Đức Thánh Cha Phanxicô: Chủ sự buổi thống hối Mùa Chay 2014

Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả (tgpsaigon.net)

 

BUỔI CỬ HÀNH THỐNG HỐI

do ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ chủ sự

tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Vatican

thứ 6, ngày 28-03-2014

===

Nghi Thức Hòa Giải Nhiều Hối Nhân

Với Việc Xưng Tội Và Giải Tội Cá Nhân

***

Nghi Thức Mở Đầu

Hát: Attende, Dómine

Đáp: Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

Ca đoàn:

1. Lạy Chúa cứu chuộc mọi người, chúng con hướng về Chúa là Vua cao cả, với con mắt của chúng con với những giọt nước tuôn rơi: Lạy Đức Kitô, xin nghe lời những kẻ kêu cầu Chúa.

Đáp: Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

2. Lạy Chúa là cánh tay phải của Chúa Cha, là tảng đá góc tường, là con đường cứu rỗi, là cửa thiên đàng, xin tẩy xóa các vết nhơ do tội chúng con làm ra.

Đáp: Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

3. Lạy Thiên Chúa, chúng con cầu xin uy quyền cao cả của Chúa: xin lắng nghe các lời than van của con bằng những tai thánh của Chúa: tội chúng con, xin vui lòng thứ tha.

Đáp: Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

4. Chúng con tuyên xưng với Chúa những tội đã phạm: chúng con giãi bày cả các tội thầm kín với lòng thống hối ăn năn: Lạy Đấng Cứu Chuộc, xin bỏ qua vì lòng nhân hậu của Chúa.

Đáp: Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

5. Chúa bị bắt dù Chúa vô tội, Chúa bị điệu đi mà không phản đối, Chúa bị lên án vì các chứng tá dối gian: Lạy Đức Kitô, xin giữ gìn những ai Chúa đã cứu chuộc.

Đáp: Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

Lời Chào

Đức Thánh Cha: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Đ. Amen.

Nguyện xin ân sủng, lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta ở cùng Anh Chị Em.

Đ. Và ở cùng Cha

Đức Thánh Cha:

Anh Chị Em, Thiên Chúa còn kêu gọi chúng ta một lần nữa để trở về:

Chúng ta hãy cầu nguyện để nhận được ơn sủng của đời sống mới trong Đức Kitô là Chúa.

Tất cả hồi tâm giây lát để cầu nguyện trong thinh lặng.

Đức Thánh Cha: Lạy Cha từ bi và Lạy Thiên Chúa đầy sự an ủi, Chúa không muốn sự chết, nhưng muốn các tội nhân trở lại, xin hãy giúp dân của Chúa, để họ trở về và được sống.

Xin ban cho chúng con biết lắng nghe tiếng của Chúa và xưng thú các tội của chúng con; xin làm cho chúng con, khi nhận biết ơn Chúa tha thứ, chúng con nên chứng tá của chân lý của Chúa và trong tất cả mọi sự và luôn luôn tiến tới trong việc sát nhập vào Đức Kitô Con của Chúa Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Đ. Amen.

Cử Hành Lời Chúa

Bài đọc thứ I

Anh Chị Em hãy canh tân mình trong Thánh Thần của tâm trí của Anh Chị Em

Bài trích Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô 4, 23-32

Anh Chị Em thân mến, hãy để Thần Khí canh tân đổi mới anh em thấu tận trí khôn. Hãy mặc lấy người mới đã được dựng nên tạo theo Thiên Chúa, trong công chính và thánh thiện bắt nguồn trong sự thật.

Bởi đó anh em hãy cạch hẳn dối trá, anh em mỗi người hãy nói thật với người đồng loại, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Có nóng giận thì sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận chưa tan. Đừng để ma quỷ thừa cơ! Người trộm cắp, đừng trộm cắp nữa! Phải hơn, hãy biết chịu khó tự tay làm lành, để có gì chia sẻ với với người túng thiếu. Đừng có lời hư từ nào lọt khỏi miệng anh em, nhưng lời lẽ phải lương thiện, có phương tài bồi, nếu đến dịp cần, hầu sinh ơn ích cho những ai nghe!

