Năm Gia Đình: Cầu nguyện gia đình đầu năm mới (2014)

(tonggiaophanhanoi.org)

CẦU NGUYỆN GIA ĐÌNH ĐẦU NĂM MỚI

1. Thắp hương và làm dấu và hát kinh Chúa Thánh Thần

2. Đọc lời Chúa: Lời Chúa trong sách Huấn Ca

Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con.  Ai yêu mến cha mình thì bù đắp lỗi lầm,  ai thảo kính mẹ mình thì như người tích trữ được kho báu. Ai thờ cha mình sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được nhậm lời.  Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.  Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân.  Hãy thảo kính cha mẹ bằng lời nói việc làm, để nhờ các ngài mà con được chúc phúc. Vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững, lời nguyền rủa của người mẹ làm cho trốc rễ bật nền. Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính; và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê. Con ơi, hãy săn sóc cha mẹ con, khi các ngài đến tuổi già; bao lâu các ngài còn sống, chớ làm các ngài buồn tủi. Các ngài có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể các ngài. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa.

Đó là lời Chúa.

3. Suy niệm (xin mời ngồi)

Chấp nhận làm người là chấp nhận thuộc về một gia đình, chấp nhận có cha, có mẹ, có những mối dây tình thâm huyết thống. Chúng ta đã lớn lên trong bầu khí gia đình. Chúng ta tập làm người. Mái nhà là trường học đầu tiên. Thầy cô đầu tiên là ba mẹ. Gia đình đã trở thành trường huấn luyện chúng ta trở nên người biết sống cho người khác. Có biết bao bài học sống động ở dưới mái nhà thân thương này. Bài học yêu thương, cảm thông, tha thứ, bài học phục vụ, quên mình, khiêm hạ, xin vâng... Ước gì gia đình chúng ta trở thành một gia đình đạo đức, thánh thiện trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, gia đình không phải là một quán trọ tình cờ bên đường, nhưng là nơi Chúa muốn chúng con yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Xin cho chúng con biết quý mến những người mà Chúa đã gởi đến ở bên chúng con trong gia đình này. Ước gì tình yêu của chúng con ở đời này thể hiện tình yêu thương mà chúng con được cùng nhau hưởng trên thiên đàng. Amen.

4. Cầu nguyện cho cha mẹ (dành cho gia đình mất cả cha lẫn mẹ)

Hát: Xin Chúa xót thương chúc lành, cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn Trời, và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thoát khỏi sầu vương lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.

Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ. Chung: Xin nhận lời chúng con khẩn cầu mà thương đến cha mẹ chúng con đã qua đời.

Chủ sự: Xin thứ tha mọi tội lỗi cha mẹ chúng con còn vướng mắc, Chung: và xin ban cho chúng con mai ngày được hân hoan gặp lại các ngài trên quê trời rực rỡ vinh quang.

Chủ sự: Xin Chúa vui lòng chấp nhận lời nguyện xin của chúng con, Chung: mà ban cho cha mẹ chúng con được mãi mãi hưởng niềm hoan lạc trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Chủ sự: Xin cho cha mẹ chúng con được an nghỉ ngàn thu và hưởng ánh vinh quang bất diệt. Chung: Xin cho chúng con cũng được cùng với các ngài dự tiệc vui muôn đời trong Nước Chúa.

Hát: Kim ô bóng đã khuất rồi, để lại ánh chiều mờ sương, than ôi mẹ cha mến thương, đã ra đi vĩnh biệt cõi đời. Con nay đã nên người, an vui hay phải u sầu, còn đâu tiếng cười hay lời cha mẹ dạy khuyên. Xin cho cha mẹ con thoát khỏi sầu vương lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.

Chủ sự: Lạy Chúa rất khoan nhân, xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu Chung: mà ban cho cha mẹ chúng con đã lìa thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời.

Chủ sự: Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, Chung: xin cho cha mẹ chúng con được thoát vòng tội lỗi.

Chủ sự: Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, Chung: xin cho cha mẹ chúng con được đưa vào cõi phúc nơi vinh quang chiếu toả muôn đời.

Hát: Canh khuya tiếng khóc thâm tình, âm vọng với ngàn lời kinh, van xin cùng Đức Nữ Trinh, đưa mẹ cha thoát khỏi luyện hình. Con đền đáp ân tình, hy sinh như chuỗi hãm mình, cầu cho cha mẹ, sống tình Chúa Trời ngàn thu. Xin cho cha mẹ con thoát khỏi sầu vương lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.

5. Cầu nguyện cho cha đã qua đời (dành cho gia đình chỉ mất cha)

Hát: Xin Chúa xót thương chúc lành, cho đời cha hiền của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn Trời, và ơn cha hiền suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha của con thoát khỏi sầu vương lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.

Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ. Chung: Xin nhận lời chúng con khẩn cầu mà thương đến cha chúng con đã qua đời.

