Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 22 tháng 01: Yêu người như bản thân

Bản Dịch: Nam Nguyên

                                                               

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1849:  Những người thực dân Anh Quốc đầu tiên đặt chân đến Tân Tây Lan.

1901:  Nữ Hoàng Anh Quốc Victoria từ trần vào năm 82 tuổi sau 64 năm cai trị.

1903:  Cuộc Cách Mạng Nga bùng nổ và “Chủ Nhật Dẫm Máu” xẩy ra khi các công nhân diễn hành đến Dinh Winter để chống đối trong hòa bình, và quân đội Czar sát hại một trăm người.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Yêu thương người thân cận trong tình bác ái là yêu mến Thiên Chúa nơi tha nhân___ St Francis De Sales

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Tin Mừng của Thánh Mathêu và Luca khuyên nhủ chúng ta nên làm cho người khác những gì mà chúng ta muốn họ làm cho chúng ta. Tất cả mọi hệ phái người Kitô hữu đều coi chấn lý này luôn có giá trị quan trọng. Một só tôn giáo hàng đầu khác trên thế giới không xác minh giá trị này một cách minh nhiên, thế nhưng họ đều giảng dậy điều căn bản tương tự như vậy. Nhà Phật nói:

 

 Bạn đừng làm cho ai phải đau lòng bằng cách thức

 mà chính mình cảm thấy có hại nếu người khác làm cho mình

 

Trong Ấn Độ Giáo chúng ta đọc thấy rằng:

 

Đừng làm cho người khác điều mà mình cảm thấy khó chịu khi ai đó làm cho mình.

 

Sự đồng quan điểm này không phải là điều ngạc nhiên khi chúng ta thấy rằng ngay đến các triết gia Hy Lạp củng nhận thức niềm xác tín tượng tự.  Triết gia Socrates nói:

 

Chúng ta nên đối xử với bạn hữu mình thề nào?

thì đối sử như chính chúng ta muốn bạn bè đối xử với chúng ta mà thôi.

 

Lời thử thách của Chúa Giêsu còn mạnh mẽ hơn là ở điểm Ngài khuyên chúng ta không những thương yêu bạn hữu của mình mà còn nên yêu thương cả những người thù nghịch với mình, thương yêu cà người ghét bỏ mình và người đang bách hại mình nữa. Săn sóc đến người khác là một trong những nguyên tắc phổ quát rõ ràng nhất. Điếu đem chúng ta tiến đến tình tương thân tướng ái với tha nhân thì lúc nào cũng cũng là cảm thức mạnh mẽ hơn điều gây ra chia rẽ.

 

Thực ra khi mọi người chúng ta hướng đến việc làm điều tốt cho tha nhân thì những khác biệt về niềm tin tưởng không cách xa nhau bao nhiêu.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho con biết đối sử với người khác cùng một cách thức con muốn họ đối xử với bản thân con. Xin cho con biết hướng tới nhu cầu của tha nhân hơn là chỉ biết để ý đến các ước muốn của con. Amen