Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI

Thánh Lễ khai mạc tại các Giáo phận

ngày 28.11.2021, Chúa nhật thứ I Mùa Vọng

 

Giám mục chủ tế và cộng đoàn làm Dấu Thánh Giá

Giám mục:

Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.

Cộng đoàn:  Amen

Giám mục ngỏ lời với cộng đoàn bằng những lời sau đây hoặc tương tự:

Anh chị em thân mến,

Ðại hội thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI sẽ nhóm họp vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã phê chuẩn việc thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục, Theo đó, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ không được tổ chức hoàn toàn tại Vatican, nhưng bắt đầu nơi từng Giáo Hội địa phương trong một hành trình 3 năm với 3 giai đoạn: giáo phận, châu lục và hoàn vũ.

Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Ðức Thánh Cha  đã dâng Thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô để chính thức khai mạc cuộc hành trình hai năm tiến tới Thượng Hội đồng.

Hôm nay, tất cả các Giáo phận tại Việt Nam đều cử hành lễ khai mạc để bắt đầu bước vào cuộc hành trình chung với toàn thể Hội Thánh.

Giờ đây cộng đoàn Giáo phận chúng ta cùng dâng lời khẩn nguyện Chúa Thánh Thần, xin Người ngự đến trên toàn thể Hội Thánh và Thượng Hội Đồng, như xưa Người đã ngự đến trên các Tông Đồ trong ngày Hội Thánh khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Hát bài thánh ca cầu xin Chúa Thánh Thần

Sau bài hát, Giám mục và cộng đoàn cùng đọc lời kinh cầu cho Thượng Hội Đồng:

Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lý vẹn toàn,

Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại, 

và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn Hội Thánh,

này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các Giám mục

và những người tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới.

Xin Chúa làm nên cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống Hội Thánh, 

xin tuôn tràn trên các Mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu,

gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa,

để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa,  

và hướng dẫn đoàn Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy.

Các giáo phận Việt Nam chúng con

luôn muốn cùng chung nhịp bước với Hội Thánh hoàn vũ,

xin cho chúng con

biết đồng cảm với nỗi thao thức của các Mục tử trên toàn thế giới,

ngày càng ý thức hơn về tình hiệp thông,

thái độ tham gia và lòng nhiệt thành trong sứ vụ của Hội Thánh.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria,

Nữ Vương các Tông đồ và là Mẹ của Hội Thánh,

chúng con dâng lời khẩn cầu lên Chúa,

là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời,

trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con,

luôn mãi đến muôn đời. Amen

Không cử hành nghi thức thống hối

Không hát kinh Vinh Danh

Giám mục chủ tế đọc lời nguyện nhập lễ:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho các tín hữu Chúa 

luôn quyết tâm sống tốt lành ngay chính,

và chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Kitô đang ngự đến,

để ngày sau được ở bên hữu Người trong Nước Trời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô

Con Chúa, Chúa chúng con,

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, từ muôn thuở đến muôn đời.

 

Phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật thứ I Mùa Vọng

Trong bài giảng,
Đức Giám mục có thể giải thích về Thượng Hội Đồng,
đặc biệt về chủ đề “Hướng tới một Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ”.

Đọc kinh Tin Kính

 

Lời nguyện chung

Giám mục chủ tế:

Anh chị em rất thân mến, 

Trong tâm tình sốt sắng mong đợi  Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến, chúng ta hãy khẩn khoản van nài lòng thương xót của Người, Đấng đã đến thế gian rao giảng Tin Mừng cho ngưởi nghèo khó và chữa lành những tâm hồn thống hối, xin Người cũng đến với nhân loại trong thế giới ngày nay để ban ơn cứu độ cho những kẻ kêu cầu Người.

 

X. Cầu cho Hội Thánh. Chúng ta cầu xin cho chúng ta được cùng bước đi như những người đồng hành, sát cánh bên nhau trên cùng một nẻo đường. Chúng con cầu xin Chúa.

Đ. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

X. Cầu cho Giáo phận. Chúng ta cầu xin Chúa cho cuộc hành trình chúng ta cùng thực hiện trong những ngày tháng tới đây được đặt căn bản trên việc cùng lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể trong tình hiệp thông của dân Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

X. Cầu cho việc tham dự vào sứ vụ của Đức Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta qua việc chúng ta cùng thực hiện cuộc hành trình Thượng Hội đồng này, được lớn lên khi lãnh nhận trách nhiệm chung là thi thành sứ vụ được Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa.

 

X. Cầu cho việc thực thi quyền bính và tham gia trong dân Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cội rễ hiệp hành của Hội thánh trổ sinh hoa trái qua những phương thức mới phục vụ lẫn nhau nơi mọi tầng lớp trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế:

Lạy Chúa là nơi chúng con nương náu và là sức mạnh của chúng con,   

xin lắng nghe lời Hội Thánh cầu xin, 

vì chính Chúa là suối nguồn của lòng từ ái, 

xin Chúa thương ban những điều chúng con thành tâm khẩn cầu. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Cộng đoàn:  Amen

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hiến lễ 

được lựa chọn từ các ân lộc Chúa ban,

xin cho lễ tế chúng con cử hành để phụng thờ Chúa ở đời này

trở nên ơn phúc cứu chuộc muôn đời cho chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Kinh Tiền tụng I mùa Vọng

 

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ.  Và ở cùng cha.

X.  Hãy nâng tâm hồn lên.
Đ.  Chúng con đang hướng về Chúa.

X.  Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Đ.  Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, 

thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn,

Người đã thực hiện hồng ân Chúa dự định từ xưa 

và mở đường cứu độ muôn đời cho chúng con, 

để khi Người đến lần thứ hai trong uy linh, 

nhờ hồng ân bấy giờ được tỏ hiện,   

chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa 

mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức tin tưởng đợi chờ.

Vì thế, hợp với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,

các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, 

chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:

Thánh, Thánh, Thánh…

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, nhờ những mầu nhiệm chúng con vừa cử hành,

xin Chúa ban cho chúng con dồi dào ơn phúc,

và xin dạy chúng con,

giữa những thực tại chóng qua nơi đời tạm này,

luôn biết quý chuộng những phúc lộc trên trời 

và gắn bó với những thực tại trường tồn.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 


 

Chúc lành trọng thể

Giám mục:

Chúng ta là Nhiệm Thể Chúa Kitô, và mỗi người là một chi thể. Anh chị em là dân của Chúa, xin Người gìn giữ anh chị em hợp nhất trong tình yêu của Người để thế gian cùng tin vào Người.

Cộng đoàn: Amen

Giám mục:

Tất cả chúng ta đều được mởi gọi nên thánh. Anh chị em là tín hữu giáo dân, là tu sĩ và là đoàn dân Thiên Chúa, hãy khuyến khích nhau sống theo ánh sáng của Tin Mừng.

Cộng đoàn: Amen

Giám mục:

Nhiệm Thể Chúa Kitô được xây dựng nhờ những đoàn sủng và sứ vụ khác biệt. Anh chị em là phó tế, linh mục, và tất cả thừa tác viên của dân Thiên Chúa, xin Chúa gìn giữ anh chị em trung tín và vui mừng trong khi phục vụ sứ mạng của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Amen

Giám mục:

Và xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha (+) và Con (+) và Thánh Thần (+) ban phúc lành cho tất cả anh chị em.

Cộng đoàn: Amen