Chủ sự: Xin thứ tha mọi tội lỗi cha chúng con còn vướng mắc, Chung: và xin ban cho chúng con mai ngày được hân hoan gặp lại người trên quê trời rực rỡ vinh quang.

Chủ sự: Xin Chúa vui lòng chấp nhận lời nguyện xin của chúng con, Chung: mà ban cho cha chúng con được mãi mãi hưởng niềm hoan lạc trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Chủ sự: Xin cho cha chúng con được an nghỉ ngàn thu và hưởng ánh vinh quang bất diệt. Chung: Xin cho chúng con cũng được cùng với người dự tiệc vui muôn đời trong Nước Chúa.

Hát: Kim ô bóng đã khuất rồi, để lại ánh chiều mờ sương, than ôi người cha mến thương, đã ra đi vĩnh biệt cõi đời. Con nay đã nên người, an vui hay phải u sầu, còn đâu tiếng cười hay lời khuyên dạy của cha. Xin cho cha của con thoát khỏi sầu vương lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.

Chủ sự: Lạy Chúa rất khoan nhân, xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu Chung: mà ban cho cha chúng con đã lìa thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời.

Chủ sự: Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, Chung: xin cho cha chúng con được thoát vòng tội lỗi.

Chủ sự: Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, Chung: xin cho cha chúng con được đưa vào cõi phúc nơi vinh quang chiếu toả muôn đời.

Hát: Canh khuya tiếng khóc thâm tình, âm vọng với ngàn lời kinh, van xin cùng Đức Nữ Trinh, đưa cha con thoát khỏi luyện hình. Con đền đáp ân tình, hy sinh như chuỗi hãm mình, cầu cho cha mình, sống tình Chúa Trời ngàn thu. Xin cho cha của con thoát khỏi sầu vương lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.

6. Cầu nguyện cho mẹ đã qua đời (dành cho gia đình chỉ mất mẹ)

Hát: Xin Chúa xót thương chúc lành, cho đời mẹ hiền của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn Trời, và ơn mẹ hiền suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho mẹ của con thoát khỏi sầu vương lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.

Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ. Chung: Xin nhận lời chúng con khẩn cầu mà thương đến mẹ chúng con đã qua đời.

Chủ sự: Xin thứ tha mọi tội lỗi mẹ chúng con còn vướng mắc, Chung: và xin ban cho chúng con mai ngày được hân hoan gặp lại người trên quê trời rực rỡ vinh quang.

Chủ sự: Xin Chúa vui lòng chấp nhận lời nguyện xin của chúng con, Chung: mà ban cho mẹ chúng con được mãi mãi hưởng niềm hoan lạc trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Chủ sự: Xin cho mẹ chúng con được an nghỉ ngàn thu và hưởng ánh vinh quang bất diệt. Chung: Xin cho chúng con cũng được cùng với người dự tiệc vui muôn đời trong Nước Chúa.

Hát: Kim ô bóng đã khuất rồi, để lại ánh chiều mờ sương, than ôi mẹ con mến thương, đã ra đi vĩnh biệt cõi đời. Con nay đã nên người, an vui hay phải u sầu, còn đâu mẹ hiền, suốt đời vất vả vì con. Xin cho mẹ của con thoát khỏi sầu vương lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.

Chủ sự: Lạy Chúa rất khoan nhân, xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu Chung: mà ban cho mẹ chúng con đã lìa thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời.

Chủ sự: Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, Chung: xin cho mẹ chúng con được thoát vòng tội lỗi.

Chủ sự: Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, Chung: xin cho mẹ chúng con được đưa vào cõi phúc nơi vinh quang chiếu toả muôn đời.

Hát: Canh khuya tiếng khóc thâm tình, âm vọng với ngàn lời kinh, van xin cùng Đức Nữ Trinh, đưa mẹ con thoát khỏi luyện hình. Con đền đáp ân tình, hy sinh như chuỗi hãm mình, cầu cho mẹ mình, sống tình Chúa Trời ngàn thu. Xin cho mẹ của con thoát khỏi sầu vương lửa luyện hình, mau lên tới Thiên Đình, vui hưởng thanh bình, ngày quang vinh.

7. Cầu nguyện cho gia đình trong năm mới

Hát: Ngày xuân xin dâng lên Cha đoá hoa hồng vườn xanh mới nở. Ngày xuân xin dâng lên Cha tiếng ca tràn đầy ý thơ. Ngày nắng héo hắt lúc mưa sa, ôi giờ này đã qua. Dâng Trời ngàn ước mơ nồng nàn, dâng tràn đầy giữa ngày xuân. Ngày xuân dâng lên là dâng lên. Chúa xuân ơi! xin nhận cho đời. Hương lòng trong những ngày xuân. Thiết tha lời yêu mến tạ ơn.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong suốt cả năm nay, Chúa đã thương ban ơn phù trợ cho hồn xác chúng con an toàn.

Chung: Giờ đây năm cũ sắp qua, chúng con cùng họp nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, và xin Chúa thứ tha tội lỗi, để chúng con được thư thái bình an trước thềm năm mới.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, trong giờ phút đầu năm này, Chung: chúng con hướng tâm hồn lên Chúa.

