Kinh xin ơn với Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

CHÚA NHẬT, 08 THÁNG 01 2012 13:48 BBT WTGP HN

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời,

là Cha và Con và Thánh Thần,

con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh gương chứng tá anh dũng

của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận.

Kinh nghiệm khổ đau trong ngục tù,

được ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh,

dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria,

đã rèn luyện ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới,

về sự hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình.

Con ngưòi dễ thương mến cùng với sứ vụ mục tử giám mục của ngài

tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin,

nhiệt tâm của niềm hy vọng

và sức sống nồng ấm của đức ái.

Giờ đây, nhờ lời bầu cử của ngài và theo thánh ý Chúa,

xin Chúa ban cho con được ơn đang cầu khẩn,

với niềm hy vọng thấy ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen!

Roma, ngày 16.09.2007

+ Giampaolo Crepaldi

Tổng thư ký Hội đồng Giáo hoàng Công Lý và Hòa Bình

 


Trang Nghi Thức Áp Dụng Trong Nhiều Hoàn cảnh