bài 38 :

GIỜ THÁNH CẦU ƠN CHẾT LÀNH

I.             Khai Mạc :

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát : …

§     Dẫn nhập :

Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ, được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên thiên đàng. Chúa ban dồi dào ơn thiêng cho chúng ta, qua việc cử hành các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, để chúng ta có thể trung thành bước đi trong đường lối Chúa, và kết thúc cuộc sống trần gian này trong ơn nghĩa Chúa. Sự kết thúc này tất nhiên có tầm mức hết sức quan trọng, nó quyết định số phận muôn đời của chúng ta. Ý thức được sự yếu đuối và mỏng dòn của mình, hằng ngày ta phải xin ơn bền đỗ tới cùng. Chúng ta cùng dâng giờ chầu Thánh Thể này để xin ơn chết lành.

II.          LỜi Chúa và suy niỆm

§     Tin Mừng : Lc 23,33-46

§     Suy niệm :

Sau khi lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Tình Yêu, Chúa Giêsu đã qua những giờ hấp hối kinh hoàng tại vườn Giết-si-ma-ni, rồi chịu khổ nạn và chịu chết đau thương trên cây thập giá. Đức Giêsu kêu lớn tiếng : “Lạy Cha con xin phó tác hồn con trong tay Cha. Nói xong Ngài tắt thở”. (Lc 23,46).

Chúa Giêsu tắt thở, Chúa Giêsu chết, vì Người đã mang lấy trọn vẹn thân phận con người chúng ta. Ngài đã chấp nhận đi vào trong cái chết, trong sự vâng phục trọn vẹn Thánh Ý Cha.

Dù vẫn biết là mọi người đều phải chết và đã từng chứng kiến cái chết của nhiều người, ngay trong gia đình, gia tộc mình, mỗi người chúng ta đều cảm thấy lo lắng và sợ sệt khi đối diện với cái chết.

Trong thân phận một con người như bao người, Chúa Giêsu cũng đã có những giây phút xao xuyến đến nỗi mồ hôi Người vã ra như những giọt máu rơi xuống đất (Lc 22,44).

Trong những giờ phút nghiêm trọng và quyết liệt như thế, điều chúng ta có thể làm và phải làm, đó là theo gương Chúa Giêsu, cầu nguyện và tin tưởng phó thác theo Thánh ý Chúa. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46)

Người gian phi sám hối sau khi thú nhận thân phận tội lỗi của mình, đã cầu nguyện trong tin tưởng : “Lạy Đức Giêsu, khi vào Nước của Người, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Và Chúa Giêsu đã hứa ban nước thiên đàng cho anh ta ngay hôm đó.

Như vậy muốn được chết lành, nghĩa là chết trong tình thương của Thiên Chúa, chúng ta cần ở bên Chúa Giêsu với lời tha thiết khẩn xin như người trộm lành, để được thứ tha và được Chúa đón vào trong nơi vĩnh phúc. Chính vì thế những người yếu đau nên được thường xuyên trao Mình Thánh Chúa, để kiện cường niềm tin là có Chúa hiện diện với họ, ngay cả trước và trong cái chết. Vì thế, đối với người hấp hối, việc lãnh nhận Mình Thánh Chúa không những để họ có của ăn đàng mà còn để có Chúa đồng hành với họ trong cuộc vượt qua, từ sự chết tới sự sống.

Vì vậy chúng ta được mời gọi thường xuyên và sốt sắng tới với Chúa Giêsu Thánh Thể, qua những giờ chầu Thánh Thể, và nhất là qua việc cử hành thánh lễ, để luôn có Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua cuộc khổ nạn và cái chết của Người, cho chúng ta được chết gần bên Chúa, chết trong Chúa. Và hơn nữa, rước lễ sốt sắng và thường xuyên là một bảo đảm vững chắc cho ơn chết lành và sự sống muôn đời “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6,54)

III.      LỜi nguyỆn chung :

Hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng đã chấp nhận cái chết khổ nhục trên thập giá để chúng ta được sống đời đời, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành tin tưởng của chúng ta.

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã trải qua những giờ phút hấp hối kinh hoàng, và đã chịu chết nhục nhã trên thập giá, xin cho chúng con được vững tin trong ngày sau hết, và được chết an lành trong ơn nghĩa Chúa.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót và chữa lành các bệnh nhân.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết ý thức về cùng đích của cuộc sống trần gian, biết năng suy gẫm về cái chết, nhất là cái chết của chính mình, để chúng con quyết tâm tránh xa tội lỗi, và hằng chuyên cần trong đời sống thiêng liêng đạo đức.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót và chữa lành các bệnh nhân.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi Chúa chết trên thập giá, có Mẹ Maria đứng kề bên Chúa. Xin Chúa cũng cho Mẹ Maria ở gần kề bên chúng con trong giờ hấp hối, để chúng con được ơn chết lành như lời chúng con cầu xin trong kinh kính mừng “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.”

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót và chữa lành các bệnh nhân.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi giây phút có biết bao nhiêu người đang hấp hối và qua đời. Xin cho chúng con biết kết hiệp với hy tế dâng trên khắp thế giới, cầu xin cho họ được ơn chết lành.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót và chữa lành các bệnh nhân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con  biết yêu thương và chăm sóc chu đáo những người đau nặng và hấp hối, lo cho họ được lãnh nhận những Bí tích sau hết, nhất là được rước Chúa Giêsu Thánh Thể như của ăn đàng.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương xót và chữa lành các bệnh nhân.

§     Kinh Lạy Cha.

§     Lời nguyện :

Lạy Chúa, vì yêu thương nên Chúa đã tạo dựng nên chúng con và cho chúng con được sống. Nhưng tội lỗi đã mang lại sự chết cho nhân loại. Chúa đã cho con Chúa xuống thế làm người, chịu khổ nạn, chịu chết và phục sinh, để chúng con được sống lại trong ngày sau hết. Ngài đã lập Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng và bảo đảm sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con thường xuyên và sốt sắng đến với Bí tích Thánh Thể để được Chúa hiện diện với chúng con trong cuộc sống, và nhất là trong giờ sau hết, được chết an lành trong tình thương vô biên của Chúa. Chúng con  cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

IV.     Phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây nhiệm tích…”

§     Lời nguyện.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.

V.        KẾt thúc

Hát : …


Trở về trang Mục Lục