Chầu Thánh Thể thứ 5 Tuần Thánh năm 2012

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ này cộng đoàn giáo xứ chúng con hiện diện bên Chúa trong đêm Tiệc Ly này để đáp lời mời gọi của Chúa: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Xin cho chúng con đêm nay, khi ở lại bên Thánh Thể chúng con cảm nếm được tình thương bao la, một tình yêu đến cùng mà Chúa dành cho chúng con, để nhờ cảm nếm tình yêu ấy mà tâm hồn chúng con được biến đổi và sống tình yêu Chúa cách tràn đầy hơn nữa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

Tin Mừng Ga 6, 48-58

Đáp Ca : “Ta là Bánh Hằng Sống”

1. Thánh Thể, nơi biểu hiệu Thiên Chúa yêu con người đến cùng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Kinh thánh cho chúng con biết rằng: vì tình yêu, Chúa Cha đã làm mọi sự tốt lành: dựng nên trời đất tốt lành, dựng nên con người giống hình ảnh Chúa. Sau khi con người phạm tội, Chúa Cha đã không từ bỏ con người mà con hứa ban cho con người Đấng Cứu Thế.

Và Khi tới thời gian viên mãn, Thánh Gioan nói cho chúng con biết sáng kiến Tình Yêu của Chúa Cha: không phải chúng con yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng con, và sai Con của Người là chính Chúa đến làm của lễ đền tội cho chúng con (1Ga 4, 10). Vâng Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Người Con Một cho loài người chúng con” (Ga 3,16). Trên vũ hoàn này chúng con không thể có gì quý trọng hơn là Con Thiên Chúa, đồng bản thể với Thiên Chúa. Thiên Chúa tình yêu ban tặng chính bản thân mình cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, Chúa là Bánh Sự Sống của Chúa Cha ban cho chúng con để chúng con có sự sống đời đời mà không phải đơn thuần tha thứ tội lỗi cho chúng con.

Tiếp nối sáng kiến yêu thương của Chúa Cha, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Con Một Yêu Dấu của Thiên Chúa Cha. Chúa cũng đã đi bước trước. Trong Bí tích Thánh thể, chúng con đón nhận sáng kiến tình yêu của Chúa. Chúa là Lời Nói vĩnh hằng của Chúa Cha. Chúa đã hiến mình làm của lễ hy sinh vô tì tích dâng lên Thiên Chúa trên thập giá, và đã tự hiến làm lương thực cho chúng con trong Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là sáng kiến của Chúa  “Chính tôi là Bánh trường sinh, ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” (Ga 6,35). Một sáng kiến tuyệt vời để hiện diện hữu hình và hữu hiệu ở giữa Chúng con: Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28, 20).      

(Bài hát: Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng)

2. Thánh Thể, nơi Giáo hội sống Màu nhiệm hiệp thông

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không chỉ muốn hiện diện mà Ngài còn muốn: “Lạy Cha, Cha ở trong con để chúng cũng ở trong chúng ta” (Ga 17:21). Kết quả tình yêu tuyệt mỹ này là chúng con được hiệp thông và hiệp nhất với Chúa Cha trong Chúa nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần trong một Nhiệm Thể duy nhất là Giáo Hội. Đời sống hiệp thông đó, “hiệp thông bí tích”, “hiệp thông phẩm trật” cũng như “hiệp thông huynh đệ” được thể hiện, nuôi dưỡng và phát triển qua chính cử hành Thánh Thể.

Nói đến Hiệp thông Bí tích là nói đến sự quy tụ của đàn chiên quanh một Chúa Chiên duy nhất, cũng là sự thông phần và sự liên kết chặt chẽ trong cùng một Nhiệm Thể duy nhất với đầu là Đức Kitô. Một tấm bánh được bẻ ra cho nhiều người để tất cả được thông dự và làm nên một Tấm Bánh. Tấm bánh bẻ ra đó chính là Mình Thánh Chúa, và chúng con tất cả được kêu gọi đến cầm lấy mà ăn, để thông phần sự sống vĩnh cửu và xây dựng một Nhiệm Thể duy nhất.

Như vậy, lạy Chúa tất cả chúng con có chung một mầu nhiệm đức tin, có cùng một thân mình Giáo Hội là chính Nhiệm Thể của Chúa, có vị Cha chung trong Giáo Hội toàn cầu, một vị chủ chăn trong giáo phận. Nói như thế là để chúng con có thể thâm tín như thánh Phaolô trong tin yêu và hy vọng rằng : Chúng ta được liên kết thành một gia đình, một thân xác, vì tất cả chúng ta đều được tham dự vào cùng một Bánh là Chúa Giêsu Kitô (1Cor 10,16-17). Vâng, làm sao có thể thuộc về Chúa mà lại không tháp nhập vào Chúa một cách nào đó ? Làm sao có thể thuộc về Chúa mà lại không thuộc về Giáo Hội của Chúa ? Và hơn thế, làm sao có thể được khi mỗi chúng con nói : "Tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apôlô, tôi thuộc về ông Kêpha, tôi thuộc về Đức Ki-tô." Thế ra Chúa đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? (1Cor 1,12-13).

