CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA

Thứ Năm Tuần Thánh 2015


“Ở lại canh thức với Thầy” (x. Mt 26,38)

1. Hát khai mạc Con thờ lạy.

pk1 Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quí nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày. Cho đoàn con vui say. Dâng hiến Vua Trời khúc hoan ca tràn đầy.

ÐK. Lòng con hân hoan mến tin nở hoa. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu bước đi gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

pk2 Chúa ngự trong phép mầu. Chỉ vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày. Thương đoàn con yếu đuối. Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

2. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện khiêm tốn và đích thực trong dấu chỉ tấm bánh. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng, tri ân cảm tạ và yêu mến Chúa. Xin Chúa quy tụ chúng con lại bên Chúa, như Chúa đã quy tụ các tông đồ trong bữa Tiệc Ly. Xin ban cho chúng con Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng con biết lắng nghe, yêu mến và đón nhận Lời Chúa trong giờ cầu nguyện này cũng như trong đời sống thường ngày.

Đêm nay, tưởng nhớ việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác, chúng con muốn đến với Chúa trong tâm tình ngưỡng mộ, chúc tụng tôn vinh và cảm tạ tri ân. Nguyện xin Chúa tuôn đổ sức sống mới cho tất cả các thành phần dân Chúa, đặc biệt cho hàng linh mục là những thừa tác viên của Mầu nhiệm Thánh Thể và của Lời Chúa, cho tất cả chúng con là những tín hữu được sự sống của Chúa dưỡng nuôi trên đường lữ hành biết đáp trả lời mời gọi canh tân nếp sống người môn đệ Chúa.

Xin "mở mắt đức tin" cho chúng con biết nhận ra Chúa đang đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc đời, như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau vào buổi chiều Phục Sinh và giải thích Kinh Thánh cho họ. Xin làm cho trái tim chúng con bừng cháy lên như cảm nghiệm bừng cháy của hai môn đệ làng Emmau (x. Lc 24,32). Nhờ Mầu nhiệm Thánh Thể và sức mạnh thánh hóa của Lời Chúa, xin Chúa thánh hiến chúng con để chúng con trở thành những môn đệ đích thực của Chúa, tỏa chiếu đời sống đức tin và đức bác ái trước mặt mọi người. Amen.

Lắng nghe Lời Chúa – suy niệm và cầu nguyện

3. Hát Lắng nghe Lời Chúa

Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối ; xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi ; xin cho con cất tiếng lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa ; xin cho con biết thân thương: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?

Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

4. Công bố Tin Mừng (đứng)

+ Tin Mừng Chúa Giêsu-Kitô theo Thánh Gioan (15,9-17)

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”.

5. Suy niệm 1. Về lợi ích của đức ái

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa nói : Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy : là anh em có lòng yêu thương nhau. Và trong thư của chính thánh nhân, người ta cũng đọc thấy : Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

Chớ gì các tín hữu nhìn kỹ vào tâm hồn mình và chân thành kiểm soát những tình cảm thâm sâu nhất của cõi lòng. Nếu họ cảm thấy lương tâm mình có chứa sẵn những hoa quả của bác ái, họ có thể tin chắc rằng Thiên Chúa ở nơi họ. Và để tỏ ra niềm nở hơn với vị khách cao quý này, họ nên rộng rãi kiên trì, rộng rãi làm những việc từ thiện.

 

Nếu Thiên Chúa là tình yêu thì đức ái không được có hạn định, vì Thiên Chúa không bị nhốt vào một giới hạn nào.

Anh em rất thân mến, để thực hiện đức ái thì thời nào cũng thuận tiện cả, nhưng đặc biệt là trong những ngày này. Những ai muốn đón nhận mầu nhiệm vượt qua của Chúa với một tâm hồn và thể xác thánh thiện, thì phải cố gắng hết mình đạt cho được đức ái, vì đức ái bao gồm mọi nhân đức và phủ lấp muôn ngàn tội lỗi.

Và vì thế, khi sắp cử hành mầu nhiệm trổi vượt hơn hết, mầu nhiệm máu Đức Giêsu Kitô đổ ra xoá bỏ mọi tội lỗi chúng ta, trước hết chúng ta phải thực hành các việc từ bi bác ái làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa. Chúa từ bi nhân hậu ban cho ta cái gì, thì chúng ta cũng nên tặng lại cho những người đã xúc phạm đến chúng ta.

