MỘT CÁI NHÌN CÔNG GIÁO XUYÊN SUỐT

VỀ

SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH

 

NGUYÊN TÁC : A CATHOLIC PERSPECTIVE  ON THE PURPOSE DRIVEN LIFE

TÁC GIẢ : LINH MỤC JOSEPH M. CHAMPLIN

CATHOLIC BOOK PIBLISHING CORP.

New Jersey

Chuyển ngữ:  BẢN TIN GIÁO HỘI

(để làm tài liệu)

 

·         Lời Dịch Giả

·         Lởi Ngỏ

 

MỤC LỤC

 

CẢM TẠ  [không ghi lại]

 

DẪN NHẬP

 

CHƯƠNG I :   MỤC ĐÍCH TÔI SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT                              

CHƯƠNG II :  TÌNH BẰNG HỮU VỚI THIÊN CHÚA                                  

CHƯƠNG III : CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA         

CHƯƠNG IV : NÊN GIỐNG CHÚA KITÔ                                                    

CHƯƠNG V :  TÔI TỚ THIÊN CHÚA                                                          

CHƯƠNG VI : MANG SỨ ĐIỆP ĐẾN CHO THA NHÂN                              

 

Phụ Lục :  LINH ĐẠO VÀ TRẦM CẢM    

 

·         TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

·         Phân Tích Về Cuốnc Sách Của Rick Warren : "Một Cuộc Đời - Một Đam Mê - Một Số Phận"

·         Giáo Hội Của Chúa Bị Trần Tục Hoá Từ Bên Trong

·         Bố Cục Cuốn "The Purpose Driven Life"

·         Đọc và Nhận Định Cuốn “ SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH”

·         AI SẼ LĂN TẢNG ĐÁ GIÚP CHÚNG TA : Chứng minh cuốn "Sống Theo Đúng Mục Đích" không bao giờ có thể đúng với mục đích giảng dạy, hướng dẫn cho tính Hữu Công Giáo.