CHƯƠNG TRÌNH SÁM HỐI MÙA VỌNG.

NĂM 2013.

 

  PHẦN MỘT

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ XÉT MÌNH

 

I- CỘNG ĐOÀN TẬP HỌP :

NHD : Kính thưa Cộng đoàn,

MÙA VỌNG là mùa sống NIỀM HY VỌNG KITÔ GIÁO,  giúp người tín hữu ĐÓN CHỜ NGÀY QUANG LÂM CỦA ĐỨC CHÚA, vị CHÚA TỂ CỦA LỊCH SỬ cũng như của HOÀN VŨ. Đồng thời, cũng là mùa CHUẨN BỊ TÂM HỒN mừng kỷ niệm LẦN ĐẾN THỨ NHẤT của NGÔI LỜI trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, một biến cố mà DÂN DO THÁI hằng trông đợi và được chuẩn bị từ bao thế kỷ trước bởi các NGÔN SỨ.

MÙA VỌNG còn giúp người tín hữu chuẩn bị lòng mình đón tiếp CHÚA cách HUYỀN NHIỆM trong CHÍNH MÌNH HÔM NAY và MỖI NGÀY. Đón tiếp Chúa đến qua LỜI CHÚA và MÌNH MÁU THÁNH CHUA, bởi THÁNH THẦN và HỘI THÁNH, nơi CON NGƯỜI và qua các BIẾN CỐ, trong PHỤNG VỤ và các BÍ TÍCH.

MÙA VỌNG năm nay 2013, Giáo Hội Việt Nam vừa kết thúc Năm Đức Tin, và chuẩn BỊ BƯỚC VÀO NĂM TÂN PHÚC ÂM HĨA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH Năm  2014. Đáp lại lời kêu gọi của HĐGMVN, mỗi người Kitô hữu hãy chung sức cùng mọi người thiện tâm, kiến tạo nền VĂN HÓA SỰ SỐNGVĂN MINH TÌNH THƯƠNG. Muốn làm được việc này, trước hết phải HIỆP THÔNG với Chúa, với Hội Thánh,  để nhờ đó chúng ta HIỆP THÔNG với nhau hầu tích cực LOAN BÁO TIN MỪNG cho mọi người. Đặc biệt năm nay HĐGMVN chọn là năm Tân phúc âm hĩa đời sống gia đình. Cộng đồn giáo xứ  Sao Mai luơn cùng vi cộng đoàn Dân Chúa  Giáo Phận sẽ nỗ lực canh tân tinh thần hiệp thông, hăng say làm chứng cho anh em lương dân nhận biết Chúa là TÌNH YÊU  và là Đấng ban SỰ SỐNG. BẰNG VIỆC CỤ THỂ CANH TÂN NGAY TỪ GIA ĐÌNH của mình.

   Để chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta họp nhau trong Thánh Đường này để cử hành Sám Hối Cộng Đồng theo chủ đề của Hội Thánh Cơng Giáo Việt Nam là: Tân Phúc âm Hĩa đời sơng gia đình đã được HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐỀ RA để TIẾP NỐI NĂM ĐỨC TIN; Chủ đề này cũng là nội dung của Thư chung HĐGM/VN gửi cộng đoàn Dân Chúa ngay 10/10/2013 vừa qua. Mùua Vọng cũng là một thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc HÒA GIẢI với Thiên Chúa và anh em đồng loại để nhận được ơn tha thứ của Chúa.

Giờ đây, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa đến trong tâm hồn mỗi người. Như mảnh đất khô cằn mong trời đổ mưa, chúng ta dâng lên Ngài mọi nỗi ưu tư và vui mừng, hạnh phúc hay khổ đau, việc tốt và cả những thiếu sót tội lỗi. Xin Chúa đoái thương giúp chúng ta thành tâm sám hối và ban cho chúng ta sự BÌNH AN và NIỀM VUI khi có Chúa đồng hành trong cuộc sống. Mời Cộng đoàn đứng và cùng hát bài “TRỜI CAO”.

 

TRỜI CAO

ĐK: Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao, hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời.

 

1- Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi, đoàn con đã hối tội rồi.

2- Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che lối. Luôn mong Chiên thánh đến đây cải tạo thế giới, cứu dân đập tan xiềng xích tội nhơ. Chúa ơi, lòng nhân từ Chúa không bờ.

