KINH CẦU CHO HIỆP NHẤT

(Đức Giáo Hoàng Phaolô VI biên soạn)

Lạy Chúa Giêsu, 

trước ngày chịu chết vì chúng con, 

Chúa đã nguyện cầu cho các Tông đồ

và tất cả mọi người được liên kết với nhau nên một, 

như Con ở trong Cha và như Cha ở trong Con.

Xin cho chúng con cảm thấy xót xa đau buồn 

về những thất tín, chia rẽ nơi chúng con.

Xin cho chúng con biết thẳng thắn nhìn nhận, 

và có lòng cam đảm để khai trừ mọi lãnh đạm, 

lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con.

Xin cho chúng con được gặp nhau trong Chúa 

hầu cho tâm hồn và môi miệng chúng con 

luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao.

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu hoàn hảo, 

xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa

con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vâng Phục,

đến Yêu Thương và Sự Thật. Amen.

 


Muc Luc Trang Nghi Thức Áp Dụng Trong Nhiều Hoàn cảnh