CẦU CHO HỘI NGHỊ GIA ĐÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ VIII

 

Lậy Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng con,

nhờ Đức Giêsu, Con Cha và là Đấng Cứu Độ chúng con,

Ngài đã dựng nên chúng con 

để trở nên con cái của Cha trong gia đình Hội Thánh.

Xin Cha ban ơn và yêu thương giúp đỡ 

các gia đình ở khắp nơi trên thế giới 

để họ đoàn kết với nhau và trung thành sống Phúc Âm.

Xin cho tấm gương của Gia Đình Thánh, 

qua sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, 

sẽ hướng dẫn mọi gia đình, 

nhất là những gia đình đang gặp khó khăn, 

được trở nên những mái nhà của sự hiệp thông và cầu nguyện

và họ luôn luôn tìm kiếm chân lý của Cha 

để được sống trong tình yêu của Cha.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng con. Amen.

Giêsu, Maria, Giuse, 

xin cầu cho chúng con!

(Hội Nghị Gia Đình Thế Giới 2015 sẽ bắt đầu từ thứ Hai 21 đến thứ Năm 24 tháng Chín tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Trong tinh thần hiệp nhất, chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Nghị được kết quả tốt đẹp)

 


Trang Nghi Thức Áp Dụng Trong Nhiều Hoàn cảnh