DẪN NHẬP

Trong tông thư “Bước vào Ngàn năm mới” kết thúc Đại Năm Thánh 2000, đồng thời đề ra chương trình hành động cho mọi thành phần dân Chúa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nêu lên ba chiều kích căn bản của đời sống Kitô hữu, đó là :

Một cuộc khởi hành mới từ Chúa Kitô.

Một nếp sống Kitô nổi bật đặc tính chiêm niệm.

Một chứng tá bằng đời sống đức tin đích thực.

Tiếp đến, trong tông thư vừa được công bố cho năm Thánh Thể 2005, với tựa đề : “Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con”, Đức Thánh Cha đã có ý chọn biến cố Chúa Phục Sinh hiện ra trên đường về Emmau làm hình ảnh gợi hứng cho Năm Thánh Thể. Hình ảnh này có thể nói đã tổng hợp cách tuyệt diệu cả ba chiều kích trên của đời sống Kitô hữu : một cuộc khởi hành từ Đức Kitô Phục Sinh, cũng chính là Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, Đấng luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường (Lc 24,13-27) ; một nếp sống Kitô nổi bật đặc tính chiêm niệm, bởi lẽ chính trong thinh lặng chiêm ngắm “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra”“mắt hai môn đệ đã mở ra và họ nhận ra Người” (Lc 24,28-32) ; và chính nhờ kinh nghiệm “cháy bừng” đó mà họ đã ra đi, “thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào” (Lc 33,35).

Nhắc lại như thế thiết tưởng cũng đã đủ để mỗi Kitô hữu chúng ta, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, ý thức và thâm tín Bí tích Thánh Thể đóng vai trò thế nào trong cuộc đời mình cũng như trong thế giới hôm nay, một thế giới vừa bước qua ngưỡng cửa ngàn năm mới. Thánh Thể quả thực là Nguồn Ơn cho tất cả chúng ta trên con đường lữ thứ, không những là “lương thực hằng ngày” cho người lữ khách, mà còn là nguồn suối của lòng tin, lòng mến và lòng cậy trông cho mỗi người và cho tất cả nhân loại chúng ta trên con đường mới.

Tập sách nhỏ này ra đời, với tựa đề “Thờ Lạy Chúa”, với mong muốn góp phần cho việc sống năm Thánh Thể 2005 cách sâu xa và hữu hiệu, nghĩa là, thực sự mang lại hoa trái cho đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu theo ba chiều kích nêu trên.

Cụ thể, tập sách về các giờ Chầu Thánh Thể này là đóng góp của các thành phần dân Chúa trong Giáo phận Đàlạt : linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân - theo lời kêu gọi của vị chủ chăn Giáo phận Đàlạt thân yêu của chúng ta. Vì thế, đây hoàn toàn không phải là tác phẩm của một chuyên viên về thiêng liêng, tu đức, biên soạn, nhưng là những tâm tình, cảm hứng, ngay cả những ưu tư của nhiều người, nhiều thành phần, hoàn cảnh khác nhau, chia sẻ. Vì thế, mặc dù có việc lựa chọn, sắp xếp, sửa đổi các bản văn, tập sách này vẫn cố gắng giữ nguyên sự đa dạng, đặc thù của chúng. Điều này vừa làm phong phú cho kinh nghiệm thiêng liêng, đồng thời như một lời gợi ý cho tất cả những ai muốn đóng góp thêm, từ kinh nghiệm riêng của mình về Bí tích Thánh Thể, để tập sách này không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu cho nỗ lực chung, mỗi lúc một tốt hơn, sâu xa hơn, phong phú hơn, trong việc chia sẻ cho nhau sức sống, niềm vui, lòng cậy trông, kín múc từ Bí tích Thánh Thể.

Các giờ chầu trong tập sách này được sắp xếp cách đơn giản với hai phần chính :

Phần I : các giờ chầu có thể dùng chung cho mọi thành phần dân Chúa, được sắp xếp theo ý nghĩa, từ trọng tâm cho đến các hiệu quả phát xuất từ Bí tích Thánh Thể.

Phần II : các giờ chầu dành cho các giới như : gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi, bệnh nhân.

Ước gì tập sách khiêm tốn này, như chút hương kinh dâng lên Thiên Chúa, cũng khơi lên nơi tâm hồn mỗi tín hữu cũng như nơi các cộng đồng dân Chúa niềm cảm mến đối với Bí Tích Thánh Thể ngày một hơn.

 

Ban Giáo Lý Giáo Phận Đàlạt

Mùa Chay 2005

 


Trở về trang Mục Lục