NGHI THỨC GIAO HÒA NHIỀU HỐI NHÂN VỚI VIỆC XƯNG TỘI

VÀ GIẢI TỘI RIÊNG TỪNG NGƯỜI

Những điều cần biết trước

Ordo Paen. (22). Nơi nào có nhiều hối nhân tập hợp lại cùng một lúc để lãnh nhận ơn giao hòa trong bí tích, thì nên chuẩn bị họ bằng nghi thức cử hành Lời Chúa.

Những tín hựu khác sẽ đi xưng tội trogn lúc khác cũng có thể tham dự cùng một nghi thức cử hành sám hối này. Việc cử hành chung như thế nói lên một cách rõ ràng hơn tính chất giáo hội của việc sám hối. bởi vì các tín hữu cùng một trật nghe đọc Lời Chúa, nghe công bố lòng từ bi của Chúa : Lời Chúa kêu gọi họ trở về nên cùng một trật họ thấu hiểu giá trị việc làm cho đời sống mình ăn nhịp với cũng một lời của Chúa và giúp đỡ nhau bằng việc cầu nguyện chung cho nhau. Sau khi mỗi người xưng thú tội mình và lãnh nhận ơn giao hòa, thì tất cả mọi người đồng thanh ca tụng Thiên Chúa vì ơn kỳ diệu của Ngài đối với dân Ngài là đoàn dân mà Con Thiên Chúa đã mua chuộc bằng giá máu của mình.

Nếu có nhiều linh mục hiện diện thì các ngài cũng có thể ngồi vào những nơi xứng hợp, nghe và giao hòa mỗi tín hữu.

Nghi lễ mở đầu

(23). Khi các tín hữu đã tập họp lại, có thể tùy nghi hát một bài ca xứng hợp. Sau đó linh mục chào các tín hữu và, nếu cần thì chính ngài hay một thừa tác viên khác, nói vắn tắt ít lời hướng dẫn các tín hữu đi vào việc cử hành và dạy cho họ về thứ tự các việc phải tuân giữ. Đoạn ngài kêu mời mọi người cầu nguyện.

Lắng nghe Lời Chúa

(24). Cử hành Sám hối phải khởi đầu bằng việc nghe Lời Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa dùng lời của Ngài mà kêu mời sám hối và hướng dẫn đến việc trở về đích thực trong tâm hôn.

Có thể đọc một hoặc nhiều bài đọc. nếu đọc nhiều bài thì xen kẽ thánh vịnh hay bài ca xứng hợp, hoặcthinh lặng trong giây lát để Lời Chúa được thấu hiểu cách sâu rộng hơn và để tâm hồn hòa nhọp với Lời Chúa ; nếu chỉ đọc một bài mà thôi thì nên đọc bài Tin Mừng.

Đặc biệt chọn những bài có ý nghĩa như sau :

a) Tiếng Chúa kêu gọi mọi người trở về và kêu gọi luôn luôn sống theo hình ảnh Đức Kitô ;

b) Mầu nhiệm giao hòa được đặt dưới ánh mắt mọi người nhờ sự chết và sống lại của Đức Kitô và hồng ân Chúa Thánh Thần ;

c) Sự xét xử của Thiên Chúa về việc lành và sự dữ trong đời sống mọi người, giúp soi sáng lương tâm và xét mình.

(25). Bài giảng bắt đầu từ bản văn Thánh Kiinh, hướng dẫn các hối nhân xét mình, từ bỏ tội lỗi và trở về cùng Thiên Chúa. Gợi cho các tín hữu nhớ lại tội phản nghịch cùng Chúa, chống lại cộng đồng và tha nhân, hành động chống lại chính mình là kẻ tội lỗi.

Sau đó tùy nghi đề cập đến :

a) Lòng tư bi vô biên của Thiên Chúa cao trọng hơn tất cả mọi gian ác của chúng ta, và nhờ lòng từ bi đó mà Thiên Chúa luôn luôn kêu mời chúng ta trở về với Ngài ;

b) Nhu cầu sám hối bên trong, nhờ đó chúng ta thành thật sẵn sàng đền bù thiệt hại do tội lỗi gây ra ;

c) Hình thái xã hội của ơn thánh và tội lỗi, vì hành động của mỗi cá nhân ảnh hưởng cách nào đó đến toàn Thân Thể của Hội Thánh ;

d) Việc đền tội của chúng ta tiếp nhận năng lực từ việc đền tội của Đức Kitô, và ngoài các việc sám hối, nó còn đòi buộc phải thực thi đức bác ái thật sự đối với Thiên Chúa và tha nhân.