Đang khi Hát, LM CHỦ SỰ tiến ra.

Hát xong, LM Chủ Sự khai mạc:

* Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

-  CĐ: Amen.

* LM : Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, ở cùng tất cả anh chị em.

-CĐ : Và ở cùng Cha.

* LM Chủ Sự giới thiệu Chương Trình SÁM HỐI :

Anh Chị em thân mến,

Chúng ta đã bước vào những ngày cuối cùng của Mùa Vọng trong năm Đức Tin để bước sang năm mới Tân phúc âm hĩa đời sơng gia đình tín hữu, Hội Thánh Việt Nam mời gọi mọi người:

- Quan tâm đến việc tăng trưởng và đào sâu mối hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, thể hiện qua mối tương quan hiệp nhất và yêu thương giữa các tín hữu với chủ chăn, cũng như giữa các tín hữu với nhau trong giáo xứ và trong mỗi gia đình.

- Quan tâm đến trách nhiệm tham gia vào sứ vụ của Giáo Hội, mà tâm điểm là Loan Báo Tin Mừng bằng cả con người và cuộc đời của mình.

Trong buổi cử hành Sám Hối hom nay, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa, và nhờ ánh sáng của Lời Chúa chung ta sẽ nhìn lại mối tương quan với Chúa, với Hội Thanh và với anh em. Đồng thời suy nghĩ đánh giá tư tưởng, lời nói và lối sống của mình, xem mình đã thực sự là chứng nhân Tin Mừng hay chưa ? Cuối cùng chúng ta thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha và quyết tâm đón nhận Chúa Giê-su vào cuộc đời của mình, rồiø nhờ Lời Chúa nuôi dưỡng, nhMình Máu Chúa ban sức mạnh, giúp mỗi người chung ta chu toàn sứ vụ làm chứng nhân cho Tin Mừng Cứu Độ. Giờ đây chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng ngợi khen Chúa, vì yêu thương, Chúa đã sai NGÔI LỜI Nhập Thể để cứu độ và ở giữa chúng con. Cúi xin Chúa thương nhận lời chúng con, là những người yếu đuối đang thành tâm sám hối, để giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi và được hưởng sự bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.

- CĐ : A-men.

 

I- PHỤNG VỤ LỜI CHÚA VÀ XÉT MÌNH :

Bài Đọc 1 : Is 7,10-14

   NHD ( Mời Cộng Đoàn ngồi và đọc) :

Năm 734 trước Công Nguyên, A-khát, vua Giuđa từ chối việc liên minh với vua nước Đa-mát và Sa-ma-ri để chống lại đế quốc Át-sua. Vì thế họ tổ chức cuộc chiến chống Giê-ru-sa-lem, nhằm triệt hạ triều đại vua Giu-đa. Vào lúc mối đe dọa đến gần,  Thiên Chúa đã dùng ngôn sứ I-sai-a để kêu gọi dân tin tưởng vào lời hứa của Chúa. Nhưng khi ngôn sứ đề nghị vua xin Chúa một dấu hiệu về sự có mặt và hành động của Chúa, thì vua tránh khéo, tỏ ra không tin cậy Chúa sẽ giúp mình. Cuối cùng, nhà vua đã cầu viện với Aùt-sua, không thèm liên minh với Chúa, để chịu làm chư hầu một vua phàm trần.

* Một người đọc :

 Lời Chúa trong sách Ngôn sứ I-SAI-A :

Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng: “Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh”.

Vua A-khát trả lời “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa”. Ông I-sai-a bèn nói: “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ? Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây một trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en”.

ĐÓ LÀ LỜI CHÚA.

 

ĐÁP CA : Ca Đoàn hát : CON HƯỚNG TÂM HỒN LÊN.

Bài Đọc 2 : Rm 1,1-7

NHD: Thánh Phao-lô tông đồ đã cho chúng ta một tấm gương trong việc giáo dục đức tin. Ngài đã củng cố đức tin cho các tín hữu thành Rô-ma và khẳng định trách nhiệm phải loan báo Tin Mừng của Ngài và của mỗi người tín hữu.

