ThỐng hỐi Mùa vỌng 2011

Khai mẠc

1. Dấu Thánh Giá và lời chào chúc :

Nguyện xin ân sủng – bình an của Thiên Chúa Cha

và của Đức Giêsu-Kitô là Đấng đã yêu thương chúng ta

và đã rửa chúng ta sạch tội trong máu thánh Người,

ở cùng anh chị em. đ/

2. Lời mời gọi vắn :

Anh chị em thân mến,

Mùa Vọng là thời gian Hội Thánh sống lại tâm tình chờ mong Đấng Cứu Thế của người Do thái ngày trước, để chuẩn bị chúng ta cử hành mầu nhiệm Chúa nhập thể, khởi điểm công cuộc cứu độ chúng ta ; mùa vọng cũng khơi lên trong chúng ta niềm mong đợi Chúa trở lại để kết thúc lịch sử cứu độ. Nhưng Chúa vẫn đến với mỗi người trong cuộc đời, và chúng ta phải tỉnh thức đón tiếp Người theo lời Phúc Âm : "Phúc cho các đầy tớ khi Chủ trở về gặp thấy nó tỉnh thức" (Lc 12,37).

Ước gì cuộc cử hành sám hối chiều nay làm cho chúng ta được trong sạch và sẵn sàng hơn, để xứng đáng đón mừng đại lễ Giáng Sinh đã gần kề !

3. Lời nguyện

Chúng ta dâng lời cầu nguyện !

Lạy Ngôi Lời cao cả của Thiên Chúa là Đấng Thánh,

chúng con nài xin Chúa

từ nơi cung lòng tinh tuyền của Đức Trinh Nữ

đến cứu độ trần gian,

để nhờ chính hồng ân mà Chúa đã đoái thương

trở nên giống chúng con mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi,

chúng con cũng cảm thấy được cứu thoát khỏi tội lỗi.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

LẮng nghe LỜi Chúa – SUY NIỆM VÀ SÁM HỐI CHUNG

4. Tin Mừng : Ga 1,6-8.19-28 (chúa nhật III vọng B).

"Giữa các ông có một Ðấng mà các ông không biết".

+ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (1,6-8.19-28)

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng.

Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô".

Họ liền hỏi: "Thế là gì ? Ông có phải là Elia chăng ?".

Gioan trả lời : "Tôi không phải là Elia".

"Hay ông là một đấng tiên tri ?".

Gioan đáp : "Không phải".

Họ liền bảo : "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai ?".

Gioan đáp : "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa : Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa ?".

Gioan trả lời : "Tôi làm phép rửa trong nước ; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người".

Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Đó là Lời Chúa.

5. Suy niệm vắn.[1]

Chúa Giêsu đã đến mang tin mừng cứu độ theo một ý nghĩa hoàn hảo hơn. Chúa giải thoát tâm hồn con người khỏi những ràng buộc của sự dữ. Chúa là ánh sáng thế gian. Ánh sáng soi dọi vào đêm tối của tội lỗi và lầm lạc. Chúa mở đường dẫn chúng ta vào con đường của sự thật và của sự sống. Chúa đến với trái tim yêu thương và chân thật. Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho sự sáng thật. Gioan là tiếng kêu trong hoang địa : Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi. Ông đã chu toàn sứ mệnh của người tiên hô. Gioan đã làm phép rửa sám hối và đã giới thiệu Đấng Cứu Thế cho mọi người.

Với tâm tình mòn mỏi đợi chờ, dân đi trong tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng. Họ đã nhìn thấy Đấng ban ơn cứu độ. Sau 2.000 năm, giờ đây chúng ta hãy sống tâm tình tạ ơn, vì Chúa tiếp tục ban ơn cứu rỗi cho mọi tâm hồn. Niềm vui của sự mong chờ của những ngày Mùa Vọng sẽ qua mau và lễ Chúa Giáng Sinh đã gần kề.

