TUẦN CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT

CÁC KITÔ HỮU NĂM 2010

“Chính anh em là những chứng nhân về các điều ấy” (Lc 24,48)

(Tài liệu do Hội đồng Giáo hoàng cổ võ sự hiệp nhất các kitô hữu phát hành)

 

PHẦN MỘT: HƯỚNG DẪN GỢI Ý

Đề tài của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kitô hữu năm 2010 là “Chính anh em là những chứng nhân về các điều ấy”. Đề tài này được trích dẫn từ Tin Mừng Thánh Luca chương 24, là bản văn chủ đạo cho các cử hành phụng vụ trong tuần cầu nguyện này. Đề tài được chọn lựa do một nhóm các tín hữu kitô tại Ecosse, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Hội đồng Edimbourg, thủ đô của nước này.

Năm 1910, các thành viên tham dự công nghị Edimbourg đã cùng nhau minh chứng rằng sự chia rẽ giữa các kitô hữu không chỉ làm giảm thiểu hiệu quả truyền giáo, nhưng còn làm ảnh hưởng đến bản chất của Giáo Hội là Thân thể Đức Kitô và của sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Trong năm 2010 này, các kitô hữu tại Ecosse đề nghị tuyên đọc toàn bộ chương 24 của Tin Mừng Thánh Luca trong các buổi cử hành đại kết. Điều này sẽ thuận lợi cho việc rao giảng, tạ ơn. Nội dung lời cầu nguyện cũng những buổi cử hành nhấn mạnh đến việc chúng ta được sai đi như nhân chứng Tin Mừng, đồng thời chứng minh cho thấy sự phục sinh của Đức Kitô như nguồn mạch của tình hiệp thông trong Giáo Hội, khởi điểm của việc sai lên đường truyền giáo cũng như mối giây căn bản giữa truyền giáo và hiệp nhất. Điều này sẽ dẫn đến những cố gắng dấn thân để canh tân sự hiệp nhất giữa các kitô hữu.

Quả thực, chính vì những đòi hỏi hỗ tương giữa việc rao giảng Tin Mừng và tình hiệp nhất mà những vị tiên phong của phong trào đại kết của thế kỷ 20 nhấn mạnh đến Hội đồng Edimbourg với đức tin mạnh mẽ và với những nhận định rõ ràng thiết thực.

Diễn tiến cử hành

Nghi thức cử hành rất đơn giản. Việc áp dụng tuỳ thuộc điều kiện từng địa phương, làm sao để mọi tín hữu từ những tuyên xưng đức tin khác nhau có thể quy tụ dễ dàng và cũng có lời cầu nguyện chung trong sự tôn trọng những khác biệt. Cũng có thể tuỳ nghi lựa chọn nhấn mạnh đến một phần nào đó của nghi thức cử hành. Cấu trúc đơn giản bao gồm: quy tụ (phần I); loan báo Lời Chúa (phần II); lời tạ ơn đi đôi với các lời cầu (phần III) và sai đi (phần IV). Cấu trúc này cho phép các cộng đoàn thuộc các truyền thống phụng tự khác nhau được tự do hơn trong việc lựa chọn phần cầu nguyện ưu tiên.

I- Quy tụ và mở đầu

Bài hát quy tụ: Trong khi hát bài này, có thể rước cuốn Kinh Thánh hoặc cuốn Tân Ước đến trước cộng đoàn và đặt tại bàn thờ, bục giảng hay trên một chiếc bàn, tuỳ theo truyền thống địa phương.

Trong lời chào hỏi mở đầu, vị chủ sự có thể nói mấy lời đón tiếp cộng đoàn và những vị đại diện phụ trách. Vị chủ sự kêu mời mọi người tôn vinh Thiên Chúa vì sự phục sinh của Đức Giêsu con Ngài, đồng thời cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu và xin ơn Chúa Thánh Thần để canh tân công cuộc truyền giáo và sự hiệp nhất theo tinh thần và lời mời gọi của Hội đồng Edimbourg năm 1910

II- Tuyên đọc Lời Chúa

Có ba bài đọc và một Thánh vịnh được đề nghị cho mỗi ngày.

Bài hát tung hô Tin Mừng. Có thể sử dụng những bài hát sau: Ca tụng Đấng Phục Sinh;Vinh Danh; Alleluia hoặc hát một Thánh vịnh được sử dụng trong mùa Phục Sinh hay lời sai các chứng nhân của sự sống lại.

Bài đọc Lc 24 được đề nghị đọc cách liên tục và trọn vẹn.

Có nhiều cách tuyên đọc Tin Mừng được đề nghị: do một hoặc nhiều người tuyên đọc. Trong trường hợp đọc tập thể, có thể phân chia cho mỗi người đọc một “vai”: Đức Kitô, các thiên thần, các môn đệ trên đường Emmaus, các môn đệ tại Giêrusalem.

Ở câu 34, có thể áp dụng hình thức đối thoại giữa người tuyên đọc và cộng đoàn:

- Người đọc: “Quả thật, Chúa đã sống lại và hiện ra cùng Simon”

- Cộng đoàn: “Quả thật, Đức Kitô đã sống lại. Ngài đã sống lại thật, Alleluia”

Có thể hát một bài tôn vinh xen kẽ giữa ba phần của bài Tin Mừng, được phân chia như sau: Mầu nhiệm phục sinh được đón nhận tại phần mộ (câu 1-12); Đấng phục sinh hiện ra với các môn đệ trên đường Emmaus (câu 13-35); hiện ra với nhóm Mười Một (câu 36-53). Có thể thêm những hình thức tung hô khác, tỏ bày niềm vui phục sinh, ví dụ vỗ tay sau mỗi phần nói đến việc hiện ra của Đấng phục sinh, theo truyền thống đêm vọng Phục sinh của anh em kitô hữu Can-đê.

- Cũng có thể diễn tả phần Tin Mừng dưới dạng hoạt cảnh, hoặc bằng hình ảnh vidéo...

- Nên có vài giây lát thinh lặng sau khi kết thúc Bài Tin Mừng, trước phần chia sẻ.

