đấng siêu việt, vô hình, ẩn kín, vượt lên trên lý trí của con người (Is 45,15). Do tình yêu nhưng không của Người, Người đã tự bước ra khỏi sự ẩn kín để đi vào mặc khải, đi vào chính cuộc sống của con người. Người là Đấng yêu thương con người vô ngần đã ngỏ lời với con người như với bạn hữu và mời gọi họ đi vào cuộc sống của Người; đồng thời, Người cũng tỏ mình ra cho họ thấy Người là Đấng “giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6). Thiên Chúa chính là chân lý vì nơi Người không có sự dối trá, nhưng luôn trung thành thực hiện các lời Người đã hứa. Con người hoàn toàn tin cậy vào lòng trung thành của Thiên Chúa qua lời nói cũng như trong hành động của Người:

“Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán

Đầy yêu thương trong mọi việc Người làm” (Tv 145,13).

Thiên Chúa không chỉ là chân lý mà còn là tình yêu vô biên đối với con người. Trải qua dòng lịch sử, dân Israel đã khám phá ra rằng vì tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, họ được Người tuyển chọn và mặc khải cho biết Người là ai. Chính tình yêu đó đã không ngừng giải thoát và tha thứ những lầm lỗi, những bất trung của dân Israel: “Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi, giao ước hòa bình của Ta cũng chẳng chuyển lay” (Is 54,10).

 Trong thời Cựu Ước, các tiên tri đã dùng nhiều hình ảnh để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với con người: hình ảnh người cha hoặc người mẹ đối với con cái (Hs 11,1), hình ảnh người chồng đối với vợ mình (Is 62,4-5), và đặc biệt là hình ảnh người mục tử đối với đàn chiên nơi tiên tri Êdêkien: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ, con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (Ed 34, 15-16).

6.    Hát: Ca Tình Tri Ân

7.    Suy Niệm 2

a. Hình Ảnh Vị Mục Tử Nhân Lành:

Hình ảnh người mục tử sống giữa đàn chiên là hình ảnh rất quen thuộc đối với dân Israel xưa kia khi sống đời du mục. Hình ảnh này được Kinh Thánh Cựu Ước sử dụng nhiều lần để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Người. Thật vậy, trong suốt thời Cựu Ước, hình ảnh người chăn chiên trở thành một biểu tượng phong phú và sống động nhất, được dùng để diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel. Dân Israel như một đàn chiên riêng của Thiên Chúa, được Người nuôi nấng, chăn dắt, săn sóc một cách đặc biệt. Mối tương quan đặc biệt giữa Thiên Chúa và dân Israel cũng được thể hiện trong phụng vụ lẫn kinh nguyện của họ: họ thường nhắc lại cho chính họ về ơn gọi của mình, cũng như tự khuyên nhủ nhau đừng nên bắt chước thói cứng lòng của cha ông: “Như tại Meriba, như ngày ở Ma-xa trong sa mạc” (Tv 95,8), nhưng luôn tiến bước theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa, trung thành với đường lối của Người, vì chính Người là Thiên Chúa chúng ta thờ và chúng ta là dân Người chăn giữ, là đàn chiên tay Người dẫn dắt”  (Tv 95,7). Thật vậy, Thánh Vịnh 23 phác họa chân dung Thiên Chúa như vị Mục Tử Nhân Lành luôn yêu thương, chăm sóc, tận tình nuôi dưỡng đàn chiên cách chu đáo, chẳng để đàn chiên của Người phải thiếu thốn điều gì.

“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

Và bổ sức cho tôi” (Tv 23, 1-3).

