Bài 50 :

ThiẾu Nhi noi gương Chúa GIêsu

 

I.             Khai mẠc

§     Hát Kinh Chúa Thánh Thần.

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát thờ lạy Thánh Thể.

§     Dẫn vào giờ chầu :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, chúng con thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho chúng con.

Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có thể thờ lạy Chúa với hết con người chân thành của chúng con, và nhờ đó chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con. Xin Chúa đổi mới con người chúng con để chúng con mỗi ngày sống tốt và yêu mến Chúa hơn.

Trong giờ chầu này, chúng con hiệp cùng Hội Thánh để cầu nguyện cho thiếu nhi trên toàn thế giới. Xin Chúa ban cho thiếu nhi chúng con luôn biết ngoan ngoãn vâng lời, yêu mến mọi người và nhất là yêu mến Chúa.

II.          LỜi Chúa và suy niỆm

§     Công bố Lời Chúa : Lc 2,41-52

§     Suy Niệm

Lạy Chúa Giêsu, thời niên thiếu của Chúa giống như một khu vườn có tường rào bao quanh, và chỉ có một bông hoa trong vườn. Tuổi trẻ của Chúa chỉ ghi lại duy nhất có một biến cố, lúc Chúa lên 12 tuổi, Chúa cùng cha mẹ lên đền thờ Giêrusalem để mừng lễ. Sau đó Chúa ở lại mà cha mẹ không hay biết. Ba ngày sau, cha mẹ Chúa mới tìm gặp được Chúa đang ngồi tranh luận với các Kinh Sư trong đền thờ. Các vị này đều ngạc nhiên về sự hiểu biết Kinh Thánh của Chúa. Để trả lời cho Mẹ Maria, Chúa đã hé mở cho thấy sứ mạng siêu nhiên của Chúa : “Sao cha mẹ tìm con ? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà Cha con sao ?” Chúa không trách cha mẹ vì đã tìm Chúa, nhưng cho cha mẹ biết mình muốn ở lại trong Đền Thờ cũng là nhà của Thiên Chúa Cha của Người. Chúa Giêsu muốn sống hiếu thảo với Chúa Cha nữa.

Những lời Chúa nói đó đã hé mở về đời sống gia đình Nagiarét, ai có thể phủ nhận được công lao giáo huấn của cha mẹ Người. Chúa cũng cho biết Thiên Chúa là Cha đích thực, là nguồn sống thực của Chúa. Quan trọng hơn, qua lời Chúa nói, Chúa cho thấy mục đích mà mình theo đuổi đó là luôn ở trong nhà Cha, và phụng sự Cha.

Với lý tưởng ấy, Chúa đã trở về Nagiarét và tiếp tục sống phục tùng cha mẹ, một cuộc sống âm thầm ở làng quê, học tập và làm việc chuẩn bị cho sứ mạng công khai. Chúa thật là một con người lý tưởng mà chúng con cần noi theo.

Để noi gương Chúa, chúng con cũng cần phải chuẩn bị cho tương lai. Chúa trao cho chúng con những nén bạc để xây dựng Nước Chúa, chúng con dùng những nén bạc đó để làm sinh lời, để những người sống chung quanh chúng con được hạnh phúc hơn. Xin cho chúng con ý thức được trách nhiệm đó, và luôn thực hiện theo thánh ý của Chúa.

§     Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa Chúa cũng đã từng sống qua tuổi niên thiếu như chúng con, xin giúp chúng con luôn sống theo gương của Chúa.

III.      KẾt thúc

§     Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây nhiệm tích”.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát kính Đức Mẹ kết thúc.

 


Trở về trang Mục Lục