bài 7 :

THÁNH THỂ LÀM NÊN HỘI THÁNH

 

I.             Khai mẠc

§     Dạo đàn êm nhẹ.

§     Đặt Mình Thánh Chúa.

§     Hát thờ lạy Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để yêu thương và ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Hội Thánh đã được sinh ra và được nuôi sống nhờ Thánh Thể Chúa. Đó chính là “Giờ” máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Thánh Thể.

Chúa sống trọn vẹn “Giờ” hiến dâng vì chúng con và cho chúng con, chính vì thế mà chúng con lãnh nhận được hồng ân cứu độ : Vì Chúa không trốn chạy nhưng ở lại với chúng con. Còn cộng đoàn chúng con : Giờ đây và trong lúc này, chung cón biết nói gì với Chúa đây ?

Lạy Chúa. Xin cho chúng con được lưu lại trong “Giờ” tình yêu cứu độ của Chúa (thinh lặng vài phút).

II.          LỜi Chúa và suy niỆm :

§     Hát : “Lắng nghe lời Chúa” (Đk, Pk1,Đk)

§     Công bố Lời Chúa : Lc 22,14-2              

§     Suy niệm 1 :

Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể.

Từ lời hứa trong Cựu Ước qua dấu chỉ manna trong sa mạc (Xh 16,1-15), đến phép lạ hoá bánh ra nhiều của tiên tri Elisa (2V 42-44) ; từ lời loan báo về bữa tiệc cánh chung của Isaia (Is 25,6-8) đến lời hứa ban Thánh Thể của Đức Kitô qua diễn từ về bánh trường sinh trong Tin Mừng Gioan, tất cả những bản văn Kinh Thánh đó, khi được nhìn dưới ánh sáng của cuộc Tử nạn – Phục sinh của Đức Kitô, sẽ giúp chúng ta hiểu được rằng, luôn có một nối kết chặt chẽ đi từ lời hứa trong Cựu Ước đến sự hoàn tất trong Tân Ước ; từ manna tạm thời đến Bánh Trường Sinh là chính Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Từ Xuất hành và Giao ước cũ đến cuộc Vượt qua mới và Giao ước mới, Giao ước trong máu của Đức Kitô.

Điều hết sức ngạc nhiên đối với chúng ta là, trình thuật Kinh Thánh về việc thiết lập Bí tích Thánh Thể lại không có trong Tin Mừng Gioan. Thay vào đó là cử chỉ rửa chân, hết sức thương yêu đồng thời vô cùng khiêm hạ, qua đó, Đức Giêsu đã trao phó cho các môn đệ ý nghĩa sâu xa của việc Ngài ban cho chúng ta chính Mình và Máu Thánh Người : ý nghĩa đó là tình yêu đến cùng và là tình yêu tuyệt đối Ngài dành cho chúng ta. Việc thiết lập Bí tích Thánh Thể được thuật lại trong các Tin Mừng Nhất Lãm diễn ra thật đơn sơ. Với những lời lẽ vắn tắt,  long trọng, Đức Giêsu tuyên đọc di chúc của Người, và điều đó đã trở thành trung tâm và là chóp đỉnh của phụng vụ ; trở thành nguồn sống sung mãn và bất tận cho các cộng đoàn Kitô hữu, trải dài suốt dòng lịch sử cho đến hôm nay và mãi tận đến ngày “Tất cả những ai thuộc về Người sẽ ăn Bánh Mới và uống Rượu Mới trong Nước Thiên Chúa”.

§     Thinh lặng trong giây lát

§     Hát : “Ta là Bánh…”

§     Công bố Lời Chúa : 1 Cor 10, 15-17

§     Suy niệm 2 :

Bí tích Thánh Thể làm nên Hội Thánh.

Tất cả những ai hiệp lễ, đều được liên kết chặt chẽ với Đức Kitô. Qua đó, Chúa Kitô kết hiệp tất cả các tín hữu lại, làm thành một thân thể duy nhất là Hội Thánh. Bí tích Thánh Tẩy tháp nhập ta vào Hội Thánh, Bí tích Thánh Thể canh tân, củng cố và kiện toàn sự tháp nhập này. Trong Bí tích Thánh tẩy tất cả chúng ta được mời gọi tạo nên một thân thể duy nhất. Bí tích Thánh Thể thực hiện ơn gọi đó.