Chúng ta phải tỏ ra quảng đại hơn với những người nghèo và những ai gặp tai ương hoạn nạn, để có nhiều người cất tiếng tạ ơn Chúa và việc bố thí cho kẻ đói nghèo tăng thêm giá trị cho việc ăn chay. Chúa không lấy gì làm vui thích cho bằng thấy ta rộng lượng với kẻ nghèo, và ở đâu Người thấy có lòng thương xót là ở đó Người nhận ra hình ảnh lòng trắc ẩn của Người.

Chúng ta đừng sợ phải hao hụt vì những món tiêu dùng như thế, bởi vì lòng quảng đại, tự nó đã là một sự giàu có lớn lao rồi, và những cử chỉ hào hiệp không thể thiếu nguồn tài trợ, vì trong trường hợp này Chúa Kitô vừa nuôi dưỡng vừa được dưỡng nuôi. Trong tất cả công việc này, có sự can thiệp của bàn tay Đấng tăng thêm bánh khi bẻ bánh, và làm cho bánh hoá ra nhiều, khi phân phát.

Ai làm phúc bố thí thì hãy yên hàn, vui vẻ, vì họ sẽ được lợi lớn lao, khi giữ cho mình phần tối thiểu, như thánh Phao-lô tông đồ nói : Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp hạt giống dư dật cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào trong Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, Người hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.

(Trích bài giảng của thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng. Bài đọc II giờ Kinh Sách thứ III tuần IV mùa chay)

6. Lời cầu

Ðức Ki-tô đã truyền cho chúng ta một điều răn mới : là phải yêu thương nhau. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết nguyện xin Người :

đ/ Lạy Chúa, xin cho chúng con ngày càng biết yêu thương nhau.

Lạy Chúa là Thầy nhân hậu, xin dạy chúng con biết yêu thương Chúa hiện diện trong anh em chúng con, và phục vụ anh em như phục vụ chính Chúa. đ/

Xưa trên thập giá, Chúa đã cầu xin cho kẻ giết Chúa được ơn tha tội, xin cho chúng con biết yêu thương thù địch, và cầu nguyện cho những người ngược đãi chúng con. đ/

Nhờ mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa, xin gia tăng tình thương, sức mạnh và lòng trung tín của chúng con, xin thêm sức cho kẻ yếu đau, an ủi những tâm hồn sầu khổ, và ban niềm hy vọng cho những ai đang hấp hối. đ/

Lạy Chúa là ánh sáng trần gian, xưa Chúa đã cho người mù được thấy nhờ nước Si-lô-ác, xin dùng nước thanh tẩy và lời hằng sống mà chiếu soi các anh em dự tòng. đ/

Xin cho những người đã qua đời được vui hưởng tình yêu của Chúa, và cho chúng con ngày sau cũng được kể vào số những người Chúa chọn. đ/

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con ; mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con ; mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa. Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen. 

(Rabbouni 24).

7. Suy niệm 2. Điều răn mới

Chúa Giêsu tuyên bố : Người ban cho các môn đệ một điều răn mới, đó là tình yêu thương lẫn nhau. Người nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau.

Phải chăng trong Luật Cũ do Thiên Chúa ban, không có điều răn ấy sao ? Trong sách Lề Luật có chép : Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Vậy tại sao Chúa lại gọi điều răn ấy là mới, trong khi Người biết chắc điều đó đã có từ xưa ? Phải chăng điều răn ấy mới vì nó mặc cho ta con người mới, sau khi con người cũ được cởi bỏ ? Thật vậy, tình yêu đổi mới những ai nghe điều răn đó, nói đúng hơn : những ai tuân giữ. Tuy nhiên, tình yêu nói ở đây không phải là bất cứ tình yêu nào, nhưng là thứ tình yêu khác với tình yêu phàm nhân, như Chúa muốn phân biệt khi nói thêm : như Thầy đã yêu thương anh em.