Anh em đừng gây phiền muộn cho Thánh Thần của Thiên Chúa, ấn tín anh em đã được niêm đợi ngày cứu chuộc. Mọi kiểu cay chua, gắt gỏng, nòng giận, la lối, chửi rủa, nhất nhất phải đánh bạt khỏi nơi anh em, với mọi thứ thâm độc. Trái lại, với nhau, anh em hãy ở nhân hậu, chạnh thương, biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.

Đó là lời Chúa.

Đáp: Tạ ơn Chúa.

Hát Thánh Vịnh Đáp Ca

Thánh vịnh 50

Cộng đoàn cùng đáp:Lạy Chúa, xin thanh tẩy con, và con sẽ nên trắng hơn tuyết.

1. Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. * Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

2. Lạy Chúa Trời xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, Đừng cất khỏi lòng con Thần Khí thánh của Ngài.

3. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Hát trước Phúc Âm

Lạy Đức Kitô, xin dâng kính vinh danh và lời ngợi khen Chúa!

Ca đoàn: Xem Ga 8, 12

Ta là ánh sáng thế gian, Chúa nói, Ai theo ta sẽ có ánh sáng đem tới sự sống.

Phúc Âm

Ta ban cho các con một giới răn mới

Phó tế: Chúa ở cùng Anh Chị Em.

Đáp: Và ở cùng Thày.

+ Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan 13, 34-35; 15, 10-13

 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: là hãy yêu mến nhau. Như Ta đã yêu mến các ngươi, các ngươi cũng hãy yêu mến nhau. Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết các ngươi là môn đồ Ta: ấy là nếu các ngươi hãy yêu mến nhau! Nếu các ngươi giữ các lệnh truyền của Ta, các ngươi sẽ lưu lại trong lòng yêu mến của Ta, cũng như Ta đã giữ các lệnh truyền của Cha Ta, và lưu lại trong lòng yêu mến của Người! Các điều ấy Ta đã nói với các ngươi rồi, ngõ hầu sự vui mừng của Ta có nơi các ngươi, và sự vui mừng của các ngươi được nên trọn. Này là lệnh truyền của Ta: các ngươi hãy yêu mến nhau như Ta đã yêu mến các ngươi. Không có lòng yêu mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu.

Đó là lời Chúa.

Đáp: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

Bài Giảng

Xét mình

Nghi Thức Thống Hối

Các Vị thừa tác ban phép Bí Tích Giải Tội và các Linh Mục khác được ủy nhiệm, đi đến các tòa đã chỉ định để ban Bí Tích Giải tội.

Xưng thú chung các tội

Đức Thánh Cha: Tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng ta hãy nhìn nhận và xưng thú các tội của chúng ta.

Phó tế: Chúng ta hãy quỳ xuống.

Đức Thánh Cha và cộng đoàn:

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa là Cha toàn năng, và cùng Anh Chị Em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh, và Anh Chị Em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Phó tế: Chúng ta hãy đứng dậy.

Đức Thánh Cha: Chúng ta hướng lời cầu của chúng ta lên Đức Kitô là mục tử nhân lành, Đấng đi tìm con chiên lạc và vui mừng đưa về đàn.

Ca viên:

Đáp: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

Phó tế: Lạy Chúa Giêsu, là lương y chữa trị xác hồn, xin hãy chữa trị các vết thương của chúng con, xin hãy luôn nâng đỡ chúng con bằng sức mạnh của thần khí của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Xin hãy cởi bỏ chúng con khỏi sự thối rữa của con người cũ trong chúng con, và mặc con người mới cho chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Nhờ việc thống hối xin làm cho chúng con luôn gắn bó thêm hơn nữa với con người của Chúa, để chúng con có thể đạt tới vinh quang của sự phục sinh.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Xin Đức Maria Mẹ của Chúa, là nơi ẩn náu các tội nhân, xin bầu cử cho chúng con. Xin ban cho chúng con ơn dung thứ và bình an.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Chúa là Đấng đã tha thứ cho người đàn bà tội lỗi, xin đừng để lòng từ bi của Chúa xa lìa chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Chúa là Đấng đã vác trên vai con chiên lạc, xin Chúa cũng hãy lấy lòng tốt của Chúa mà đón nhận chúng con là kẻ có tội.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Chúa là Đấng đã hứa nước thiên đàng cho người kẻ trộm ăn năn thống hối, xin hãy nhận chúng con, một ngày kia, vào trong vinh quang của nước Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