Chúa Giê-su xuống trần là do Chúa Cha sai đi với smạng loan báo Tin Mừng cứu độ trần gian. Mỗi người tín hữu, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, cũng được Chúa Giê-su sai đi như thế: “Các con hãy nên trọn lành; Các con là muối, là men, là ánh sáng cho đời; Các con hãy loan báo Tin Mừng cho mọi dân mọi nước… để mọi người nhận biết Tình Yêu của Chúa và được hưởng ơn Cứu độ”.

Một người đọc:

     Khởi đầu thư của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma :

Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su; tôi được gọi là tông đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trước trong Kinh Thánh. Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Đức Gie-âsu Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít. Nhưng xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng.

Nhờ Người, chúng tôi đã nhận được đặc ân và chức vụ Tông đồ, làm cho hết thảy các dân ngoại vâng phục Tin Mừng hầu Danh Người được rạng rỡ. Trong số đó, có cả anh em, là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giê-su Ki-tô.

Kính gửi tất cả anh em ở Rô-ma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi là dân thánh.

Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

ĐÓ LÀ LỜI CHÚA.

+ Tung hô Tin Mừng : Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia…. Lời Chúa sáng soi con đường đi…

 

1-   Tin Mừng : Mt 1,18-24

* LM Chủ sự : Chúa ở cùng anh chị em

- CĐ : Và ở cùng Cha.

* LM Chủ sự :

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu

- CĐ : Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì Người Con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh Con Trai và ông phải đặt tên cho Con Trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con Trai, người ta sẽ gọi tên Con Trẻ là Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.

Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy, và đón vợ về nhà mình.

ĐÓ LÀ LỜI CHÚA.

 

* LM Chủ sự Giảng – Giảng xong, mời gọi cộng đoàn suy nghĩ và xét mình :

* Linh mục Chủ sự :

Khi cử hành Năm Tân Phúc âm hĩa, Giáo Hội Việt Nam mong muốn các tín hữu ý thức tầm quan trọng của nền tảng Tin Mừng và các giáo huấn của Giáo Hội, ý thức trách nhiệm phải dạy dỗ các thế hệ trẻ Ki-tô giáo không chỉ về kiến thức nói chung, mà cả về nhân bản cũng như về đức tin. Đồng thời biết sống tinh thần HIỆP THÔNG và chu toàn SỨ VỤ loan báo Tin Mừng.

Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, qua sứ thần, Chúa đã nói với Thánh Giu-se trong giấc ngủ. Khi tỉnh giấc và biết được ý Chúa muốn, ngài đã mau mắn loại bỏ ý riêng mình để thực thi ý Chúa. Thật vậy, để có HIỆP THÔNG cần phải có đối thoại và sự đáp trả. Vậy giờ đây chúng ta cùng nhau xét mình về các mối hiệp thông với Chúa, với Giáo Hội, với anh em, đồng thời khiêm tốn nhìn lại sự đáp trả, cách xử sự của mình đã thực sự có “Chúa ở cùng chúng ta” hay không ?

5- XÉT MÌNH :

(Một người đọc):

+ HIỆP THÔNG VỚI CHÚA :

Vì yêu thương, Chúa sẵn sàng từ bỏ trời cao để xuống thế làm người, hầu cứu độ loài người được Chúa yêu thương. Chúa thương chúng ta nên Ngài mới đến; Chúa thương chúng ta qua cuộc đời rao giảng; Chúa thương chúng ta qua hành trình thập giá, qua cái chết và sự phục sinh vinh hiển; Chúa thương chúng ta qua việc thiết lập Bí tích Thánh Thể để mỗi người chúng ta cĩ thể kết hiệp với Chúa mỗi ngày; Chúa thương chúng ta nên đã ban Chúa Thánh Thần đến đổi mới, canh tân, thánh hóa, hướng dẫn và soi sáng chúng ta trong cuộc đời làm con Thien Chúa. Chúa chúng ta là thế đó. Còn chúng ta hãy nhìn lại thái độ của mình.

(Một người đọc chậm và tâm tình, sau mỗi câu ngưng một chút rồi đọc tiếp) :

* Tôi đi lễ Chúa Nhật vì lòng yêu mến Chúa hay vì sợ phạm tội trọng và mất linh hồn ?

* Tôi có tự nguyện hằng ngày đọc kinh sáng và kinh tối chung với gia đình không ?

* Tôi có cảm thấy được kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể qua việc rước lễ là điều cần thiết cho đức tin và gia tăng lòng yêu mến Chúa không ?

