bài 33 :

HIỆP NHẤT TRONG HOÀ BÌNH

 

Khai mẠc

§     Đặt Mình Thánh

§     Hát Kính Thánh Thể

§     Lời nguyện mở đầu :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời cuối cùng Chúa nói với các môn đệ trước khi Chúa về trời là : “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20). Lời đó vẫn luôn mới mẻ và vang vọng trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chúa hiện diện với chúng con trong Hội Thánh, Chúa hiện diện với chúng con trong từng biến cố của cuộc sống, Chúa hiện diện với chúng con trong những người anh em đồng loại, và đặc biệt Chúa hiện diện với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, để mỗi ngày chúng con được đón rước Chúa. Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể là vì Chúa yêu thương chúng con, Chúa muốn gần gũi chúng con, Chúa muốn chia sẻ sự sống cho chúng con và Chúa muốn cứu độ chúng con. Thánh Thể Chúa là nguồn ơn thiêng phong phú cho con người ở khắp nơi và cho mọi thời đại.

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con hướng về sự hiệp nhất của Hội Thánh và của mọi người trên thế giới, xin Chúa tuôn đổ tình yêu của Chúa xuống và biến đổi mọi người, mọi dân nước trên thế giới này biết sống thân thiện, hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa.

LẮng nghe LỜi Chúa và suy niỆm

§     Bài đọc 1 : 1Cr 10,15-17

§     Suy Niệm :

Lạy Chúa, chúng con được Chúa qui tụ trong Hội Thánh để làm nên một thân thể duy nhất, Hội Thánh là nơi Chúa đang hiện diện và ở giữa chúng con. Lời của Thánh Phaolô nhắc cho chúng con biết ý thức lại, Hội Thánh là thân thể của Chúa mà mỗi Kitô hữu chúng con là chi thể của thân thể Chúa. Bàn tiệc Thánh Thể mà chúng con tham dự mỗi ngày làm nên sự hiệp nhất và đồng thời là dấu chỉ của hiệp nhất, vì tất cả mọi Kitô hữu đều thông phần vào Mình và Máu Thánh Chúa, làm thành thân thể duy nhất.

Đó là điều chúng con xác tín và tuyên xưng trong đức tin. Vì thế để cho Hội Thánh được duy nhất và nên một thì tất cả mọi Kitô hữu chúng con phải có bổn phận yêu mến Hội Thánh, trung thành và xây dựng Hội Thánh trong tinh thần hiệp nhất và huynh đệ, như  lời thánh Phaolô nói với tín hữu Êphêsô : “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa và gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.” (Ep 4,2-6)

Lạy Chúa, nhìn vào thế giới chúng con đang sống, một thế giới đang biï phân hóa, chia rẽ, một thế giới đang lan tràn những hiểm hoạ đe dọa đến sự sống con người : đói kém, chiến tranh, hận thù và cả những tai hoạ thiên nhiên nữa. Tất cả xảy ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, là vì con người vẫn tiếp tục tranh giành quyền lợi, kỳ thị, nghi kỵ lẫn nhau, và dường như con người ngày càng nhẫn tâm hơn, càng đối xử tàn tệ hơn với đồng loại của mình, nhất là với bao nhiêu hình thức nô lệ mới, nô lệ trẻ em, nô lệ phụ nữ. Quả thật, đau khổ và chết chóc vẫn tiếp tục đè nặng và đe doạ đời sống của  tất cả nhân loại chúng con.

Lạy Chúa, đứng trước những thống khổ đặc biệt do sự chia rẽ của con người, chúng con càng muốn cậy trông vào Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, muốn qui tụ tất cả nên một, như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Xin Chúa đừng để lịch sử nhân loại đi vào ngõ cụt, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con một trái tim biết yêu thương tha thứ. Chúng con tin rằng, chỉ có lòng nhân từ và quảng đại thứ tha, phát xuất từ trái tim yêu thương của Chúa, chúng con mới có thể hàn gắn và xây dựng tinh thần đối thoại hiệp nhất với nhau.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết loại bỏ những gì gây chia rẽ ngay trong đời sống chúng con : ghen ghét, bất công, hiềm thù, nghi kỵ, và cổ võ những gì kiến tạo cho sự hiệp nhất như sống hòa thuận, tương trợ, cố gắng hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau trong lòng mến chân thành. Vì chỉ có tình thương mới có sức mạnh nối kết và xây dựng.

§     Hát …

§     Bài đọc 2 : Ga 17, 17-23

§     Suy niệm :

Lạy Chúa, lời cầu nguyện của Chúa  trong bữa tiệc ly là lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ và cho tất cả những người tin vào Thiên Chúa. Chúa đã cầu nguyện cho tất cả chúng con được trở nên một, như các chi thể trong một thân thể duy nhất là Hội Thánh của Chúa. Cũng như Chúa kết hợp với Chúa Cha, nên một với Cha trong tình yêu thương, chúng con cũng được Chúa kêu gọi hiệp nhất nên một trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Hơn nữa, Chúa yêu thương chúng con và kết hợp với chúng con, để qua đó chúng con được kêu gọi sống hiệïp nhất yêu thương nhau.

Lạy Chúa, Chúa hiện diện trong cuộc sống chúng con với tất cả quyền năng và tình yêu, Chúa là cùng đích các ý hướng và là mẫu mực cho các hành động của chúng con. Tình yêu của Chúa luôn khơi lên trong tâm trí chúng con ý thức về sự hiệp nhất, như Chúa đã luôn cầu xin với Chúa Cha cho tất cả các tín hữu Kitô được nên một trong Chúa. Xin đổi mới chúng con bằng sức mạnh của Thần Khí Chúa, để chúng con trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất, một chứng tá thật cần thiết giữa thế giới còn đầy bất hòa này. Như Thánh Gioan đã nói : “chính nơi điều này mà mọi người sẽ nhận ra chúng con là môn đệ của Chúa là chúng con yêu thương nhau.” (Ga 13,35), xin Chúa cho chúng con cũng biết kiểm điểm lại bản thân chúng con, xem mình đã sống luật yêu thương của Chúa như thế nào, vì bao lâu còn bất hòa, còn chia rẽ giữa chúng con, thì bấy lâu chúng con không thể loan báo Tin Mừng hiệp nhất cho bất cứ ai.

Lạy Chúa, Chúa đã đến thế gian qui tụ tất cả mọi người thành một gia đình duy nhất, và chính tình yêu thương của Chúa liên kết chúng con lại với nhau, giúp chúng con vượt qua mọi khác biệt về màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, để tất cả chúng con đều có thể là anh em với nhau trong cùng một đại gia đình và cùng một Cha trên trời. Chúa luôn mời gọi chúng con lấy niềm tin và tình yêu thương để củng cố sự hiệp nhất đó. Tình yêu của Chúa là mẫu mực, Chúa yêu thương chúng con trước để chúng con biết yêu thương nhau. Tình yêu của Chúa cũng thúc đẩy chúng con biết trải rộng tình yêu đến với mọi người. Ước gì, trong đại gia đình nhân loại, mọi người biết nhận ra nhau như anh em và nhận biết Thiên Chúa là Cha đích thực của tất cả mọi người.

KẾt thúc

§     Hát : “Này con là đá”.

§     Lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát “Đây nhiệm tích”.

§     Lời nguyện và Phép Lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát kết thúc.

 

 


Trở về trang Mục Lục