Thánh Augustinô đã dạy : “Nếu anh em là thân thể và là chi thể của Chúa Kitô, thì chính anh em là Bí tích đang đặt trên Bàn thờ Chúa ; anh em lãnh nhận Bí tích là chính anh em. Khi lãnh nhận anh em thưa “Amen” (Vâng đúng như thế) và anh em xác quyết như thế. Anh em nghe : “Mình Thánh Chúa Kitô” và trả lời Amen. Hãy thực sự trở thành chi thể của Chúa Kitô, để cho lời thưa Amen của anh em là chân thực. (GLCG, số 1396).

§     Thinh lặng trong giây lát.

§     Hát : “Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa nuôi…”

§     Công bố Lời Chúa : Ga 12,27-32

§     Suy niệm 3 :

Hội Thánh sống nhờ Thánh Thể.

Cử hành Thánh Thể là cử hành “Giờ” cứu độ chúng ta, Giờ chúng ta được liên kết nên một. Chân lý này không chỉ diễn tả kinh nghiệm hàng ngày của đức tin, nhưng thâu tóm toàn bộ cốt lõi mầu nhiệm Hội Thánh. Trong Bí tích Thánh Thể, lời thiết lập của Chúa và tác động của Chúa Thánh Thần biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Và như thế, chúng ta có Chúa hiện diện trọn vẹn, đích thân với chúng ta. Chúng ta vui hưởng sự hiệïn diện này với lòng tri ân, cảm mến, vì như thế chúng ta luôn có sự hiện diện đồng hành của Chúa Kitô Thánh Thể với mỗi chi thể cũng như với toàn thể Thân Thể Người là Hội Thánh, trên con đường tiến về quê huơng Thiên quốc.

Mặt khác, “Hy tế Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu”. Thật vậy, Bí tích Thánh Thể chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Hội Thánh, đó chính là Chúa Kitô và ân sủng Thánh Thần.  Thánh Thể vì thế đem đến sự sống Phục sinh cho mỗi người chúng ta. Vì thế, Hội Thánh luôn chăm chú nhìn lên Chúa Giêsu hiện diện cách bí tích trên bàn thờ. Nơi Thánh Thể, Hội Thánh không ngừng khám phá ra tình yêu vô biên, đầy tràn của Ngài dành cho chính Thân Thể Người là Hội Thánh. Như vậy Hội Thánh đã được khai sinh và nuôi sống nhờ chính Mầu nhiệm Thánh Thể cũng là Hy lễ Vượt qua của Đức Kitô. Vì thế trong mỗi cử hành Thánh Thể, Hội Thánh như hát lên niềm hạnh phúc của mình : Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô, đã hiến tế, vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Người. Alleluia

III.      CẦu nguyỆn :

Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để yêu thương và ở lại mãi mãi với Nhiệm Thể của Người là Hội Thánh và với tất cả nhân loại, chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn biết ý thức cử hành Thánh lễ cho thật sốt sắng.

Xin Chúa nhận lời chúng con.

Hội Thánh được sinh ra và dưỡng nuôi từ Thánh Thể, xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến và nhiệt thành xây dựng mầu nhiệm hiệp thông Hội Thánh trong Chúa Kitô.

Xin Chúa nhận lời chúng con.

“Giờ”ø Thánh Thể là “Giờ” cứu chuộc. Xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn siêng năng và sốt sáng khi tham dự “Giờ” chầu Thánh Thể, nhất là “Giờ” cử hành Thánh Lễ mỗi ngày.

Xin Chúa nhận lời chúng con.

(thinh lặng ít phút)

IV.     Phép lành Mình Thánh Chúa :

§     Lời Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây nhiệm Tích”.

§     Lời nguyện.

§     Phép lành Mình Thánh Chúa. (có thể dạo đàn).