XÂY DỰNG TÌNH HIỆP THÔNG CỘNG ĐÒAN

1.LỜI CHÚA : Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng . Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. (Cv 2,42-47).

2. TỔ CHỨC VÀ HÌNH THÀNH GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KI-TÔ HHTM:

Đức Giê-su khi đi giảng đạo, đã chọn một Nhóm Lớn gồm Bảy Mươi Hai Môn Đệ (x Lc 10,1.17), và một Nhóm Nhỏ gồm Mười Hai Tông Đồ (x Mt 10,2). Trong Nhóm Mười Hai này, Người chọn Si-mon đứng đầu, kết hợp với Gia-cô-bê và Gio-an làm thành Tổ Thân Tín kề cận bên Người (x Lc 9,28; Mc 5,37; Mt 26,37).

Hiệp Hội Thánh Mẫu (HHTM) cũng noi gương Đức Giê-su phân chia hội viên trong một môi Giáo Xứ hay Lưu xá họp thành từng Nhóm Nhỏ gọi là GIA ĐÌNH SỐNG ĐỜI KITÔ HHTM. Mỗi GĐ gồm từ 7 đến 12 thành viên nam nữ chung hay riêng dựa theo lứa tuổi (Ngành): Từ 16-30 tuổi là Ngành Giới Trẻ HHTM, từ 30-60 tuổi là Ngành Gia Đình HHTM, từ 60 tuổi trở lên là Ngành Bác Ái HHTM (Có thể sai biệt 5 - 10 tuổi). Các thành viên trong gia đình sẽ bầu phiếu kín để chọn một người nhiệt tình, có uy tín và khả năng lãnh đạo làm Trưởng Gia Đình. Trưởng Gia Đình cần qua khóa huấn luyện Huynh Trưởng HHTM Cấp I. Trưởng Gia Đình có quyền chọn thêm hai thành viên phụ tá làm thư ký và thủ quỹ với sự đồng ý của đa số thành viên gia đình. Ba người này họp thành Tổ Phục Vụ nhiệm kỳ 3 năm và có thể được tái tín nhiệm.

3. SINH HỌAT CỦA GIA ĐÌNH SĐKT- HHTM :

-Mỗi tuần các thành viên Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM sẽ họp mặt gia đình một lần do Tổ Phục Vụ Gia Đình điều hành để cùng nhau Hiệp Sống Tin Mừng, đóng góp túi kín, đến nhà đọc Kinh Gia Đình luân phiên và làm công tác thăm viếng phục vụ do BCH Xứ Đòan phân công. Thời gian mỗi buổi sinh họat Gia Đình từ 45-60 phút.

-Mỗi tháng các thành viên Gia Đình hiệp thông dự lễ Đòan và làm giờ thánh “Cùng Mẹ Thờ Chúa” chung tại nhà thờ. Tham dự buổi sinh họat chung Xứ Đòan do Ban Chấp Hành Xứ Đòan điều hành để bá cáo công tác các gia đình trong tháng, đóng góp quỹ sinh họat bác ái truyền giáo với Xứ Đòan, cùng nhau học tập về nhân bản hay linh đạo HHTM.

4. XÂY DỰNG TÌNH HIỆP THÔNG NỘI BỘ:

-Trong mỗi Gia Đình SĐKT: sợi dây liên kết các thành viên là tình hiệp thông huynh đệ, thể hiện qua việc nhận nhau là anh chị em dựa trên ngày sinh. Tùy hòan cảnh có thể gọi nhau theo thứ bậc như: Anh (chị) Cả, chị Hai, chú Ba, anh Tư,  … cô Út.

-Xây dựng hiệp thông nội bộ: Bằng việc mỗi người nhậm đọc một chục kinh mân côi làm thành chuỗi mân côi sống để cầu nguyện cho nhau, quan tâm thăm viếng giúp đỡ nhau noi gương Cộng Đòan Hội Thánh Sơ Khai (x Cv 2,42-47). Anh chị Cả hoặc một anh chị có uy tín được mời làm Cố vấn Gia Đình có nhiệm vụ giàn xếp các bất hòa, củng cố hiệp thông giữa các thành viên.