III- Cầu nguyện chung

Những ý nguyện này được gợi hứng từ đề tài của các ngày trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kitô hữu. Trước hết những ý nguyện nhằm tôn vinh danh thánh Chúa và lòng rộng rãi nhân từ của Ngài đối với nhân loại, được mạc khải cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Những ý nguyện này cũng nhằm cầu xin những ơn cần thiết, và xin phó thác cho Thiên Chúa những chứng nhân Tin Mừng, là những người được quy tụ bởi cùng một đức tin và một phép rửa. Xin cho mọi người nên chứng tá chung về một Giáo Hội mang niềm hy vọng và hiệp nhất.

IV- Lên đường

Lời cầu nguyện của Giáo Hội Ecosse được đề nghị đọc, như một ước nguyện dấn thân. Lời nguyện này diễn đạt ước nguyện của chúng ta mong muốn hiến dâng cho Thiên Chúa hiện tại và tương lai của phong trào Đại kết cũng như công cuộc loan báo Tin Mừng. Trong năm 2010 này, là thời điểm nhắc lại và làm cho sinh động tinh thần của Hội nghị Edimbourg, chúng ta lắng nghe một lần nữa từ trong trái tim của cộng đoàn đang cầu nguyện lời kêu gọi khẩn thiết hơn bao giờ hết hãy loan báo Tin Mừng trong sự hiệp nhất: “Xin cho họ nên một, để thế gian tin”, đồng thời, chúng ta tái xác tín câu trả lời của chúng ta trước lời mời gọi của Đức Kitô, là sự hiệp thông giữa nhứng chứng nhân của sự phục sinh.

PHẦN HAI: DIỄN TIẾN NGHI THỨC

I-Quy tụ và mở đầu

- Một bài hát khai mạc, mang nội dung quy tụ mọi người tham dự

- Nghi thức mở đầu:

* Chủ sự: Chỉ có một thân thể duy nhất và một Thần Khí duy nhất, cũng vậy, chúng ta được kêu gọi hướng tới cùng một niềm hy vọng.

* Cộng đoàn: Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Chúa là Cha của hết thảy mọi người, Ngài ngự trị trên mọi loài, hành động nơi mọi người và hiện diện giữa chúng ta.

* Chủ sự: Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đức Kitô sẽ chịu đau khổ và ngày thứ ba Người từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem”.

* Cộng đoàn: Chính chúng ta là những chứng nhân về điều đó.

Có thể nói một vài lời chào mừng

Lời nguyện mở đầu:

*Chủ sự: Lạy Đức Kitô phục sinh, là người đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus, xin hãy ở với chúng con trên con đường đức tin.

Trong hành trình cuộc sống, mỗi khi chúng con gặp gỡ, xin hãy làm triển nở nơi chúng con lòng cảm thông để đón tiếp anh chị em mình và lắng nghe họ.

Xin thúc đẩy ước muốn loan báo Lời Chúa nơi chúng con. Xin cho Lời ấy chiếu sáng và thôi thúc trái tim nhân chứng của chúng con.

Xin hãy sai Thánh Thần Chúa dạy chúng con biết hiểu và chú giải Lời Chúa, để rồi mọi con mắt đều mở ra và nhận ra nhau.

Xin ban cho chúng con lòng can đảm và sự hòa đồng, để những anh chị em mà chúng con gặp gỡ có thể nhận ra Chúa nơi chúng con, và nhờ họ, chúng con có thể khám phá ra chính Chúa. Amen

II- Cử hành Lời Chúa

Các Bài đọc(gồm 2 bài đọc và một Thánh vịnh)

Bài hát tung hô Tin Mừng

Tin Mừng

Bài suy niệm (có thể giảng theo những gợi ý đã được nêu trong phần suy niệm này)

Bài hát ca tụng

Chúc bình an:

*Chủ sự: Đức Giêsu đã nói với các tông đồ: “ Thày để lại bình an cho anh em; Thày ban bình an của Thày cho anh em”. Lạy Chúa, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Giáo Hội Chúa. Xin cho ý Chúa nên trọn. Xin ban bình an cho Giáo Hội và xin dẫn Giáo Hội tới sự hiệp nhất hoàn toàn. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

*Cộng đoàn: Amen

*Chủ sự: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em

*Cộng đoàn: Đấng Phục Sinh đang thực sự hiện diện giữa chúng ta

Kinh tin kính Công đồng Nicée – Constantinople

III- Lời nguyện chung

*Lạy Chúa là Đấng Sáng tạo và Cứu độ, chúng con ca tụng Chúa vì tất cả những cộng đoàn đang dùng lời nói và việc làm mà tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô phục sinh, nơi Người chúng con được lãnh nhận sự sống mới.

Xin cho chúng ta được thăng tiến trong những dấn thân cho phong trào Đại kết, để được kết hiệp với nhau chặt chẽ hơn để cùng tạ ơn Chúa vì công trình sáng tạo và cùng hoạt động nhằm phục vụ sự sống.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

*Lạy Chúa, Chúa đã tỏ bày quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong lịch sử nhân loại, chúng con tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành với chúng con và đã trao ban Con Một Chúa để mặc khải cho chúng con tình yêu Chúa và chia sẻ cho chúng con vinh quang của Chúa.

Xin hãy hướng dẫn bước chân những chứng nhân Tin Mừng đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong sự nhẫn nại và chăm chú lắng nghe nhau từ những khác biệt cá nhân cũng như văn hóa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

*Lạy Thiên Chúa là Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng con, chúng con cảm tạ Chúa về những kinh nghiệm chúng con đã học qua cuộc gặp gỡ giữa Đức Kitô phục sinh và hai môn đệ làng Emmaus.

Xin giúp chúng con cảm nhận sự hiện diện của Đức Kitô đang đồng hành với chúng con, sưởi ấm lòng chúng con và soi sáng trí khôn để chúng con trở nên những chứng nhân cho sự hiện diện sống động của Chúa, trong quyền năng của Đấng Phục sinh.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lạy Chúa là nguồn mạch của mọi ơn lành, chúng con cảm tạ Chúa, vì từ nguyên thuỷ, trải qua các thế hệ, Chúa đã làm nên những “đám mây chứng nhân” là những người đã thông truyền cho chúng con đức tin của các thánh tông đồ.