Dân Israel đã sớm nhìn thấy trong những thực tại quen thuộc đó một biểu tượng hùng hồn cho những thực tại tôn giáo. Hình ảnh người mục tử trong Kinh Thánh mô phỏng vai trò và tình thương của Thiên Chúa đối với dân Israel, họ là đối tượng chủ yếu của lòng Người mến yêu và là mối quan tâm lo lắng, là kho tàng quý giá nhất của Người.

b. Mục Tử Nhân Lành Chăn Dắt Và Bảo Vệ Đoàn Chiên

Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa dùng các tổ phụ, các ngôn sứ để dạy bảo, dẫn dắt dân riêng của Người. Môsê là một điển hình tiên biểu, thay mặt cho Thiên Chúa, hướng dẫn dân Israel thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập tiến về Đất Hứa. Hình ảnh Môsê như một chủ chiên hướng dẫn đoàn chiên ra khỏi Ai cập, vượt qua Biển Đỏ, đi trong sa mạc là một cuộc hành trình đầy gian khổ của đoàn chiên của Thiên Chúa tiến về vùng đất chảy sữa và mật ong. Trong cuộc hành trình này, Thiên Chúa luôn chăm nom và bảo vệ đoàn chiên của Người, đáp ứng những nhu cầu chính đáng của dân Người: khi họ đói Người ban cho manna, khi họ khát Người ban cho nước uống…

Trong sách tiên tri Êdêkiel, chúng ta thấy rằng Vị Mục Tử đích thật không chăn dắt đoàn chiên bằng quyền uy và bạo lực, không tham lam và hà khắc, không làm cho đoàn chiên phải thất lạc và tan tác, và cũng không chăn dắt theo kiểu những kẻ chăn thuê, nhưng Vị Mục Tử ấy chăn dắt đoàn chiên của mình bằng tình yêu và trách nhiệm. Tình yêu của Người thể hiện đặc biệt qua việc Người tận lực tìm kiếm những con chiên lạc đàn, Người băng bó và tận tình chạy chữa những con chiên bị thương tích, Người tập trung canh giữ những con chiên khỏe mạnh (x. Ed 34,1-6).

Như thế, tiên tri Êdêkiel loan báo rằng chính Thiên Chúa sẽ đích thân chăm sóc, bảo vệ và tìm kiếm những con chiên tản mác, quy tụ chúng thành một đoàn chiên duy nhất, dưới sự chăn dắt và bảo vệ của một Chủ Chiên: “Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng” (Ed 34,11-13).

8.    Hát: Chúa Chiên Lành

9.    Tin Mừng: Ga 10,1-18

10.           Suy niệm 3

Sang thời Tân Ước, chính Chúa Giêsu là Vị Mục Tử đích thực. Thực vậy,khi Chúa Giêsu thấy đoàn dân chúng tấp nập kéo nhau về Giêrusalem để mừng lễ, Ngài xúc động nhìn họ như những đàn chiên hiền lành và ngoan ngoãn. Nhưng Chúa cũng đau xót vì họ như những con chiên bơ vơ lạc lõng, đang bị những kẻ trộm cướp vây hãm. Chúa đã nói với họ phải biết phân biệt kẻ trộm với mục tử hiền lành. Trên đường đi đến đền thờ, họ đi qua nhiều chuồng chiên được vây kín và chỉ có một cửa nhỏ để từng con chiên ra vào theo lệnh quen thuộc của người mục tử thân yêu gọi tên từng con một. Chúa Giêsu đã ví Ngài như là cửa chuồng chiên, nghĩa là phải qua cửa này, người ta mới được dẫn tới đồng cỏ xanh tươi, tức là đi đến cuộc sống vĩnh cửu. Nói khác đi, Chúa Giêsu tự xưng mình là cửa chuồng chiên, Ngài là điều kiện duy nhất cần thiết để được ơn cứu rỗi, bất cứ ai muốn được hưởng ơn cứu rỗi đều phải tin vào Ngài. Giáo huấn này rất quan trọng, vì dạy cho chúng ta biết rằng: không có người hướng dẫn nào, không có một người thầy nào, không có một con đường nào khác, dẫn đưa chúng ta đến đời sống hạnh phúc thật sự, ngoài Chúa Giêsu. Bởi vì khi tự xưng mình là cửa chuồng chiên, Chúa Giêsu có ý quả quyết Ngài là Đấng Cứu Thế, Ngài đến trong thế gian để cứu con người thoát khỏi sự thống trị của tội lỗi. Chính vì thế, bất kỳ ai muốn được cứu rỗi đều phải đến với Ngài, tin vào Ngài và sống theo những lời Ngài dạy bảo.