Tình yêu đó đổi mới chúng ta, biến chúng ta thành những con người mới, những kẻ kế thừa Giao Ước Mới, những người hát bài ca mới. Anh em thân mến, tình yêu này đã đổi mới cả nhửng người công chính thời xa xưa, các tổ phụ và ngôn sứ ; cũng như sau đó, đã đổi mới các thánh tông đồ. Ngày nay, chính tình yêu này đang đổi mới các dân ngoại, đang quy tụ và kết hợp toàn thể nhân loại sống rải rác khắp bốn phương trời thành một dân mới, nên thân thể của Tân Nương, Hiền Thê của Con Một Thiên Chúa. Về Tân Nương, sách Diễm Ca đã nói : Kìa ai đó, ai đó trắng ngần đang tiến lên ! Trắng ngần vì đã được đổi mới ; bởi đâu mà được đổi mới, nếu không phải bởi điều răn mới ?

Chính vì vậy, trong thân thể này.các bộ phận phải quan tâm đến nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau ; nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cùng vui chung. Quả thế, tất cả đều nghe và tuân giữ lời này : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Họ yêu thương nhau không như những kẻ truỵ lạc, cũng không như những người yêu thương lẫn nhau chỉ vì là người với nhau ; trái lại, như những người yêu thương nhau vì họ đều là thần linh và là con cái Đấng Tối Cao, đến nỗi họ trở thành anh em của Con Một Thiên Chúa.

Nhờ vậy, những người này yêu thương nhau bằng tình yêu mà chính Đức Giê-su đã yêu thương họ, nhằm đưa họ đạt tới cùng đích quê trời ; ở đó họ được sung mãn, được hưởng muôn vàn phúc lộc, và như thế mọi khát vọng của họ được no thoả. Thật vậy, sẽ chẳng còn gì để ước vọng nữa, một khi Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.

Đức Giê-su là Đấng ban cho ta tình yêu ấy, chính Người đã nói : Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em hãy yêu thương nhau. Người đã yêu thương chúng ta là để chúng ta cũng yêu thương nhau. Khi yêu thương chúng ta, Đức Giê-su làm cho chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau, và được gắn bó với nhau bằng mối dây tương thân tương ái. Nhờ được liên kết bằng mối dây thân ái như vậy, chúng ta cũng trở nên thân thể của Chúa Giê-su, Đấng là Đầu rất cao trọng của chúng ta.

(Trích khảo luận của thánh Au-gút-ti-nô, giám mục, về Tin Mừng theo thánh Gio-an. Bài đọc II giờ Kinh Sách thứ V tuần IV Phục sinh)

8. Cầu nguyện. Đọc chung lời kinh cầu cho các linh mục

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu xin nhìn đến Đức Ki-tô Con Chúa là Vị Linh Mục Thượng Phẩm đời đời, và vì yêu quý Người mà thương xót giữ gìn các linh mục của Chúa.

Lạy Thiên Chúa giầu lòng thương xót, xin nhớ đến các linh mục, bởi các ngài cũng chỉ là tạo vật đầy yếu đuối thấp hèn ; xin Chúa hằng khơi dậy nơi tâm hồn các ngài hồng ân đã lãnh nhận trong ngày chịu chức thánh ; xin gìn giữ các ngài thật gần Chúa để kẻ thù không lấn át được và cũng để các ngài biết bảo vệ toàn vẹn sự trong sáng của ơn gọi cao cả trong chức Linh Mục.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con khẩn cầu cho các linh mục là những vị trung tín và nhiệt tâm cũng như những vị bất tín và nguội  lạnh, những vị  đang làm việc nơi đây vì Danh Chúa và lợi ích các linh hồn, cũng như những vị đang miệt mài trong các vùng đất truyền giáo xa xôi, những vị đang bị tấn công bởi cám dỗ, nỗi buồn chán cô đơn và đau đớn ê chề, những vị trẻ tuổi và già cả, những vị đau yếu và đang hấp hối ; cách riêng chúng con nhớ đến những vị  đã góp phần đào tạo chúng con và những vị đã cử hành các bí tích cho chúng con hưởng nhờ. Xin cho các ngài được đầy tràn sức mạnh Chúa Thánh Thần, nhờ đó ơn Chúa được trao ban cho con người trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giê-su dịu hiền khiêm nhường, xin gìn giữ các linh mục gần Thánh Tâm Chúa và xin chúc phúc dồi dào cho các ngài bây giờ và mãi mãi. A-men

9. Bài ca đức ái

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô (12,31 – 13,13)

Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư ? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng ? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư ? Rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.

