KINH KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ.

 

Lạy Thánh Phaolô Tông Đồ đầy nhiệt tâm,

vì tình yêu Chúa Kitô đã đổ máu hy sinh,

xin chuyển cầu cho chúng con một niềm tin sâu xa,

một niềm hy vọng bền vững,

một lòng mến Chúa nồng nàn,

để chúng con có thể cùng nói với Ngài :

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi,

Mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Xin giúp chúng con trở nên tông đồ

phục vụ Giáo Hội với một lương tâm trong sáng,

chứng nhân của Chân - Thiện - Mỹ,

giữa thời đại hôm nay.

Cùng với Ngài, chúng con tung hô Thiên Chúa là Cha,

Đầy vinh quang, trong Giáo Hội và trong Đức Kitô,

đến muôn đời. Amen.