Thật vậy, khi Chúa Giêsu dùng dụ ngôn và tự gọi mình là cửa chuồng chiên, Ngài muốn chúng ta hiểu rằng cánh cửa ấy luôn rộng mở và sẵn sàng đón tiếp mọi người. Nếu không qua cửa ấy, chúng ta sẽ thiếu thốn, sợ hãi và rất dễ trở thành mồi ngon cho Satan, như những con chiên không sống ở trong đàn và không được bao bọc ở trong chuồng sẽ rất dễ làm mồi ngon cho thú dữ. Hơn thế nữa, khi nói: “Ta là cửa chuồng chiên”, Chúa Giêsu còn muốn chúng ta hiểu thêm rằng, Ngài chính là chuồng chiên và hơn nữa là người chăn chiên. Như cánh cửa rộng mở, Ngài giang rộng đôi tay mời gọi mỗi người chúng ta đến và sống trong Ngài, vì Ngài là là Đấng Chăn Chiên đích thực, là vị Mục Tử Nhân Lành hết lòng với cả đàn chiên cũng như với từng con chiên.

(Thinh lặng giây lát...)

11.           Hát : Chúa Là Mục Tử

12.           Suy niệm 4

Tất cả mọi người, một khi đã gia nhập vào Giáo Hội, được tháp nhập vào đàn chiên của Chúa đều hiểu điều này, là chúng ta được chăn dắt và dưỡng nuôi trong đồng cỏ xanh tươi, nơi dòng suối mát trong lành là Thánh Thể và Lời Chúa. Chúa Giêsu chính là đồng cỏ non và là dòng suối mát trong lành của linh hồn mỗi người. Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời của chính Ngài, vì Lời Ngài là Lời ban sự sống và Thánh Thể Ngài là Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình đức tin. Chính Chúa đã nói: “Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cữu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân”. Thật vậy, chỉ có Chúa Giêsu và qua Ngài chúng ta mới tìm được sự cứu rỗi và có của nuôi thân, tức là sự bồi bổ cho đời sống tâm linh và sự sống đời đời. Vì thế, khi đón nhận Bí Tích Thánh Tẩy, khi gia nhập vào Giáo Hội, và được nuôi dưỡng bằng bàn tiệc Thánh Thể và Lời Chúa, người kitô hữu chúng ta phải lấy làm hãnh diện và cảm tạ đội ơn Chúa. Vì nếu không do lòng Chúa xót thương, chúng ta sẽ không xứng đáng để gia nhập vào Giáo Hội của Ngài, và cũng không hiểu được Lời của Ngài cũng như đón nhận Thánh Thể Ngài. Tất cả chỉ vì Ngài yêu thương chúng ta như Người Mục Tử Nhân Lành thương yêu và vác trên vai con chiên nhỏ bé của mình.

Chính vì thế, là kitô hữu, chúng ta hãy biết cảm tạ hồng ân của Chúa và ngoan ngoãn đi theo tiếng mời gọi của Ngài. Một sự ngoan ngoãn của những tâm hồn trưởng thành, dám chấp nhận từ bỏ và thực thi giới luật của Chúa bằng tấm lòng yêu mến. Mặt khác, chúng ta cũng cần tỏ ra hãnh diện về căn tính kitô hữu của mình và sốt sắng làm chứng nhân cho ơn gọi ấy. Đó chính là chia sẻ đồng cỏ non, dòng suối mát với nhửng con chiên khác, đặc biệt với những con chiên chưa biết và chưa nhập đàn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa là Mục Tử Tốt Lành hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Chúa đến thế gian không phải như một vị vua cai trị bằng quyền lực, nhưng là Vị Mục Tử Nhân Lành chăn dắt và bào vệ đàn chiên. Chúa đến để tìm những con chiên lạc, để chữa lành những con chiên bị thương tật. Chúa đến để chết cho đàn chiên và ban sự sống dồi dào cho đàn chiên.