Trong thư thứ I gửi tín hữu Thessalonica Thánh Phaolô Tông đồ kêu gọi : "Anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa... Đừng dập tắt Thánh Thần nhưng nghiệm xét mọi sự và điều gì tốt hãy giữ lại" (5,16-21). Hãy vui mừng lên vì Chúa Giêsu đã ngự đến. Đấng Cứu Thế đến để giải thoát tâm hồn họ khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi và sự dữ. Từ lời loan báo của các tiên tri tới việc Đấng Cứu Thế xuất hiện trên trần gian và ơn cứu rỗi trải dài qua mọi thời đại. Niềm vui của Dân Chúa vẫn trào dâng. Chúa Giêsu là Chúa của lịch sử ơn cứu độ. Chúng ta không chỉ vui mừng khi tái lập những khung cảnh hang đá với đủ màu sắc lộng lẫy, các thứ trang trí đẹp mắt hay quà cáp, tiệc tùng. Chúng ta vui vì Chúa đã ban ơn giao hoà và ơn tha tội cho nhân loại. Hãy chạy đến với Bí tích Hoà Giải, chúng ta sẽ tìm được nguồn vui bình an đích thực cho tâm hồn. Niềm vui của sự thánh thiện và tinh tuyền. Niềm vui của hoan lạc và hạnh phúc. Chúng ta mừng vui vì Chúa tiếp tục ban ơn cứu độ cho tất cả những tâm hồn thiện tâm tìm kiếm Chúa.

Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI chia sẻ : Nếu Thiên Chúa không hiện hữu, đời sống sẽ trống rỗng, tương lai vô định. Và nếu Thiên Chúa hiện hữu, mọi sự thay đổi, đời sống chiếu sáng, tương lai rực rỡ và chúng ta sẽ có định hướng để sống.

Hãy dọn tâm hồn. Sám hối tội lỗi. Lãnh nhận hoà giải. Đổi mới cuộc sống. Hãy mở rộng cửa đón Chúa Kitô. Xin Chúa ban Ơn Cứu Độ !

6. Gợi ý xét mình.

a) Tôi đến lãnh nhận bí tích Sám Hối với lòng thành thật muốn được thanh tẩy, muốn ăn năn trở lại, canh tân đời sống và sống mật thiết với Chúa ? hay lại kể bí tích này như một gánh nặng càng ít chạy đến càng tốt ?

b) Trong những lần xưng tội trước, tôi có quên sót hay cố ý giấu tội nặng nào không ?

c) Tôi đã làm việc đền tội được trao trong lần xưng tội trước cách đầy đủ ? đã cố  gắng đem ra thực hành những điều dốc lòng để cải thiện đời sống theo Tin Mừng chưa ?

Dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng ta kiểm điểm lại đời sống mình :

1. Chúa phán : "Con hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của con hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn" (Mt 22,37 ; x. Đnl 6,5).

      Lòng tôi có hướng tới Chúa, khiến tôi thực sự yêu mến Chúa trên hết mọi sự, trong việc trung thành tuân giữ các huấn lệnh, như người con yêu mến Cha mình không ? hay tôi chỉ mải mê lo việc đời ? tôi có ý ngay lành khi hành động không ?

      Tôi có vững tin vào Chúa là Thiên Chúa nhân ái, trung tín trong tình thương yêu đồi với mọi người, để tin tưởng phó thác đời mình, cả khi vui lúc buồn, khi gặp đau khổ và thử thách không ?

      Tôi có nỗ lực chăm lo đào sâu đức tin bằng việc chuyên cần học hỏi để hiểu biết, yêu mến và bước theo tiếng Chúa không ?

      Tôi sống tư cách là kitô-hữu thế nào ?

2. Chúa phán : "Con phải yêu người thân cân như chính mình con" (Mt 22,39 ; x. Lv 19,8).

      Trong gia đình, tôi có lòng kiên nhẫn và yêu thương thực sự để mưu cầu lợi ích và niềm vui cho người khác không ? Là con cái, tôi có vâng lời cha mẹ, kính trọng và giúp đỡ các ngài khi các ngài cần đến không ? Là cha mẹ, tôi có lo giáo dục con cái theo giáo lý công giáo, giúp đỡ chúng bằng gương sáng và tình phụ-mẫu không ?

      Trong đời sống hằng ngày, tôi có nhớ đến sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô và xây dựng Hội Thánh không ? Tôi có đáp ứng với những nhu cầu của Hội Thánh, của xã hội và cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Hội Thánh, cho việc truyền giáo, cho công lý và hòa bình không ?

      Tôi có quảng đại biết quan tâm đến lợi ích chung và thịnh vượng của cộng đồng nhân loại hay tôi chỉ lo sống cho mình mà thôi ? Tôi có tùy sức mình mà tham gia vào việc cổ võ nền công lý, lành mạnh hóa xã hội, tạo bầu khí hòa thuận bác ái trong xã hội …, chu toàn nhiệm vụ người công dân ?