Xin giúp chúng con luôn trung thành với di sản đức tin, đồng thời luôn khám phá và kiến tạo những phương hướng truyền giáo mới để loan báo Tin Mừng.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã giao hòa với thế gian bằng thập giá của Con Chúa.

Xin làm thăng tiến đức tin nơi chúng con. Xin cho đức tin trở nên sức mạnh đối với những cộng đoàn kitô hữu, cũng như cho mỗi người trong chúng con, nhờ đó chúng con luôn sống liên đới với mọi người, nhất là những người đau khổ gian nan và cả những người hấp hối.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lạy Thiên Chúa là Đấng đã đặt để nơi chúng con niềm hy vọng. Chúng con ca tụng Chúa vì lời hứa của Đức Giêsu: “và đây, Thày sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Xin Chúa hãy xoá bỏ sự nghi ngờ và chia rẽ đang làm tổn thương trái tim chúng con trên con đường hiệp nhất giữa các tín hữu kitô. Noi gương các vị tiền nhân của Hội nghị Edimbourg năm 1910, là những vị tiên phong của phong trào hiệp nhất, xin ban cho chúng con lòng can đảm để cùng nhau đẩy lùi nỗi sợ hãi hiện tại, đồng thời sáng suốt nhận định trong năm 2010 này sự tín thác trên con đường hoàn tất Thánh ý Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con

Lạy Cha chúng con ở trên trời...

IV- Lên đường

* Chủ sự: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

* Cộng đoàn cùng đọc: Lạy Chúa, xin hãy dùng chúng con, mặc dù chúng con đang ở bất cứ nơi nào, và hãy dẫn đưa chúng con đến nơi nào Chúa muốn.

Xin hãy làm cho chúng con, không chỉ là những người gìn giữ một di sản, nhưng là những chứng từ sống động của Nước Chúa đang ngự đến.

Xin thiêu đốt chúng con bằng lòng nhiệt thành xây dựng công lý và hòa bình giữa các dân.

Xin hãy đổ đầy lòng chúng con đức tin đức cậy và đức mến, là nội dung của Tin Mừng.

Xin làm cho chúng con được hiệp nhất trong quyền năng Chúa Thánh Thần.

Xin cho thế gian tin vào quyền năng và tình thương của Chúa

Xin cho danh Chúa được tôn vinh giữa các dân tộc

Xin cho Giáo Hội của Chúa được đón nhận như Giáo Hội hiệp nhất trong một thân thể duy nhất.

Chúng con nguyện yêu mến Chúa, phụng sự Chúa và đi theo Chúa, không như những người xa lạ, nhưng như những anh em trong cùng một cuộc lữ hành. Amen.

Phép lành kết thúc

* Chủ sự: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em.

* Cộng đoàn” : Và ở cùng Cha (hoặc Thày, hoặc một danh xưng khác phù hợp)

* Chủ sự: Xin Chúa là Đấng đã chiếu tỏa ánh sáng để chiến thắng tối tăm, ban cho anh chị em ơn bình an

Xin Chúa là Đấng đã dùng sự sống để chiến thắng sự chết ban cho anh chị em ơn bình an.

Xin Chúa là Đấng đã dùng tình yêu để chiến thắng hận thù ban cho anh chị em ơn bình an.

Tuyên bố lên đường

*Chủ sự: Hôm nay, Đức Giêsu phục sinh đã tuyên bố: “Như Cha đã sai Thày, Thày cũng sai anh em”

*Cộng đoàn: Amen

*Chủ sự: Tin mừng của Đức Giêsu phục sinh đã được loan báo: “Chính chúng ta sẽ là chứng nhân về các điều ấy”. Anh chị em hãy lên đường trong bình an của Đức Kitô.Alleluia!

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa. Alleluia

Hát một bài kết thúc.

PHẦN BA

CÁC BÀI SUY NIỆM ĐỌC TRONG TUẦN CẦU NGUYỆN

Ngày thứ nhất

Làm chứng cho Thiên Chúa qua việc tán tụng hồng ân sự sống Ngài ban

Ý tưởng chính: Sao các bà tìm người sống ở giữa kẻ chết ? (Lc 24,5)

Các bài đọc

Bài đọc I: St 1,1.26-31: Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã làm ra quả là rất tốt đẹp !

Đáp ca: Tv 104, 1-24: Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng !

Bài đọc II: 1Cr 15, 12-20: Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không trỗi dậy.

Tin mừng: Lc 24,1-5: Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết ?

Suy niệm: Sự hiệp nhất mà các kitô hữu chúng ta đang hướng tới, đặt nền tảng vững chắc trên niềm tin của tất cả chúng ta vào sự sống lại của Đức Kitô. Chúng ta không chỉ cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân sự sống Ngài đã thương ban mà chúng ta còn phải tạ ơn về hồng ân sự sống mới mà Ngài ban tặng cho chúng ta nhờ cuộc chiến thắng vĩnh viễn của Đức Giêsu trên sự chết. Trong suốt tuần bát nhật này chúng ta qui tụ nhau lại để cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Điều đó chứng tỏ niềm tin của tất cả chúng ta luôn quan tâm đến sự sống con người. Sự sống là món quà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Khi bảo vệ và làm triển nở sự sống, là chúng ta làm chứng một cách mạnh mẽ hơn về Đấng đã ban sự sống cho chúng ta trong tình yêu vô biên của Người.

Bài đọc trích sách Sáng Thế nhắc cho chúng ta thấy quyền năng và sức mạnh tạo dựng của Thiên Chúa. Đó chính là quyền năng và sức mạnh mà Phaolô đã khám phá ra khi ngài kinh nghiệm được sự sống lại của Đức Giêsu. Và ngài khích lệ dân thành Côrinhtô đặt tất cả niềm tin tưởng nơi Đấng Phục sinh và nơi sự sống mới mà Ngài ban tặng.

Bản văn Thánh vịnh tiếp tục đề cập đến chủ đề này khi ca tụng vinh quang nơi công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Bài Tin mừng hôm nay khích lệ chúng ta hãy tìm kiếm sự sống mới trước một nền văn hóa chết chóc mà thế giới đang cám dỗ chúng ta. Nó cũng khích lệ chúng ta tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu và nhờ đó mà chúng ta kinh nghiệm được về sự sống và về sự chữa lành.