Vâng lạy Chúa, Thánh Thể mời gọi và tha thiết cổ võ chúng con xây dựng sự hiệp thông và hiệp nhất trong giáo xứ dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Cách cụ thể chúng con được mời gọi hiệp nhất dưới sự điều dẫn của Cha quản xứ để cử hành phụng vụ, thực hiện các chương trình mục vụ, các công việc tông đồ và nhất là việc truyền giáo.

 (Bài hát: Xin hiệp nhất chúng con)

3. Thánh Thể, nơi con người sống tình huynh đệ

Lạy Chúa Giêu Thánh thể, đêm nay chúng con ở bên Chúa lúc này thì chúng con cũng được mời gọi noi gương cộng đoàn kitô hữu tiên khởi gởi các phần tử của mình đi truyền giáo, sau khi đã ăn chay, cầu nguyện và cử hành việc bẻ bánh (Cv 13,1-4). Nghĩa là chúng con không thể tách rời việc Cử Hành Thánh Thể, Mầu nhiệm Thánh Thể với bổn phận hàng đầu và cũng là bản chất của Giáo hội là loan báo tình yêu Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại qua mọi thời đại. Như công đồng vaticanô II đã nhắc nhớ chúng con “Phép Thánh Thể là nguồn mạch và tuyệt đỉnh của toàn thể công việc rao giảng Tin Mừng” (PO 5). Bởi lẽ này, phép lành và lời giải tán cộng đoàn ở cuối thánh lễ chính là lệnh lên đường để ra đi chu toàn sứ vụ đã nhận lãnh từ Chúa. Mỗi lần tham dự Thánh Thể, chúng con được long trọng sai đi thi hành sứ vụ truyền giáo: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em (x.Mt 28,19-20a).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không những mời gọi mà còn đòi buộc người Kitô hữu truyền giáo. Hơn thế như Thánh Phaolô đã khẳng khái quả quyết rằng việc cử hành Thánh Thể sẽ thiếu xót nếu không thực thi việc chia cơm sẻ áo cho những người túng nghèo (x.1Cor 11:17-22, 27-34). Đó là lệnh truyền của Chúa cho mỗi người môn sinh theo Chúa (x.Ga 13:35)  và cũng là tiêu chuẩn Chúa xét xử chúng con có sống bí tích Thánh Thể thực sự hay không (Mt 25:31-46).

Thực vậy xung quanh chúng con hôm nay biết bao người chết vì thiên tại, bệnh tật, biết bao người già lão cô đơn, biết bao người nhân công thất nghiệp vì không công ăn việc làm... Đó là sự dữ đang hiện diện - dù dưới góc độ khác nhau - hiện diện ngay cả những nơi văn minh vật chất dư thừa nữa!

Vậy lạy Chúa Giêsu Thánh thể, xin dạy chúng con biết chia sẻ cơm bánh cách cụ thể, bởi lẽ làm thế nào chúng con có thể cử Thánh Thể, dùng bữa huynh đệ trong phẩm cách đồng bàn với Chúa cách xứng hợp được khi mà chúng con không dấn thân xây dựng tình huynh đệ đối với những người anh em cô thế cô thân và những người anh em nghèo đói đang hiện diện xung quanh chung con!      (Bài hát: Luật yêu thương)

Lời nguyện chung

·         Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì yêu mà Chúa ước ao, khát khao ăn lễ Vượt Qua này / và thiết lập một lễ Vượt Qua mới đó là bí tích Thánh Thể / để ở lại mãi với mọi người chúng con.

Hát: Con xin tin kính sấp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên nim yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình

·         Chỉ vì yêu / mà Chúa muốn kết hợp với chúng con như cây lin cành, như đầu kết hợp với toàn thân qua việc Người tự nguyện trở nên của ăn của uống, để đến tận cùng tế bào máu thịt của chúng con . Không phải một của ăn sẽ biến đi nhưng là của ăn đem lại sự sống đời.

Hát: Con xin tin kính sấp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên nim yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình

·         Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết tìm và nhận ra tình yêu thương cứu độ mà Chúa muốn dành cho chúng con qua Bí tích Thánh Thể / để chúng con năng chạy đến với Người trong mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống.

Hát: Con xin tin kính sấp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên nim yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình

·         Vì tình yêu / mà Chúa đã thí mạng sống vì ta, thì ta cũng phải thí mạng sống vì anh em. Chúa ơi! Chúng con khát khao yêu mến cha mẹ con, anh chị em con, bạn bè con và hết mọi người như Chúa đã yêu.

Hát: Con xin tin kính sấp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên nim yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình

·         Chúng con khao khát được nên giống Chúa, trao tặng chính mình cho những người xung quanh con: Trao tặng lời cầu nguyện, thời giờ, sức lực, vật chất và chính sự sống của chúng con.

Hát: Con xin tin kính sấp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên nim yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình

 

Lạy Chúa Thánh Thể, xin đón nhận tất cả những ước nguyện chân thành của chúng con và chúng con ao ước được Chúa sai đi cử hành bí tích Thánh Thể giữa đời thường trong môi trường sống của chúng con. Chúng con thưa như vậy nghĩa là lúc này đây chúng con tạm biệt Chúa ra về, mỗi chúng con sẽ trở thành "linh mục thầm lặng" đọc lời truyền phép và bẻ bánh cuộc đời chúng con để cho người khác "rước lấy". Amen