bài 35 :

LINH  MỤC  CỬ  HÀNH  THÁNH  THỂ

                          

I.             Khai MẠc :

§     Dạo đàn.

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát : “Phút linh thiêng….”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì muốn hiện diện với chúng con luôn mãi ở trần gian mà Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể trong bữa ăn tối, trước ngày chịu khổ hình, với lời trăn trối với các Tông Đồ : “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cử chỉ yêu thương này đã để lại một dấu ấn nơi các Tông Đồ cùng với các đấng kế vị và các cộng sự viên linh mục, để nhân danh Chúa cử hành Thánh Thể.

Trong tâm tình ấy, giờ đây tất cả chúng con ước muốn trở thành một cộng đoàn Thánh Thể, nghĩa là nên một thân thể và một tinh thần trong Chúa, như chính Chúa đã từng dâng lời khẩn xin : “Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta”. (Ga. 17,11)

Nguyện xin Chúa biến đổi các linh mục của Chúa và cả chúng con thành những con người mới, nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong khi cử hành và tham dự Mầu nhiệm Thánh Thể, ngõ hầu tất cả chúng con sẽ không ngừng tiến bước trên con đường thánh thiện.

II.          Công bỐ LỜi Chúa và suy niỆm

§     Hát : “Giao ước” (Pk1).

§     Bài đọc : 1Cr 11,23-27

§     Suy niệm 1 :

Cũng như Chúa Giêsu đã hiến dâng mình trên thập giá, để trở thành hy tế dâng lên Thiên Chúa Cha và biểu lộ một tình yêu hiến dâng trọn vẹn, cuộc đời của linh mục cũng là một hiến tế vì khi cử hành thánh lễ, là ngài cử hành hy tế Thập Giá Chúa Giêsu :

Này là Mình Thầy hiến tế vì anh em ….

Này là máu Thầy, Máu đổ ra để lập giao ước mới….

Khi đọc những lời này trong cử hành Thánh Thể, con người linh mục phải thực sự hoà nhập vào Hy tế Thập giá, để cộng tác vào chương trình cứu độ bằng sự dâng hiến toàn thân, như sắc lệnh về ‘Chức vụ và đời sống linh mục’ mời gọi : khi cử hành  mầu nhiệm Chúa chịu chết, các linh mục phải lo khắc chế chi thể khỏi tật xấu và dục vọng. Như vậy việc kết hợp trong cử hành Thánh Thể là mở rộng cửa tâm hồn cho Chúa Giêsu hoạt động, là hoà giải với Chúa và tha nhân khi lầm lỗi. Vì khi con người bị tội lỗi che khuất sẽ không tìm thấy ánh sáng mà đi theo, không có đủ sức mạnh để làm điều thiện như lòng mình mong muốn, như  lời Thánh Phaolô : “sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi cứ làm” (Rm 7,19 ).

§     Hát : “Giao ước…” (Pk 2).

§     Suy niệm 2 :

Cử hành Thánh Thể là tái hiện Hy lễ Thập Giá của Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, và là một sáng kiến của Chúa Giêsu nhằm cho con người được thông dự vào cái chết và sự phục sinh của Người. Do đó, để thực sự trở nên của lễ và bàn thờ (Kinh tiền tụng PS 5), con người linh mục phải chu toàn các phận sự của mình và thực hành sống với sự hiện diện đích thực của Chúa, hầu xứng đáng đụng chạm đến những mầu nhiệm đòi hỏi lòng tôn kính và run sợ (Thánh Gioan Kim Khẩu) : Bất cứ ai ăn và uống chén của Chúa cách bất xứng đều phạm đến Mình và Máu Thánh Chúa (1Cr 11-27). Lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô, cũng là một lời cảnh cáo cho chúng ta và cách riêng cho hàng tư tế mỗi khi cử hành Thánh Thể. Phải lưu ý đến sự thánh thiêng của Bí tích Thánh Thể để loại bỏ những khuynh hướng muốn xoá bỏ khoảng cách giữa thiêng thánh và phàm tục. Đồng thời khi cử hành Thánh Thể, linh mục phải cử hành thế nào, để giúp các tín hữu tham dự với cả xác hồn, một cách ý thức tích cực đầy đủ, với lòng tin, cậy, mến nồng nàn (QCTK 18). Như vậy việc cử hành Hy tế Thánh Thể luôn đòi hỏi thừa tác viên cử hành một nỗ lực xứng hợp với tư cách là người của Hội Thánh và nhân danh Đức Kitô, để dẫn đưa các tín hữu đến sự thông hiệp một cách linh động và hữu hiệu vào Mầu nhiệm Thánh Thể mà tôn vinh và tạ ơn Thiên Chúa.

III.      CẦu nguyỆn

§     Cầu nguyện riêng.

§     Cầu nguyện chung :

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã tự hiến Thân Mình trên thập giá và ở lại với chúng con trong hình bánh và rượu nho : Xin Chúa giúp đời sống của chúng con luôn mô phỏng theo sự tự hủy mình của Chúa, để không chỉ sống cho mình mà còn sống vì phần rỗi của tha nhân, bằng việc chuyên chăm cử hành và tham dự Mầu nhiệm Thánh Thể, mà Chúa đã thiết lập và trăn trối lại cho chúng con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến thế gian để hoàn tất ý định cứu độ của Thiên Chúa Cha và giải thoát mọi tín hữu khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Xin cho tất cả chúng con luôn thành tâm cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, bằng việc tích cực xua trừ ảnh hưởng của tội lỗi, và giúp mọi người sống xứng đáng là con cái đã được cứu chuộc bằng giá Máu của Chúa trên thập giá.

Đọc kinh Lạy Cha…

IV.     Phép lành MTC.

§     Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây nhiệm tích”.

§     Lời nguyện.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.

V.        KẾt thúc

§     Hát : “Chúa là gia nghiệp…”

 

 


Trở về trang Mục Lục