      Khi làm việc hay thi hành chức vụ, tôi có cư xử công bình, chuyên cần và liêm khiết, lấy tình thương mà phục vụ không ? Tôi có tỏ lòng kính trọng các vị hữu trách không ?

      Tôi có gìn giữ sự thật và sống trung tín… hay gây thiệt hại bằng lời dối trá, vu khống, tiết lộ bí mật đời tư …?

      Tôi có làm tổn thương đến tính mạng, sự toàn vẹn thân thể, danh dự hay tài sản của người khác ? Tôi đã gây thiệt hại cho ai đó điều gì không ?

      Tôi có bất hòa với người khác vì tranh chấp, thù nghịch, lăng nhục, giận hờn …? Vì ích kỷ, tôi có từ chối không làm chứng bênh vực người vô tội không ?

      Tôi có ăn cắp của người, mơ ước cách bất chính hay làm thiệt hại đến tài sản của người khác không ? Nếu gây thiệt hại, tôi đã bồi hoàn chưa ?

      Khi bị sỉ nhục, tôi có sẵn sàng vì lòng mến Chúa mà làm hòa và tha thứ, hay tôi để lòng ghen ghét và muốn trả thù ?

3. Chúa phán : "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời …" (Mt 5,48).

      Đời sống tôi có hướng theo một lý tưởng căn bản nào không ? Tôi có được khích lệ bởi niềm hy vọng trường sinh không ? Tôi có lo thăng tiến đời sống thiêng liêng bằng việc cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa, tham dự các bí tích và hãm mình hy sinh không ?

      Tôi có chế ngự các nết xấu, các khuynh hướng và đam mê xấu như ganh tị, ham mê ăn uống …? Tôi có kiêu hãnh, phô trương, tự đề cao trước mặt Chúa mà khinh dể người khác, coi mình hơn người khác không (x. Lc 18,9tt) ? Tôi có áp đặt ý muốn của mình trên người khác mà không tôn trọng tự do và quyền lợi của họ không ?

      Thời giờ, sức lực và những ân huệ Chúa ban như những nén bạc của Tin Mừng được ký gửi cho tôi (x. Mt 25,14tt ; Lc 19,12tt), tôi sử dụng thế nào ? Tôi có sử dụng những ân huệ ấy để cải thiện bản thân ngày càng hoàn hảo hơn hay sống ươn lười và nhàn hạ ?

      Tôi có kiên nhẫn chịu đựng các đau khổ và nghịch cảnh trong đời sống không ? Tôi mang sự hy sinh hãm mình cách nào để "bổ khuyết nơi thân xác mình những gì còn thiếu trong cuộc chịu nạn của Chúa Giêsu Kitô" (x. Cl 1,24) ? Tôi có giữ luật ăn chay kiêng thịt của Hội Thánh không ?

      Tôi có gìn giữ giác quan và toàn thân mình cách nết na và trong sạch, như "đền thờ Chúa Thánh Thần" (x. 1Cr 6,19) và như dấu chỉ tình yêu mà Thiên Chúa tỏ cho nhân loại và chiếu sáng hoàn toàn trong bì tích Hôn Nhân không ? Tôi có làm nhơ uế thân xác bằng dâm ô, lời nói và tư tưởng bất chính, ước muốn và hành động nghịch đức khiết tinh ? Tôi có đọc sách báo xấu, trò chuyện hay giải trí không xứng hợp với phẩm giá con người và người kitô-hữu không ? Tôi có thiếu nết na làm cớ cho người khác phạm tội không ? Trong đời sống hôn nhân, tôi có giữ luật luân lý không ?

      Vì sợ hay vì giả hình, tôi có hành động trái với lương tâm không ?

      Tôi có luôn luôn cố gắng hành động trong tinh thần tự do của con cái Chúa, theo luật của Chúa Thánh Thần, hay tôi làm nô lệ cho các đam mê xác thịt …?

Sám hỐi chung.

