KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Lạy Chúa Giêsu Kitô Linh Mục đời đời, Đấng Chăn Chiên Lành, nguồn mạch Sự Sống, Chúa đã cho chúng con tham dự vào chức Tư Tế Vương Giả của Chúa, để chúng con loan truyền những kỳ công của Chúa (1Pr 2,9), và dâng hiến Chúa những lễ tế thiêng liêng: là đời sống kinh nguyện, việc làm và những nỗi vui buồn khổ đau. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì chức Tư Tế chung này cho mọi Ki-tô hữu chúng con.

Nhưng chúng con càng tạ ơn Chúa hơn nữa, vì Chúa đã chọn một số anh em chúng con đặt làm Linh Mục thừa tác, để thay mặt Chúa mà dạy dỗ, thánh hóa và hướng dẫn chúng con.

Lạy Chúa, xin thánh hiến các linh mục như Chúa đã tự thánh hiến (Ga 17,19). Xin cho các ngài nên giống Chúa trong mọi sự : như Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng (Mt 11, 29), như Chúa là ánh sáng cho thế gian (Ga 9,5), và như Chúa là mục tử dám hiến mạng sống vì đàn chiên của mình (Ga 10,15).

Xin Chúa ban cho các linh mục sự khiêm nhượng và lòng nhiệt thành chăm lo việc Chúa, tránh những việc xa lạ với phẩm chức của mình. Xin cho các ngài chỉ biết rao truyền Lời Chúa chứ không rao giảng ý kiến riêng của mình hay của loài người. Ước gì các ngài sốt sắng trong việc mục vụ, nhất là trong việc cử hành Thánh Lễ và các Bí Tích, vì đó là nguồn năng lực vô giá cho các tín hữu chúng con.

Sau hết, giữa những khó khăn đau khổ ở đời, xin ban cho các ngài sự bình tĩnh, lòng can đảm trong mọi thử thách, tin tưởng và phó thác nơi Chúa Thánh Thần, chuyên cần cầu nguyện và sống kết hợp với Chúa, vâng theo Thánh Ý Chúa Cha trên Trời trong hết mọi sự. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con thiếu thốn linh mục, xin ban cho Giáo Hội nhiều chủng sinh và linh mục thánh thiện. Xin cho chúng con biết yêu mến, vâng phục và thành tâm cộng tác với các linh mục coi sóc chúng con, để đời này cùng nhau xây dựng Nước Chúa, đời sau chúng con lại được sum họp với nhau trên Nước Hằng Sống. Amen.