Hôm nay, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những gì Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Người: về vạn vật, về những người anh chị em trên toàn thế giới, về sự hiệp thông trong tình yêu, về ơn tha thứ và chữa lành và về sự sống đời đời mà Ngài thương ban tặng cho chúng ta.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên chúng con, chúng con tạ ơn Chúa về tất cả những người đã sống niềm tin vào Chúa, qua lời nói hay việc làm của họ. Khi chúng con sống tròn đầy sự sống của mình, chúng con sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện yêu thương của Chúa trong rất nhiều kinh nghiệm mà Chúa cho tỏ bày cho chúng con. Xin hãy giúp chúng con biết cùng nhau tán tụng hồng ân sự sống nhờ đó chúng con sẽ làm chứng rằng Chúa chính là Đấng chúng con chúc tụng, Chúa chính là Đấng dựng nên tất cả sự sống.

Những câu hỏi gợi ý suy tư

1. Chính bạn hay Giáo Hội của bạn đã làm chứng thế nào về hồng ân sự sống ?

2. Chứng tá của bạn có giúp người khác nhận ra Đức Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết ?

3. Trong cuộc sống, đâu là những lãnh vực mà bạn cố gắng phát huy để thăng tiến bản than?

4. Có những điều nào mà các Giáo Hội địa phương vẫn duy trì mà nay vì tinh thần đại kết chúng ta cần phải từ bỏ ?

Ngày thứ hai

Làm chứng cho Chúa bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân về Ngài

Ý tưởng chính: Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ? (Lc 24, 17)

Các bài đọc:

Bài đọc I: Gr 1, 4-8: Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi

Đáp ca: Tv 98 (97): Hát lên mừng Chúa một bài ca mới

Bài đọc II: Tđcv 14, 21-23: Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ

Tin mừng: Lc 24, 13-17a: Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?

Suy niệm: Chia sẻ cho người khác những kinh nghiệm mà mình có về Thiên Chúa là một cách thức làm chứng hữu hiệu rằng chúng ta tin vào Ngài. Việc chúng ta tôn trọng, chú ý, lắng nghe nhau, sẽ giúp chúng ta không những nhận ra Thiên Chúa nơi con người mà còn cả nơi những điều mà người ấy trao đổi với chúng ta.

Bài đọc I cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã kêu gọi ngôn sứ Giêrêmia. Được gọi như thế, Giêrêmia có bổn phận phải chia sẻ những gì mà ông đã lãnh nhận để nhờ đó, mọi người biết lắng nghe và xây dựng đời sống của mình trên nền tảng Lời Chúa.

Bài đọc II trích sách Tông đồ Công vụ cũng cho thấy thời kỳ Giáo hội sơ khai, các môn đệ cũng nhận được lời mời gọi ra đi loan báo Lời Thiên Chúa.

Bài đáp ca mời gọi chúng ta dâng lên Chúa một bài ca tán tụng và cảm tạ.

Bài Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu là Đấng đến giải thoát chúng ta khỏi mù tối và mọi nỗi thất vọng. Ngài đến để giúp chúng ta kinh nghiệm về Thiên Chúa trong kế hoạch duy nhất của Ngài.

Trong suốt tuần cầu nguyện cho sự hợp nhất các kitô hữu, chúng ta hãy lắng nghe những tín hữu khác nói về niềm tin của họ và nhờ đó, chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa qua rất nhiều cách thức mà Ngài muốn tỏ mình ra cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng hãy nghĩ đến việc áp dụng các phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại. Bởi lẽ những phương tiện truyền thông hiện đại có thể giúp chúng ta chia sẻ kinh nghiệm của mình một cách rộng rãi hơn và như thế, nó tạo nên một cộng đồng sống đức tin rộng hơn, xa hơn cả thực tại hoàn toàn thể lý.

Việc chúng ta biết lắng nghe nhau sẽ làm cho chúng ta lớn lên trong đức tin và tình yêu. Dù chứng tá của mỗi người và mỗi cộng đoàn có khác nhau nhưng chúng ta thấy rằng chúng ta được liên kết với nhau trong cùng một lịch sử, đó là lịch sử của tình yêu Thiên Chúa được mạc khải cho chúng ta nơi Đức Giêsu.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Đấng điều khiển lịch sử, chúng con tạ ơn Chúa, vì chúng con được lắng nghe những người anh chị em nói cho chúng con biết về đức tin của họ, qua đó họ làm chứng cho chúng con thấy Ngài đang hiện diện trong cuộc sống của họ. Chúng con ca tụng Chúa về những kinh nghiệm sống rất phong phú nơi mỗi cá nhân cũng như của mỗi cộng đoàn. Qua những kinh nghiệm này, chúng con cùng nhận ra một lịch sử duy nhất đó là lịch sử của Đức Giêsu Kitô. Xin hãy ban cho chúng con lòng can đảm và sức mạnh để chúng con có thể trình bày đức tin cho những người chúng con gặp gỡ, nhờ đó họ nhận ra sứ điệp của Lời Ngài.

Những câu hỏi gợi ý suy tư:

1. Bạn có thường nói về Tin mừng hay chỉ nói về những điều này điều kia ?

2. Bạn hay cộng đoàn của bạn có mở lòng ra để đón nhận kinh nghiệm của những người khác ?

3. Bạn đã đủ cởi mở để nói về đức tin của mình cho những người khác và để làm chứng cho người ta thấy Thiên Chúa đang hiện diện trong các kinh nghiệm cá nhân của bạn về sự sống và sự chết?

4. Bạn có ý thức được tiềm năng lớn lao và hữu ích mà các phương tiện truyền thông hiện đại mang lại cho Giáo hội hôm nay ?

Ngày thứ ba

Làm chứng cho Chúa bằng việc lắng nghe.

Ý tưởng chính: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” (Lc 24,18).

Các bài đọc

Bài đọc I 1Sm 3,1-10: 'Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.'“

Đáp ca Tv 22 (23): Chúa là mục tử chăn dắt tôi.

Bài đọc II Cv 8,26-40: Philípphe loan báo Tin Mừng Đức Giêsu.

Tin mừng Lc 24,13-19: Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.

