Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 23 tháng 02: Hành động với tình yêu

Bản Dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1455:  Ngày truyền thống kỷ niệm ấn bản cuốn Sách Tây Phương đầu tiên dưới hình thức có thể di  chuyển được dó là cuốn Thánh Kinh Gutenberg

1689:  Hoàng Tử William đệ III người Hòa Lan được vinh thăng làm Vua Nước Anh

1821:  Thi sĩ John Keats qua đời

1874:  Walter Winfield nhận bằng sáng chế trò chơi tên là “Sphairistike” đã thở thành môn chơi Quần Vợt thịnh hành ngày nay.

1954:  Cuộc chích ngừa hàng loạt chống bệnh tê liệt cho trẻ em, bắt đầu ở Pitsburgh Hoa kỳ bằng thuốc ngừa Salk. Bác sĩ Jonas Salk không xin cấp bằng sáng chế độc quyền loại thưôc này, mà cung cấp công thức chế biến miễn phí, nên nhờ vậy đã cứu hằng triệu người khỏi chết hơặc ngồi xe lăn.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Họa hiếm lắm mới cần đến học thuyết nào đó nếu đời sống chúng ta sáng ngời đủ. Nếu chúng ta sống trung thực là một người Kitô hữu, thì không cần phải quảng bá____Đức Giáo Tông Gioan XIII

 

Suy niệm trong ngày

 

Patrick Jurd: Đức Giáo Tông Gioan XIII vô cùng đáng mến đã sống trung thực với sứ điệp được mô tả dưới đây trong cuốn sách của John Powell nhan đề “Tại Sao Tôi Lại Sợ Thương Yêu?” Bác sĩ Jonas Salk cũng là người đem sứ điệp này vào thực hành trong đời sống, ông để tâm chăm sóc cho người đồng loại hơn là quan tâm đến lợi nhuận. Tôi xin nêu ra đây để các bạn cùng suy niệm:

 

Có câu chuyện của Thánh Gioan kể rằng: “Thiên Chúa là tình yêu….. nếu có ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa là Đấng vô hình mà lại không thương yêu anh em mình là những người mình thấy hằng ngày, người ấy chính là người nói dối.”

 

Cũng từ câu chuyện của thánh Gioan này kể lại rằng vào một chiều tối trong cuộc sống lâu dài của mình ngài muốn ngồi hằng giờ với các môn đệ ngồi quay quần dưới chân mình. Rồi cũng một hôm trong bầu khí thân mật thông lệ như vậy, một môn đệ phàn nàn rằng: Thày John à, sao thày cứ nói mãi về tình yêu, tình thương yêu của Thiên Chúa, và tình thương yêu giữa anh em với nhau. Sao thày không nói với chúng con điều gì khác ngoài tình yêu ra.”

 

Người môn đệ đã một lần gục vào ngực của Thiên Chúa-làm-người, theo như lời kể ngài đã trả lời rằng bởi vì chẳng có điều khác đáng nói ngoài tình thương yêu... tình thương yêu.. .tình thương yêu mà thôi.

 

Tình yêu là cách thế duy nhất cho định mênh của loài người chúng ta bước theo chân của Thiên Chúa là Chúa Tình Yêu.

 

Lời cầu nguyện

 

Chúng con hiệp lòi cầu nguyện cùng với Dietrich Bonhoeffer: “xin cho con biết mến Chúa yêu người hết lòng để con gạt bỏ được mọi oán ghét hận thù” Amen