* Khi đã trót phạm tội, tôi có mau mắn trở về làm hòa với Chúa qua bí tích giải tội hay chưa ? Hay tôi vẫn ù lì sống chung với tội lỗi ?

* Tôi có siêng năng tìm hiểu, học hỏi Lời Chúa và các Giáo Huấn của Hội thánh để nhận ra ý Chúa muốn tôi phải làm gì không ?

* Tôi có tích cực cộng tác với Giáo Hội trong công cuộc loan báo Tin Mừng cho tha nhân chưa ?

“Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con tuân giữ huấn lệnh Chúa truyền vì lòng yeu mến Chúa, hơn là để được Chúa ban thưởng hạnh phúc thiên đàng hay vì sợ bị phạt trong hỏa ngục đời sau. Xin giúp chúng Con biết sống đời cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các Bí tích, nhất là siêng năng rước lễ để lòng mến Chúa của chúng con ngày càng them mật thiết và thâm sâu hơn”.

(Một người đọc) :

+ HIỆP THÔNG VỚI THA NHÂN :

Thánh Gio-an tông đồ đã viết: Nếu ai nói “tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy (1 Ga 4,20).

Chúa dạy chúng ta phải sống đạo, chứ không chỉ là giữ đạo. Sống đạo là những hành động cụ thể như : cúi xuống để nâng dậy những anh chị em khốn cùng, bất hạnh, đói rét… Là chấp nhận hao mòn sức lực, thời giờ, tiền bạc để hiến thân giúp đỡ tha nhân như chính Chúa đã hiến thân cho ta… Là sẵn sàng tha thứ để được thứ tha, là đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, là sẵn sàng yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù…

Còn thái độ của chúng ta thế nào ?

(Một người đọc chậm và tâm tình):

·  Có lẽ trong chúng ta không ai nghĩ đến việc hãm hại anh em mình, nhưng thực ra: Bằng những sự đố kỵ, cố chấp, không bao dung; Bằng những lời nói không tốt về người khác, chúng ta đã xúc phạm đến tha nhân, gây đổ vỡ trong tình yêu, trong những mối tương thân tương ái và làm mất bình an trong lòng người khác.

·  Trong gia đình, nền tảng và sức sống chính là Tình Yêu. Tình yêu ấy đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ chính mình để phục vụ cho nhau, để yêu thương và kính trọng nhau. Con cái phải thảo hiếu với cha mẹ – Cha mẹ phải hết lòng yêu thương và quan tam giáo dục con cái nên người – Chúng ta có cùng cộng tác để xây dựng gia đình trở thành một mái ấm yêu thương hay mạnh ai nấy sống, làm cho gia đình trở thành một quán trọ, thành hoả ngục cho nhau ?

·  Tâm hồn của các trẻ em như tờ giấy trắng, như sáp ong mềm sẵn sàng khắc ghi và khó xoá nhoà những gì mắt các em nhìn thấy, tai các em nghe người lớn nói năng, cư xử khong tốt với nhau. Vậy trong gia đình tôi hiện nay có xảy ra những cãi vả nhau lớn tiếng hay không ? Co những cau chửi thề tự do thốt ra hay không ?

·  Đứng trước các khó khăn của gia đình, trước các nạn nhân bị thiên tai, trước những người nghèo khổ và những mảnh đời bất hạnh khác…  chúng ta có thái độ nào: sẵn sàng giúp đỡ, giang rộng đôi tay để phụ giúp hay quay lưng lại và nhắm mắt làm ngơ ?

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thực hành trọn vẹn lời Chúa đã dạy chúng con: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”, bằng cách mở rộng tình thương trên mọi người, nhất là những người đau khổ. Xin Chúa cho những ai trong gia đình chúng con đang sống trong shận thù chia rẽ biết sẵn sàng bỏ qua mọi hiềm khích, để giao hòa với nhau và trở nên nhịp cầu yêu thương đem bình an đến cho mọi người chung quanh.