Suy niệm: Lớn lên trong đức tin là cả một tiến trình dài. Ngày nay chúng ta thường quá bận rộn với cuộc sống và phải đương đầu với rất nhiều bổn phận và trách nhiệm nên không dễ gì chúng ta có thể nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày và trong những kinh nghiệm khác nhau của chúng ta. Nếu chúng ta cứ để mình lo lắng về mọi chuyện và ngập đầu công việc, chúng ta sẽ có nguy cơ không còn nhận ra ngay cả thực tại mà chúng ta đang thấy. Giong như các môn đệ Đức Giêsu trong bài Tin mừng, trong khi chúng ta chỉ thấy một phần của chân lý nhưng đôi khi chúng ta lại nghĩ là chúng ta đã biết cả thực tại và chúng ta cố gắng giải thích cho người khác về quan điểm của mình. Trên thế giới ngày nay, chúng ta được mời gọi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi biến cố, bất ngờ cũng như thường nhật, của cuộc sống.

Bài đọc Cựu Ước hôm nay nhắc lại cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã kêu gọi và mời gọi Samuen làm chứng cho Ngài như thế nào. Nhưng để làm chứng cho Lời Ngài, trước hết, Samuen phải nghe được Lời Ngài. Muốn nghe được lời Thiên Chúa thì cần phải sẵn lòng lắng nghe Ngài.

Còn trong Bài đọc trích sách Tông đồ Công vụ, chúng ta cũng nhận thấy Philiphê và hoạn quan người Ethiopie rất sẵn lòng lắng nghe Lời Chúa. Họ sẵn sàng trả lời ngay những câu hỏi được đặt ra cho mình và như thế là họ đã làm chứng về đức tin của mình. Họ chăm chú lắng nghe rồi trả lời.

Thánh vịnh về người Mục tử nhân lành phản ảnh niềm tin tưởng sâu xa của người đã ý thức được quan tâm yêu thương của Thiên Chúa. Ngài qui tụ đoàn chiên và dẫn chúng tới đồng cỏ xanh tươi.

Trong suốt tuần cầu nguyện cho các kitô hữu được hiệp nhất, chúng ta ý thức rằng Thiên Chúa hiện diện trong tất cả các biến cố đang xảy ra trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ gặp gỡ những người thân quen cũng như những người vẫn còn xa lạ. Trong khi gặp gỡ như thế chúng ta có thể học được những kinh nghiệm thiêng liêng của người khác và nhãn quan của chúng ta về Thiên Chúa cũng được đổi mới. Khi ý thức được về sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta được khích lệ xây dựng sự hiệp nhất giữa các kitô hữu.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Mục tử nhân lành. Chúa đến gặp gỡ và đồng hành với chúng con mọi ngày trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng con. Xin hãy giúp chúng con biết mở ra với tất cả những điều Chúa đã ban tặng cho chúng con và xin qui tụ chúng con thành một đàn chiên duy nhất.

Những câu hỏi gợi ý suy tư:

1. Bạn đã nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn khi nào ?

2. Bạn có để ý đến những biến cố vui, buồn đang diễn ra khắp nơi trên thế giới và theo bạn, các cộng đoàn Giáo hội có thể cùng nhau làm gì trước các biến cố này ?

3. Để làm chứng cho đức tin của mình, chỉ biết lắng nghe thôi, theo bạn đã đủ chưa hay còn phải làm điều gì khác nữa ?

4. Làm sao bạn vẫn có thể nhận ra được Thiên Chúa đang hiện diện dù thực tại không cho bạn thấy điều ấy ?

Ngày thứ tư

Làm chứng bằng việc trân trọng di sản đức tin của tiền nhân

 

Ý tưởng chính: Đức Giê-su hỏi : “Chuyện gì vậy ?” Họ thưa : “Chuyện ông Giêsu Nadarét. (Lc 24,19)

Các bài đọc

Bài đọc I Đnl 6, 3-9: Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất

Đáp ca Tv 34: Tôi sẽ chúc tụng Chúa trong lúc mọi lúc

Bài đọc II Cv 4,32-35: Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý.

Tin mừng Lc 24, 17-21: Trước đây, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en.

Suy niệm:Tất cả chúng ta đều mắc nợ các bậc tiền nhân món nợ ân tình bởi vì các ngài đã để lại cho tất cả chúng ta một di sản đức tin làm nền tảng cho đời sống kitô hữu của chúng ta hôm nay. Có biết bao nhiêu người đã biết dùng lời cầu nguyện và đời sống chứng nhân để truyền lại đức tin của họ cho các thế hệ tiếp sau. Chẳng hạn ở Ailen, chúng tôi được thừa hưởng một di sản đức tin Kitô giáo tuyệt vời. Chúng tôi có thánh Ninian, sống vào thế kỉ IV, thánh Colomban, thế kỉ VI và rất nhiều vị thánh vùng Celtic, họ đã hết lòng tin tưởng vào tình yêu Chúa và tán tụng công trình tạo dựng của Ngài. Đức tin của người Ailen được nhìn nhận có vai trò quan trọng trước sự bành trướng của Phong trào Cải cách thế kỷ XVI và trước ảnh hưởng của lối sống trong đời sống dân chúng từ đó đến nay.

Các bài đọc hôm nay khẳng định vai trò quan trọng của cộng đoàn đức tin trong việc loan truyền Lời Chúa. Bài đọc I, trích Sách Đệ Nhị Luật, cho chúng ta thấy lời cầu nguyện mà các anh chị em Do Thái vẫn hằng ngày ca tụng Thiên Chúa, thật là đẹp. Bài đáp ca mời gọi chúng ta dâng lời tán tạ Thiên Chúa vì gia tài đức tin mà Ngài đã ban qua các bậc tiền nhân và sống đức tin của mình qua việc tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa. Bài trích Sách Tông đồ Công vụ thì nói cho chúng ta biết về một cộng đoàn hiệp nhất trong đức tin và đức ái. Còn bài Tin mừng giới thiệu cho chúng ta Đức Giêsu chính là trung tâm điểm trong gia tài đức tin của chúng ta.