-Những điều cần tránh: Tránh nói xấu nhau, không tranh cãi to tiếng, tránh bỏ sinh họat GĐ không lý do, tránh thái độ vô trách nhiệm với việc chung, nhất là tránh lạm dụng tín nhiệm vay mượn tiền bạc, thường là nguyên nhân gây bất hòa và làm tan rã Gia Đình.

-Thực tập sống tình yêu thương cụ thể: Bằng việc nghĩ tốt nói tốt làm tốt cho nhau, cảm thông chia sẻ và mau mắn đáp ứng nhu cầu của nhau, quảng đại tha thứ lỗi lầm cho nhau, năng thăm hỏi và động viên khen ngợi đúng lúc, phê bình góp ý cách tế nhị để giúp nhau sửa lỗi, biết tôn trọng nhau khi giao tiếp và có tinh thần trách nhiệm đối với việc chung GĐ

-Tổ Phục Vụ GĐ cần tránh thái độ cục bộ: Hơn ai hết, Trưởng GĐ và các Phụ tá cần tránh thái độ cục bộ khi chỉ biết lo cho lợi ích Gia Đình Nhỏ của mình mà lơ là với các sinh họat công tác chung của Xứ Đòan. Để khắc phục tình trạng này, Ban Chấp Hành Xứ Đòan cần liên kết các Trưởng Gia Đình thành Hội Đồng Quản Trị Xứ Đòan hay Gia Đình Mẫu họp mặt hàng tháng. Mỗi Gia đình cần chu tòan công tác được cấp trên phân công, và tích cực đóng góp quỹ sinh họat, quỹ bác ái, quỹ truyền giáo do Xứ Đòan, Hiệp Đòan, Liên Đòan và Tổng Đòan phát động.

TÓM KẾT:  GIA ĐÌNH NHÓM NHỎ

SỐNG TÌNH HIỆP THÔNG

-Hiệp thông Gia Đình

Gọi theo thứ bậc

Họp mặt hằng tuần

Hiệp Sống Lời Chúa

Cầu nguyện tại gia

Công tác phục vụ

Góp quỹ túi kín.

-Hiệp thông Xứ Đòan

Lập Gia Đình Mẫu

Họp Đòan hàng tháng.

Dự lễ chầu chung

Học tập linh đạo

Báo cáo công tác

Đóng góp quỹ chung

Công tác tông đồ.

5. LỜI CẦU :

-LẠY THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA CHÚNG CON. Xin đổ ơn Thánh Thần giúp chúng con đi theo linh đạo Hiệp Hội Thánh Mẫu là “Hiệp Sống - Xin Vâng - Phục Vụ” noi gương Chúa Giê-su như Mẹ Ma-ri-a. Xin cho chúng con liên kết thành những Cộng Đòan Nhóm Nhỏ là Gia Đình Sống Đời Kitô HHTM, để cùng nhau sinh họat học sống Lời Chúa hàng tuần, giúp nhau nên thánh: làm con hiếu thảo của Cha bằng việc thực thi tình mến Chúa yêu người, nên môn đệ thực sự của Chúa Giê-su bằng lối sống thân thiện yêu thương khiêm nhường phục vụ, và hợp tác thực hành công tác tông đồ bác ái cụ thể… hầu giới thiệu Chúa giúp cho nhiều người được hưởng ơn cứu độ, noi gương Mẹ Ma-ri-a đã đem Thai Nhi Giê-su chia sẻ cho gia đình Gia-ca-ri-a xưa.- AMEN.

-Hát bài XIN ƠN HIỆP NHẤT:

ĐK. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong Tình Yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong tình mến Chúa Cha muôn đời.

1.Vì Người được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha sai đến để đưa về ràn chiên duy nhất. Thì này, nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài, hiệp nhất chúng con trong Chúa.

2.Người người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời. Được Ngài thương cứu vớt bởi một lần hy sinh Thập Giá. Thì này, nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài, hiệp nhất chúng con trong Chúa.

LM ĐAN VINH

www.hiephoithanhmau.com


Trở Về Trang Mục Lục Giáo Dục