Nghi Thức Thống Hối

Do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự

Với Việc Xưng Tội Cá Nhân và Tha Tội Chung

Tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Vatican

Thứ Sáu, Ngày 28-03-2014

 

Bài Giảng Của Đức Thánh Cha

 

         Trong thời gian Mùa Chay Giáo Hội, nhân danh Thiên Chúa, canh tân lời kêu gọi trở về. Đó là lời kêu gọi tín hữu sửa đổi đời sống. Trở về không phải là vấn đề từng lúc hoặc là giai đoạn nào đó trong năm, đó là sự dấn thân kéo dài suốt cả đời. Ai trong chúng ta có thể tự mãn là mình không phải là kẻ có tội. Không ai. Thánh Tông đồ Gioan viết: "Nếu chúng ta nói mình không có tội, thì chúng ta lừa đảo chính mình và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta xưng thú các tội của chúng ta, thì Ngài là Đấng trung tín và công chính biết bao nhiêu để có thể tha thứ các tội của chúng ta và thanh luyện chúng ta khỏi sự gian ta" (1Ga 1, 8-9). Đó là điều cũng đang xẩy ra trong buổi cử hành này và trong tất cả ngày thống hối này. Lời của Thiên Chúa mà chúng ta vừa nghe đưa chúng ta vào 2 yếu tố chính của đời sống Kitô.

         Yếu tố thứ nhất: mặc lấy con người mới. Con người mới, "được tạo thành theo Thiên Chúa" (Ep 4, 24), sinh ra trong Bí Tích Rửa Tội, trong đó người ta lãnh nhận chính sự sống của Thiên Chúa, làm cho chúng ta nên con cái của Ngài và sát nhập chúng ta vào trong thân thể của Đức Kitô. Sự sống mới này cho phép nhìn vào thực tế với con mắt khác, không tách ra khỏi các sự vật không đáng kể và không có thể kéo ra lâu dài, ra khỏi những sự vật kết thúc với thời gian. Vì thế chúng ta được mời gọi từ bỏ các lối sống tội lỗi và hướng cái nhìn vào điều chính yếu. "Con người có giá trị hơn là điều họ là, hơn là điều họ có" (Công đồng Vatican II, Hiến chế Vui mừng và hy vọng, số 35). Đó là sự khác biệt giữa đời sống hư hỏng do tội, và đời sống được chiếu sáng bởi ân sủng. Từ con tim của con người được canh tân theo Thiên Chúa, người ta có được các cung cách sống tốt: luôn nói theo sự thật và tránh mọi lời nói dối; họ không trộm cắp, nhưng đúng hơn họ chia sẻ những gì họ có với người khác, nhất là với người túng thiếu cần tới; họ không để cho mình giận dữ, hờn giỗi và trả thù, nhưng họ hiền dịu, đại độ và sẵn sàng tha thứ; họ không để cho mình nói xấu người khác, là điều làm tổn thương tới tiếng tốt của người ta, nhưng tốt hơn là nhìn vào khía cạnh tích cực của mỗi người. Đó là bàn về việc mặc lấy con người mới, với các thái độ mới này.

         Yếu tố thứ hai: ở lại trong tình yêu. Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô kéo dài luôn mãi, không bao giờ hết, không bao giờ kết thúc, bởi vì đó là chính sự sống của Thiên Chúa. Tình yêu này thắng tội và ban sức mạnh để con người đứng dậy và bắt đầu lại, bởi vì với ơn tha thứ, con tim được canh tân và được làm cho tươi trẻ lại. Tất cả chúng ta đều biết điều này: Cha của chúng ta không bao giờ mệt nhọc để yêu thương và con mắt của Ngài không nặng chĩu, để không nhìn vào con đường về nhà, để nhìn thấy rằng người con bỏ nhà ra đi và đã bị mất đi, bây giờ đang trở về. Chúng ta có thể nói về niềm hy vọng vào Thiên Chúa: Cha của chúng ta luôn chờ đợi chúng ta, không chỉ để cánh cửa mở ra, nhưng Ngài ngồi ở đó mà chờ đợi chúng ta. Ngài đi vào trong việc chờ đợi con cái. Và Người Cha này cũng không mệt nhọc yêu thương các người con khác, là những người con, dù luôn ở nhà với Ngài, nhưng lại không tham dự vào lòng xót thương của Ngài, không tham dự vào lòng cảm thương của Ngài. Thiên Chúa không chỉ ở lúc khởi đầu của tình yêu, nhưng trong Đức Giêsu Kitô Ngài kêu gọi chúng ta bắt chước theo chính cách yêu thương của Ngài: "Như Ta đã yêu thương các con, cũng thế các con cũng hãy yêu thương nhau, người này yêu thương người khác" (Ga 13, 34). Trong mức độ theo đó người Kitô sống tình yêu này, họ trở nên, trong thế gian, người môn đệ đáng tin của Đức Kitô. Tình yêu không có thể chịu đựng việc ngồi yên, đóng kín lại trong chính mình. Do chính bản tính của mình, tình yêu mở ra, tràn ngập và phong  phu, luôn sinh sản tình yêu mới.  

         Anh Chị Em thân mến, sau buổi cử hành này nhiều người trong Anh Chị Em sẽ là các nhà truyền giáo nói cho người khác kinh nghiệm về việc làm hòa với Thiên Chúa: "24 giờ cho Chúa" là sáng kiến mà biết bao nhiêu giáo phận trên thế giới đã tham gia vào. Với tất cả những ai Anh Chị Em sẽ gặp, Anh Chị Em có thể truyền đạt niềm vui vì đã lãnh nhận ơn tha thứ của Cha và tìm lại được tình bạn trọn vẹn với Cha. Và Anh Chị Em sẽ nói với họ rằng Cha của chúng ta chờ đợi chúng ta, Cha của chúng ta tha thứ cho chúng ta, đó thực sự là một buổi lễ hội. Nếu Bạn đến với Ngài trong tất cả cuộc sống của mình, cho dù còn có biết bao tội, thì, thay vì chê trách Bạn, Bạn hãy mở lễ hội: đó là Cha của chúng ta. Điều này Anh Chị Em hãy nói ra, chính Anh Chị Em, hãy nói điều này với biết bao nhiêu người khác, hôm nay đây. Ai cảm nghiệm lòng từ bi của Thiên Chúa, thì họ bị thúc đẩy để làm cho mình nên tác viên của lòng từ bi giữa những người rốt nhất và nghèo nàn. Trong "những người anh chị em bé nhỏ nhất này" Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta (xem Mt 25, 40); chúng ta hãy lãnh nhận lòng từ bi thương xót và chúng ta hãy ban lòng từ bi thương xót! Chúng ta hãy đi gặp gỡ họ và chúng ta sẽ cử hành Lễ Phục Sinh trong niềm vui của Thiên Chúa!

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 28-03-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 29-03-2014).

 

 

 

 

 

 

 


Trang Nghi Thức Áp Dụng Trong Nhiều Hoàn cảnh