Chủ sự: Cúi xin Chúa rộng ban cho gia đình chúng con một năm mới dồi dào phúc lộc, và đầy lòng hăng hái làm việc lành, Chung: để tôn vinh Danh Thánh Chúa.

Chủ sự: Lạy Chúa, trong giờ phút đầu năm này, gia đình chúng con vui mừng quy tụ trước tôn nhan Chúa

Chung: Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, những lời nguyện xin của gia đình chúng con, mà ban cho gia đình chúng con, biết tận dụng năm tháng ngày giờ, để yêu mến phụng thờ Chúa và phục vụ anh em.

Chủ sự: Xin nhìn đến lòng tin của gia đình chúng con, Chung: mà luôn che chở gìn giữ, hầu suốt cả năm nay, gia đình chúng con được sống trong tình thương của Chúa.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới gia đình chúng con họp nhau nơi đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa.

Chung: Cúi xin Chúa mở lượng hải hà, mà ban cho hết mọi người trong gia đình chúng con, trong năm mới này được bình an, khỏe mạnh, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào.

Chủ sự: Xin Chúa thương thực hiện những lời mà gia đình chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày đầu năm mới, Chung: mà tuôn đổ trên gia đình chúng con muôn phúc lộc đầy tràn.

Chủ sự: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ.

Chung: Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài.

Chủ sự: Xin Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con, Chung: để chúng con cũng được thừa hưởng ân phúc của các ngài.

Chủ sự: Xin Chúa ban ơn để chúng con sống sao cho trọn chữ hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ, Chung: để mai sau được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh.

Chủ sự: Lạy Chúa, nhân dịp đầu xuân, gia đình chúng con dâng lên Chúa mọi công việc của chúng con sẽ làm trong năm mới này.

Chung: Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và ban cho gia đình chúng con được cộng tác với Con Một Chúa, để thực hiện công trình cứu độ của Người.

Chủ sự: Con Một Chúa đã giáng trần, chia sẻ thân phận người lao động, Chung: để thực hiện chương trình cứu độ muôn dân.

Chủ sự: Con Một Chúa đã bắt chước Chúa hoạt động không ngừng, Chung: để nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc, không những để no cơm ấm áo và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm rạng danh Chúa, và mở rộng Nước Trời ngay tại trần thế.

Hát: Mùa đông mênh mang trôi qua, cánh chim trời mùa xuân đã mở. Thời gian dâng trong tay Cha với bao mùa của lá hoa. Đời sống có lúc ngát muôn hương, có ngày đầy gió sương. Xin Trời dìu bước đi miệt mài, êm đềm nhịp sống ngày mai. Ngày xuân dâng lên là dâng lên. Chúa xuân ơi! xin nhận cho đời. Hương lòng trong những ngày xuân. Thiết tha lời yêu mến tạ ơn.

8. Dâng gia đình cho Đức Mẹ trong năm mới

Chủ sự: Lạy Mẹ Maria, trong giờ phút đầu năm này, chúng con xin dâng lên Mẹ từng người trong gia đình chúng con. Xin Mẹ ban cho gia đình chúng con, biết noi gương Thánh Gia Thất:

Chung: ăn ở theo lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình bác ái, hầu được vui hưởng niềm vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời.

Chủ sự: Xin Mẹ ban cho gia đình chúng con sống vững vàng trong ân nghĩa Chúa, Chung: và luôn trên thuận dưới hòa.

Chủ sự: Xin Mẹ ban cho gia đình chúng con hồn an xác mạnh, yêu mến Chúa hết dạ hết lòng, Chung: để có sức chu toàn thánh ý Chúa.

Chủ sự: Xin Mẹ ban cho gia đình chúng con luôn đồng tâm nhất trí phụng sự Chúa ở dưới thế này, Chung: để chúng con được vui mừng đoàn tụ trên thiên quốc.

Hát: Đông qua mau, trúc xinh nghiêng nghiêng đợi chờ. Xuân mới về hồn con say ngát ý thơ, hoa xinh tươi thắm xinh trong làn gió mới. Tiến dâng Mẹ, Nữ Vương mùa xuân yêu thương.

ĐK: Maria, chúng con kính dâng lên Mẹ, tim yêu thương dẫu ngàn khó nguy trăm đường. Mẹ hãy thương xuống muôn hồng ân chan chứa. Nguyện tháng ngày chúc khen tình Mẹ muôn phương.

CHUNG: Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai? Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.

Chủ sự: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn ông bà tổ tiên chúng con và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, Chung: hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Chủ sự: Nữ vương ban sự bình an, Chung: cầu cho chúng con (3 lần)

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Chung: Amen.

(Nổ bong bóng)

9. Chúc tết và lì xì

10. Tiệc Giao Thừa

 


Trang Nghi Thức Áp Dụng Trong Nhiều Hoàn cảnh