bài 26 :

THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM ĐỨC TIN

I.             Khai mẠc :

§     Dạo đàn.

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát : “Thành tâm thờ kính”.

§     Tâm tình gợi ý :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa thực sự hiện diện với chúng con cách kỳ diệu nơi Bánh Thánh. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban chính Thân Mình Chúa làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con, để tình yêu của chúng con thêm lớn mạnh và để giúp chúng con thêm hiểu biết về Mầu nhiệm Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu, nếu chỉ bằng giác quan, chúng con thật khó tin tấm bánh trắng trước mắt chúng con lại là chính Chúa đang hiện diện thực sự với chúng con. Nhưng với con mắt đức tin, chúng con mạnh mẽ  xác tín rằng, sau truyền phép, bánh và rượu đã thực sự trở nên chính Mình và Máu Thánh Chúa, để nuôi dưỡng chúng con như Thần Lương. Chính trực giác đức tin giúp chúng con cảm nhận được vinh quang của Chúa đang tỏ hiện nơi tấm bánh nhỏ bé này, một sự tỏ mình rất đỗi đơn sơ, khiêm hạ, để mỗi người chúng con, dù thấp hèn, tội lỗi, vẫn có thể đến bên Chúa, tôn vinh Chúa không phải trong sợ hãi, nhưng bằng tất cả niềm yêu mến, kính tin.

II.          LỜi Chúa và suy niỆm

§     Hát : “Lắng nghe lời Chúa”.

§     Công bố Lời Chúa : Ga 6,35-48.

§     Diễn giải :

Bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin, vì thế lòng tin chính là con đường duy nhất đưa ta đến với Bí tích mầu nhiệm này. Mỗi thánh lễ, sau khi thừa tác viên của Hội Thánh lập lại lời Chúa Giêsu : “Này là Mình Ta…, Này là Máu Ta…” bánh và rượu ngay lúc đó trở thành Mình Máu Chúa. Giáo Hội hoàn toàn xác tín về sự chuyển đổi mầu nhiệm đó, và giới thiệu với tất cả chúng ta : “Đây là mầu nhiệm đức tin”.

§     Gợi ý 1 :

Trước đây, trong phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã loan báo về một thứ bánh còn quan trọng hơn, mỹ vị hơn và bổ dưỡng hơn cả manna : Bánh đến từ Trời. Ngài quả quyết bánh này“ Chính là Ta”.

Từ lời Chúa Giêsu khẳng định : “Bánh sự sống chính là Ta”; “Ai đến với ta sẽ không hề đói, và kẻ tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ. (Ga 6,35), chúng ta cùng nhau suy gẫm lại về đức tin của chúng ta đối với Chúa Giêsu : Đức tin giúp chúng ta đến với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Tin nơi Chúa Giêsu, chính là nhận biết Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên sai, Đấng Cứu Thế, Đấng Phục Sinh, khơi nguồn sống mới cho mọi người. Như thế, đức tin trước hết là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Không ai đến được với Chúa Giêsu nếu không được chính Chúa Cha đưa dẫn, và ngược lại, không ai đến được với Cha, mà không qua Con Đường là chính Đức Giêsu. Giờ đây, được diễm phúc đến bên Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta đồng thời cảm nếm và tri ân lòng thương vô bờ của Thiên Chúa là Cha.

(Thinh lặng trong giây lát).

§     Hát : “Con thờ lạy hết tình”, (Câu 1)

§     Gợi ý 2 :

“Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi : Ai tin thì có sự sống đời đời” (Ga 6,48). Khẳng định của Chúa Giêsu ở đây liên hệ đến hiện tại hơn là tương lai. Do đó ai liên kết với Chúa Giêsu nhờ đức tin thì ngay từ bây giờ đã được đón nhận sự sống đời đời. Nếu Chúa Giêsu ở trong chúng ta, thì sự sống đời đời ở trong chúng ta.

Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin, chỉ trong đức tin mà ta có thể đến với Thánh Thể một cách có hiệu quả. Và hiệu quả lớn lao nhất mà Thánh Thể mang lại không gì khác hơn là sự sống đời đời. Từ xác tín trên, chúng ta hãy tự hỏi xem, mình đã có thái độ nào, đã sống như thế nào đối với niềm tin đó ? Cụ thể hơn, chúng ta có thực sự khao khát sự sống đời đời mà ngay từ bây giờ có thể cảm nếm trước nơi Bí tích Thánh Thể không ? Và đặc biệt trong năm Thánh Thể này, chúng ta có quyết tâm siêng năng rước lễ, năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để thờ lạy, chuyện vãn, cầu nguyện với Ngài không ?

(Thinh lặng trong giây lát).

§     Hát : “Con thờ lạy hết tình”, (Câu 2).

III.      CẦu NguyỆn :

§     Cầu nguyện riêng. (Thinh lặng)

§     Cầu nguyện chung :

Anh chị em thân mến,

Ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chính Thiên Chúa Cha đã gieo vào lòng chúng ta niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, và chính Người đã gìn giữ lòng tin đó nơi chúng ta cho đến giây phút này. Giờ đây, trong niềm cậy tin tuyệt đối, chúng ta cùng dâng lên Cha những lời khẩn nguyện chân thành :

1. Lạy Cha, chúng con cầu xin Cha gìn giữ ơn đức tin nơi chúng con.

Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Lạy Cha, chúng con cầu xin Cha cho đức tin của chúng con vào Bí tích Thánh Thể luôn vững bền.

3. Lạy Cha, xin Cha cho đức tin của chúng con luôn mạnh mẽ để có sức thông truyền đến mọi người.

4. Lạy Cha, xin Cha thương củng cố tất cả những ai mà niềm tin vào Cha và vào Đức Giêsu Kitô Con Cha đang đang bị thử thách hay lung lạc.

5. Lạy Cha, xin cho nhân loại chúng con cuối cùng nhận biết Cha và Đấng Cha sai là Đức Giêsu Kitô, ngõ hầu tất cả lãnh nhận được sự  sống đời đời.

Lạy Cha từ nhân, Cha không ngừng ban cho chúng con “Bánh bởi trời” chính là Thịt và Máu Con rất yêu quý của Cha. Xin thương nhận tất cả những ý nguyện chúng con dâng lên Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

§     Kinh Lạy Cha.

IV.     KẾt thúc :

§     Cầu cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây nhiệm tích”.

§     Lời nguyện

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát : “Chúa là Mục Tử…”

 

 


Trở về trang Mục Lục