(Một người đọc) :                             

+ ĐỐI VỚI BẢN THÂN

Để có đối thoại thực sự, chúng ta phải biết :

-       lắng nghe cách chân thành,

-       quan tâm lo lắng đến hạnh phúc của người khác,

-       tránh áp đặt ý muốn của mình trên người khác,

-       nhất là thái độ sống đức tin của mình đối với Chúa: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Rồi chúng ta cũng sẽ dễ dàng đánh mất sự đối thoại khi :

-       không biết lắng nghe tha nhan,

-       khư khư giữ y rieng va lập trường riêng của mình,

-       bắt bẻ từng câu, từng lời của người mình khong ưa,

-       không mở rộng lòng để đón nhận người khác.

Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại mình :

(Một người đọc chậm và tâm tình):

+ Sự hiểu biết của tôi về Thiên Chúa, về Giáo Hội, về cách sống đạo, về việc rao giảng Tin Mừng ra sao ? Tôi phải làm gì : sẵn sàng tham dự các lớp học về Kinh Thánh, về Bí Tích, về Phụng vụ hay tôi dửng dưng nghĩ rằng : các lớp đó chỉ dành riêng cho tu sĩ mà thôi ? Tôi có biết lắng nghe Chúa nói với mình hay chưa ?

+ Mọi hành động của tôi : làm ăn, buôn bán, việc đạo, việc đời… co nhằm mục đích làm sáng Danh Chúa, đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho bản thân và tha nhân; hay chỉ nhằm thoả mãn tính ích kỷ, tự cao tự đại của mình ?

+ Tôi đang sống trong bình an và niềm vui thực sự của Chúa, hay đang đi vào ngõ cụt với các tệ nạn xã hội, với những đam mê thiếu lành mạnh, với những đòi hỏi của sự đua đòi, ăn chơi lang phí… ? Tôi đang thi hành ý Chúa hay đang địi Chúa phải làm cho “ý tôi được thể hiện”?

           Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con biết nhận ra tình thương của Chúa Cha qua những lời dạy của Chúa Con, để con chăm chỉ tìm hiểu về Chúa nhiều hơn, để con sẵn sàng tham gia các sinh hoạt trong Giáo Xứ, để con biết sử dụng thời gian Chúa ban một cách hữu ích và mang lại kết quả tốt đẹp.

(NHD): Mời cộng đoàn đứng.

Ca đoàn hát :           NAY CON TRỞ VỀ

a) Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin, đã trót đôi phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng ngưng bến yêu thương tình đáp tình.

ĐK: Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là buị đất con phải vương tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

b) Con không trở về cùng nhiều hy lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng còn bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, tránh hết nguy cơ lạc lối, thắp hương chân thành đây trái tim con tận hiến Ngài.

6- LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN :

+ LM Chủ sự :

Anh chị em thân mến,

Giờ đây chúng ta khẩn khoản dâng lên Chúa tâm tình sám hối và những quyết tâm tích cực LOAN BÁO TIN MỪNG bằng những việc bác ái cụ thể từ nơi gia đình trong Mùa Giáng Sinh năm nay. (Sau mỗi câu xướng xin Cộng Đoàn lập lại: Lạy Chúa, xin mau đến và ban niềm vui ơn cứu độ cho chúng con).

(Một người xướng):

1- Lạy Chúa, xin mau đến và hãy biến những lao nhọc vất vả, những đau khổ hoạn nạn trong cuộc sống hằng ngày trở thành niềm vui, và là phương thế để chúng con gặp gỡ Chúa. Lạy Chúa, xin mau đến và ban niềm vui ơn cứu độ cho chúng con.

CĐ : Lạy Chúa, xin mau đến và ban niềm vui ơn cứu độ cho chúng con.

2- Lạy Chúa, nhiều người trong chúng con còn coi tiền bạc, danh vọng, sắc dục là nguồn vui của mình thay vì phải vui luôn trong Chúa. Xin Chúa mau đến ban niềm vui và sự bình an trong tâm hồn chúng con.

CĐ : Lạy Chúa, xin mau đến và ban niềm vui ơn cứu độ cho chúng con.

3- Lạy Chúa xin cho chúng con biết thể hiện niềm vui trong thái độ, cử chỉ khi tiếp xúc với tha nhân. Xin cho chúng con trở nên khí cụ BÌNH AN của Chúa cho mọi người, nhờ đó họ cũng được lãnh nhận niềm vui ơn cứu độ của Chúa

CĐ : Lạy Chúa, xin mau đến và ban niềm vui ơn cứu độ cho chúng con.

