Bộ Lễ

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

 

1. Kinh Cầu cho việc truyền giáo

2. Các lời nguyện của Chủ tế

3. Các Bài đọc

4. Lời nguyện cộng đồng

Kinh    CẦU CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

Lạy Chúa Cha từ ái, vì quá yêu thương nhân loại/ nên Cha đã sai Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô/ xuống thế làm người để cứu độ chúng con. Trước khi về với Cha, Người đã sai Hội Thánh đi khắp thế gian/ rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

Cách đây bốn trăm bảy mươi năm, các vị thừa sai đầu tiên đã đến trên quê hương đất nước chúng con. Các ngài đã không ngại gian lao khổ cực, giảng dạy đạo thánh tôn thờ Thiên Chúa duy nhất và Ba ngôi, khuyên nhủ người ta ăn ngay ở lành, hiếu kính tổ tiên, sống công bình bác ái. Cha ông chúng con đã hân hoan đón nhận Tin Mừng, và đã gìn giữ đức tin luôn cháy sáng, dù phải chịu nhiều gian nan thử thách.

Chúng con cảm tạ Cha đã ban muôn ơn lành/ cho dân tộc và Hội Thánh Việt Nam. Chúng con biết ơn/ công lao của các vị thừa sai và cha ông chúng con. Xin Cha cho chúng con/ biết tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của các bậc tiền nhân, biết làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô/ bằng đời sống tin yêu và phó thác, biết nói về Cha cho đồng bào lương dân, biết cầu nguyện và hy sinh cho việc truyền giáo.

Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La-Vang/ và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cho Khánh Nhật Truyền giáo nầy/ thành cơ hội thuận tiện để chúng con nhiệt thành sống/ và loan báo Tin Mừng/. Amen.

 

CÁC LỜI NGUYỆN          Sách Lễ Rôma. 922-925

Lời nguyện nhập lễ 1

Lạy Chúa, Chúa muốn hết thảy mọi người được ơn nhận biết Chúa, Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào nước Chúa hiển trị. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la, và gửi nhiều tay thợ lành nghề đem Tin Mừng đến cho mọi loài thọ tạo. Nhờ đó, từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu sẽ xuất hiện một dân mới không ngừng phát triển, đó là đoàn dân được Lời Chúa qui tụ, và được các Bí tích của Chúa nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô... 

Lời nguyện nhập lễ 2

Lạy Chúa, để công trình của Đức Kitô tiếp tục cho đến ngày tận thế, Chúa đã làm cho Hội Thánh trở thành dấu chỉ của ơn cứu độ Chúa sẵn sàng ban cho hết thảy mọi người. Xin soi sáng các Kitô-hữu hiểu biết rằng, mình được Chúa chọn để đem Tin Mừng cho thế giới. Nhờ vậy, từ muôn dân trên khắp hoàn cầu, một dân mới sẽ xuất hiện. Đó là đoàn dân nhìn nhận Chúa là Cha, và nhìn nhận Đức Kitô là Đức Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.


Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin nhìn xem gương mặt Đức Kitô mà nhớ lại rằng : chính Người đã hy sinh chịu chết để muôn người được ơn cứu độ. Xin Chúa cho các dân tộc trên khắp cùng trái đất được nhờ Người mà nhận biết, Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, và được cùng Người dâng lên Chúa một của lễ tinh tuyền duy nhất. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện hiệp lễ 1

Lạy Chúa, lương thực Chúa vừa ban cho chúng con, cũng chính là lương thực Chúa sẽ ban trong Nước Chúa ngày sau. Xin cho thần lương này vừa nuôi dưỡng lòng tin của Hội Thánh, vừa lôi kéo thêm nhiều người đến cùng Đức Kitô là Sự Thật. Người hằng sống và hiển trị.

Lời nguyện hiệp lễ 2

Lạy Thiên Chúa nhân hậu khôn lường, ước gì Bí Tích Thánh Thể làm cho chúng con được nên thánh trong cộng đoàn Dân Chúa ngày một thánh thiện. Nhờ đó, cộng đoàn sẽ có khả năng làm cho muôn dân được hưởng nhờ ơn cứu độ Đức Kitô đem lại khi Người hy sinh trên thập giá. Người hằng sống và hiển trị.


 

CÁC BÀI ĐỌC   KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

 

§ BÀI ĐỌC 1    Trích sách Ngôn sứ  Isaia 60,1-8

1 Đứng lên, bừng sáng lên !
Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA
như bình minh chiếu toả trên ngươi.

2 Kìa bóng tối bao trùm mặt đất,
và mây mù phủ lấp chư dân ;
còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.

3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.

4 Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,
tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi :
con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.

5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng ngươi rạo rực,
vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.

6 Lạc đà từng đàn che rợp đất,
lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha :
tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA.

   Đó là Lời Chúa.


§ BÀI ĐỌC II     Trích Sách CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ 1,3-8

3 Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình : trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa.

4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới,

5 đó là : ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”

6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không ?”

7 Người đáp : “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt,

8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”

   Đó là Lời Chúa.

 

AL-LÊ-LU-IA. Al-lê-lu-ia. Thầy bảo thật anh em : Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em’ hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người’ họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Al-lê-lu-ia.


 

PHÚC ÂM                                                Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marcô
                                                                                                                   16,15-20

15 Và Đức Giêsu nói với các môn đệ :
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ;
còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin :
nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ,
sẽ nói được những tiếng mới lạ.

18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc,
thì cũng chẳng sao.
Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh,
thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

19 Nói xong,
Chúa Giê-su được đưa lên trời
và ngự bên hữu Thiên Chúa.

20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi,
có Chúa cùng hoạt động với các ông,
và dùng những dấu lạ kèm theo
mà xác nhận lời các ông rao giảng.

   Đó là Lời Chúa.


LỜI NGUYỆN CỘNG ĐỒNG

Chủ tế : Truyền giáo là bổn phận của mỗi Kitô hữu.
Chúng ta quyết tâm chu toàn bổn phận và tha thiết cầu xin :

1. Chúa đã giao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân. Xin cho các tín hữu luôn thực thi sứ mạng truyền giáo, bằng lời cầu nguyện, bằng việc rao giảng, và việc bác ái hằng ngày.

2. Con người ngày nay tin vào gương sáng đời sống hơn là lời nói. Xin cho mọi Kitô hữu sống tốt đời đẹp đạo, để nêu gương sáng cho mọi người nhìn biết Chúa.

3. Nhiều nơi trên thế giới hiện nay đang gặp khó khăn trong việc sống đạo và giảng đạo. Xin Chúa thương giúp cho Hội Thánh được sinh hoạt và phát triển dễ dàng khắp nơi.

4. "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Xin Chúa kêu gọi nhiều người, nhất là những người trẻ trong họ đạo chúng con hiến thân giảng đạo Chúa, trong hàng giáo sĩ và tu sĩ.

5. Chúa truyền : “Anh em hãy đi…loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Xin cho chúng con hăng say đến với anh em lương dân, theo chương trình ‘Lên Đường Truyền Giáo’ của giáo xứ dịp Khánh Nhật Truyền giáo năm nay.

Chủ tế : Lạy Chúa, xin ban cho chúng con, mọi thành phần Dân Chúa, lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cứu rỗi, để anh chị em lương dân nhận biết và thờ phượng Chúa với chúng con, hầu được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô…

 


Trang Nghi Thức Áp Dụng Trong Nhiều Hoàn cảnh