- Chúa đã chết và sống lại vì chúng con, xin hãy làm cho chúng con được tham dự vào các hiệu quả của cuộc Vượt Qua của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

Kinh Lạy Cha

Đức Thánh Cha: Bây giờ trong tinh thần của Phúc Âm, chúng ta hãy làm hòa với nhau và hãy lấy đức tin mà cầu khẩn Chúa Cha để lãnh nhận ơn tha thứ các tội lỗi.

Đức Thánh Cha và cộng đoàn:

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến,

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con

Hôm nay lương thực hằng ngày,

Và tha nợ chúng con,

Như chúng con cũng tha

Kẻ có nợ chúng con.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ;

Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Đức Thánh Cha: Lạy Thiên Chúa, trong các bí tích của Chúa,

Chúa đã đặt để phương thuốc chữa trị cho sự yếu đuối của chúng con xin làm cho chúng con biết vui mừng đón nhận các hoa quả của ơn cứu chuộc và chúng con biết tỏ ra trong cuộc canh tân đời sống. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đáp: Amen.

Xưng Tội và Giải Tội Cho Từng Hối Nhân

 Trong khi xưng tội cá nhân, nên có những lúc giữ thinh lặng và cử hành các bài hát.

Tạ Ơn

Đức Thánh Cha: Anh Chị Em thân mến,

Sau khi đã cảm nghiệm trong Bí Tích Hòa Giải lòng tốt và sự dịu hiền của tình yêu thương của Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta, được tràn đầy Chúa Thánh Thần, chúng ta ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và chúng ta hãy canh tân quyết định luôn sẵn sàng cho chấp nhận lòng cậy trông nơi chúng ta là điều hợp lý.

Bài Ca Tạ Ơn

Lòng từ bi của Chúa Tv 88, 2

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

Ca đoàn:

1. Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, con sẽ loan báo ơn tha thứ của Chúa cho mọi người.

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

2. Vâng con nói: "Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời".

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

3. Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa; hoàn vũ với muôn loài, chính Chúa dựng nên.

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

4. Hạnh phúc thay những ai sống bên cạnh Ngài. Nhân danh Ngài họ sẽ tìm được ánh sáng.

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

Lời Nguyện Kết Thúc - Tạ Ơn

Đức Thánh Cha: Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa giầu lòng từ bi và hay tha thứ, Chúa đã muốn lãnh nhận bản tính con người của chúng con để nâng đỡ chúng con trong các thử thách của cuộc sống với gương khiêm nhường và kiên nhẫn của Chúa.

Xin giúp chúng con giữ gìn các ơn huệ của công ơn cứu chuộc của Chúa và làm cho chúng con, nhờ việc thống hối chân thành, được chỗi dậy khỏi các sa ngã của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đến muôn đời.

Đáp: Amen.

Nghi Thức Kết Thúc

Đức Thánh Cha: Chúa ở cùng Anh Chị Em.

Đáp: Và ở cùng Cha.

Phó tế: Anh Chị Em hãy cúi đầu lãnh nhận phép lành của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha: Xin Chúa hướng dẫn con tim của Anh Chị Em trong tình yêu thương của Thiên Chúa và trong sự kiên nhẫn của Đức Kitô.

Đáp: Amen.

Phó tế: Chúa đã tha thứ cho Anh Chị Em.

Anh Chị Em hãy ra đi bình an.

Đáp: Tạ ơn Chúa.

Hát Salve Regina

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ.

Chúng con, con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở, kêu khẩn, Bà thương. Hỡi ôi! Bà là chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

[Salve Regína, Mater misericordiae, vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus, exsúles fílii Evae. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac clarimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum benedíctum fructum ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María].


Trang Nghi Thức Áp Dụng Trong Nhiều Hoàn cảnh