7. Sau khi đã xét mình, chủ sự kêu mời cầu nguyện theo Tám mối phúc thật :

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta để chúng ta bước theo chân Người. chúng ta hãy hết lòng khiêm nhượng tin tưởng cầu xin Người thanh tẩy tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta được sống theo Tin Mừng :

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, Chúa đã phán rằng : "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5,3), còn chúng con đã quá lo lắng về tiền của và lại đi tìm nó cách bất chính. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. đ/ Xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, Chúa đã phán rằng : "Phúc cho những người hiền lành, vì họ sẽ được đất Nước làm cơ nghiệp" (Mt 5,4), còn chúng con lại cư xử hung bạo với nhau và thế giới chúng con đầy bất hòa và chiến tranh. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. đ/ Xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, Chúa đã phán rằng : "Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an" (Mt 5,5), còn chúng con không kiên nhẫn chịu đựng các đau khổ và ít quan tâm đến những người lâm cảnh ưu phiền. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. đ/ Xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, Chúa đã phán rằng : "Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa" (Mt 5,6), còn chúng con ít khao khát Chúa và ươn hèn đối với đức công bình trong lãnh vực riêng cũng như chung. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. đ/ Xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, Chúa đã phán rằng : "Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương" (Mt 5,7), còn chúng con không muốn tha thứ cho anh em và nghiêm nhặt xét đoán họ. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. đ/ Xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, Chúa đã phán rằng : "Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa" (Mt 5,8), còn chúng con làm nô lệ cho đam mê nhục dục và không dám ngước nhìn lên Chúa. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. đ/ Xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, Chúa đã phán rằng : "Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa" (Mt 5,9), còn chúng con không biết thực thi hòa thuận trong gia đình, trong xã hội và trong đời sống các dân tộc. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. đ/ Xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu-Kitô, Chúa đã phán rằng : "Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5,10), còn chúng con làm điều bất công hơn là sẵn sàng chịu đau khổ vì lẽ công chính, và gây kỳ thị cùng áp bức anh em. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. đ/ Xin thương xót chúng con.

Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa là Cha chúng ta, xin Ngài cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ và làm cho chúng ta xứng đáng tham dự Nước Ngài :

Lạy Cha chúng con…

Chủ sự đọc lời nguyện kết thúc :

Lạy Chúa Giêsu-Kitô dịu hiền và khiêm nhường,

Chúa đã sống nghèo và bị giết vì lẽ công chính.

Chúa đã đi qua con đường thập giá mà đạt tới vinh quang ;

xin cho chúng con biết vui mừng đón nhận Tin Mừng của Chúa

và được sống theo gương Chúa,

được đồng thừa hưởng và tham dự vào Nước Trời.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng tâm hồn anh chị em,

để anh chị em tin tưởng xưng thú các tội lỗi

và nhận biết lòng nhân từ của Chúa. đ/ Amen.

Xưng tỘi

8. Rồi mọi người đi xưng tội, nhận lời xá giải và làm việc đền tội riêng.

TẠ ơn

9. Nếu thuận tiện, thì sau khi đã lãnh nhận ơn giao hòa, cộng đoàn quy tụ lại để cùng nhau ca ngợi lòng từ bi của Thiên Chúa. Có thể hát thánh ca “Linh hồn tôi tung hô Chúa” (Magnificat) hay bài ca nào khác.

10. Lời nguyện và phép lành.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,

Chúa đã tha tội và ban bình an của Chúa cho chúng con ;

xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình yêu thương :

mà không ngừng tha thứ cho nhau

và xây dựng hòa bình trong thế gian.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. đ/ Amen

Chúa ở cùng anh chị em. đ/

Thiên Chúa là Cha nhân ái

đã cho anh chị em được hòa giải với Ngài nhờ Đức Kitô,

xin Ngài thương tuôn đổ ơn phúc

làm cho lòng tin cậy mến của anh chị em được củng cố vững vàng. đ/

Anh chị em đã tin tưởng bước theo Đức Kitô,

xin Người ban cho anh chị em một tâm hồn cởi mở

để yêu mến tha nhân, và nhờ đó

sẵn sàng đón nhận ơn Chúa trong thời gian cứu độ này,

đồng thời cũng trở nên ánh sáng chiếu soi mọi người chung quanh. đ/

Đức Kitô đem lại cho chúng ta ơn hòa giải,

xin Người cho anh chị em được sống

và hoạt động trong bình an của Người ;

xin Người cho tâm hồn anh chị em được vui mừng hoan hỷ,

và sau hết, xin Người dẫn đưa anh chị em vào cõi phúc trường sinh. đ/

Và xin Thiên Chúa toàn năng

là Cha và Con và X Thánh Thần

ban phúc lành cho anh chị em. đ/

Chúc anh chị em ra về bình an

và loan báo cho mọi người biết những việc lạ lùng của Chúa

là Đấng Cứu Độ chúng ta. đ/

11. Hát kết thúc cử hành thống hối.

 

 

 [1] Gợi ý của linh mục Giuse Trần Việt Hùng.


Trang Nghi Thức Áp Dụng Trong Nhiều Hoàn cảnh