Lạy Đấng đã hiến mình vì đàn chiên, xin ban cho các vị mục tử của Chúa ở trần gian được đầy tràn Thánh Thần của Chúa, để các ngài có được sức mạnh, sự khôn ngoan, lòng can đảm và một tâm hồn yêu mến Thánh Thể Chúa cách đặc biệt, vì chính nhờ quyền năng của Thánh Thần, qua các ngài trong Thánh Lễ mà tấm bánh đã trở nên Thánh Thể Chúa. Xin Chúa gìn giữ và ấp ủ các ngài trong tình yêu của Chúa, để các ngài luôn trung thành và bền đỗ trong ơn gọi, bằng một đời sống khiết tịnh và có tinh thần nghèo khó bước theo chân Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và ủi an những linh mục đang đau khổ, đang gặp những khó khăn, thử thách trong ơn gọi.

Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con muôn hồng ân của Chúa qua các Bí tích từ tay các linh mục. Xin cho chúng con, đặc biệt những người trẻ luôn biết say mê Lời Chúa và trung thành với giáo huấn của Giáo Hội. Xin cho chúng con biết vâng phục Đức Thánh Cha, vì Chúa đã chọn ngài cách riêng và trao mọi sự trên trần gian vào tay ngài. Xin cho chúng con biết quý trọng, nâng đỡ và cầu nguyện luôn cho những người được Chúa tuyển chọn, đặc biệt là các linh mục. Xin cho chúng con biết cổ võ, khuyến khích và ý thức dâng Chúa những người con tốt lành cho ơn gọi để phục vụ Giáo hội. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là vị mục tử nhân lành, chúng con yêu mến Chúa. Amen.

(Thinh lặng ...)

13.           Hát:  Chúa Chăn Nuôi Tôi

14.           Lời Nguyện Chung

Anh chị em thân mến, trong niềm tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện chân thành và thiết tha:

a)   Cầu cho Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục: Chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn gìn giữ Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục trên khắp hoàn cầu và ban cho các ngài sự trung thành và khôn ngoan – để các ngài luôn theo gương Chúa, Đấng là tình yêu mà chu toàn sứ vụ cao cả là lo cho dân Chúa đón nhận được dồi dào ơn Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện.

b)   Cầu cho các linh mục: Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho các linh mục sự thánh thiện và tình yêu của Chúa – để các ngài luôn biết cộng tác với Vị Chủ Chăn của mình trong tinh thần phục vụ như Chúa hằng vâng phục và yêu mến Chúa Cha.

c)    Cầu cho những người sống đời dâng hiến: Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho những người sống đời dâng hiến sự đơn sơ theo tinh thần Phúc Âm – để họ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc đời dâng hiến.

d)   Cầu cho những người trẻ: Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho những người trẻ hôm nay – để họ luôn biết nhìn lên Chúa là vị Thầy mẫu mực và lý tưởng của cuộc đời mà dâng hiến đời sống của mình vì Nước Trời, theo gương Thầy Chí Thánh để làm cho Nước Chúa được lan rộng khắp nơi.

Lạy Chúa, xin Chúa đoái thương nhận lời chúng con cầu xin mà ban cho dân Chúa có nhiều vị mục tử như lòng Chúa ước mong. Xin cho các tín hữu luôn biết lắng nghe lời Chúa và đón nhận giáo huấn của Chúa qua sự giảng dạy của các ngài, để Hội Thánh Chúa ngày một thăng tiến trên con đường thánh thiện, hầu xứng đáng đón nhận hồng ân Nước Trời ngay trong cuộc sống hiện tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

15.            Chầu Phép Lành

16.           Hát Kết: Kinh Hòa Bình.

 

Giáo Phận Đalạt

Chúa Nhật IV Phục Sinh 2011

Ngày 10-5-2011


Trở về trang Mục Lục