bài 29 :

THÁNH THỂ, MẦU NHIỆM TÌNH THƯƠNG

 

Khai mẠc :

§     Dạo đàn êm nhẹ.

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát thờ lạy Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Ước gì chúng con nghe được từ nhà tạm tiếng mà khi xưa Chúa đã thốt lên trên Thập giá : “Ta khát”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa khát, Chúa khao khát các tâm hồn chúng con. Chúa khát chúng con bằng cơn khát bất tận về tất cả các tâm hồn và từng tâm hồn chúng con. Chúa khao khát tình yêu của chúng con. Xin Chúa lôi kéo tình yêu của con về với tình yêu Chúa mà làm cho chúng con được hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho chúng con được thoả cơn khát, chúng con muốn đến với Chúa – như Chúa đã và đang đến với chúng con, nơi tấm bánh nhỏ hèn.

“Các con hãy đến với Thầy”

Các con hãy đến với Thầy, như Thầy đến với các con qua sự hiện diện của Thánh Thể.

- Hãy đến bên nhà tạm, hỡi các con là những người yêu mến và muốn tìm một nơi trú ẩn, một sự nâng đỡ.

- Hãy đến với Thầy, hỡi các con là những người đang bị chồng chất gánh nặng, Thầy sẽ cho  các con nghỉ ngơi.

- Thầy sẽ làm cho các con quên đi rã rời của đường dài, sự chán nản của ngày sống.

- Thầy sẽ bồi bổ sinh lực cho các con tìm lại sức sống mới.

- Thầy sẽ cho các con hết lo lắng, áy náy và Thầy sẽ cho các con nếm hưởng an bình của sự phó thác trọn vẹn.

- Thầy sẽ giải thoát các con khỏi cay đắng hoặc ưu phiền, mà những đau khổ và thử thách có thể để lại trong tâm hồn chúng con lúc này.

- Và Thầy sẽ cho các con tìm lại được nụ cười tự tin hơn.

- Thầy sẽ cho tâm tư chúng con được nghỉ yên, thoát khỏi các nghi ngờ u ám, bằng cách giúp các con hiểu được giáo huấn của Thầy.

- Thầy sẽ cho tâm hồn các con nghỉ yên bằng cách dẫn đưa các con vào trong tình thương mật thiết với Thầy ; bằng cách thoả mãn những nguyện vọng sâu xa nhất của các con.

- Thầy sẽ chia sẻ với các con sự ngơi nghỉ thân thiết của Thầy, đó chính là sự mãn nguyện tột cùng trong tình yêu.

LỜi Chúa và suy niỆm :

§     Hát về lời Chúa.

§     Công bố lời Chúa : Ga 16,20b-24 ; 25-28

§     Gợi ý 1 :

Ước gì Thánh Linh được ban cho chúng ta giờ này. Ước gì Ngài soi sáng chúng ta, hướng dẫn chúng ta hiểu sâu sa hơn về Mầu nhiệm Thánh Thể. Chúng ta hãy nhắc lòng lên để cầu khẩn Ngài :

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con hiểu Mầu nhiệm Thánh Thể.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con tình yêu Thánh Thể.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho Thánh Thể cảm hứng cuộc sống của chúng con - giúp chúng con sống vui tươi, sống tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho Thánh Thể trở nên trung tâm niềm tin của chúng con trong cuộc đời.

§     Gợi ý 2 : (từ buồn đến vui)

Từ ý thức về bóng tối, người ta nghĩ ngay đến Mầu nhiệm Phục Sinh, sự sống vọt ra từ sự chết, ánh sáng bừng lên trong bóng tối, mùa xuân tiếp nối mùa đông dài, tình yêu lật đổ và tiêu diệt hận thù.

Dĩ nhiên không luôn luôn diễn ra như thế, có những nỗi buồn kéo dài, những tăm tối càng thêm dày đặc, những chết chóc không thể tránh thoát, những hận thù khô cứng như đá tảng. Để có được sự biến đổi, cần chấp nhận tin vào sự sống Vượt Qua của Đức Kitô.

Chúa Giêsu đã sống vì chúng ta, Ngài đã chết cho chúng ta để cứu chúng ta. Ngài đã phục sinh cho chúng ta. Đó là đức tin của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa.

§     Gợi ý 3 : (chúc tụng và cầu khẩn)

Chúng ta hãy chúc tụng Chúa Kitô đang ngự  thật trong phép Thánh Thể. Chỉ mình Ngài mới làm cho chúng ta vĩnh viễn vượt qua nỗi buồn để đạt  đến niềm vui. Chỉ có Ngài mới ban được niềm vui trọn vẹn cho chúng ta.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì chúa Thánh Thần đặt để trong tâm hồn chúng con niềm vui của Chúa.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng con trong niềm tin để chúng con được vui mừng.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì lời Chúa chỉ dẫn cho chúng con đến với niềm vui đích thực.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Thánh Thể Chúa mà chúng con được rước lấy mỗi ngày, ban cho chúng con được vui mừng, hân hoan.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì niềm vui được trở nên con cái Chúa nhờ Bí tích Thánh Tẩy.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì niềm vui do bẩy ơn Chúa Thánh Thần ban cho chúng con nhờ Bí tích Thêm Sức.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì hạnh phúc và niềm vui Chúa hứa ban cho những ai hiền lành.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì hạnh phúc và niềm vui Chúa loan báo cho những người đang than khóc.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì hạnh phúc và niềm vui Chúa ban cho những ai đang đói khát sự công chính.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì hạnh phúc và niềm vui Chúa hứa ban cho những ai khoan nhân với anh chị em mình.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì hạnh phúc và niềm vui Chúa hứa ban cho những ai có lòng trong sạch.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì hạnh phúc và niềm vui Chúa hứa ban cho những ai ăn ở thuận hòa.

- Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Thánh Thể, Bí tích của tất cả các mối Phúc Thật, vì nơi đó, chúng con tìm được mọi sự no thoả cho tâm hồn và tất cả đời sống Kitô hữu của chúng con.

CẦu nguyỆn :

§     Cầu nguyện riêng (thinh lặng).

§     Cầu nguyện chung : ……

§     Kết thúc : Kinh Lạy Cha.

Phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây nhiệm tích”.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.

BẾ mẠc.

§     Hát kết thúc  

 

 

 


Trở về trang Mục Lục