Khi hiệp nhất với anh chị em kitô hữu trong tuần cầu nguyện này, là chúng ta đón nhận một di sản đức tin vô cùng phong phú và đa dạng của chúng ta. Chung ta cầu nguyện để mọi kitô hữu ý thức rằng khi chúng ta hiệp nhất với nhau trong di sản đức tin là chúng ta thăng tiến trong đức tin.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa về tất cả những người và những cộng đoàn đã lưu truyền sứ điệp Tin mừng cho chúng con, nhờ đó chúng con có nền tảng đức tin vững chắc hôm nay. Xin Chúa giúp tất cả chúng con cũng biết làm chứng cho đức tin của mình để nhờ đó chúng con khích lệ người khác nhận biết Chúa và để họ tin vào chân lý ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến cho nhân loại.

Những câu hỏi gợi ý suy tư:

1. Ai là người đã soi sáng cho đức tin của bạn?

2. Đâu là những khía cạnh đức tin đã hướng dẫn bạn trong cuộc sống hằng ngày ?

3. Những hướng dẫn quan trọng của đức tin mà bạn đã lãnh nhận được là gì ?

4. Làm thế nào bạn có thể nhận ra được Thiên Chúa đang cùng bạn lưu truyền đức tin cho các thế hệ tương lai ?

Ngày thứ năm

Làm chứng cho Chúa trong khi đau khổ

Ý tưởng chính: Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào vinh quang của Người sao ?

Các bài đọc

Bài đọc I: Is 50, 5-9: Đấng biện hộ cho tôi luôn ở kề bên tôi

Đáp ca Tv 124: Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa.

Bài đọc II: Rm 8,35 -39: Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu.

Tin mừng: Lc 24,25-27: Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người.

Suy niệm: Trong những năm vừa qua, đất nước nhỏ bé Scotland của chúng tôi bỗng dưng trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên toàn thế giới vì hai biến cố đã từng xảy ra tại đây. Trước nhất, đó là vụ không tặc trên bầu trời Lockerbie và sau nữa là vụ thảm sát trẻ em ở trường Dunblane. Hai biến cố này đã làm cho mọi người chú ý đến đất nước của chúng tôi, còn chúng tôi, không bao giờ chúng tôi quên những vụ thảm sát tàn ác, gây nhiều thiệt hại về nhân mạng này. Hai biến cố này đã gây ra những nỗi đau khổ tang tóc ghê gớm cho rất nhiều người và hậu quả của nó không chỉ dừng lại ở mặt thể lý. Những người vô tội đã phải chết trong một hoàn cảnh đau đớn hãi hùng.

Trong bài đọc I hôm nay, Tiên tri Isaia nói rất rõ về một thực tại đau khổ. Nhưng ông nhắc lại cho chúng ta biết Thiên Chúa không bao giờ muốn nhân loại phải khổ đau. Còn bài đáp ca lại nhắc nhở các tín hữu cần phải tin tưởng vào Đấng Cứu Độ của mình.Bài đọc II, trích thư gửi tín hữu Rôma, khẳng định cách chắc chắn rằng tình yêu luôn mạnh nhất và đau khổ, sự dữ không bao giờ vượt thắng được tình yêu. Bởi vì trước khi ban cho nhân loại sự sống lại thì chính Đức Giêsu đã phải đón nhận cả những đau khổ tột cùng của thân phận con người, Người đã phải chịu một cơn hấp hối ghê sợ và phải chịu an táng trong mồ.

Noi gương Đức Giêsu, trong khi tiến tới sự hiệp nhất hoàn toàn, các kitô hữu, đều đang phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn và đau khổ của cuộc đời, cần liên đới với nhau và cùng nhau tuyên xưng rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Chúng ta cũng tuyên xưng rằng khi thân xác con người bị phân hủy hoàn toàn dưới nấm mồ thì chính lúc đó con người mới được sinh ra, được đón nhận ánh sáng mới cũng như lời loan báo về sự sống, về ơn tha thứ và đời sống vĩnh cửu.

Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Chúa thấu hiểu những nỗi khốn khổ, đau thương của chúng con. Chúa cũng biết loài người chúng con tội lỗi và phải chết. Xin hãy tha thứ, chữa lành, an ủi và nâng đỡ chúng con trong những lúc chúng con gặp gian nan thử thách.

Chúng con tạ ơn Chúa đã soi sáng những người anh chị em biết nhận ra nơi những đau khổ của mình, ánh sáng của Chúa.

Ước gì Thánh Thần Chúa giúp chúng con biết nhận ra lòng thương xót của Chúa thật bao la, để nhờ đó chúng con sẽ làm cho những người anh chị em chúng con đang gặp cảnh khổ đau được vững lòng. Xin cũng tuôn đổ Thánh Thần của Chúa trên chúng con để chúng con có thể hiệp nhất tuyên xưng và chia sẻ sự chiến thắng của Con Thiên Chúa hằng sống cho thế giới hôm nay.

Những câu hỏi gợi ý suy tư:

1. Bạn có thể làm gì để bày tỏ lòng cảm thông với những người anh chị em đang đau khổ, đang gặp thử thách gian nan ?

2. Qua những đau khổ mà chính bạn đã từng gặp trong cuộc đời, bạn đã rút ra được bài học khôn ngoan và sâu sắc nào cho mình ?

3. Làm thế nào bạn có thể liên đới với những khổ đau và áp bức mà những người nghèo trên thế giới đang phải gánh chịu và đâu là kinh nghiệm mà bạn có thể rút ra từ đó ?

4. Bạn có thể minh chứng về lòng từ ái của Thiên Chúa và về niềm hy vọng mà bạn kín múc được nơi ánh sáng thập giá Chúa Kitô như thế nào ?

Ngày thứ sáu

Làm chứng cho Chúa bằng việc trung thành lắng nghe lời Kinh Thánh (Lc 24,32)

Ý tưởng chính: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”

Các bài đọc

Bài đọc I: Is 55, 10-11: Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả.

Đáp ca Tv 119 (118)17-40: Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

Bài đọc II: 2Tm 3, 14-17: Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng.

Tin mừng: Lc 24,28-35: Đức Giêsu mở lòng các môn đệ để các ông hiểu lời Kinh Thánh.

