bài 28 :

THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG

 

Khai mẠc:

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát thờ lạy Thánh Thể.

LỜi Chúa và suy niỆm :

§     Tin Mừng : Mt 26,26-27

§     Suy niệm Lời Chúa :

Anh chị em thân mến, Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Matthêu chúng ta vừa nghe thật ngắn gọn, nhưng súc tích và đặc biệt hàm chứa ý nghĩa về Mầu nhiệm Hiệp thông Giáo Hội nơi nguồn mạch là Bí tích Thánh Thể. Giờ đây chúng ta cùng nhau suy niệm Mầu nhiệm Hiệp thông đó, để cầu nguyện cho sự hiệp thông Giáo Hội địa phương và toàn cầu, đồng thời để khơi dậy nỗ lực sống hiệp thông nơi mỗi người chúng ta.

§     Suy niệm 1 :

Thánh thể nguồn mạch và sự thể hiện tình Hiệp Thông.

Nói đến Hiệp thông Thánh Thể là nói đến sự hiệp thông giữa Thân Mình với các chi thể khác nhau, nói đến sự quy tụ của đàn chiên quanh một Chúa Chiên duy nhất, cũng như sự  thông phần và liên kết chặt chẽ trong cùng một Nhiệm Thể duy nhất của Đức Kitô là Giáo Hội. Một tấm bánh được bẻ ra cho nhiều người để tất cả được thông dự và làm nên một Tấm Bánh. Tấm bánh đó chính là Mình Thánh Đức Kitô, và chúng ta tất cả được kêu gọi đến cầm lấy mà ăn, để thông phần sự sống vĩnh cửu và xây dựng một Nhiệm Thể duy nhất. Cũng chỉ có một chén rượu được chia cho mọi người, để tất cả được thông hiệp vào sự sống thiêng liêng. “Chén chúc tụng” (1Cr 10,16) chính là Máu Thánh Đức Kitô, cho chúng ta tận hưởng nguồn ơn cứu độ, và cho chúng ta thông chia cùng một Sự Sống Mới.

Thật vậy, trong Tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi hàng giám mục, giáo sĩ và giáo dân trong năm Thánh Thể, Ngài xác quyết : Những cử chỉ trong Tin Mừng Thánh Matthêu (26,27) diễn tả mối tương quan hiệp thông mà Thiên Chúa muốn thiết lập với chúng ta, để rồi chính chúng ta phải xây dựng tình hiệp thông ấy với nhau. Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể (“đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy”) trở nên nguồn mạch hiệp thông của Giáo Hội chúng ta. Vì tất cả chúng ta cùng ăn một bánh và uống cùng một chén (1Cr 10,17). Vì tất cả chúng ta có chung một mầu nhiệm đức tin, có cùng một thân mình Giáo Hội là chính Nhiệm Thể của Đức Kitô, có vị Cha chung trong Giáo Hội toàn cầu, một vị chủ chăn trong giáo phận, trong giáo xứ, trong cộng đoàn thánh hiến, cộng đoàn gia đình hay tập thể các nhóm tụ họp lại nhân danh Đức Kitô. Nói như thế là để chúng ta thâm tín hơn trong tin yêu và hy vọng rằng : Bí tích Thánh Thể mời gọi, và tha thiết cổ võ chúng ta xây dựng sự hiệp thông Giáo Hội, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, nhờ thực hiện các hướng dẫn mục vụ, phụng vụ, tông đồ, truyền giáo… của các vị chủ chăn địa phương.

Chính nhờ Đức Kitô, Đấng đã hiến thân như “Tấm Bánh bẻ ra” và là Đấng Khơi Nguồn Sự Sống nơi Bí tích Thánh Thể, mà chúng ta được hiệp thông và hiệp nhất với Ngài trong một Nhiệm Thể duy nhất là Giáo Hội. Đời sống hiệp thông đó, “hiệp thông phẩm trật” cũng như “hiệp thông huynh đệ” được thể hiện, nuôi dưỡng và phát triển qua chính cử hành Thánh Thể cũng như qua các hoạt động bác ái, tông đồ, phát xuất từ hy tế Tạ Ơn.

§     Suy niệm 2 :

Mầu nhiệm hiệp thông trong đời sống hàng ngày

Ôi Mầu nhiệm Thánh Thể cao trọng và cực thánh, là dấu chỉ sự hiệp thông của Tình Yêu Thiên Chúa với dân Người, là giá trao tặng Thịt Máu yêu thương của Đức Kitô cho người mình yêu trên thập giá, và trong bàn tiệc Thánh Thể, là kết quả của sự tự hủy cao cả của Chủ chiên, để liên kết chúng ta nên một với Thân Mình Giáo Hội. Thân lạy Chúa, chúng con ca ngợi và tạ ơn khôn nguôi, với tâm tình của những người con được lãnh nhận mọi ân sủng cách nhưng không từ Thánh Thể Chúa, Hồng ân lớn lao nhất của Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót.

Thế nên, chúng con không thật sự yêu mến Chúa trong Bí tích Thánh Thể nếu không đồng thời quan tâm, yêu mến Nhiệm Thể của Chúa là Giáo Hội, chúng con sẽ rước Chúa cách bất xứng nếu không đồng thời lo xây đắp hoặc thiếu tinh thần hiệp thông, xây dựng Giáo Hội địa phương hay thiếu sự hiệp nhất với Chủ chăn. Quả vậy, hiệp thông Thánh Thể đòi hỏi chúng con trở nên những con người hiệp thông, nghĩa là, biết từ bỏ những gì là riêng tư, ích kỷ trong đời sống hàng ngày, ngõ hầu xây dựng tình hiệp thông huynh đệ ở mọi nơi chúng con sống, từ trong gia đình, xóm làng cho đến cộng đồng giáo xứ, giáo phận.

CẦu nguyỆn :

§     Cầu nguyện riêng (thinh lặng ít phút).

§     Cầu nguyện chung :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hiểu và xác tín về việc Chúa chia sẻ chính thân mình và khơi nguồn sự sống để xây dựng cho chúng con Mầu nhiệm Hiệp thông, liên kết chúng con nên một. Thế mà chúng con vẫn chưa sống chia sẻ, rộng mở, khoan dung với những người khác, vẫn không quan tâm xây dựng tình hiệp thông huynh đệ với nhau và với vị chủ chăn của chúng con. Chúng con chưa mở cửa lòng, sẵn sàng chia sẻ vật chất, tinh thần với những anh chị em túng thiếu trong cùng một đoàn chiên, dù hằng ngày chúng con vẫn thông dự vào cùng một Tấm Bánh, một Thân Mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu này, chúng con muốn cầu nguyện cho mỗi người chúng con biết sống tình hiệp thông ngày một hơn từ trong gia đình, giáo xứ… khi chúng con yêu mến Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Chúng con muốn thực hiện sự hiệp thông này trong từng bậc sống, ơn gọi, và hoàn cảnh cụ thể của mình để diễn tả lòng Tin Cậy Mến vào Chúa qua tha nhân và trong lòng Giáo Hội. Đó quả thực là cách thế duy nhất để chúng con tham dự và sống Mầu nhiệm Hiệp Thông mà chính Chúa đã thiết lập qua Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa, xin giúp sức cho chúng con biết sống tinh thần hiệp thông trong từng ngày sống của chúng con.

Phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây nhiệm tích”.

§     Lời nguyện.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.

BẾ mẠc.

§     Hát kết thúc.

 

 


Trở về trang Mục Lục