bài 18 :

LỜI HẰNG SỐNG VÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG

 

I.             Khai mẠc :

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát : “Con thờ lạy hết tình”.

§     Thinh lặng vài phút thờ lạy và cầu nguyện.

Chúa trối lại hai điều : Lời và Bánh, Tin Mừng và Thánh Thể ! Đó chính là lương thực, Thiên Chúa, Cha chúng ta đã ban cho chúng ta. Đó là hai nguồn của cùng một đức tin. Đó là hai bàn tiệc của các Kitô hữu. Chỉ ai lắng nghe Lời Chúa thì mới có thể ăn Bánh sự sống.

§     Hát : “Đây bánh nhiệm mầu”.

II.          lỜi chúa và Suy niỆm :

Lạy Chúa, ai là người có thể hiểu thấu sự phong phú của Lời Chúa nói ? Điều chúng con kín múc được thì chẳng đáng là bao so với nguồn ơn bội hậu, chúng con thật như nai khát được đến uống tận nguồn suối. Xin soi sáng và sưởi ấm tâm trí chúng con, để chúng con có thể khám phá ra điều Chúa muốn nói chúng con, và gìn giữ lấy để nuôi dưỡng cuộc sống của mình.

(mời mọi người thinh lặng giây lát)

§     Bài đọc 1 :  Lc 8,4-8

§     Suy niệm 1 :

Lạy Chúa, Chúa đang gieo hạt Lời Chúa vào lòng con, Chúa tin tưởng con, trao phó cho nhiệm vụ vun trồng cây đức tin và hằng ngày đợi chờ con dâng về Chúa những hoa trái việc lành phúc đức.

Con quyết không để lòng mình như vệ đường chai cứng. Con sẽ nghe theo tiếng lương tâm, sống theo lẽ phải. Con sẽ học hỏi Lời Chúa và giáo lý để luyện lương tâm con ngay thẳng, để Lời Chúa nảy mầm nơi tâm hồn con.

Xin cho lòng con đừng trở nên sỏi đá, vì có nhiều lúc con muốn thực thi Lời Chúa nhưng lại ngại khó. Xin cho con đừng bỏ cuộc khi Tin Mừng đòi con cố gắng vươn lên.

Xin cho con biết khai quang tâm hồn con khỏi những bụi gai thói hư tật xấu, vốn phát triển nhanh theo tính tự nhiên. Cả những công ăn việc làm, cả những giải trí vui chơi khi đã trở nên đam mê, cũng là bụi gai bóp nghẹt Lời Chúa nơi con. Xin cho lòng con biết hướng về Chúa và vươn tới những điều cao đẹp.

Xin cho con biết siêng năng lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Giao Hòa và Bí tích Thánh Thể, để tâm hồn con trở thành mảnh đất tốt thích hợp cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái thánh thiện trong đời sống, xin cho con luôn được dưỡng nuôi bằng Lời và Bánh Thánh của Chúa.

§     Hát : “Tin Cậy Mến”.

(Thinh lặng trong vài phút suy niệm và cầu nguyện).

Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, vì Ngài chạnh lòng thương xót họ. Người Kitô hữu cũng có trách nhiệm cộng tác với Chúa để nuôi sống nhân loại.

§     Bài đọc 2 : Mc 8,1-10

§     Suy niệm 2 :

Lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ Chúa đã nuôi sống con mỗi ngày. Cơm bánh nuôi con mỗi ngày là ơn Chúa ban. Không những Chúa nuôi con phần xác mà Chúa còn dưỡng nuôi tâm hồn con bằng bánh Lời Chúa và bánh Thánh Thể.

Lạy Chúa, ngày xưa đứng trước đám đông dân chúng mệt lả, vì đói khát, các môn đệ biết rằng phải cứu giúp họ, thế nhưng các ngài không có khả năng, không đủ phương tiện. Hôm nay, Chúa cũng sai con đến với người khác với hai bàn tay trắng, con biết mình rất hạn chế về khả năng và hạn hẹp lòng quảng đại. Tuy nhiên, với tất cả cố gắng và thiện chí, con sẽ đóng góp một mẩu bánh nhỏ. Phần còn lại, con tin Chúa sẽ lo liệu. Con chỉ có một mẩu bánh nhỏ chẳng hạn như một lời chia sẻ ủi an, như một việc thiện giúp đỡ người khác, như một đồng bạc chia sẻ cho kẻ túng thiếu, như một lời kinh cầu cho những kẻ đau khổ... Một mẩu bánh ấy, con hiến dâng với cả tấm lòng và con tin Chúa sẽ thực hiện phép lạ làm no thỏa những đói khát của con người.

Lạy Chúa, con vui sướng được cộng tác với Chúa nuôi sống nhân loại, những gì con đang có đều do Chúa thương ban. Con không muốn giữ riêng cho mình, nhưng muốn quảng đại trao tặng cho người khác. Xin Chúa ban cho con quả tim biết động lòng trắc ẩn trước những thiếu thốn của anh chị em con. Lạy Chúa, của cải lương thực trần gian không thiếu, nhưng chúng con thiếu sự phân phối công bằng và thiếu lòng quảng đại xót thương. Xin Chúa làm cho nhân loại chúng con biết sống quảng đại, biết trao tặng, biết hiến dâng, biết để dành lại cho người khác phần của họ.

§     Hát : Xin dạy con yêu Ngài.

(Thinh lặng trong vài phút suy niệm và cầu nguyện).

§     Kinh Mân Côi : Ngắm Năm Sự Sáng

Đức Giêsu đã trao ban chính bản thân mình để hiện diện và nuôi sống chúng ta. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu bao la ấy, và cũng biết sẻ chia đời sống của mình cho những người thân cận.

(tùy thời gian còn nhiều hay ít, có thể ngắm một hay nhiều chục kinh Mân Côi)

§     Hát : “Thánh Tâm Giêsu”.

§     Lời nguyện :

Lạy Chúa, xin không ngừng dạy dỗ chúng con bằng Lời ban sự sống của Chúa và dưỡng nuôi chúng con bằng Thánh Thể của Ngài : để tâm hồn chúng con tràn ngập niềm vui, tràn ngập niềm tin và lòng yêu mến ; để đời sống chúng con trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và tỏa lan ra đến hết mọi người. Chúa là Đấng…

III.      KẾt thúc :

§     Cầu cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát kính Thánh Thể : “Đây nhiệm tích”.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát kính Đức Mẹ : “Xin Vâng”.

 


 


Trở về trang Mục Lục