10. Suy niệm 3. Hãy phục vụ Chúa Kitô trong người nghèo

Kinh Thánh nói : Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Lòng thương xót không phải là mối phúc cuối cùng. Lại có câu : Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, rồi Ngày ngày người công chính thông cảm và cho mượn cho vay. Chúng ta hãy chiếm lấy phúc lành ấy, hãy tỏ ra là người hiểu biết và đối xử nhân hậu.

Đừng để đêm tăm tối ngăn cản bạn làm việc thương người. Đừng nói : Đi đi, mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh. Đừng để có khoảng nào trống, gián đoạn giữa ý định và việc làm phúc, vì chỉ có việc làm phúc là không được trì hoãn.

Hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Hãy làm điều đó cách vui vẻ và mau mắn, vì như thánh tông đồ nói : Ai làm việc bác ái, hãy làm cách vui vẻ. Nếu bạn làm phúc cách nhanh nhẹn và mau mắn, bạn sẽ được công phúc gấp đôi. Còn như làm mà buồn bã, làm vì ép buộc, thì chẳng có ân nghĩa hay vinh dự gì. 

Vậy, phải vui vẻ khi làm phúc, chớ buồn phiền. Kinh Thánh nói : Nếu ngươi mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm, nghĩa là dẹp bỏ thói hà tiện và lòng nghi kỵ, tính ngần ngừ hay lẩm bẩm, nếu làm được như thế thì sẽ được gì ? Ôi, một điều thật cao cả lạ lùng, một phần thưởng thật lớn lao trọng đại : Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Ai là người không khao khát được soi sáng và chữa lành ?

Vì thế, thưa anh em là tôi tớ Đức Ki-tô, là anh em của Người, là những kẻ đồng thừa tự với Người, nếu anh em tin tôi thì bao lâu còn có thể, chúng ta hãy thăm viếng Đức Ki-tô, hãy săn sóc Đức Ki-tô, hãy cho Đức Ki-tô ăn, hãy cho Đức Ki-tô mặc, hãy đón tiếp Đức Ki-tô, hãy tôn kính Đức Ki-tô. Chúng ta không chỉ mời Người vào bàn như ai đó đã làm, không chỉ lo xức dầu thơm cho Người như cô Ma-ri-a, cũng không phải chỉ lo an táng Người như ông Gio-xếp người thành A-ri-ma-thê, cũng không chỉ lo liệu mọi việc để liệm xác Người như ông Ni-cô-đê-mô, là người yêu mến Đức Ki-tô phần nào ; và sau cùng, cũng không phải chỉ dâng cho Chúa vàng, nhũ hương và mộc dược, như các hiền sĩ đã làm trước những người đã kể trên, nhưng vì Chúa là Chúa mọi người, Chúa muốn lòng thương xót chứ không muốn hy lễ, và vì lòng thương cảm còn có giá trị hơn cả muôn ngàn cừu non béo tốt, nên chúng ta hãy dâng cho Chúa của lễ ấy qua tay những người nghèo khổ, những người hôm nay hiện đang nằm đất, để khi chúng ta ra khỏi đời này, họ đón nhận chúng ta vào nơi an nghỉ đời đời, trong chính Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng vinh hiển muôn đời. A-men.

(Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mục Na-di-en. Bài đọc II giờ Kinh Sách thứ VII tuần III mùa chay).

11. Hát Kinh Hòa bình kết thúc.

Lạy Chúa từ nhân!

xin cho con biết mến yêu

và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa xin hãy dùng con

như khí cụ bình an của Chúa,

để con đem yêu thương vào nơi oán thù,

đem thứ tha vào nơi lăng nhục,

đem an hòa vào nơi tranh chấp,

đem chân lý vào chốn lỗi lầm;

để con đem tin kính vào nơi nghi nan,

chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:

tìm an ủi người hơn được người ủi an,

tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,

tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,

chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân;

vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,

chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,

xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí :

ơn an bình. 

 


Giờ Thánh & Cầu Nguyện Chung