bài 32 :

THÁNH THỂ và ĐỜI THƯỜNG

 

Khai mẠc

§     Đặt Mình Thánh

§     Hát : “Đây lòng Chúa ái tuất”

§     Lời nguyện mở đầu :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến với chúng con, đã sống kiếp con người như chúng con để hiểu và thông cảm kiếp sống chúng con. Chúa hiểu hơn ai hết cuộc sống làm người, và vì thế Chúa còn muốn đồng hành với mọi người cho đến ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Để thực hiện ước mong ấy, Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích Thánh Thể. Chúng con xin cảm tạ Chúa và cũng xin Chúa thứ tha cho những thiếu sót của chúng con đối với tình yêu Chúa, nhất là đối với Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống chúng con. Trong giờ phút ngắn ngủi này, xin cho chúng con hiểu biết hơn lời mời gọi phải sống điều Chúa dạy trong cuộc sống thường ngày.

LẮng nghe LỜi Chúa và suy niỆm

1. Sống Thánh Thể là sống tình yêu phục vụ

§     Hát : “Lắng nghe Lời Chúa”.

§     Công bố Lời Chúa : 1 Pr 4,7-11

§     Suy niệm :

Trong đêm bị nộp Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta bài học phục vụ lẫn nhau trong cuộc sống đời thường, khi Ngài rửa chân cho các môn đệ, kể cả Giuđa Iscariốt kẻ phản bội. Các Tin Mừng Nhất Lãm thuật lại việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể, còn Tin Mừng Gioan lại không, và thay vào đó là việc Chúa quì xuống rửa chân các môn đồ. Sự thay đổi ấy đã được giải thích như là sự gắn liền phải có giữa Bí tích Thánh Thể và phục vụ. Giáo Hội của Chúa Kitô được gọi để phục vụ như Đức Giêsu, Chúa của mình : “Ta không đến để phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống cho nhiều người…”. Là môn đệ của Đức Giêsu chúng ta không thể không nên giống Thầy của mình, nghĩa là sống cho Thiên Chúa và cho anh em. Đức Giêsu đã chẳng nghĩ đến bản thân, quên ăn quên ngủ, nhưng lại lo lắng cho đám dân nghèo theo Ngài được ăn no trước khi giải tán, vì sợ họ bị đói lả giữa đường.

Chúng ta hãy thinh lặng ít phút để nghiệm xem : người ta cứ dấu nào mà nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu ?

§     Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đến với Chúa, thờ lạy Chúa thôi chưa đủ, chúng con còn phải biết thực hành lời Chúa dạy, đem lời Chúa ra thực hiện trong cuộc sống đời thường, biết quên mình để phục vụ, biết chia xẻ cho nhau những gì mình có, nhất là biết quan tâm đến những người nghèo khó là hiện thân của chính Chúa.

§     Hát : “Bài ca phục vụ”.

2. Sống Thánh Thể là sống chia sẻ

§     Công bố Lời Chúa : Lc 16,19-31

§     Suy niệm :

Qua đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, người phú hộ đã bị kết án vì sống vô tâm với người anh em bên cạnh mình, đó là người hành khất Lazarô. Người phú hộ sống đầy đủ còn người hành khất thì thiếu thốn ; người phú hộ lo cho anh em ông nhưng quên đi những người bên cạnh. Phải chăng cũng là những gì mà chúng ta thường vấp phải khi chỉ biết nghĩ đến mình và những gì của mình, mà quên đi những sống người chung quanh. Còn Chúa, Chúa dạy chúng ta phải biết quan tâm đặc biệt đến những anh em nghèo khổ, đến nỗi chỉ một bát nước lã thôi cũng không bị lãng quên vào ngày cánh chung, ngày phán xét cuối cùng.

Trong thư chung mục vụ, các vị chủ chăn mời gọi chúng ta hãy biết chia sẻ cho nhau những gì chúng ta có. Hơn nữa, như chúng ta đều biết, của cải tinh thần thì không như của cải vật chất, vì khi được chia sẻ, của cải tinh thần chẳng những không vơi mà còn tăng bội, giống như hũ bột không cạn, bình dầu không vơi của bà goá thành Sarepta (x. 1V 17,14).

Hãy noi theo các Kitô hữu sơ khai, sống chia sẻ cho nhau trọn vẹn, mọi sự làm của chung, như thể trong một gia đình duy nhất. Thật vậy, như sách Công Vụ thuật lại, lúc bấy giờ “tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (Cv 2,44-55).

§     Hát : “Đâu có tình yêu thương”

Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn lên Đức Giêsu, vị Tôn Sư của tất cả chúng ta, bởi chính Ngài đã sống sự chia sẻ ấy đến mức dâng hiến chính bản thân Ngài làm của lễ, lấy chính Mình Máu Ngài làm của ăn thức uống cho chúng ta. Điều này đưa đến hệ quả là, tất cả những ai sống như Ngài sẽ có thể nhận ra Ngài, như hai môn đệ Emmau cuối cùng đã có thể nhận ra người khách lạ cùng đi với mình không ai khác hơn là Đấng Phục Sinh, vì họ đã có lòng thương người, lo ngại cho ông bị nguy hiểm nên đã mời ông ở lại. Và chính nơi bàn ăn, hai môn đệ đã nhận ra được Thầy mình. Chúng ta khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và đón nhận Ngài làm của ăn, chúng ta cũng hãy sống như Ngài : Biết đồng hành và chia sẻ với anh chị em mình những gì chúng ta có, cả vật chất lẫn tinh thần, cả lương thực trần gian lẫn những hồng ân của Thiên Chúa.

Sống Bí tích Thánh Thể cũng có nghĩa là biết đồng cảm và chia sẻ trong lòng Giáo Hội. Chia sẻ là hành vi bác ái thể hiện tình huynh đệ Kitô giáo. Thư Chung mời gọi các giáo phận, các giáo xứ hãy chia sẻ với nhau và cho nhau ; các gia đình trong giáo xứ và mỗi người hãy biết quan tâm đến nhau. Trước hết hãy chia sẻ với nhau những của cải tinh thần… Kế đến đừng ngại chia sẻ của cải vật chất cho nhau để làm việc chung, để giúp đỡ những người hoạn nạn yếu đau, đặc biệt là những người nghèo, để Giáo Hội thực sự trở thành Giáo Hội của người nghèo và cho người nghèo.

Chúng ta cũng không chỉ đóng kín trong Giáo Hội mình, nhưng còn phải biết cộng tác với mọi người, mọi thành phần trong xã hội, để cùng chung sức làm việc từ thiện và bác ái xã hội, để Tin mừng yêu thương của Chúa Kitô được thấm nhuần trong cuộc sống đời thường của chúng ta, vì ở đâu có bác ái và thương mến là đấy có Chúa hiện diện.

§     Hát : “Khi con nghe tíếng kêu mời …”

KẾt thúc

§     Hát : “Này con là đá”.

§     Lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát “Đây nhiệm tích”.

§     Lời nguyện và Phép Lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát kết thúc.

 

 


Trở về trang Mục Lục