Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 21 tháng 01: Chúa dự trù việc cho tôi

Bản Dịch: Nam Nguyên

                                                          

Biến cố hôm nay vào năm xưa

1911:  Cuộc đua xe hơi Monte Carlo diễn ra lần đầu tiên.

1976:  Concorde là hãng bay siêu âm thương mại đầu tiên đi vào hoạt động.

1977:  Hầu như những người né tránh để khỏi tham gia chiến tranh Việt Nam được Tổng Thống Hoa Ký Jimmy Carter tha thứ.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Một người Kitô hữu chân thực là ngườ ihầu như lưôn được mô tả là một người có một cảm quan nổi bật về Thiên Chúa hiên diện trong tâm hồn.___ John Henry Newman

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman: Hồng Y John Henry Newman đã viết ra những lời cảm hứng sau đây để nói lên quyết định của ngài khi đón nhận chức vụ.

 

Thiên Chúa đã tạo dựng nên tôi để đảm nhận với một số sứ vụ rõ ràng

Ngài ủy thác cho tôi một số công việc  mà Ngài không muốn dành cho người khác.

Tôi có sứ vụ của tôi mà có lẽ tôi chưa hề biết đến trong cõi đời này.

Tôi là một móc nối trong chuỗi móc xích, một sợi giây nói kết nhiều người lại với  nhau.

Ngài chẳng tạo dựng nên tôi để thành vô dụng.

Tôi dấn thân đảm nhận sứ vụ đã định sẵn cho tôi.

Tôi là sứ giả hòa bình, rao giảng chân lý nơi tôi sống, lấy bản thân mình làm gương mẫu

Nên tôi sẽ tín thác nơi Ngài dù tôi ở bất cứ nơi nào và dù ở trong bất cứ vai trò gì…

Tôi chẳng khi nào bị quăng bỏ đi…

Nếu tôi lâm vào tình trạng bệnh hoạn, thì chính cơn bệnh đó dùng để phục vụ

Nếu tôi trở nên buồn khổ, thì đó cũng là bổn phận của tôi

Thiên Chúa chẳng bao giờ làm  điều gì vô ích.

Ngài luôn biết mình đang làm gì.

Ngài có cất đi khỏi tôi các bạn hữu của tôi

Ngài có thể đẩy tôi đến với những người xa lạ

Ngài ó thể biến tôi trở nên lẻ loi, và để tinh thần của tôi bị sa sút

Ngài có thể che dấu không cho tôi thấy được tương lai của tôi

Thế nhưng Ngài vẫn luôn biết Mình đang làm gì.

Ngài ủy thác cho tôi một số công việc mà Ngài không muốn dành cho người khác.

___ Tôi có một sứ mệnh

 

 

Lời cầu nguyện

 

Hồng Y Newman có nói rằng: “Người ta sẽ chẳng làm được gì cả nếu cứ chờ cho tới khi nào mình có thể làm chuyện đó hoàn hảo đến độ không điều gì sai sót” Lậy Chúa xin cho con cứ dấn thân và cố gắng làm việc hết khả năng mình có, mà không quan tâm đến người khác nghĩ sao về mình. Amen.