Lời Giáo Đầu của người dịch

 

Vào mấy năm trước khi chuẩn bị về hưu dưỡng, tôi muốn có một loạt tư tưởng nào đó để mà di dưỡng tâm hồn mình trong những ngày tháng dưỡng già. May sao tình cờ đọc được cuốn sách của Sư Huynh Bill Firman có nhan đề là Reflecting God’s Presence.  Thấy thật là thú vị với những suy tư có tác dụng Chiếu Tỏa Sư Hiện Diện Của Thiên Chúa, nên tôi quyết định chuyển ngữ sang Tiếng Việt để cùng chia sẻ với các bạn có cùng một suy nghĩ.

 

 

Lời Giới Thiệu của Nhà Xuất Bản

 

Ấn bản đầu tiên được phát hành như một món qùa mến tặng cho các bạn học sinh tốt nghiệp tại Học Viện De La sale, rồi sau đó cuốn sách này được hiệu đính lại nhằm đáp ứng cho bất cứ ai muốn đọc và phát huy dần dần sự hiểu biết về việc Thiên Chúa hiện diện trong cuộc hành trình cá nhân của mỗi người chúng ta đang sống.

 

Đối với các vị hiệu trưởng hay mục tử,  Chiếu Tỏa Sư Hiện Diện Của Thiên Chúa mang đến chất liệu gợi ý dồi dào cho các dịp nói chuyện công khai, bài giảng,giây phút suy niệm với các phụ huynh học sinh và nhân viên.

 

·      Đối với các giáo viên, đây là nguồn tham khảo phong phú cho những giây phút suy niêm cùng với học sinh của mình về cuộc hành trình của đời sống

·      Đối với các bạn cựu học sinh và các bạn mới mãn trường, cuốn sách này muốn trở thành một nguồn tham khảo, một phương tiện giúp bạn tiếp tục duy trì đời sống nội tâm của mình

 

·      Đối với các phụ huynh, tập tài liệu này như mội lối đi đến với nguồn trợ giúp suy gẫm về vai trò của Thiên Chúa trong cuộc sống con người chúng ta.

 

Có nhiều bạn trẻ dễ dàng để mình sống xa cách Thiên Chúa. Cuốn sách chính là một cái gì đó níu kéo họ gắn bó với các giá trị tinh thần, đó là căn nguyên để các Trường Đạo xuất hiện. Đây cũng chính là bài đọc cho bất cứ ai thích thú trong việc hỗ trợ cho một nền giáo dục xây dựng trên nền tảng các giá trị đạo đức.

 

Tôi thiết nghĩ cuốn sách còn giúp cho cả những ai thấy mình sống đạo hơn cả điều mình tưởng – không phải là mình sống đời sống đạo đức hơn người, mà theo ý nghĩa sống một nếp sống lương thiện, sống một đời sống tử tế, với quan niệm tinh thần sâu sắc đã từng linh ứng cho bản thân mình biết sống cho tha nhân và sống cho một xã hội mà chình mình đang sống.

 

Bill Firman fsc (Editor)

 

 

Sư Huynh Bill Firman là một Tu Huynh La San từ năm 1992. Trong thời gian qua  Sư Huynh đã từng là Hiệu Trưởng của nhiều Trường tại Úc Châu và Tân Tây Lan, là bề trên Giám Tỉnh của Tu Hội La San, là Giám Đốc của Boys-Town, một phong trao bác ái cho các bạn trẻ. Hiện nay Sư Huynh là Hiệu Trưởng Học Viên De La Salle, tại Malvern, chính là Trường mà Sư Huynh đảm nhiệm vai trò Niên Trưởng cách đây 40 năm.

                                                                                               

David Lowell Publishing