(26). Sau khi giảng xong, tùy nghi giữ thinh lặng để xét mình và thật lòng ăn năn tội. Chính linh mục hoặc phó tế hay thừa tác viên nào khác có thể giúp các tín hữu thinh lặng trong giây lát hoặc đọc lời cầu, một trật lưu tâm đến tình trạng tuổi tác của hối nhân.

Nếu xét thấy thích hợp thì việc xét mình và ăn năn tội chung như vậy có thể thay thế bài giảng ; tuy nhiên, trong trường hợp này, phải có lời dẫn nhập trước khi đọc các bài Thánh Kinh.

Nghi lễ giao hòa

(27). Kế đó, phó tế hoặc thừa tác viên kêu mời mọi người quỳ gối xuống hoặc cúi đầu đọc công thức thú tội chung (thí dụ : kinh Tôi thú nhận) ; đoạn mọi người đứng lên, tùy nghi đọc lời cầu hay hát bài ca thích hợp nói lên việc xưng tội, ăn năn trong lòng, xin ơn tha thứ và tin tưởng vào lòng từ bi của Thiên Chúa. Sau cùng, đọc kinh Lạy Cha ; không khi nào được bỏ kinh này.

(28). Đọc kinh Lạy Cha xong, các linh mục tiến đến những nơi đã được chỉ định để ngồi tòa. Các hối nhân muốn xưng tội có thể đến với linh mục nào tùy họ lựa chọn, và sau khi hối nhân nhận việc đền tội, linh mục ban lời xá giải với công thức giao hòa một hối nhân.

(29). Giải tội xong, các linh mục trở lại cung thánh. vị chủ sự việc cứ hành kêu mời mọi người tuyên xưng lời cảm tạ lòng từ bi của Thiên Chúa. Việc cảm tạ này có thể thực hiện bằng cách đọc hay hát một thánh vịnh hoặc một ca vãn… Sau cùng, vị chủ sự kết thúc việc cử hành bằng lời nguyện ca tụng thiên Chúa vì tình thương mà Ngài ban cho chúng ta.

Giải tán dân chúng

(30). Sau khi tạ ơn xong, linh mục ban phép lành cho các tín hữu. Đoạn, phó tế hay chính linh mục giải tán cộng đoàn.

 

CỬ HÀNH SÁM HỐI TRONG MÙA VỌNG

1. Sau bài hát và lời chào, linh mục vắn tắt nói ít lời giải thích ý nghĩa việc cử hành, bằng những lời sau đây hoặc tương tự :

Anh chị em thân mến,

Mùa vọng chuẩn bị chúng ta cử hành mầu nhiệp Chúa nhập thể, khởi điểm công cuộc cứu độ chúng ta ; mùa Vọng cũng khơi lên trong chúng ta niềm mong đợi Chúa đến lần thứ hai để kết thúc lịch sử cứu độ chúng ta. Nhưng Chúa vẫn đến với mỗi người chúng ta trong giờ chết, chúng ta phải tỉnh thức đón tiếp Người theo lời Phúc Âm : "Phúc cho các đầy tớ khi Chủ trở về gặp thấy nó tỉnh thức" (Lc 12,37). Ước gì cuộc cử hành sám hối này làm cho chúng ta được trong sạch và sẵn sàng hơn, để xứng đáng đón mừng ngày Chúa trở lại.

Hoặc :

Anh chị em thân mến, Đã đến giờ chúng ta phải thức dậy, vì hiện nay Ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu (Rm 13,11-12).

2. Mọi người thinh lặng giây lát, rồi chủ sự đọc một trong hai lời nguyện :

Chúng ta dâng lời cầu nguyện !

1. Lạy Chúa là Đấng tác tạo các tầng trời,

chúng con nài xin Chúa tha thứ mọi điều xúc phạm,

để khi ra trước mặt Đấng Cứu Chuộc,

chúng con đáng được lãnh nhận ơn tha thứ tội lỗi.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

2. Lạy Ngôi Lời cao cả của Thiên Chúa là Đấng sáng tạo

và là Đấng cứu độ tinh tuyền của Đức Trinh nữ đến cứu độ trần gian,

để nhờ chính hồng ân

mà Chúa đã đoái thương trở nên giống chúng con mọi đàng ngoại trừ tội lỗi,

chúng con cũng cảm thấy được cứu thoát khỏi mọi tội lỗi.

Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

3. Các bài đọc Thánh Kinh

Bài đọc I : Ml 3,1-7a hoặc Kh 21,1-12

Đáp ca : Tv 84/85,2-4.5-6.7-8.9-10.11-12.13-14 (đ/ 8)

Tin Mừng : Mt 3,1-12 hoặc Lc 3,3-17

4. Bài giảng. Sau bài giảng thì xét mình. Luôn luôn phải dành thời gian thinh lặng, để mỗi người có thể xét mình riêng.

5. Xét mình xong thì ăn năn tội, như đọc kinh Tôi thú nhận hay lời cầu sám hối như dưới đây :

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa biết rõ mọi sự.

Chúa cũng biết chúng con thành thật muốn phụng sự Chúa

và phục vụ anh chị em cách hoàn hảo ;

xin đoái nhìn chúng con và lắng nghe lời chúng con cầu khẩn :

x/ Xin ban cho chúng ocn ơn trở lại thật sự.

đ/ Xin Chúa nhậm lời chúng con.

x/ Xin thúc giục tâm tình sám hối trong chúng con và củng cố những điều chúng con đã dốc lòng. đ/

x/ Xin tha tội chúng con và dung thứ những lầm lỗi của chúng con. đ/

x/ Xin đổ tràn tâm hồn chúng con tinh thần tín nhiệm và đại lượng. đ/

x/ Xin làm cho chúng con trở nên môn đệ trung tín của Con Chúa và trở nên phần tử sống động của Hội Thánh Chúa. đ/

Lạy Chúa là Đấng không muốn kẻ có tội phải chết,

nhưng muốn nó ăn năn trở lại và đucợ sống ;

xin thương nhậm lời thú tội của chúng con

và rộng lòng thương xót chúng con

đang cầu nguyện như lời Con Chúa đã dạy :

Lạy Cha chúng con ở trên trời ...

Chủ sự đọc một trong hai lời nguyện sau để kết thúc :

1. Lạy Chúa, từ thuở khai thiên lập địa,

Chúa đã tác tạo ánh sáng mà xua đuổi áng mây dày đặc tối tăm ;

chúng con nài xin Chúa cho Đấng tạo thành ánh sáng

cũng là Đấng Chúa đã chuẩn bị từ muôn thuở

lên đường đến với chúng con,

để Dân Chúa khi được cứu thoát khỏi cảnh lầm lạc xưa

biết mang theo các việc làm xứng đáng

mà tiến đến gặp Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

2. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

Chúa đã đoái thương dùng việc Con Chúa nhập thể

mà giao hòa thế gian với tôn Nhan uy linh Chúa :

chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con

được tâm hồn yên ổn thoát khỏi áng mây tội lỗi

và vui mừng hân hoan cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh đang gần kề.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

6. Các hối nhân, từng người, đến với các linh mục tại những nơi xứng hợp. Nơi toà giải tội, hối nhân xưng thú tội mình, nhận việc đền tội và lãnh phép Giải tội. khi hối nhân xưng tội xong, linh mục tùy nghi ban lời khuyên bảo thích hợp, rồi ngài đọc lời xá giải cho hối nhân.

7. Giải tội xong, chủ sự việc cử hành cùng với các linh mục khác, kêu mời mọi người tạ ơn Chúa và khuyến khích họ thi hành các việc thiện nhằm biểu lộ sự thống hối trong đời sống mỗi cá nhân và toàn thể cộng đoàn. Vì thế, mọi người nên hát thánh vịnh hay ca vãn hoặc lời cầu xin đối đáp để tuyên xưng quyền năng và lòng từ bi Thiên Chúa. Thí dụ : thánh ca Ngợi khen (Magnificat) của Đức Trinh nữ Maria hay Tv 135/136…

8. Sau bài hát ca tụng hay lời cầu xin đối đáp, chủ sự đọc lời nguyện kết thúc :

Lạy Cha chí thánh,

Cha đã tái tạo chúng con nên giống hình ảnh Con Cha yêu quý ;

xin cho chúng con sau khi đã lãnh nhận ơn tha thứ và bình an,

đucợ trở nên dấu chỉ tình yêu của Cha giữa thế gian này.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

9. Chủ sự ban phép lành :

Chúa ở cùng anh chị em. đ/

Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu

đã cho anh chị em được hòa giải với Ngài nhờ Đức Kitô,

xin Ngài thương tuôn đổ ơn phúc

làm cho làm cho lòng tin-cậy-mến của anh chị em được củng cố vững vàng. đ/ Amen.

Xin Ngài hướng dẫn tâm hồn anh chị em

trong tình yêu Thiên Chúa và trong sự nhẫn nại chịu đựng của Chúa Kitô. đ/ Amen.

Để anh chị em tiến bước trong đời sống mới

và sống đẹp lòng Thiên Chúa trong hết mọi sự. đ/ Amen.

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng

Cha và Con X và Thánh Thần

xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. đ/ Amen.