4- Lạy Chúa, xin cho mỗi gia đình trong Giáo Xứ chúng con biết sống yêu thương, hoà thuận giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau. Nhờ đó anh em lương dân nhận biết chúng con thực sự là chứng nhân của Tình yêu Chúa.

CĐ : Lạy Chúa, xin mau đến và ban niềm vui ơn cứu độ cho chúng con.

+ LM Chủ sự:

Lạy Chúa, chúng con có sứ mạng công bố cho mọi người biết rằng: Con Chúa đã xuống thế làm người vì yêu thương nhân loại. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con biết dùng đời sống bác ái yêu thương mà minh chứng cho mọi người thấy rằng: Chúa muốn cứu rỗi hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

-       CĐ : Amen

 

PHẦN HAI

NGHI THỨC SÁM HỐI

1- THÚ TỘI CHUNG :

* NHD : Sau khi đã suy nghĩ và xét mình, chúng ta sang phần NGHI THỨC SÁM HỐI. Trước hết, chúng ta hãy nhắc lại lòng nhân  hậu của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Sau đó thú nhận tội lỗi với Chúa, với Giáo Hội và với anh em, để xứng đáng lãnh nhận lòng thương xót của Chúa.

* Lm Chủ sự xướng : “TÔI THÚ NHẬN CÙNG ..."

2- KINH CẦU SÁM HỐI :

NHD : Chúng ta hãy cầu xin Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta cầu bầu cho chúng ta trước Nhan Thánh Cha của Ngài, cũng là Cha của chúng ta. Ngõ hầu chúng ta được ơn tha thứ và bình an. (Sau mỗi câu xướng của Cha chủ sự, chúng ta đáp lại :    XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON).

* Lm : Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã giáng sinh trong cảnh khó nghèo, để chia sẻ thân phận nghèo hèn của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

- CĐ : Xin Chúa thương xót chúng con.

* Lm : Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã tìm kiếm con chiên lạc và vui vẻ vác nó trên vai trở về. Xin Chúa thương xót chúng con.

-  CĐ : Xin Chúa thương xót chúng con.

* Lm : Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến để kêu gọi và cứu chữa những người tội lỗi. Xin Chúa thương xót chúng con.

- CĐ : Xin Chúa thương xót chúng con.

* Lm : Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã mở cửa thiên đàng cho người trộm lành kêu xin Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

- CĐ : Xin Chúa thương xót chúng con.

3- KINH LẠY CHA :

* Lm Chủ sự :

Con Thiên Chúa làm người để chúng ta được làm Con Thiên Chúa. Ngài luôn kết hiệp với Chúa Cha qua việc cầu nguyện. Chính Ngài đã dạy chúng ta cầu nguyện để chúng ta biết thực thi ý Chúa, biết tha thứ cho nhau; nhờ đó chúng ta sống với Chúa trong tình con thảo, sống với nhau trong tình yêu thương, cùng nhau xây dựng một cuộc sống chan hòa yêu thương. Vậy chúng ta giang tay và cùng đọc lời kinh mà Chúa Giê-su đã dạy.

* Lm xướng : LẠY CHA CHÚNG CON ….

4- LỜI TỔNG NGUYỆN KẾT THÚC :

* Lm Chủ Sự : Chúng ta cùng cầu nguyện,

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu : Chúa không để nhân loại phải chết. Nhưng đã dủ thương sai CON MỘT giáng trần cứu độ chúng con. Xin Chúa đoái thương chấp nhận tâm tình SÁM HỐI của chúng con hôm nay, và ban ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần, để khi hân hoan đón mừng ngày Con Chúa giáng sinh làm người, chúng con biết tích cực LÀM CHỨNG cho Tin Mừng BÌNH AN của Chúa, và được hưởng phúc trường sinh khi Con Chúa trở lại trong uy quyền rực rỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con  - CĐ : Amen.

(LM Chủ sự nhắc nhở mấy điều về hiệu quả của NGHI THÚC SÁM HỐI, sau đó ban phép lành kết thúc) :

5- PHÉP LÀNH :

* LM Chủ Sự :

XIN THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG LÀ CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN THƯƠNG XÓT, THA TỘI, VÀ CHÚC PHÚC LÀNH CHO ANH CHỊ EM.

-       CĐ : Amen  

(Lm: Nhắc cộng đồng ý nghĩa của việc xưng tội tập thể…)    

 

ÌÌÌ