bài 21 :

THÁNH THỂ, BÍ TÍCH TÌNH YÊU

 

I.             Khai mẠc

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát : “Con qùi gối thờ”.

§     Lời nguyện trước Thánh Thể :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây chúng con vui sướng được quì trước tôn nhan Chúa, để tỏ bầy lòng tri ân cảm mến của chúng con đối với Bí tích Thánh Thể mà Chúa đã thiết lập, để ban lương thực thiêng liêng cho chúng con. Chúng con hiểu rằng Bí tích Thánh Thể nói cho cùng là Bí tích Tình yêu.  Bởi vì Chúa thương yêu chúng con đến cùng, không những Chúa đã xuống thế làm người chịu chết chuộc tội cho chúng con, đem lại cho chúng con chức vị làm con Thiên Chúa, mà Chúa còn muốn ban Thịt Máu Mình làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con, và muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Hôm nay chúng con xin Chúa ban cho chúng con được hiểu biết hơn về tình thương của Chúa dành cho chúng con trong Bí tích Tình yêu này, và cho chúng con biết đáp đền thế nào cho xứng với tình yêu vô biên ấy.

II.          LỜi Chúa và suy niỆm :

§     Công bố Lời Chúa : 1Cr 11,23-26

§     Suy niệm :

Thiên Chúa yêu thương con người và dựng nên con người giống hình ảnh Chúa. Người vẫn còn yêu thương con người ngay khi con người đã sa ngã phạm tội, đã phản bội Chúa. Để giải thoát con người  khỏi ách của tội lỗi và ma quỉ thì, như lời thánh Gioan Tông đồ : “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người xuống trần gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,16-17).

Hoặc có thể nói như thánh Phaolô, Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha đã hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân như chúng ta. Ngài còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và là cái chết ô nhục trên thập giá (x Pl 2,6-11). Ta thử hỏi : vì lý do nào mà Chúa đã xuống thế làm người chịu chết chuộc tội cho chúng ta ? Có lẽ không có câu trả lời nào thoả đáng cho bằng câu : Vì yêu thương chúng ta. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói : “Không có tình yêu nào lớn lao cho bằng mối tình của kẻ chết vì người mình yêu” (Ga 13,13).

Hơn nữa, trong tình yêu, ai cũng muốn kề cận, nên một với người mình yêu. Đức Giêsu vì yêu chúng ta, không những Người đã hy sinh chịu chết trên thập giá mà còn muốn ở lại cùng chúng ta mãi mãi. Vì thế, Người đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Đó là điều đã được loan báo từ trong Cựu Ước, qua hình ảnh bữa tiệc mà Thiên Chúa sẽ thiết đãi muôn dân và cuối cùng đã được thực hiện trong chiều Thứ năm Tuần thánh, ngay trước lúc Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn của Người.

Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể để ban Thịt và Máu Người làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta.  Người còn muốn Giáo Hội hãy làm lại việc Người đã làm, để tưởng nhớ đến Người và để Người có thể hiện diện thực sự với loài người mỗi ngày cho đến tận thế. Hằng ngày trên mọi bàn thờ khắp thế giới, thánh lễ được cử hành để Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta.  Đó là hồng ân quí giá nhất mà Chúa dành cho chúng ta, chúng ta chỉ biết dâng lời cảm tạ Ngài với tất cả lòng hân hoan cảm mến.

III.      LỜI NGUYỆN TÍN HỮU.

1. Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu / dấu chỉ hiệp nhất / mối dây bác ái / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa / khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể / được đức tin duy  nhất chiếu soi / và được liên kết trong cùng một đức ái vững bền. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

2. Chính Chúa Giêsu đón nhận người Kitô hữu khi họ rước Chúa vào lòng / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa dạy các tín hữu / biết niềm nở đón tiếp những ai đang tìm gặp Người.

3. Chính Chúa Giêsu tự hiến làm của ăn của uống cho loài người trong Bí tích Thánh Thể / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho sức mạnh người Kitô hữu đã tìm được nơi bàn thánh / tồn tại mãi trong cuộc sống chứng nhân thường ngày.

4. Việc rước lễ thường xuyên sẽ giúp ta tránh xa tội lỗi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người và cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu được điều này / và biết chuẩn bị thật tốt tâm hồn / để mỗi khi tham dự thánh lễ / đều có thể rước Chúa một cách xứng đáng và hữu hiệu.

IV.     KẾt thúc

§     Hát : “Đây là bánh hằng sống”.

§     Kinh Đền tạ Thánh Tâm Chúa

§     Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây nhiệm tích”.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát kết thúc : “Đâu có tình yêu thương”.

 

 


Trở về trang Mục Lục