Suy niệm: Các tín hữu cần dành ưu tiên cho việc khám phá Lời Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và tham dự các bí tích. Nhờ việc trung thành lắng nghe công bố Lời Chúa và nhờ việc nhiệt thành đọc các sách Kinh Thánh, họ sẽ mở lòng, mở trí để đón nhận chính Lời Thiên Chúa. Đức Giêsu đã hứa với các môn đệ rằng sau khi về trời Ngài sẽ gửi Chúa Thánh Thần xuống để Chúa Thánh Thần giúp họ hiểu Lời của Chúa và hướng dẫn họ tới chân lý vẹn toàn.

Trong lịch sử, các kitô hữu đã không thống nhất với nhau cả về các đọc và cách hiểu Lời Chúa. Họ thường dùng Kinh Thánh để nhấn mạnh đến những bất đồng hơn là để kiếm tìm hòa giải. Thật may mắn, gần đây, nhờ Sách Thánh, các kitô hữu đã sát lại gần nhau để kiếm tìm hiệp nhất. Việc nghiên cứu Kinh Thánh chung với nhau là một trong những phương cách giúp mọi người cùng nhau lớn lên trong đức tin. Tiến trình mà chúng ta cử hành trong Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kitô hữu chắc chắn giúp chúng ta, đều là kitô hữu, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau cố gắng hiểu và sống Lời Chúa.

Ngôn sứ Isaia nhắc lại cho chúng ta thấy rằng Lời Chúa mang lại hiệu quả thực sự bởi vì nó được công bố bằng sức mạnh. Lời Chúa sẽ chẳng trở về với Ngài nếu chưa đạt kết quả nhưng trái lại nó sẽ làm cho mục đích mà Thiên Chúa muốn gửi tới được trở nên hữu hiệu. Sứ điệp này cũng được nói đến trong những lời Phaolô mời gọi Timôthê tin vào sự hữu hiệu của Lời Sách Thánh như một khí cụ giúp các kitô hữu sống thánh thiện.

Bài đáp ca tán tụng Lời và giới luật của Chúa và xin Ngài giúp chúng ta biết biện phân để yêu mến Lề Luật thánh.

Trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kitô hữu, chúng hãy cầu xin cho tất cả các kitô hữu biết đào sâu hơn nữa mầu nhiệm mạc khải thần linh đúng như được nó được mạc khải cho chúng ta trong Sách thánh. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu sâu hơn nữa Lời Chúa và giúp chúng ta cùng hướng đến một đức tin để một ngày kia tất cả mọi người cùng qui tụ quanh một bàn tiệc duy nhất của Chúa.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban Lời của Chúa qua Kinh Thánh để cứu độ chúng con. Chúng con cũng cảm tạ Chúa về những người anh chị em cùng chia sẻ Lời Chúa với chúng con, nhờ đó chúng con cùng khám phá tình yêu phong phú diệu kỳ của Chúa. Xin hay ban Chúa Thánh Thần soi sáng chúng con, để nhờ Lời Chúa, chúng con biết kiếm tìm sự hiệp nhất toàn vẹn.

Những câu hỏi gợi ý suy tư:

1. Đâu là những đoạn Kinh Thánh ý nghĩa nhất đối với bạn ?

2. Ai hay điều gì đã làm nảy sinh nơi bạn lòng say mê Tin Mừng và ước muốn được làm chứng cho Đức Kitô ?

3. Đoạn Kinh Thánh nào đã giúp bạn hiểu hơn chứng nhân của các kitô hữu khác ?

4. Theo bạn, làm thế nào để có thể sử dụng Kinh Thánh một cách có hiệu quả hơn trong đời sống và trong lời cầu nguyện hằng ngày của Giáo Hội ?

Ngày thứ bảy

Làm chứng bằng niềm hy vọng và tín thác.

Ý tưởng chính Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? (Lc 24,38)

Các bài đọc

Bài đọc I: G 19,23-27: Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.

Đáp ca Tv 63 (62): Linh hồn con đã khát khao Ngài.

Bài đọc II: Cv 3,1-10: Cái tôi có, tôi cho anh đây!

Tin mừng: Lc 24,36-40: Các ông kinh hồn bạt vía.

Suy niệm: Trong cuộc đời, và trong hành trình đức tin, có những lúc các kitô hữu còn nhiều ngờ vực. Nếu họ không nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh, thì dù có gặp gỡ nhau, họ không giải toả được những ngờ vực này, thậm chí còn làm cho chúng thêm trầm trọng hơn.

Những ai tin vào Đức Kitô phải xác tín rằng Thiên Chúa đang hiện diện với họ ngay cả khi họ không nhận ra và không cảm thấy sự hiện diện của Ngài. Nhờ sự phó thác, hy vọng và cậy trông, họ có thể chứng minh rằng đức tin sẽ giúp họ vượt lên mọi giới hạn cá nhân và những thử thách ngờ vực.

Nhân vật Gióp cho chúng ta mẫu gương của một người phải đương đầu với những nghịch cảnh và thử thách và một người dám đối thoại thân tình với Thiên Chúa. Dù thế nào thì trong niềm tin và niềm hy vọng, ông vẫn tin tưởng rằng Thiên Chúa ở với ông. Trong câu chuyện người bại liệt được sách Tông đồ Công vụ thuật lại, chúng ta cũng thấy Phêrô và Gioan đã hành động với một lòng tin tưởng và xác tín như vậy. Lòng tin của họ và danh Đức Giêsu đã giúp họ dám làm chứng mạnh mẽ trước những người hiện diện.

Bài đáp ca hôm nay chính là một lời cầu nguyện bày tỏ lòng khát vọng sâu xa vào tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa.

Việc chúng ta gặp gỡ nhau trong tuần cầu nguyện cho các kitô hữu được hiệp nhất này không những giúp các cộng đoàn của chúng có thể cùng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến, mà còn giúp họ làm chứng về tình yêu không lay chuyển mà Thiên Chúa dành cho loài người, về lòng trung thành của Ngài với Giáo Hội duy nhất mà chúng ta được mời gọi tiến tới.

Khi chúng ta cùng nhau làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa trong sự hiệp nhất, thì lời chứng của chúng ta càng có giá trị.

Lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa của niềm hy vọng, xin giúp chúng con nhận ra chương trình mà Chúa muốn nơi Giáo Hội của Chúa và xin làm cho chúng con biết vượt lên mọi hoài nghi ngờ vực. Xin tăng cường niềm tin của chúng con vào sự hiện diện của Chúa để tất cả người tin vào Chúa có thể cùng nhau thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý. Chúng con cầu xin đặc biệt cho những người còn đang hoài nghi ngờ vực và những người đang sống trong tối tăm của hiểm nguy và sợ hãi. Xin Chúa hãy ở với họ và xin ban cho họ nhận ra rằng Chúa đang hiện diện với họ nhờ đó họ được an ủi vui mừng.

Những câu hỏi gợi ý suy tư:

1. Làm thế nào để bạn có thể vượt qua với những nỗi sợ hãi và ngờ vực của chính bạn ?

2. Trong trường hợp nào, thái độ của bạn có thể đã làm cho người khác phải lo âu sợ hãi ?

3. Trong hoàn cảnh nào mà bạn đã phải đối diện với những sợ hãi và nghi ngờ của mình và qua đó đã làm chứng cho niềm tin của bạn vào Đức Giêsu khi vượt qua được những thử thách khó khăn ấy ?

4. Làm thế nào để các cộng đoàn kitô hữu có thể cùng nhau dấn thân trong đức tin và đức cậy ?

Ngày thứ tám

Làm chứng cho Chúa bằng việc niềm nở đón tiếp mọi người

Ý tưởng chính: “Ở đây các con có gì ăn không?” (Lc 24,41)

Các bài đọc:

Bài đọc I: St 18,1-8: Tôi sẽ đem đến một chút bánh để các ngài bồi dưỡng

Tv 146 (145): Ngài bênh vực người bị áp bức và ba n bánh cho người đói khát

Rm 14,17-19: Chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và xây dựng cho nhau.

Lc 24,41-48: Và Người mở lòng trí họ hiểu Thánh Kinh

Suy niệm: Ngày nay, nhờ phương tiện thông tin internet, chúng ta trở thành những người hàng xóm láng giềng cùng sống trên địa cầu dường như nhỏ bé và đông dân cư. Cũng giống như thời của Luca, có rất nhiều cá nhân và cộng đoàn đã phải bỏ quê hương để tìm nơi định cư ở nước ngoài. Những cộng đoàn của chúng ta hôm nay đã tiếp cận với những tôn giáo mới và những nền văn hoá khác biệt, nhờ việc nhiều tín hữu thuộc các tôn giáo lớn trên thế giới đến định cư và chung sống.

Trong tuần cầu nguyện cho các tín hữu kitô được hiệp nhất, chúng ta ghi nhận sự ân cần đón tiếp trong tình huynh đệ của các kitô hữu của các Giáo Hội khác nhau, trong hành trình tiến tới hiệp nhất. Đức Kitô kêu gọi chúng ta hãy đón tiếp những ngoại kiều, đồng thời Người cũng kêu gọi chúng ta hãy để cho mọi anh chị em đón tiếp, vì mọi người đã trở nên người thân cận với nhau. Điều rõ ràng là nếu chúng ta không thể thấy Đức Kitô nơi người khác, thì chúng ta cũng không thể gặp được Người bằng bất cứ cách nào.

Tác giả sách Sáng Thế đã kể lại cho chúng ta việc Abraham nhiệt tình đón tiếp Thiên Chúa, khi ông mở rộng cửa và thân tình đón tiếp người ngoại kiều.

Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng, cũng luôn nâng đỡ người tù tội, người mù loà và khách kiều cư. Thánh vịnh chúng ta đọc hôm nay là lời tôn vinh Thiên Chúa vì sự tín trung vĩnh cửu của Ngài, và tạ ơn Ngài vì tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta.

Thư gửi Giáo đoàn Rôma nhắc chúng ta rằng Nước Trời được thể hiện qua sự công chính, hòa bình và niềm vui trong Chúa Thánh Thần.

Đức Kitô phục sinh quy tụ các môn đệ, ăn uống với họ và họ đã nhận ra Người. Người đã nhắc họ nhớ lại những gì Kinh Thánh đã nói về Người, đồng thời giải thích cho họ những điều họ chưa hiểu. Như thế, Người giải phóng họ khỏi sự nghi ngờ, sợ hãi, và sai họ đi làm chứng về những điều họ đã thấy và đã nghe. Khi chủ động gặp gỡ các môn đệ, Người cho họ lãnh nhận bình an của Người. Ơn bình an do Đức Giêsu trao ban nhằm đòi quyền lợi cho người bị áp bức, cứu giúp người đói đói khát và nâng đỡ lẫn nhau. Đó là những ân huệ của một thế giới mới, thế giới của sự phục sinh. Trong mọi hoàn cảnh, chính khi kiên tâm phục vụ người khác và khi nhiệt thành đón nhận anh chị em trong đức tin mà các kitô hữu đã được gặp gỡ Đức Kitô phục sinh. Cũng giống như các môn đệ, chúng ta có thể gặp gỡ Đức Kitô khi chúng ta quảng đại chia sẻ cho anh chị em đời sống và những tài năng của mình.

Lời cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa tình yêu, Chúa đã ân cần đón tiếp chúng con trong Đức Kitô. Chúng con nhận ra rằng, chính khi quảng đại chia sẻ với anh chị em mình là lúc chúng con nhận ra Chúa. Xin ban cho chúng con được hiệp nhất với nhau khi chúng con đang cùng nhau tiến bước và được gặp gỡ Chúa trong mỗi người chúng con . Khi nhân danh Chúa đón tiếp một người xa lạ, xin cho chúng con biết làm chứng cho sự ân cần và lòng nhân hậu của Chúa.

Những câu hỏi gợi ý suy tư:

1- Trong xứ sở của bạn, việc đón tiếp người ngoại kiều hoặc người xa lạ được thực hiện như thế nào?

2- Trong môi trường cụ thể bạn đang sống, người xa lạ có được đón tiếp chu đáo hoặc có được một cuộc sống bình thường không?

3- Bạn đã tỏ lòng biết ơn thế nào đối với một người rất sẵn sàng và ân cần đón tiếp bạn?

4- Thập giá đã chứng tỏ cho chúng ta thế nào về sự ân cần bao dung của Thiên Chúa như một sự ân cần bao dung được trải nghiệm trong sự từ bỏ chính mình?

Hải Phòng ngày 02-01-2010

Gm Giuse Vũ Văn Thiên chuyển ngữ