bài 8 :

MỘT THÂN THỂ VÀ MỘT TINH THẦN
TRONG ĐỨC KITÔ

 

I.             Khai mẠc :

§     Đặt Mình Thánh Chúa :

§     Lời nguyện mở đầu của chủ sự :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện cách đích thực và khiêm hạ trong Mình Thánh. Chúng con thờ lạy, yêu mến và khẩn cầu Chúa cho chúng con được liên kết mật thiết với Chúa và với nhau trong lòng mến.

Xin cho chúng con luôn ý thức trước lời mời gọi “Nên Một” của Chúa, để chúng con biết trở nên những chứng nhân yêu thương và hiệp nhất, nên một với Chúa và với anh em.

§     Hát : “Xin hiệp nhất chúng con”.

I.             LỜi Chúa và suy niỆm :

§     Lắng nghe lời Chúa : Ga 7,17-26

§     Suy niệm :

Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tháp nhập vào Giáo Hội và thông phần vào việc cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua khi chúng ta dâng Thánh lễ, trở nên chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô, như lời cầu xin trong Kinh Nguyện Thánh Thể III : “Và khi chúng con được Mình và Máu Con Cha bổ dưỡng, được đầy tràn Thánh Thần của Người, xin cho chúng con trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô”.

Việc hiệp thông với Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Thể là nền tảng và là nguồn suối cho lòng mến của chúng ta đối với nhau. Đây là điều mà chính Chúa Giêsu đã tha thiết khẩn xin Chúa Cha trước lúc Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Yêu mến Thánh Thể và yêu thương anh em là lời đáp trả của con người trước tình thương cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời là ơn gọi của mọi Kitô hữu trong tất cả đời sống của mình.

Bí tích Thánh Thể tạo nên sự hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa, một sự hiệp thông vượt trên tất cả. Có thể nói như các thánh Giáo Phụ, việc tham dự tiệc Thánh Thể, đón nhận Mình Máu Chúa Kitô, làm cho chúng ta được biến đổi thành Đấng mà chúng ta đã đón nhận. Nhờ vậy, Bí tích Thánh Thể mang lại một sự hiệp nhất theo nghĩa sâu xa nhất : tạo nên một gia đình, một nhiệm thể, trong đó, mọi người là chi thể của nhau. Việc hiệp nhất này vượt mọi không gian và thời gian, đến nỗi không gì có thể ngăn cản chúng ta hiệp thông với Đức Kitô Phục sinh vinh hiển, mọi nơi, mọi lúc. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói một cách cụ thể : “Thánh Thể được ban cho ta, để từ một đám người thờ ơ ích kỷ, sôi sục tị hiềm, trở nên một dân tộc, một dân tôc thực sự đầy yêu thương”.

II.          CẦu nguyỆn :

§     Cầu nguyện riêng.

§     Cầu nguyện chung :

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với con người hạn hẹp, đầy lỗi lầm của chúng con, chúng con biết lấy gì tán tạ hồng ân bao la của Chúa. Đáng lẽ ra, cuộc sống chúng con phải luôn là cuộc hành trình hiệp nhất, yêu thương với Chúa và với anh em mình, nhưng mấy lúc, chúng con sống được điều đó, chúng con đã dựng nên biết bao rào chắn và khoảng cách trên con đường này, chúng con thường chỉ tìm thấy chính mình khi đến với anh em.

2. Xin Chúa soi sáng, chúc lành và ở lại luôn mãi với chúng con và với những người đang thành tâm thiện chí đi tìm sự hiệp nhất trên toàn thế giới. Xin cho các dân tộc biết xoá bỏ mọi tranh chấp thù nghịch, và mọi người không còn dửng dưng xa lạ nhưng trở nên gần gũi và thân thiện với nhau hơn.

§     Đọc chung “Kinh xin cho sự hiệp nhất”

III.      KẾt thúc :

§     Hát : “Này con là đá”

§     Lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.

§     Hát : “Đây nhiệm tích”.

§     Lời nguyện và phép lành Mình Thánh Chúa.

§     Hát kết thúc


Trở về trang Mục Lục